Sıkça Sorulan Sorular 


Sıkça Sorulan Sorular

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

 • Pasaport ile ilgili iş ve işlemler nasıl yapılır?

  https://www.nvi.gov.tr/sss-pasaport

 • Yurtdışında öğrenim görmek için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce verilen herhangi bir burs var mıdır?

  Yurtdışı öğrenim görmek amacıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce verilen herhangi bir burs yoktur.

 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hangi burs işlemleri yapılmaktadır?

  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce; Yabancı Hükümetlerce verilen devlet ve özel burs duyuruları yayımlanmaktadır. İkili anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çeşitli alanlarda verilen burslar için duyuruların akabinde Komisyon marifetiyle kontenjanlara göre aday seçimi yapılmaktadır.

  Yabancı ülkeler tarafından verilen özel burslara ise kişiler kendi imkânlarıyla, ilgili ülke veya üniversitenin şartlarına göre başvuruda bulunabilmektedir. Ancak, adayların eğitim sonrası denklik bilgileri konusunda Yüksek Öğrenim Kurumundan bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk adayların kendisine aittir.

 • Yabancı hükümetlerce verilen burslar hangi kategorilerden oluşmaktadır?

  Lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma ve dil bursları olmak üzere 5 kategoriden oluşmaktadır.

 • Yabancı hükümet burslarına nasıl başvurabilirim?

  Yabancı hükümet burslarına başvurular http://abdigm.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

 • Yabancı hükümetlerce verilen ayrıntılı burs bilgilerini nereden öğrenebilirim?

  Yabancı hükümet burs bilgileri http://abdigm.meb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

 • Bakanlığımızca Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarında açılan eğitim-öğretim kurumları hangileridir?

  AZERBAYCAN

  Bakü Türk İlkokulu

  Bakü Türk Ortaokulu

  Bakü Türk Anadolu Lisesi

  Bakü Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

   

  KAZAKİSTAN

  Almatı Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

   

  KIRGIZİSTAN

  Bişkek Türk İlkokulu

  Bişkek Türk Ortaokulu

  Cumhuriyet Yetenekli Çocuklar Kırgız Türk Anadolu Lisesi

  Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi

  Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

   

  ÖZBEKİSTAN

  Taşkent Türk İlköğretim Okulu

  Taşkent Türk Ortaokulu

   

  TÜRKMENİSTAN

  Aşkabat Türk İlkokulu

  Aşkabat Türk Ortaokulu

  Aşkabat Türk Anadolu Lisesi

  Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

   

  TACİKİSTAN

  Duşanbe Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

   

  MOLDOVA

  Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi

   

  ROMANYA

  Köstence Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji

 • Yurtdışında lise eğitimini tamamlamış öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabulü nasıl yapılmaktadır?

  Yükseköğretim Genel Kurulu´nun 21.01.2010 tarihli toplantısında; 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı´nın (YÖS) kaldırılmasına karar verilmiş olup kendi imkânlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin bir ortaöğretim kurumundan mezun olması ve her üniversite tarafından belirlenen ve Başkanlığımızca da uygun görülen sınav ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

   

  Yükseköğretim Yürütme Kurulu´nun 13/02/2013 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu´nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde yer alan "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar´ın belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu´nun 21.01.2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar´ın ilişikte yer aldığı şekliyle kabulü uygun görülmüştür.

 • Yurtdışındaki muadil okullarla kardeş okul ilişkisi nasıl tesis edilir?

  Yurtiçindeki bir okulumuz hangi ülke/ülkelerden muadilleri okullarla kardeş okul olmak istiyorlar ise bunu bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir yazı ile bildirecek. Söz konusu talep nihayetinde Genel Müdürlüğümüze gelecek ve Dışişleri vasıtasıyla talep ilgili ülkeye iletilecek. Gelecek cevap talep eden okulumuza bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla iletilecektir. Ayrıca, yurtiçindeki okulumuz internet ortamında iletişime geçtiği okulun ismini bildirmek suretiyle de kardeş okul ilişkisi sağlanabilir.

 • T.C uyruklu ya da çifte uyruklu vatandaşım, Türkiye´de bir okulda staj yapmak istiyorum. Öğrenim gördüğüm okulun/kurumun izni de var. Nasıl bir yol izlemeliyim?

  Bu tür talepleri olan vatandaşlarımız isteklerini ve belgelerini Bakanlığımıza bağlı temsilciliklerimize, yoksa Konsolosluklarımıza yaparak, yapılacak araştırma neticesinde staja ilişkin onay verildiğinde başvurdukları mercii tarafından kendilerine bilgi verilmektedir.

   

  Yurtdışında öğretmenlik yapan vatandaşlarımız öğrencilerini (Türk ve Yabancı uyruklu) Türk kültür ve tarihini tanıtmak üzere Türkiye´ye gezi düzenlemek istemektedirler. Ayrıca, geziye ilişkin konaklama ve iaşe-ibate konularında Bakanlığımızın desteğinin olup olamayacağı sorulmaktadır. Ayrıca yabancı ülke Eğitim Bakanlıkları ülkemize bir gezi (öğrenci/heyet) düzenlemek istemektedirler.

  Türkiye´ye yapılacak gezilerde başvuru mercii yine temsilciliklerimiz ve konsolosluklardır. Ayrıca Bakanlığımız ilgili Makamlarınca uygun görülen gezi ve ziyaretlerin konaklamaları ve iaşe-ibateleri Bakanlığımızca imkânlar dâhilinde karşılanabilmektedir.

 • Türkiye´den yurtdışına gitmek istiyorum, okul veya diplomamın denklik işlemini nasıl yaparım?

  Türkiye´den yurtdışına gidecek İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde okuyan öğrenciler okudukları okuldan aldıkları son diploma ve okulca onaylanmış kaçıncı sınıfta okuduklarına dair belgelerle gittikleri ülkelerin okullarına başvurabilir. O ülkenin eğitim sistemi hakkında bağlı bulundukları Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ataşeliklerinden yok ise Konsolosluklardan bilgi alabilirler.

 • Yurtdışından Türkiye´ye gelmek istiyorum, okul veya diplomamın denklik işlemini nasıl yaparım?

  Yurt dışından Türkiye´ye gelecek öğrenciler okudukları okullardan aldıkları son durumunu gösteren belgelerle bağlı bulundukları Eğitim Müşavirliklerine veya Eğitim Ataşeliklerine başvurarak Türkiye´de hangi okullarda okuyacağına dair denkliği yapılabilir. Eğitim Müşavirliği ve Ataşeliği bulunmuyorsa Türkiye´de İkamet edeceği il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak okulunun denkliğini yaptırabilirler.

 • Yurtdışından vakıf, dernek ve STK´lar ya da okutman ve öğretmenlerimiz, görev bölgelerindeki Türk öğrencilere verdikleri Türkçe ve Türk Dili Kursları için (yabancılar için de verilebiliyor), kütüphaneler için ders ve kültür kitapları talepleri nasıl yapılmalıdır?

  Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve çocukları için kitap ve eğitim materyali talepleri Bakanlığımıza bağlı temsilciliklerimize, yoksa Konsolosluklarımıza yapılabilir. Ayrıca, bazı talep sahipleri doğrudan Genel Müdürlüğümüze yazı yazarak ta isteklerini iletebilmektedirler.

 • Avrupa Birliği katılım müzakereleri fasıllarından 26 nolu "Eğitim ve Kültür Faslı"nda mevcut durum nedir?

  Eğitim, gençlik, spor ve kültür alanları temel olarak üye devletlerin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği (AB)´nin İşleyişi hakkında Antlaşma´nın ilgili maddeleri doğrultusunda (165-167), AB´de eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel zenginliği korumak ve ortak kültürü geliştirmek adına üye devletlerarasında işbirliğinin ve faaliyetlerin desteklenmesi ön görülmektedir. Açık Koordinasyon Yöntemi yoluyla eğitim ve kültür alanlarında ortak hedefler ve ortak göstergeler belirlenmekte, ulusal eylem planları hazırlanmaktadır. Ülkemiz, "Eğitim ve Kültür" faslının 2005 yılında yapılan tanıtıcı tarama toplantıları akabinde anılan fasılla ilgili olarak 25 Mayıs 2006 tarihinde Müzakere Pozisyon Belgesini (MPB) Komisyona sunmuş ve faslın müzakereye açılması beklenmektedir.

 • Avrupa Birliği 2020 Stratejisi´nin hedefleri nelerdir?

  "Eğitim ve Öğretim 2020", eğitim ve öğretim sistemlerini bir bütün olarak hayat boyu öğrenme perspektifine oturtarak stratejik bir çerçeve oluşturmakla beraber 2020´ye kadar sürecek dönemde eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğinin yol haritası konumundadır. Dört stratejik hedef belirlenmiştir:

  -Hayat boyu öğrenmeyi ve hareketliliği gerçekleştirmek

  -Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak

  -Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek

  -Eğitimin her seviyesinde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçiliğe (inovasyon) yönelik faaliyetleri artırmak

 • AB Eğitim ve Gençlik Programları nelerdir? Millî Eğitim Bakanlığı´nın bu programlarda fonksiyonu nedir?

  Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları, "Erasmus+ Programı" altında birleştirilmiştir. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan söz konusu program, ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği gençlik ve eğitim programları hakkında Bakanlığımız farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmakta olup anılan programın ağırlıklı olarak hedef kitlesini Bakanlığımız kurum ve paydaşları oluşturmaktadır.

 • AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yürütülen proje faaliyetleri ile yurt dışına çıkacak öğrencilere refakat edecek velililere hizmet damgalı pasaport verilebilir mi?

  Velilerin veya sivil toplum kuruluşu çalışanlarının bahse konu faaliyetler kapsamında yurtdışına çıkmaları halinde kendilerine hususi pasaport tanzim edilmesi gerekmektedir.

 • Halk Eğitim Merkezlerinde veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde kursiyer olarak eğitim görenlerden, AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yürütülen proje faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkacak kişilere hizmet damgalı pasaport verilebilir mi?

  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenen yurtdışı programlarına katılmak üzere hizmet damgalı pasaport talepleri İçişleri Bakanlığının 2006/21 nolu Genelgesi ile Bakanlığımızın 2007/11329 sayılı Genelgesi doğrultusunda yürütülmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde kursiyer olarak eğitim görenlere hizmet damgalı pasaport verilmesine yönelik işlemler ise 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 25699 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerinin birlikte ele alınarak yürütülmektedir.

 • Proje Nedir?

  Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik planlanan amaçların gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetler bütünüdür. Çalışanlardan ve kuruluşlardan sıkça duyduğumuz "bir projemiz var" ifadesi, genellikle bir fikirdir. Bu fikrin geliştirilerek projeye dönüşmesi için amacının, içeriğinin, yönteminin, sorumlusunun/yürütücüsünün, süresinin, bütçesinin, faaliyetlerinin, sonuçlarının ve etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Ulusal/uluslararası projelere yönelik duyuruları nasıl takip edebilirim?

  Avrupa Birliği tarafından uygulanan,

  Eğitim ve gençlik alanında "Erasmus+ Programı" kapsamındaki projelere; www.ua.gov.tr

   

  Hibe projelerine www.mfib.gov.tr ve ikg.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

   

  TÜBİTAK tarafından uygulanan projelere www.tubitak.gov.tr/ adresinden Diğer fon sağlayan uluslararası kurum/kuruluşların web siteleri takip edilebilir.

   

  Ulusal projelerle ilgili olarak farklı bakanlıkların, vakıfların veya kuruluşların zaman zaman açtığı hibeler olmakla beraber belli bir takvimleri bulunmamaktadır. Bütçesi kendilerince karşılanan kuruluşların web sayfaları takip edilerek projeleri hakkında bilgi edinilebilir.

 • Geliştirdiğim ve Millî Eğitim Bakanlığınca değerlendirilmesini istediğim bir projem var, nasıl bir yol izlemeliyim?

  Milli Eğitim Bakanlığınca projelere fon sağlanmamaktadır. Ancak Bakanlığımızla paylaşmak istediğiniz uygulanmasında fayda olduğu düşünülen proje önerileri, ekte örneği sunulan proje başvuru formu doldurularak Bakanlığımıza gönderilebilir. Bakanlığımızca başvuru formları incelenerek değerlendirmeler proje sahipleriyle paylaşılmaktadır.

   

  Proje Başvuru Formu için tıklayınız…

 • Pestalozzi programı nedir?

  Pestalozzi programı, öğretmenlerin ve eğitim personelinin mesleki gelişimi ile ilgili bir programdır. "Çalıştay ve seminerler" ile "Eğiticilerin Eğitimi Modülleri" olmak üzere eğitim alanında iki önemli etkinliği bulunmaktadır.

 • Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerlerine nasıl başvurabilirim?

  Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan öğretmenler, okul müdürleri, formatörler ile üniversite öğretim üyeleri ve akademisyenlere açık olan Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerlerine başvuru süreci resmi prosedür takip edilerek yapılmakta olup, gerekli evraklar hususunda tüm bilgi ve belgelere Genel Müdürlüğümüzün http://abdigm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=57 internet adresinde ulaşılabilmektedir.

 • Başvurumu direk Avrupa Konseyi´ne yapabilir miyim?

  Bu şekilde yapılan başvurular Avrupa Konseyi´nce değerlendirmeye alınmamaktadır.

 • Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerlerine katılmak için KPDS dil belgesi şart mıdır? Yabancı Dil bölümü mezunuyum, yeterli olmaz mı? Ya da yabancı dil sertifikası kabul edilmekte midir?

  Başvuru sahiplerinin çalışma dilinde en az C düzeyinde (her çalıştayın başlama tarihine göre)son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli bir KPDS (2013 yılından itibaren YDS) belgesine sahip olması; YDS belgesi olmayan adayların:

   

  Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 aldığını gösterir belgeye sahip olması;

  Çalışma dili İngilizce olan seminerler için TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından eşdeğer belgeye sahip olması;

  Çalışma dili Almanca olan seminerler için Goethe Enstitüsü tarafından da verilen ZD (Zertifikat Deutsch), ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung), KDS (Kleines Deut. Sprachdiplom), GDS (Großes Deut. Sprachdiplom), ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) veya PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) diplomalarından birine sahip olması;

  Çalışma dili Fransızca olan seminerler için Fransız Kültür Merkezi tarafından da verilen DELF 1 (Le Diplôme d´Etudes en Langue Française), DELF 2 veya DALF (le Diplôme Approfondi en Langue Française) diplomalarından birine sahip olması ya da;

  Lisans veya lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlayanların, seminerin çalışma dilinde eğitim veren bir kurumda yaptığını gösterir diploma ve transkript veya denklik belgesine sahip olması gerekmektedir.

  *(Türkiye´deki üniversitelerden mezun olanlar başvurularına diploma ya da transkript (not belgesi) eklemeyeceklerdir).

 • Daha önce bir Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerine katılmıştım. Tekrar başvurabilir miyim?

  Hizmet içi Eğitim Programına katılan bir eğitimci aradan iki yıl geçmeden bir başkasına kabul edilemez. Bu nedenle, söz konusu seminerlerden azamî ölçüde yararlanılabilmesi için; adayların aynı anda birden fazla başvuruda bulunmaması, ancak başvurduğu seminere kabul edilmediği anlaşıldıktan sonra bir başka seminere başvurması ve herhangi bir seminere katılan adayların bir sonraki başvurularını en erken iki yıl sonra yapması gerekmektedir.

 • Daha önce bir Comenius okul ortaklığı projesinde yer aldım. Bu seminere katılmama engel midir?

  Söz konusu çalışmalarla Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerinin bir ilgisi bulunmadığından seminerlere katılmada herhangi bir sakınca yoktur.

 • Belirtilen tüm Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerine başvurabilir miyim?

  Başvurulan programın içeriğine göre, daha önce yapmış olduğunuz çalışmaları da göz önünde bulundurarak, bahse konu seminerin belirtilen "hedef grubu"nda yer almanız koşuluyla başvurunuzun biri sonuçlandıktan sonra bir diğerine başvurmanızda sakınca bulunmamaktadır.

 • Belirtilen tüm Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerine başvurabilir miyim?

  Başvurulan programın içeriğine göre, daha önce yapmış olduğunuz çalışmaları da göz önünde bulundurarak, bahse konu seminerin belirtilen "hedef grubu"nda yer almanız koşuluyla başvurunuzun biri sonuçlandıktan sonra bir diğerine başvurmanızda sakınca bulunmamaktadır.

 • Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Seminerine başvuru değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

  Resmi yollardan Bakanlığımıza yapılan başvurular; seminerdeki mevcut yer durumuna, adayın seminerin düzenleneceği dildeki hâkimiyetine, adayın eğitim geçmişine, aktif görevi ile seminer konusu arasındaki ilişkiye, kursa katılma sebeplerine, seminere yapacağı katkılar ve seminer sonrası gerçekleştireceği etkinlikler gibi bölümlerde yapılan açıklamaların ikna edici olup olmadığına ve katılım düşünülen seminerin amaçlarına uygun ifadelere yer verilip verilmediğine göre Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunan başvurular semineri düzenleyen ülkeye teklif edilmektedir. Seminere müracaat eden adayların nihaî seçimi, Avrupa Konseyince yapılmakta, sonuçlar kabul edilenlere bildirilmektedir.

 • Seminerden döndükten sonra ne yapmam gerekiyor?

  Seminere katılım sonrası seminerin çalışma dilinde hazırlanacak raporlar, diğer belgelerle birlikte doğrudan Avrupa Konseyine gönderilecektir. Ayrıca, Avrupa Konseyine gönderilecek raporun bir örneği ile Türkçesinin Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 • Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Semineri Başvuru formunu neden 2 nüsha halinde göndermem gerekiyor?

  Başvurunuz olumlu değerlendirildiği takdirde bu nüshalardan biri Avrupa Konseyi yetkililerine gönderilmekte, diğeri ise her türlü iletişim ve bilgi ihtiyacı için arşivimizde saklı tutulmaktadır.

 • Masraflarım kim tarafından karşılanacak?

  Avrupa Konseyi tarafından seminere kabul edilen adayların seyahat masrafları, seminerden sonra hazırladıkları raporu ve diğer belgeleri Avrupa Konseyinin ilgili birimine göndermelerini takiben bildirecekleri banka hesap numarasına yatırılmaktadır. Katılımcıların iaşe ve ibate giderleri ise semineri düzenleyen ülke tarafından karşılanmaktadır.

 • Avrupa Konseyi´nin seyahat giderlerimi hesabıma transfer etmesi ne kadar sürmektedir?

  45 gün ile 6 ay arasında değişebilen bu süre, Avrupa Konseyi´nin inisiyatifi doğrultusunda değişebilmektedir.

 • Başvuru formumu son başvuru tarihinden önce doldurup amirime onaylattım ancak Bakanlığınıza son başvuru tarihi geçtikten sonra ulaşma ihtimali var. Başvurum değerlendirmeye alınır mı?

  Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için son başvuru tarihinde veya öncesinde Bakanlığımız evrak kayıt sisteminden girmiş olması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.

 • Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Semineri Başvuru Formunda yer alan employer bölümüne kimi yazmam gerekiyor?

  Employer ölümüne bir üst amirinizin (bir okulda öğretmen iseniz okul müdürünüzün; okul müdürü iseniz ilçe milli eğitim müdürünüzün) bilgilerini yazmanız gerekiyor.

 • Pestalozzi Hizmetiçi Eğitim Semineri Başvuru Formunda yer alan NLO bölümüne kim imzalayacak?

  Bu bölüm Genel Müdürlüğümüz tarafından doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 • Temel yükümlülüğüm nedir?

  Başvuru sahibi dilekçesini oluştururken öncelikle dürüst davranmalı ve iyi niyetli olmalıdır.

  Başkalarının adını kullanarak başvuru yapılması ya da iftira veya suç uydurma amacıyla yapılan başvurularda, iyi niyet hali söz konusu olmamaktadır.

  İftira, hakaret, şantaj, tehdit veya başkalarının onur ve şerefini ihlal etmek kastıyla yapılan başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Gerçeğe aykırı ad-soyadla yapılan başvurular ile gerçek dışı beyanda bulunulduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri, bu durumun anlaşılması halinde hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme alınmaz. Aynı şekilde dilekçesine ek olarak sunduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olmaması gerekir.

  Dilekçemi nasıl bir üslupla yazmalıyım?
  Dilekçe anlaşılır ve resmi bir üslup ile yazılmalıdır.

  Genel toplumsal, ahlaki, görgü kurallarına uygun olarak yazılmalı; argo ya da küfür içeren ifadeler kullanılmamalıdır.

          • Dilekçe gönderilmesini talep ettiğiniz kuruma hitaben yazılmalıdır. Başvurular kurum personeline hitaben yapılamaz.

          • Dilekçede anlatılan olaylar belirli bir olay örgüsü çerçevesinde anlatılmalıdır.

          • Dilekçenin son kısmında talep açık olarak belirtilmelidir.

  Cevap verilmesini ne kadar süre beklemeliyim?
  Başvurunun konusu belirli bir istek, şikâyet ya da ihbar içeriyorsa kurumlar 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz kesin bir cevap veya yürütülen süreç ile ilgili ara cevap vermek zorundadır.

  Başvurunun konusu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bir bilgi ya da belge talebi ise cevap verme süresi 15 iş günüdür. Bu süre istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla otuz iş gününe uzatılabilir.

  Başvuruya doküman eklerken nelere dikkat etmeliyim?
  Başvuruya eklenen dokümanlar başvuru metninde yazılan konuları destekleyici nitelikte belgeler olmalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda dilekçeleriniz işleme alınmayacaktır:

          • Başvuru eklerine ayrı bir dilekçe (başvuru metni) konulması,

          • Başvuru eklerine küfür, hakaret, müstehcenlik vb. görüntü içeren dokümanlar eklenmesi.

  CD, flash bellek, klasör gibi elektronik ortama yüklenemeyecek büyüklükte fiziksel ekler olması halinde bu dokümanlarınızı posta yolu ile Bakanlığımıza veya İletişim Başkanlığına gönderebilirsiniz.

  Verilen cevabı ticari amaçla çoğaltabilir miyim?
  Başvuru sahibi, erişim sağladığı belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz ve kullanamaz. Başka amaçla kopyalarının yapılması ve bunların herhangi bir şekilde kullanılması yasak olduğu gibi ticari kullanımları da dürüstlük kuralları ile bağdaşır nitelikte olmayacaktır.

  Elde edilen bilgi veya belgeler kullanılacak içerikte kaynak gösterilerek ve yetkili kurumun da izni alınmak şartıyla eğitim veya referans amaçlı kullanılabilir.

  Bilgi veya belgeyi kullanan kişinin, bilgi veya belgelerin içeriğine yönelik kendi yorumu, sorusu, önerisi veya düşüncesini paylaşmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

   

 • "İstek" türünün başvuru konusu ne olmalıdır?

  Başvurunuzun konusu gerçekleşmesini istediğiniz somut bir talep veya hizmet ise başvuru türünün istek olarak seçilmesi gerekmektedir.

  Örneğin; iş talebi, yol yapım talebi, sosyal yardım talebi, sağlık cihazı talebi, vergi borcunun yapılandırılması talebi gibi.

  “Şikâyet” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Tabiiyet, yaş vb. ölçütlere bakılmaksızın kişinin herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi veya mağdur olması ve yalnızca kişiyi ilgilendiren (kamuyu ilgilendirmeyen) bir durum olması halinde şikâyet türünün seçilmesi gerekmektedir.

  Örneğin; işverenin çalışan personelinin maaşını ödememesi, komşunun yaptığı gürültüden duyulan rahatsızlık, çöplerin toplanmaması, haksız yere kesilen cezai işleme yönelik şikâyet gibi.

  Şikâyet başvurusundan daha sonra vazgeçmek (başvurunun iptalini istemek) mümkündür. Bununla birlikte ihbar başvurusundan vazgeçilmesi belirli şartlara bağlıdır. Ayrıntılı bilgi İçin “Yapmış Olduğum İhbar ve Şikâyet Başvurusundan Vazgeçmem Mümkün Müdür?” bölümüne bakınız.

  “İhbar” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  İhbar, bir suçun işlendiğini gören veya duyan kişilerin bunu yetkili makamlara veya bunlara iletmekle yükümlü olanlara bildirmeleridir. İhbar başvurularında kişinin doğrudan zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.

  Toplumu ilgilendiren, kamu düzenini bozan bütün olaylara ilişkin başvurular ihbar niteliği taşır ve herkes tarafından yapılabilir.

  Örneğin; Cinayet-yaralama, uyuşturucu kullanımı, satıcılığı, vergi kaçakçılığı, cinsel taciz, rüşvet, fuhuş, kumar gibi.

  İhbar türünün seçilmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar edilen kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgiler (ad, soyad, adres, kurum adı vb.) ve olayı aydınlatıcı somut bilgi veya deliller yer almalıdır.

  “Görüş-öneri” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Bir kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesine ilişkin veya herhangi bir sorunun çözümüne ya da amacına ulaşması için öne sürülen düşünce, teklif ya da tavsiye içerikli başvurulardır.

  Örneğin; Trafik düzenlemesi ile ilgili öneriler, eğitim müfredat konuları ile ilgili görüşler, sağlık hizmetleri ile ilgili görüşler gibi.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan görüş-öneri niteliğindeki başvurular, başvuru konusuna göre ilgili kurumlara bilgi amaçlı gönderilerek kurumların değerlendirmesine sunulmaktadır. Bu başvurular talep içerikli olmadığından ilgili kurumların her görüş-öneri niteliğindeki başvuruya ilişkin işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak başvuru sahibine cevap verme yükümlülüğü vardır.

  “Bilgi edinme” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Bilgi edinme hakkı bireylerin kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken somut bilgi ve belgeye erişebilme hakkıdır.

  Bilgi edinme hakkı, ayrı özel bir mevzuatla düzenlendiği için bu türün seçiminde özenli olunmalıdır.

  Hakkın kullanımına ilişkin sınırlandırmalar 4982 sayılı Kanun ile getirilmiştir. Bu nedenle başvurunun içeriği genel itibarıyla bir şikâyet, eleştiri, sitem, görüş-öneri ya-da ihbar içerikli ise başvuru türü olarak bilgi edinme seçilmemelidir.

  Ayrıca bilgi edinme başvurusunda somut olarak istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilmelidir.

  “Tarafıma bilgi verilsin” ifadesi yalnız başına konunun bilgi edinme hakkı kapsamında olduğunu ifade etmemektedir.

  Örn: “Atamamın yapılarak tarafıma 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini arz ederim” şeklindeki bir başvuru, bilgi edinme başvurusu değildir.

  Daha önce Bilgi Edinme ve CİMER’e yaptığınız başvurularınızın akıbetini “bilgi edinme” türünü seçerek sorgulayabilirsiniz.

   

 • Başvuruların kapsamı ve konusu ne olmalıdır?

  Dilekçeye konu edilen olay ile başvuran kişi veya kamu kurumu arasında bir ilginin bulunması gerekir.

  Dolayısıyla bireylerin kendileriyle ilgili olmayan ve toplumsal nitelik taşımayan başvuruları, dilekçe hakkı kapsamı dışında kalır.

  Kişinin kendisiyle ilgili olsa da herhangi bir kamu kurumunun görev alanına girmeyen başvuruları da dilekçe hakkı kapsamı dışındadır.

  Aynı şekilde görüş ve temenni içeren başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Dilekçe hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları kapsamında bir başkasına hakaret, tehdit, sövme, aşağılama, iftira amacıyla içeriğinde suç unsuru taşıyacak şekilde kullanılamaz.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak başvuruların içeriği ise kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgeye ilişkin olmalıdır.

  Bilgi ve belge kamu kurumlarının kayıtlarında yer alan her türlü veri, yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, elektronik ortamda kaydedilen bilgi, haber ve veri taşıyıcıları ifade eder.

  Bir başkası adına başvuru yapabilir miyim?
  Bir başkasının kimlik ve iletişim bilgilerini kullanarak onun adına başvuruda bulunmak yasalara göre suç teşkil ettiğinden Bilgi Edinme ve CİMER’e bir başkası adına başvuruda bulunulamaz.

  Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak kişinin velisi, vasisi veya diğer yasal temsilcileri tarafından başvuru yapılabilmesi, gerekli ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla mümkündür.

  Elektronik başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?
  Elektronik ortamda yapılan başvurularda cevap, başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir. Bu nedenle başvuru esnasında; sıkça kullandığınız ve şifresini bildiğiniz e-posta adresini belirtmeniz, cevaplarınıza daha kısa sürede ulaşmanız açısından önemlidir.

  İhbar başvurusunda kimlik bilgilerinizi gizlediyseniz başvuru metni içerisinde ad-soyad, unvan, adres ve kişisel ifadelerden (İşe giriş tarihi, akrabalık derecesi, ihbar ettiğiniz kişi ile ilgili diyaloglar vb.) kaçınmanız gerekmektedir. 

  Mektup veya faks aracılığıyla başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?
  Mektup ve faks ile yapılan başvurularda ad-soyad, adres ve imzanın bulunması zorunludur.

  Faks ile yapılacak bilgi edinme başvurularında yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak T.C. kimlik numarasının belirtilmesi zorunludur.

  Ayrıca; başvurunun değerlendirilme ve cevap verme süreçlerini hızlandırmak, gerekli durumlarda başvuru sahibine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla; mektup ve faks başvurularında da T.C. kimlik numarası, e-posta ve telefon bilgilerinin yer alması başvuru sahibi açısından yararlı olmaktadır.

  Başvuru sözleşmesi nedir?
  Başvuru sözleşmesi, elektronik ortamda sağlanan hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak hizmete erişimi ve hizmet üzerinden yapılan müracaatlara yönelik hak ve yükümlülükleri açıklayan bir sözleşmedir.

  Bu sözleşme ile başvuru sahibi; başvurusunda tehdit, hakaret ve küfür içeren veya iftira niteliğinde kaba, müstehcen, kötüleyici ya da başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek herhangi bir metin ya da materyal paylaşmayacağı gibi hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Başvuruma doküman ekleyebilir miyim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunludur. Bununla birlikte müracaat konusunun ekli belgelerle desteklenebilmesi için başvuruya dosya, ekran görüntüsü ya da fotoğraf ekleme seçeneği bulunmaktadır.

  Müracaatlara eklenebilecek dosya formatları JPEG, PNG, TIFF, GIF olup maksimum dosya boyutu ise 3MB’dır.

  Müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunlu olduğundan PDF, WORD uzantılı belgeler sisteme eklenememektedir. Ayrıca başvuruya video eklemesi yapılamamaktadır.

  Mektup ile Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvurularda müracaat konusu dilekçede belirtilmesi şartıyla dilekçe ile ilgili her türlü doküman gönderilebilmektedir.

  Konum bilgilerimi paylaşabilir miyim?
  Elektronik ortamda yapılan başvurularda MERNİS’te kayıtlı ikametgâh bilgileri otomatik olarak sisteme işlenmektedir, ikamet adresi dışında başka bir yerde bulunulması ve o yerin adresinin bilinmemesi durumunda;

  “Konum Bilgilerimi Paylaş” butonu işaretlendiğinde bulunulan yerin konumu başvuruya eklenebilmektedir.

  Böylelikle acil bir durum veya olay ile karşılaşıldığında, bulunulan yerin adresini bilmeye gerek kalmadan konum bilgilerini paylaşma imkânı ile olay yeri tespit edilebilmektedir.

  Kimlik ve iletişim bilgilerimi gizleyebilir miyim?
  Elektronik ortamda yapılan ihbar başvurularında “kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir.

  “Kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar edilen kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgilerin bulunması gerekmektedir.

  Kimlik bilgileri gizlendiğinde başvuru metni içerisinde ifşa edici ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Kimlik bilgileri gizlenen başvuruya ilişkin dosya eklenmesi halinde, dosya içeriğinde de kimlik bilgilerini ifşa edici bir ibare olmamasına dikkat edilmelidir.

  Şahsen, mektup ya da faks ile yapılan ihbar başvurularında kimlik bilgilerinizin gizli kalmasını istiyorsanız “kimlik bilgilerimin gizli tutulmasını istiyorum” beyanında bulunmanız gerekmektedir.

  Kimlik ve iletişim bilgileri yalnızca ihbar başvurularında gizlenebilmektedir.

  (Ayrıntılı bilgi için bkz: Gizlediğim kimlik bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılır mı? ve Gizlediğim kimlik bilgilerim kamu kurumlan ile paylaşılır mı?)

  Farklı bir yazışma adresi kullanabilir miyim?
  Elektronik ortamda yapılan başvurularda, MERNİS’te bulunan adres bilgileri sisteme otomatik olarak gelmektedir.

  Bununla birlikte istenildiği takdirde “nüfusta yer alan adresimi kullanmak istemiyorum” seçeneği işaretlenerek farklı bir adresi iletişim adresiniz olarak belirtebilirsiniz.

  Mektup, faks ve şahsen müracaatlarda ikamet adresinizden farklı bir yazışma adresi kullanabilirsiniz. 

   

 • Kurumun dilekçeyi kabul etmeme hakkı var mıdır?

  Kurumların dilekçeyi alırken dikkat etmesi gereken bazı usuller ve alması gereken bazı tedbirler vardır: Türk Ceza Kanunu’na göre dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi suçtur. Burada hukuki nedeni yorumlama görevi idarenin kendisine düşmektedir, idare, hukuki bir gerekçeye dayanmak şartıyla dilekçeyi kabul etmeyebilir. Fakat idarenin bu işlemi her daim yargı makamları tarafından iptal edilebilir.

  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6’ncı maddesindeki “incelenemez” ibaresinden dilekçeler hakkında işlem yapılamayacağını anlamak gerekir. İncelenemez ibaresi dilekçenin alınmaması, kayıtlara geçirilmemesi anlamına gelmemektedir.

  İspat yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla sözlü olarak ya da telefon yolu ile yapılan başvuruların idare tarafından kayıtlara geçirilmesi zorunludur.

  Şahsen yapılan başvurularda, başvuru tutanak halinde tutulur, o sırada incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlanır, ilgili kurum tarafından başvuru sahibine başvurusunun alındığı tarih ve sayıyı içeren belge herhangi bir ücret talep edilmeden verilir.

  Başvuru, yasal işlem süresine kadar sonuçlandırılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda gerekçesi bildirilir, varsa itiraz mercii ve süresi hakkında yol gösterilir.

  Başvuru kendi görev alanı içerisine girmeyen bir kuruma yapılması halinde, o kurum dilekçeyi ilgili kuruma göndermek ve başvuru sahibine de bilgi vermek zorundadır.

  Başvuru sahibinin dilekçesini “arz ederim” şeklinde bitirmemesi veya “rica etmesi” dilekçenin alınmamasına gerekçe değildir.

  Dilekçe hakkının şekline ilişkin önemli şartlardan bir diğeri, dilekçelerin “Türkçe” yazılmasıdır. Yabancı bir dilde yapılan bir başvuru olması halinde bunun Türkçe tercüme halinin istenmesi gerekir. Bununla birlikte kişinin çok zor şartlar altında olduğu durumlarda yetkili makamlarla irtibata geçilmesi (emniyet güçleri, konsolosluk-büyükelçilik) uygun olacaktır.

   

 • Başvurumun akıbeti hakkında nasıl bilgi alabilirim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda, başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir. Bu bilgiler ile www.cimer.gov.tr ve e-devlet kapısı üzerinden istenildiği zaman sorgulama yapılabilmektedir.

  Bunun yanı sıra T.C. kimlik numaranızın yer aldığı ancak başvuru sayınızı bilmediğiniz durumlarda da (mektup, faks veya şahsen müracaatlarınız) başvuru akıbetine ilişkin bilgiyi “başvuru sorgulama” sayfası üzerinden giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

  Başvuruma verilen cevaptan memnun kalmadım, ne yapmam gerekir?
  Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size verilen cevaptan memnun kalmadıysanız bahse konu cevabın

          • Geri alınmasını

          • Kaldırılmasını,

          • Değiştirilmesini,

          • Yeni bir cevap verilmesini, cevabı verenin hiyerarşik olarak üst makamından; üst makamı yoksa cevabı veren makamdan isteyebilirsiniz.

  Bu talebinizi idari dava açma süresi (60 gün) içerisinde iletmeniz gerekmektedir.

  İdare tarafından başvurunuza verilen cevap, kesin cevap niteliğinde değil ise (inceleme başlatılmıştır, ilgili yere gönderilmiştir, çalışmalar devam etmektedir vb.)

          • Verilen bu cevabı red olarak kabul edip idari dava açabilir,

          • En fazla 6 ay kesin cevap verilmesini bekleyebilirsiniz.

  Ayrıca TBMM'nin “edilekce.tbmm.gov.tr” internet adresinden yasama organına da başvuruda bulunabilirsiniz.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruya ilişkin kurumun verdiği cevaptan memnun kalınmaması durumunda ise, cevabın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (Kurul) itiraz edebilir ya da idari yargıya başvuruda bulunulabilirsiniz.

  Verilen cevabın ardından başvurunun yinelenerek tekrar aynı kuruma başvurulması, Kurula itiraz süresinin kaçırılmasına neden olabilmektedir.

  Başvuruma hiç cevap verilmedi, ne yapmam gerekir?
  Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmediyse Bilgi Edinme ve CİMER’e cevap alamadığınıza dair başvuruda bulunabilirsiniz. Bu durumda başvuru ilgili kuruma yasal süresi içerisinde vatandaşa bir an önce müspet veya menfi bir cevap verilmesi ricasıyla yeniden sevk edilmekte ve cevap vermeyen kurum uyarılmaktadır.

  Başvurunuzun üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen herhangi bir cevap verilmemişse yasal haklarınız konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

  Başvuru sahibi dilekçesine cevap vermeyen yetkili makamlar hakkında cezai takibat yapılması için şikâyet yoluna gidebilir. Bu olaydan dolayı bir zarara uğradığını düşünüyorsa ilgililer aleyhine tazminat davası da açabilir.

  Ayrıca idarenin cevap vermemesine yönelik şikâyetinizi Kamu Denetçiliği Kurumuna iletebilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için bkz: www.ombudsman.gov.tr)

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruyla ilgili kurum tarafından cevap verilmemesi halinde, yargı makamına başvuruda bulunulabilir. Yargı makamına başvurmadan önce Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna cevap alınamayan başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla en geç yetmiş beş gün içinde yazılı olarak itiraz başvurusunda bulunulabilir.

  Başvurumu iptal edebilir miyim?
  İşlemi devam eden bir başvurunun iptal edilmesine yönelik talepte bulunabilirsiniz. Sonuçlandırılmış ya da karara bağlanmış bir başvuruya ilişkin iptal talebinin değerlendirilmesi, işlemi yapan kurumun inisiyatifindedir.

  Bilgi Edinme ve CİMER’ e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi varsa işleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır.

  İhbar ve şikâyet başvurularının iptal edilmesine yönelik ayrıntılı bilgiye “Yapmış olduğum ihbar ve şikâyet başvurusundan vazgeçmem mümkün müdür?” başlığı altında ulaşabilirsiniz. 

  Hakkımda yapılmış olan bir başvuru olup olmadığını öğrenebilir miyim?
  Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden hakkınızda yapılmış bir başvurunun olup olmadığı konusunda bilgi almak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz kapsamında Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden elektronik ortamda yapılmış bir başvuru olup olmadığı konusunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yalnızca hakkınızda herhangi bir başvuru olup olmadığı yönünde bilgi verilir. Ancak başvurunun içeriği ve kim tarafından yapıldığı yönünde bilgi verilmez.

  Mektup ve faks yoluyla gönderilmiş bir başvuru içeriğinde gerekli incelemeler yapılamamaktadır.

  Hakkınızda yapılmış bir başvurunun kim tarafından yapıldığı ve içeriğine yönelik bilgi almak istemeniz halinde Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

   

 • Kimler başvuru yapabilir?

  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

  Ayırt etme gücüne sahip 12 yaşını doldurmuş gerçek kişiler, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, mavi kartlılar, çifte vatandaşlık sahipleri ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar başvuru yapabilmektedir.

  Özel Hukuk Tüzel Kişileri
  Özel hukuk tüzel kişileri yetkili kişi aracılığıyla tüzel kişinin unvanı, adresi ve yetki belgesi ile birlikte başvuru yapabilmektedir.

  Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri uyarınca kamu kumrularından talep edecekleri bilgi veya belgelerin kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olması gerekmektedir.

  Yabancılar
  Yabancılar uluslararası sözleşmeler uyarınca karşılıklılık esası çerçevesinde mektup ya da faks aracılığıyla başvuru yapabilmektedir.

   

  Nasıl başvuru yapabilirim?

  Elektronik ortamda başvuru:

  • Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden, 
   Bakanlığımız web sayfasında bulunan Bilgi Edinme veya CİMER linki açılarak “Başvuru Yap’’ butonunun seçilmesinin ardından T.C. kimlik numarası, kimlik seri no, ad-soyad ile cep telefonu bilgileri girildikten sonra başvuru sahibinin cep telefonuna gönderilen onay kodunun doğrulaması ile birlikte başvuru sahibi başvuru ekranına yönlendirilmektedir.

   Kimlik bilgileri kısmında başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, ad-soyad, adres ve cep telefonu bilgileri sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır.

   Bu kısımda ayrıca başvuru sahibi e-posta adres bilgilerini girmek zorundadır, eğitim durumunu ise isteğe bağlı olarak girilmektedir.

   Bununla birlikte; başvuru sahibi yazışma adresi olarak farklı bir adres kullanabilir; ayrıca dilerse özellikle mahalli hizmetlerde ortaya çıkan sorunların yerinde tespit edilebilmesi amacıyla konum bilgilerini paylaşabilir.

   Daha sonra başvuru sahibi başvuru detay ekranına yönlendirilerek başvuru metnini oluşturur ve başvurusuna dosya ekleyebilir.

   Son aşamada başvuru sahibi, başvuru ön izleme yönlendirilerek hem kimlik bilgilerinin hem de başvuru metninin doğruluğunu inceler ve yasal bilgilendirme yazısını okuyup onayladıktan sonra “başvuruyu tamamla” butonunu tıklayarak işlemini sonlandırır.

   Başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir.

  • www.turkiye.gov.tr (e-devlet kapısı)
   Başvuru sahibi e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığında kullandığı bilgi ve şifrelerle e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “CİMER” yazarak uygulamaya kısa yoldan erişim sağlayabilmektedir.

   Daha sonra karşısına çıkan yönlendirmeleri takip ederek daha önce yapmış olduğu başvuruların akıbetini sorgulayabilir veya yeni bir başvuru için “www.cimer.gov.tr” adresine yönlendirilerek yukarıda belirtilen süreç kapsamında başvurusunu yapabilir.

  Mektup-Faks:
  Milli Eğitim Bakanlığına hitaben yazılacak mektup ve faks ile başvuru yapılabilmektedir. Bu başvurular Bakanlığımız web sayfasında yer alan yazışma adresine gönderilmektedir.

  Şahsen Müracaat:
  Başvuru sahipleri Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilmektedir.

  Tüm başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

  İstediğim kuruma doğrudan başvuru yapabilir miyim?
  İnternet üzerinden yapılan başvurularda; başvuru metni oluşturulduktan sonra “Başvurunuz, CİMER aracılığıyla en kısa sürede sonuçlandırılmak üzere seçeceğiniz kuruma doğrudan iletilecektir” butonu tıklanarak Milli Eğitim Bakanlığı seçilmesi durumunda başvuru doğrudan otomasyon tarafından Bakanlığımıza gönderilebilmektedir. Bu işleme “CİMER Otomasyon” adı verilmektedir, İletişim Başkanlığının seçilmesi halinde ise başvuru ön değerlendirme sonrasında ilgili kamu kurumuna sevk edilmektedir. 

  Başvurular hangi süreci izlemektedir?
  İnternet üzerinden Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvurular, başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kamu kurumuna (CİMER Otomasyon) gönderilebilmektedir. Bu başvurular İletişim Başkanlığının ön değerlendirmesinden geçmemektedir.

  Doğrudan kamu kurumuna gönderilmeyen tüm başvurular İletişim Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

  İletişim Başkanlığına gelen tüm başvurular CİMER “gelen kutusu”na aktarılır.

  Gelen kutusundaki başvurular, yetkili birim amiri tarafından mevcut personel sayısına orantılı bir şekilde dağıtılır. CİMER personeli kendisine verilen başvuruları gün içerisinde okuyup ilgili kamu kurumuna sevk eder.

  Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olmayan, mükerrer başvuru niteliğinde olan, başvurusunda yeterli bilgiye yer vermeyen veya anlaşılamayan başvurular herhangi bir kuruma sevk edilmez ve bu başvurular İletişim Başkanlığı tarafından cevaplandırılarak başvurunun işleme alınmama sebebi başvuru sahibine bildirilir.

  Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından ön değerlendirme sürecinde başvuru sahibine başvurması gereken adli ve idari merciler ve süreleri hakkında bilgilendirme yapılır.

  Bakanlığımıza sevk edilen başvurular Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından okunup ilgisine göre alt birimlerdeki Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcılarına sevk edilir.

  Başvuruya herhangi bir yazışma/inceleme/soruşturma sonrasında cevap verilecek ise Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısı “beklemeye al” butonuna tıklayarak beklemeye alma sebebini belirtir. Ara cevap mahiyetindeki bu işlem aynı zamanda başvuru sahibi tarafından da görülebilmektedir. Herhangi bir yazışma/inceleme/soruşturma gerektirmeyen başvurularda Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısı tarafından cevap hazırlanarak cevap yazısı kurumun Bilgi Edinme ve CİMER cevap-onay yetkilisine gönderilir.

  Cevap-onay yetkilisi tarafından onaylanan cevap, başvuru sahibinin varsa e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. Başvuru sahibinin e-posta adresi bulunmadığı durumlarda (internet başvuruları hariç) ise yazışma adresine posta yolu ile gönderilir.

  Cevap-onay yetkilisi tarafından uygun bulunmayan cevap, düzeltilmesi için gerekçesiyle birlikte Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısına iade edilir ve süreç aynı şekilde tekrarlanır.

  Başvurum kim tarafından okunuyor?
  Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden doğrudan Bakanlığımıza gönderilen başvurular (CİMER Otomasyon), Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından okunmaktadır.

  Bunun dışındaki tüm başvurular, ilk olarak İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli CİMER kullanıcıları tarafından okunup ilgili kurumlara sevk edilmek suretiyle işleme alınmaktadır.

  Bilgi Edinme ve CİMER ’de görevli kamu personeli sisteme kaydolurken başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri olmak üzere ilgili diğer mevzuata uygun işlem yapacağını ve hiçbir kişisel veriyi yetkisiz kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmektedir.

  Özellikle ihbar ve şikâyet başvurularında başvurunun ihbar ve şikâyet edilen kişiye ulaşmaması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmakta ve belirli periyotlarla tüm Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcıları bu yönde uyarılmaktadır.

  Gün içinde kaç tane başvuru yapabilirim?
  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda ve telefon yolu ile günlük 1 adet başvuru yapılabilmektedir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda başvuru metni 1.500 karakterle sınırlıdır.

 • Kimlik bilgilerinin gizlenmesini gerektiren durumlar nelerdir?

  Başvuru sahibine kimlik ve iletişim bilgilerini gizleme imkânı verilmesinin temel amacı, başvuru sahibinin bir suç ihbarını rahat ve güvenilir bir ortamda yapmasına imkân tanımak ve bu yöndeki tereddütlerini gidermektir.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e ihbar başvurusu yapılırken başvuru sahibi tarafından kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir. Gerekli hallerde Bilgi Edinme ve CİMER yetkilileri ile Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından da bu bilgiler gizlenebilmektedir.

  Şikâyet başvurularında kimlik ve iletişim bilgileri gizlenememektedir. İhbar türü seçilerek kimlik ve iletişim bilgileri gizlenen fakat konusu itibarıyla şikâyet türü kapsamında olan başvurular İletişim Başkanlığı CİMER kullanıcıları veya Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından şikâyet türüne çevrilerek işleme alınmaktadır.

  Kimlik ve iletişim bilgilerini gizlemek isteyen başvuru sahibinin başvuru metnini yazarken de aynı hassasiyeti göstermesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınması gerekmektedir. Aksi halde başvuru işleme alınamamakta ve kendisinden bu kurallara uyarak yeniden başvuru yapması istenmektedir.

  Can güvenliği ve tehdit edilme nedeniyle korunma talebi içeren başvurularda yetkili makamların sizlerle en kısa zamanda iletişime geçebilmesi için bilgilerinizi gizlememeniz tavsiye olunur.

  İhbar ve şikâyet başvurum nasıl değerlendirilir?
  İhbar başvurularının tamamına yakını, şikâyet başvurularının ise ilgili olanları adli makamlara gönderilmektedir. Adli makama intikal eden başvurular Cumhuriyet Başsavcılığının uhdesinde değerlendirilmektedir. Gerekli hallerde Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru sahibinin ifadesine başvurabilmektedir.

  Ayrıca ihbar ve şikâyet başvuruları idari inceleme ve soruşturma için görev alanına giren diğer kamu kurumlarına sevk edilmektedir.

  Kamu kurumu tarafından inceleme veya soruşturma başlatılması halinde de başvuru sahibinin ifadesine başvurulabilmektedir.

  Bu nedenle, başvuru sahibi kimlik ve iletişim bilgilerini gizleyerek başvuru yapsa dahi inceleme ve soruşturma aşamasında bu bilgiler talep edilmesi halinde yetkili kişilerle paylaşılmaktadır.

  Asılsız ihbar ve şikâyette bulunmanın yaptırımı nedir?
  Şikâyet ve ihbarda bulunma hakkı anayasal bir hak olmakla birlikte bu hakkın kötüye kullanılmasının da hukuken yaptırımları bulunmaktadır.

  Kişiye yönelik saldırıda bulunma, hakaret etme, iftira atma, suç uydurma amacıyla yapılan başvurular karşı tarafın kişilik haklarını ihlal edici yönde yapılan başvurulardır.

  Bununla birlikte;

          • Elde ciddi ve inandırıcı kanıtlar bulunmadığı halde yapılan başvurular,

          • Tahmine, zanna dayalı olarak yapılan başvurular,

          • Asılsız başvuru niteliği taşıyabileceğinden ihbar ve şikâyet başvurularında gerekli hassasiyetin başvuru sahipleri tarafından gösterilmesi gerekmektedir.

  Bu yönde başvuru yapanlara yönelik;
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddesinde “Suç Uydurma” başlığı altında, işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimsenin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır.

  Aynı Kanun’un 267. maddesinde, “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmektedir.

  Gizlediğim kimlik bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılır mı?
  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan hiçbir başvuru (kimlik ve iletişim bilgileri açık ya da gizli olması fark etmeksizin) yetkisiz kişi ya da makamlarla paylaşılmaz. Kimlik ve iletişim bilgileri gizli olan başvuruların özelliği, bu bilgilerin yalnızca iletişim Başkanlığı CİMER yetkilileri tarafından görülmesi ve yalnızca yetkili makamlar tarafından istenilmesi halinde paylaşılmasıdır.

  Gizlediğim kimlik bilgilerim kamu kurumları ile paylaşılır mı?
  Gizli olan kimlik ve iletişim bilgileri; inceleme veya soruşturma aşamasında talep halinde Cumhuriyet Başsavcılıkları, yargı makamları ve kamu kurumlarınca başvuruyu değerlendirmek üzere görevlendirilmiş soruşturmacılara verilmektedir. Bunun dışında hiçbir kurumla paylaşılmamaktadır.

  Yapmış olduğum ihbar ve şikâyet başvurusundan vazgeçebilir miyim?
  Şikâyetten vazgeçme veya şikâyetin geri alınması mümkündür. Bu hak başvuru sahibi tarafından ya da vekili aracılığı ile kullanılabilir.

  İhbar niteliğindeki bir başvuru kamuoyuna mal edilmiş sayılır. Bu nedenle toplumun genelini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğundan (yolsuzluk, cinayet, kaçakçılık, bomba ihbarı, uyuşturucu satışı vb.) vazgeçmesini gerektirecek bir kanıt (örneğin ihbarın asılsız olduğu yönünde bir bilgi/ belge) olmadığı sürece başvuru işleme alınır.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi var ise,

          • İşleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır.

          • İptalini istediği şikâyet başvurusu, kamu kurumuna sevk edildiyse iptal talebini içeren başvuru da “vazgeçilen başvurunun işleme alınmaması” notu ile aynı yere sevk edilir.

          • İptalini istediği başvuru ihbar niteliğinde ise ve herhangi bir kamu kurumuna sevk edilmediyse; her iki başvuru da ilgili kamu kurumuna sevk edilir.

  İhbar ve şikâyette bulunabileceğim diğer yetkili makamlar hangileridir?
  İhbar ve şikâyet başvurularının doğrudan yapılabileceği diğer makamlar şunlardır:

          • Valilik - Kaymakamlık

          • Cumhuriyet Başsavcılıkları

          • Kolluk Kuvvetleri (Emniyet- Jandarma gibi)

  Bununla birlikte yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin Elçilik ve Konsolosluklarına; bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kamu kurumuna da ihbar veya şikâyette bulunulması mümkündür.

  Kimlik bilgilerimi gizli olarak yaptığım başvurularıma cevap alabilecek miyim?
  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda e-posta adresinin girilmesi zorunluluğu vardır. Kullanmakta olduğunuz doğru bir e-posta adresi belirtmeniz durumunda ilgili kurum tarafından sistem üzerinden e-posta adresinize cevap gönderilebilmektedir. Aynı şekilde kurumun verdiği cevap “başvuru sorgulama” sayfasından giriş yapılarak da görüntülenebilmektedir. Sistemde kayıtlı e-posta adres bilgileriniz cevap veren kurum tarafından görülememektedir.

  Kimlik bilgileri gizli olarak yapılacak başvurularda nelere dikkat etmeliyim?
  Kimlik bilgileri gizli olarak yapılan ya da gizlenmesi talep edilen başvurulara ilişkin başvuruyu destekleyici bilgi veya belgenin eklenmesi halinde, bu İçeriklerde kimlik bilgilerinizi ifşa edici ifadelerin (ad, soyad, adres, telefon vb. sübjektif ifadeler) olmamasına dikkat edilmelidir.

  Aynı şekilde konum bilgilerinizi paylaşırken ev veya iş adresinizin tespit edilebilir olmamasına da dikkat edilmelidir.

 • MEB İletişim Merkezinin numarası nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 hat üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • MEB İletişim Merkezini hangi saatlerde arayabilirim?

  7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

 • MEB İletişim Merkezi hangi konularda hizmet veriyor?

  Bakanlığımızın görev alanlarında her türlü bilgi edinme, görüş, öneri, talep, uygulama desteği ve idarî konularda hizmet vermektedir.

 • MEB İletişim Merkezine yaptığım başvuru ne kadar sürede cevaplanıyor?

  İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurulara 3 iş günü içerisinde cevap verilmektedir. Konusu gereği inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren başvurularda süreç tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza ikinci bir bilgilendirme yapılmaktadır.

 • MEB İletişim Merkezinin sosyal medya hesapları var mı?

  "Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi resmi sosyal medya hesapları:

  Twitter: https://twitter.com/mebimdestek

  İnstagram: https://www.instagram.com/mebimdestek/?hl=tr

  Facebook: https://www.facebook.com/mebimdestek

  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4di2XQAIoBV9ks7fEU05bQ"

 • MEB İletişim Merkezi hangi birime bağlıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne bağlı hizmet vermektedir.

 • MEB İletişim Merkezinden kimler hizmet alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi bakanlığımızın görev alanlarının tamamında öğretmen, öğrenci, veli ve diğer vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

 • MEB İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurular nereye yönlendirilmektedir?

  Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine gelen başvuruların görüşme anında sonuçlandırılması esastır. Ancak görüşme esnasında sonuçlandırılmayan inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren ya da görüş-öneri olarak değerlendirilen başvurular ilgisine göre merkez, taşra veya yurt dışı teşkilatındaki ilgili birimlere iletilmektedir.

 • MEB İletişim Merkezine yapılan başvruların sonuçları vatandaşlara iletiyor mu?

  Başvuru sonuçlandığında İletişim Merkeziyle paylaşılan cep telefonunuza kısa mesaj gönderiyoruz. Ayrıca size verilen cevabı E-devlet uygulaması üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz.

 • MEB İletişim Merkeziyle yaptığım görüşme kayıt altına alınıyor mu?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkeziyle yaptığınız görüşmeler hizmet takibi amacıyla kayıt altına alınmaktadır.

 • MEB İletişim Merkezi Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni'ne nereden ulaşabilirim?

  İletişim Merkezimizi aradığınızda yapılan bilgilendirme anonsu sonrası 1'e tuşlayara aydınlatma metnini dinleyebilir veya mebim.meb.gov.tr adresinden sayfanın alt kısmındaki "KVKK Aydınlatma Metninin Görmek İçin Tıklayınız..." kısmından ulaşabilirsiniz.

 • MEB İletişim Merkeziyle ilgili önerim var. Nasıl iletebilirim?

  İletişim Merkezimiz hakkındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirilebilmesi için İletişim Merkezini (444 0 632) arayarak iletebilirsiniz.

 • MEB İletişim Merkezine yaptığım başvurunun detaylarına nasıl ulaşabilirim?

  İletişim Merkezine yaptığınız başvurunuzun işlem süreci ve detayları hakkında bilgi edinmek için İletişim Merkezini arayabilirsiniz. Ayrıca görüşmeniz esnasında T.C. Kimlik numaranızı paylaştıysanız E-devlet üzerinden başvuru içeriğinizi, başvuru durumunuzu ve başvuru sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

 • Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler nasıl ve ne zaman yapılır?

  Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.

 • Açık Öğretim Liselerinden gelen öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde geriye dönük sınıf yıl sonu ders notları bulunmamaktadır.

  Açık Öğretim Liselerinden gelen öğrencilerin geriye dönük sınıf yıl sonu ders notlarının okul idareler tarafından e-Okul/Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Sorumluluk Tasdikname/Önceki Sınıflarında Aldığı Dersler ekranından girilmesi gerekmektedir.

 • Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptırabilir mi?

  Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer okul/kurumlara kayıt dönemlerinde giderek kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Mesleki Eğitim Merkezinde okuyorum. Aynı zamanda Açık Liseye de kayıt yaptırabilir miyim?

  Mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrenciler aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine de kayıt yaptırabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler, mesleki eğitim merkezinde karşılığı olan derslerden yüz yüze eğitim programına devam ettirilmez.

 • Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

  Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme merkez kullanıcılar tarafından aktarılır ve öğrenci aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda yine merkez kullanıcılar tarafından sistemde aktif öğrenci yapılır. 

 • Daha önce bir liseden mezun oldum. Yeniden Açık Öğretim Lisesi / Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olabilir miyim?

  Daha önce bir lise bitiren (Bu örgün eğitimde bir Lise, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya Açık Öğretim lisesi de olabilir) Açık Öğretim Lisesi / Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilirler. 

 • Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

  Örneğin 2019-2020 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2019-2020 yılı 1. Döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar. Takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadırlar.

 • Sınav Ücretini ne zaman yatırmama gerekiyor?

  Yeni kayıt olan öğrenciler sisteme kayıtlarını yaptırdıktan sonra bankaya gidip sınav ücretlerini yatırabilirler. Hali hazırda öğrenime devam etmekte olan öğrenciler ise önce bankaya gidip sınav ücretini yatırıp daha sonra kayıt yenileme işlemi yaptırabilir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne Öğretmen ve öğrenciler girişleri nasıl yapılacaktır?

  https://e-kurs.meb.gov.tr ekranından

   

  Kadrolu öğretmen ve yöneticiler: MEBBİS girişinden kişisel kullanıcı adı ve şifreleri giriş yapabilirler.

   

  Ücretli Öğretmenler: Ücretli öğretmen girişinden E-Devlet şifreleri giriş yapabilirler.

   

  Öğrenciler: Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabilirler.

 • Kurs Planlaması Nasıl Yapılacaktır?

  Yıllık düzenlenecek kurslar; 5,6,7,8,9,10, 11,12 ve mezun öğrenciler için eylül ayında başlayacak şekilde planlanır. Ayrıca 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır. 15 tatilde kurs yapılıp yapılmayacağını kurum belirler. Resmi tatillerde kurs yapılmaz. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

 • Kursların açılış ve kapanışları nasıl yapılmaktadır?

  Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

   

  Kurslar, okul veya kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden teklif edilir ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yapılır. Açılması uygun görülen kursların, e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

   

  Ayrıca denetim sonucunda uygun şekilde yapılmayan kurslar İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılır.

 • Kurslardan kimler faydalanacaktır?

  Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun öğrenciler başvurabilecektir.

 • DYK'da öğrenci sayısı 10'un altına düşen kurslarda nasıl bir işlem uygulanır?

  Açılan her bir kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10 ’nın altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-Kurs Modülü üzerinden de kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

 • Öğrenciler Ne Zamana Kadar Kursa Kaydolacak ve Nakil İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

  Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilir. Nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne nasıl ulaşılır?

  http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “E-KURS” butonu tıklanır. Ayrıca, adres çubuğuna https://e-kurs.meb.gov.tr  yazılarak da Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne ulaşılabilir.

 • Kurs Süreleri Ne Kadardır?

  Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 36 haftadan fazla olamaz.

 • Kurs merkezleri nasıl belirlenir?

  Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

 • Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

  Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

 • Kurslar hangi derslerden açılır?

  Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır.

 • Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl belirlenir?

  Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

 • Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?

  Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa 19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

 • Kurs merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde bu ihtiyaç nasıl karşılanır?

  Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

 • Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir?

  Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

 • İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir?

  İlkokul öğrencileri için herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursu açılmayacaktır.

 • Kurs merkezlerinde bir sınıf seviyesinde birden fazla şube açılması durumunda öğrenci/kursiyerlerin seviyelerine göre sınıflar oluşturulabilecek midir?

  Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

 • Yaz Dönemi Kurs Seviyeleri Nasıl Olacaktır?

  Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

 • Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir?

  Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

 • Destekleme ve yetiştirme kurslarının hizmet puanı eklenmesi nerede yapılır?

  Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki hizmet puanı eklenmesi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları birimlerince aylık yada dönemlik yapılmaktadır.

 • Kurs programları nasıl oluşturulacaktır?

  Kurslara ait kazanım kavrama testleri, örnek ders planları ile programları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan “Kurslar” bölümünde yayımlanır.

 • DYK'larda günlük kurs saatleri nasıldır?

  Kurs saatleri kurs merkezlerinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın farklı günlerine dağıtılabilir. Ancak, ortaöğretim kurumları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

 • Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur?

  Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir.

 • Öğretmenler nerelerde kurs verebilmektedir?

  Kadrolu/sözleşmeli ve ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

 • Özel Öğretim Kurumu Olarak Kurs Açma Konusunda Karşılaştığım Sorunlarda Nereye Başvurmalıyım?

  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili dairelerine başvuru yapmanız gerekmektedir.        

 • Kurs Sonu İşlemleri Onaylandıktan Sonra Sisteme Yanlış Girilen Bilgiler Nasıl Düzeltilebilir?

  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne konu ile ilgili resmi yazı ile müracaat edilir. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü İnceleme Soruşturma sonucunda gerekli yetkiyi kuruma verir. Kurum müdürü işlemi gerçekleştirebilir. Konu ile ilgili yardım sayfalarından yararlanabilirsiniz.        

 • Aktif Kurslarda Ders Gün Ve Saatlerini Değiştirebilir Miyim?

  Yapılabilir. Bunun için yeni plan ekranını kullanabilir ve bu konuda hazırlanmış olan yardım sayfalarından faydalanabilirsiniz.       

 • Aktif Kurslarda Eğitici Değişikliği Yapabilir Miyim?

  Yapılabilir. Bunun için yeni plan ekranını kullanabilir ve bu konuda hazırlanmış olan yardım sayfalarından faydalanabilirsiniz.       

 • Yabancı Uyruklular Kurslara Kayıt Olabilir Mi?

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ne göre; (2) (Değişik: 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı R.G.) Kurslara kayıt, kursiyerin T.C. kimlik numarası esas alınarak yapılır. Yabancı kimlik numarası alan yabancılar için, bu kimlik numarası esas alınarak kurslara kayıt yapılır.

 • Kurslara Nasıl Başvuru yapabilirim?

  e-yaygın.meb.gov.tr sistemi üzerinden üye olarak istediğiniz kurslara ön kayıt yaptırıp kurs açma talebinde bulunabilirsiniz. Halk Eğitimi Merkezi, Olgunlaşma Enstitüleri ve Turizm Eğitim Merkezlerine bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

 • İl ve İlçe MEM e-Yaygın kullanıcısı personeller Mebbis veya E-Devlet Şifresi ile giriş yapabilecek mi?

  01.03.2020 tarihinden itibaren e-Yaygın sistemine kurum yönetici ve öğretmenleri, il ve ilçelerde görevli personel sadece Mebbis veya e-Devlet Şifresi ile giriş yapabileceklerdir.

 • Kursiyerim. e-Devlet Şifresi ile giriş yapabilir miyim?

  Tüm Kursiyerlerimiz e-Yaygın sistemine e-Devlet üzerinden giriş yapabilmektedir.

 • Mesleki Eğitim Merkezleri Kurs Açabilirler Mi?

  09.12.2016 tarihli ve 29913 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 6764 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile örgün öğretim kapsamına alınarak, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanan mesleki eğitim merkezlerinin e-yaygın sistemi üzerinden doğrudan yaygın eğitime yönelik kursları açmamalarına yönelik değişiklik gerçekleştirilmiştir.

 • Vatandaş Olarak E-Yaygın Sistemine Kayıt Olabilir Miyim?

  e-yaygın.meb.gov.tr sistemi üzerinden üye olarak istediğiniz kurslara ön kayıt yaptırıp kurs açma talebinde bulunabilirsiniz.

 • Kurs devam ederken soyadı değişen kursiyerimize yeni soyadıyla sertifika basabilmek için sistemde güncelleme yapılacak mı?

  Bu işlemi kurumlar yöneticileri Kursiyer Bilgileri Güncelleme ekranından yapılabilmektedir.  

 • e-Yaygın Modülünde İl Millî Eğitim Müdürlükleri tüm ilçe halk eğitimi merkezlerinin kurs verilerini rapor olarak alabilir mi?

  Rapor alabilir.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Öğrencilere verilen ücretsiz ders kitaplarının ilgili eğitim- -öğretim yılı sonunda neden okullar tarafından toplanmıyor ve bir sonraki eğitim - öğretim yılında bu kitaplar neden tekrar kullanılmıyor?

  Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri toplanarak yeniden dağıtılması; derslerin öğretim programlarının geliştirilerek güncellenmesi, takım kitaplarda öğrenci çalışma kitaplarının bir yıllık kullanmayı gerektirmesi, yıpranan kaybolan kitapların yerine yenileri verileceğinden öğrencilerin bir bölümüne yeni bir bölümüne eski kitap verilmesinin pedagojik olmaması gibi sebeplerle ders kitapları her yıl yeniden basılarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulmaktadır.

  Ayrıca; Bu ders kitapları okullar tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde ilgili eğitim- - öğretim yılı sonunda toplanılarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

 • Bakanlığımız 413 2680, 413 2681 ve 413 1838 numaralı hatları defalarca armama rağmen neden açan olmuyor/ulaşamıyorum?

  Zaman zaman yaşanan iş yoğunluğundan ötürü Bakanlığımız santrali sıkça aranmaktadır. Sanal santral özelliği nedeniyle aranılan numaranın diğer çağrıları cevaplıyor olması durumunda bile karşı tarafta meşgul sinyali alınamamaktadır. Bu durumda karşı tarafta "telefon çalıyor" ama bakılmıyor algısı oluşmaktadır. Bakanlığımız sanal santral sisteminde bütün numaralara doğrudan ulaşma imkânı bulunmaktadır. Bakanlığımız genelinde bulunan numaralara http://www.meb.gov.tr adresinde üst menüde yer alan İletişim menüsündeki Merkez Teşkilatı Telefon rehberi linkinden ulaşılabilir.

 • Yüz yüze eğitimde öğrencilerin maske takması zorunlu mudur?

  Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01.10.2020 tarihinde güncellenen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre çalışmalar yürütülmektedir. İlgili Rehber’in” 78. Bölümünde “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altında konu ile ilgili gerekli açıklamalar yer almaktadır. Buna göre; 2 yaş üstündeki tüm çocuklara mümkünse maske takılmalıdır. Ancak aktiviteler sırasında maske takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.

 • Okulda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda neler yapılmalıdır?

  13.10.2020 tarihli ve 14739810 sayılı Koronavirüse Karşı Alınacak Tedbirler konulu Genel Müdürlüğümüz yazısı ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi  "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" başlığı altında yer alan açıklamalara uygun olarak hazırlanan "Vaka Algoritması" okullarımızda süreç yönetimini sağlamak üzere merkez ve taşra teşkilatı birimlerine iletilmiştir. Buna göre;

   

  1- Kreşlerde öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda; bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.

   

  2- Sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

  a) Öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler ve sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

  b) Öğretmen(ler) kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı, sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

  c) Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler, vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

  d) Aynı sınıfta ikinci defa vaka çıktığında;

  İkinci pozitif vaka öğrenci olunca, sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilir.

  İkinci pozitif vaka öğretmen olunca, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yok ise ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilir. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması olunca, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir.

   

  3- Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

  a) Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.

  b) Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler)  temaslı kabul edilir.

  c) Öğretmen(ler) ya da öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

   

  4) Okul servislerinde öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

  a) Servis şoförü /rehber personel ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; öğrenciler ve servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

  b) Servis şoförü/ rehber personel kurallara uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğrenciler yakın temaslı servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

   

  5) Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

   

  6) Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda Covid-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "Covid-19 Kapsamında Okulda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre süreç takip edilir.

   

  7) Temaslı kabul edilenler;

  a)      Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.

  b)     Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez belirti sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

  c)      Belirti veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

  d)     Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir belirti göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

  e)     Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

   

  8) Yakın temaslı kabul edilenler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

 • Okullarda idareciler; öğrenci, öğretmen ya da çalışanların Covid-19 pozitif oldukları bilgisine nasıl ulaşıyorlar?

  HES kodları alınarak okullarda yazılım aracılığıyla ilişkilendirilerek öğretmen, öğrenci, çalışan ve servis şoförü, ailesinde ya da kendisinde Covid-19 tespit edildiğinde doğrudan okul yönetimine Sağlık Bakanlığı ve Filyasyon Ekipleri tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

 • Tip-1 diyabetli öğrenci yüz yüze eğitime katılabilir mi?

  Tip-1 diyabetli öğrenciler risk grubunda yer aldıklarından dolayı pandemi süresince evden uzaktan eğitimlerine devam edecekler ve bu süreçte devamsız öğrenci olarak değerlendirilmeyecektir.

 • Yüz yüze eğitimin başlaması ile okul/kurumlarda hijyen konusunda ne gibi önlemler alınmaktadır?

  Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" imzalanarak "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu" hazırlanmıştır. Okulların açılması ile yapılacak olan hazırlıklarda yol gösterici kaynak olarak uygulamaya geçilecektir. Söz konusu kılavuz, yeni normalleşme döneminde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacaktır. Bu bağlamda gerekli tedbirler alınacaktır.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedir?

  Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

  Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) nasıl bulaşır?

  Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

 • Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu tanısı nasıl konur?

  Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonunu önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilecek virüse etkili bir ilaç var mıdır?

  Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.

 • Antibiyotikler Yeni Koronavirüs (COVID-19)enfeksiyonunu önleyebilir mi veya tedavi edebilir mi?

  Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) aşısı var mıdır?

  Hayır, henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır. Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceği bildirilmektedir.

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır?

   Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) neden olduğu belirtiler ve oluşturduğu hastalıklar nelerdir?

  Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) kimleri daha fazla etkiler?

  Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

 • Hastalıktan korunma önlemleri ve öneriler nelerdir?

  Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

  - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

  - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

  - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

  - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

  - Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

  - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

  - Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

  - Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

  - Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı çalışmalar nelerdir?

  Bakanlığımız tarafından hastalıkla ilgili dünyadaki gelişmeler ve hastalığın uluslararası yayılımı Solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı afişler, sosyal medya videoları ve alternatif basılı materyallerle etkin bir bilgilendirme çalışmalarının ardından tüm okullarda etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde eş zamanlı hijyen çalışması başlatıldı.

  Bakanlığımız tarafından tüm okul/kurumlarımızda Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı eş zamanlı hijyen uygulaması başlatıldı. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizlendi. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. 29 ilde 44 meslek lisemiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretimini sağlamaktadır.

  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz, kış aylarının başlangıcından itibaren solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı okul/kurumlarımızda eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmaları yürütmektedir.

  81 İl ile kurulan yazılı bilgilendirme ve uyarı koordinasyonuyla okullara el hijyeni, kapalı alanların sıkça havalandırılması, okullar, servisler ve kantinlerde hijyenin sağlanmasına yönelik önlemler konusunda bildirimler yapılmıştır.18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarda, enfeksiyona sebep olan virüslerin uzaklaştırılması amacıyla hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanlarıyla kapsamlı bir hijyen işlemi uygulanmaktadır. Elle temas edilen bütün alanlar, hafta sonları ve eğitim dışı zamanlarda dezenfekte edilmektedir.

  Tüm okullara ulaştırılan yüzey dezenfektanlarının uygulama yöntemleri ve işlem basamaklarını içeren detaylı bir bilgilendirme notu da gönderildi.

  Dezenfeksiyon sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen odaları, idari odalar, tuvaletler, laboratuvar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırılarak eğitime hazır hale getirilecektir.

 • Çocuğumu okula gönderiyorum, Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığı kapabilir mi?

  Çocuğunuz okulda grip, nezle ve soğuk algınlığına neden olan virüsler ile karşılaşabilir. Bu kapsamda okul/kurumlara  hastalık konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.  Bakanlığımız tarafından koruma ve kontrol önlemleri uygulanmaktadır.

 • Okula devam edeceğim, öğrenci yurdunda kalıyorum, Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığı kapabilir miyim?

  Ülkemizde Koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle yurtlar, kapalı alanlar, toplu yaşanan yerler risk oluşturabilir.

  Okul/Kurumlarımızda öğrencilere Bakanlığımız tarafından hastalık konusunda gerekli önlemler alınmış ve bilgilendirmeler yapılmıştır.

 • Evde bakılan hayvanlar Yeni Koronavirüs (COVID-19) taşıyıp, bulaştırabilir mi?

  Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüsla (COVID-19) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır.

 • Yurtdışından kargo ile gelen paket ya da ürünlerden Koronavirüs bulaşma riski var mıdır?

  Genel olarak bu virüsler yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması yoktur.

  Detaylı bilgi için http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/koronavirus/dosya/48 adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Kamu konutları öncelikle kime tahsis edilir?

  Kamu konutları tahsis türlerine uygun olarak öncelikle ait oldukları okul /kurum/birim personeline mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda tahsis edilir.

 • Kamu konutlarının tahsisi nasıl yapılmaktadır?

  2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği doğrultusunda konut tahsis edilen kurum/okul/birimler bünyesinde oluşturulan ilgili konut dağıtım komisyonlarınca puan sıra üstünlüğüne göre tahsis işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 • Kimler kamu konutundan faydalanabilir?

  2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeli kamu konutlarından faydalanabilir

 • Kamu konutlarının satışında ön alım hakkı ve ödeme esasları nasıl olacak?

  385 sıra numaralı Millî Emlak Genel Tebliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

 • Kamu konutları satılıyor mu?

  Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması 4706 ve 7061 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikle hüküm altına alınmıştır. Süreç Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerince yürütülmektedir. İlgililer tarafından anılan Bakanlıkça yapılan kamu bildirimleri takip edilmelidir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Kültür Yayınlarını nereden satın alabilirim?

  Bakanlığımızın satış sitesi olan www.kultureserleri.meb.gov.tr internet adresinden istediğiniz eserimizi satın alabilirsiniz.

 • Eserimi/ kitabımı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlatmak için ne yapmalıyım?

  Eserinizin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması için Yayın Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle;

  Eserinizin dizgi ve tasarımı yapılmış 2 adet nüshası,

  Eserinizin kopyalandığı 1 adet CD/DVD/Taşınır Bellek,

  Kısa özgeçmiş,

  Dilekçe ve iletişim bilgilerinizden oluşan evraklarla birlikte şahsen ya da posta ile aşağıdaki adrese başvurmanız gerekmektedir.

   

  Başvuru adresi:

             

   Millî Eğitim Bakanlığı

                 Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                 Ders Kitapları ve Yayımlar Dairesi

                  4.Kat   C Blok         Bakanlıklar /ANKARA

 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan diyetisyen bulunmakta mıdır?

  10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 301'inci ve 508'inci maddesi gereğince Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli diyetisyenlerin daha etkin ve verimli çalışmalar yürütmeleri önemli görülmektedir.

                  Buna göre Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde görevli diyetisyenlerin;

                  a) İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İl İSGB) ve/veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu (İlçe İSGBR) bünyesinde İl İşveren Vekili ile İl İSGB Koordinatörü yönetiminde, İl Sağlık Hizmetleri Sorumluları ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmekte,

                  b) Okul çağı çocuklarının; büyümesi, gelişmesi, sağlığının korunması için bireysel ve toplu beslenme plan ve programlarının düzenlenmekte,

                  c) Okullarımızda öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere okul gıda işletmeleri ve diğer beslenme alanlarının denetimlerinin yapılmakta,

                  d) Beslenme konusunda öğrenciler, öğretmenler ve veliler bilgilendirilmektedir.

 • Millî Bakanlığına bağlı okul sağlığı hemşiresinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

  Eğitim kurumlarında görev yapan “Okul Sağlığı Hemşirelerinin” görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, hizmet sunumlarının geliştirilmesi, okullarda öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve bedensel yönden tam bir iyilik halinde olabilmesi için sağlık durumlarının periyodik olarak izlenerek değerlendirilmesi, okullarımızda acil sağlık müdahalelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ve standartlara uygun altyapı şartlarının elde edilmesi, okul hemşirelerinin mesleki gelişimlerinin sağlanarak, gelişen ve değişen şartlara uyum sağlamaları amacı ile “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Okul Sağlığı Hemşirelerinin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge” hazırlanmış 19.04.2022 tarih ve 48033538 sayı ile yayımlanmıştır.

 • Okul/kurumların temizlik ve hijyen şartların sağlanması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

  Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü", imzalanarak "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu" hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuz, okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olmaktadır. Bu bağlamda gerekli tedbirler alınmaktadır.

 • Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nın amacı nedir?

  Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesinden ortaöğretime kadar çocuklarımızın geleceğe güvenle adım atmaları, fiziksel, bilişsel ve sosyal yönden gelişimlerinin en iyi şekilde sağlanması, ulusal ve uluslararası standart ve şartlara göre güvenilir gıdaya erişim süreçlerinin yönetilmesi amacı ile çocuklarımıza güvenilir ve kaliteli gıda servis edilen ortamların geliştirilmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşların katılımı ile programın etkinliğinin artırılması, sunulan şartların sürekliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasının teşvik edilmesi, obezite ile mücadele, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığın artırılması yönünde faaliyetler planlanmaktadır.

  Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin/kooperatif, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde öğrencilerimize servis edilen yiyeceklerin, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine ve öğrenme süreçlerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda okul ve kurumlarda, gıda güvenliği ile yeterli ve dengeli beslenme konularında farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

  Çocuğun sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgi ve davranışı önce aile çevresinde gelişir, gerek okul öncesinde, gerekse okul yıllarında öğretmenlerinin ve çevresel etmenlerin etkisiyle belirginleşir.

  Öğrenci, veli ve öğretmenlerimizde sağlıklı beslenme kültürü oluşmasını sağlamak,

  Öğrencilerimizi fiziksel aktivite yapmaya teşvik etmek,

  Öğrencilerimizi ve velilerimizi gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirmek,

  Eğitim kurumlarımızdaki gıda güvenliği ve kalitesinin artırılmasını sağlamak, beslenme ve fiziksel aktivite ortamlarını iyileştirmek,

  Okullarda öğrencilerimizi geleneksel tatlarla buluşturmak,

  Gıda israfına yönelik bilinçlendirme sağlamak.

 • Okul/kurumlarda Diyabetli Öğrenciler için ne gibi çalışmalar yürütülmektedir?

  Diyabetle ilgi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında 05.10.2017 (Her üç yılda bir süre taraflarca itiraz olmadığından uzatılmaktadır.) tarihinde “Okullarda Diyabet Eğitim Programı” adıyla protokol imzalanmıştır. Ekim 2020 tarihli ve 2757 sayılı Tebliğler Dergisinde “Millî Eğitim Bakanlığı Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okul/Kurumlarda Bakımı Ve Desteklenmesi Hakkında Yönerge” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından diyabetli öğrencisi bulunan okullara İl Sağlık Hizmetleri Sorumluları ile koordineli olarak eğitimler verilmektedir.

  “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” okuldadiyabet.meb.gov.tr adresi ile erişim açılmış, eğitimini tamamlayan öğretmenlerimize belge düzenlenmiştir.

 • Çölyak Hastalığı nedir?

  Çölyak hastalığı genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan "gluten" proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen ince bağırsak hastalığı olarak tanımlanmaktadır.

  Glutensiz diyet ile yakınmaların kısa sürede kaybolacağı, bağırsakların normale döneceği, hastalığın tanısı konulmaz veya diyete uyum iyi olmaz ise, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği başta olmak üzere anemi, vitamin yetersizlikleri, diş çürükleri, troit hastalıkları, kemik erimesi, diyabet ve kanser gibi birçok kronik hastalığa yakalanma riski artabileceği, çölyak hastalığı tanısı konulan bireylerin glutensiz beslenmeye uymalarının sağlıklı büyüme ve gelişmenin sağlanmasında, yetişkin çağında oluşabilecek problemlerin önlenmesinde ve okul başarısının artmasında etkili olduğu bilinmektedir.

 • Okul/kurumlarda Çölyak Hastalığı ile Mücadele nasıl yürütülmektedir?

  Bakanlığımız “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi” ve “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı” kapsamında 9 Mayıs Dünya Çölyak Gününde; öğrenci, öğretmen, veli, yemekhane-kantin işletmecisi/çalışanı ve diğer okul çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimlerinin yapılmasının sağlanması, çölyaklı öğrencilerin  beslenmesinin  sağlanabilmesi  için kantinlerde, okul/kurum ve pansiyon yemekhanelerinde glutensiz ürünlerin bulundurulması, glutensiz besin hizmetinin sağlanması amacı ile gerekli tedbirler alınmaktadır.

  Okul/kurumlar tarafından planlanan farkındalık etkinliklerinde kullanılmak üzere afiş ve broşür vb. gerekli dokümanlara www.sagliklibesleniyorum.meb.gov.tr adresimizden yararlanılmaktadır.

 • Okul/kurumlarda okul sağlığı hizmetleri nasıl yürütülmektedir?

  Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü ve Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için http://okulsagligi.meb.gov.tr/www/protokoller/dosya/15 linkinden ulaşabilirsiniz.

 • Okullarda, öğrenciler okul önlerine gelen seyyar satıcılardan yiyecek satın almaması için neler yapılmaktadır?

  Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Konulu Genelge (2020/8)” imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin B- Gıda İşletmeleri, Gıda Güvenilirliği-Beslenme ve Hijyen Şartları: Gıda İşletmeleri ile İlgili Genel Hususlar: k maddesi “Okul/kurum yönetimince öğrencilerin, kontrol ve denetimi olmayan işletmelerden (seyyar satıcılar vb.) yiyecek satın almamaları konusunda bilgilendirilmesi ile okul/kurumu etkileyen kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda önleyici gerekli tedbirlerin alınması” yer almaktadır.

  Ayrıca okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen, yönetici ve memurlar diğer okul çalışanlarına (hizmetli, kantin işletmecisi/çalışanı, servis şoförü vb.) ve velilere yönelik farkındalık eğitimleri verilmektedir.

  Okul yönetimleri tarafından öğrencileri okul zamanı içerisinde dışarıya çıkışları önlenmesine yönelik tedbirler alınmakta ve bu konularda veli ile işbirliği yapılmaktadır.

 • Okul ve kurum kantinlerinde satılan gıdalar neye göre belirlenmektedir?

  Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışı yapılacak olan gıdalar ve bu gıdalara ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığı “Bilim Kurulu” önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Okulda satışı yapılabilecek yiyecek içeceklere ilişkin talep ve öneriler Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında üç Bakanlığın ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca alınır. Yapılan değerlendirme sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi yazı ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı için iletilir. Komisyon izleme ve değerlendirme yapmak üzere yılda en az bir kez toplanır.

 • Okul ve kurumlarda kantın ve yemekhane denetimleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

  Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Konulu Genelge (2020/8) imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin etkinliğinin artırılması, okullarda sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla; kurumlar arası verimli ve eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi açısından illerde Valinin onayı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan İl/İlçe Denetim Ekipleri ile yılda en az bir kez denetim yapılmaktadır. Denetim raporları Temmuz ayının ilk haftası tamamlanarak Bakanlık düzeyinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmektedir.

 • Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde fiyatlar nasıl belirlenmektedir?

  Öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinde sunulmakta olan bütün hizmetlerin bedelleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği’nin “Fiyat tespiti” başlıklı 17’nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

 • Öğretmenevlerinde kimler kalabilir?

  Öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinde konaklama ve diğer hizmetlerden yararlanma ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği’nin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bu kurumlardan yararlanacak olanlara uygulanacak olan fiyat tarifeleri,  her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kapsamda öğretmenevi ve akşam sanat okullarından öncelikle Bakanlığımız çalışanları ve kamu personeli, yer kalması durumunda diğer vatandaşlarımızın da yararlanması mümkündür.

 • Yanlış sınava ücret yatırdım. Ücretimi ne zaman ve nasıl geri alabilirim?

  Ücreti sehven yatırılıp da başvurusu alınmayan “Açık Öğretim ve Protokol Sınavlarının” ücret iadesi sınav tarihinden sonra veya bir sonraki kayıt yenileme döneminde ilgilinin  T.C. kimlik numarası ile adına T.C. Ziraat Bankasına iade edilir. Adınıza iade çıkması durumunda, sisteme ücret yatırırken eklenmesi istenen cep telefonu numaralarına mesaj atılmak sureti ile haber verilir. Mesaj geldiğinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden merkezi ödemeler ekranını açtırarak T.C. kimlik numaranız ile ücret iadenizi tahsil edebilirsiniz.

 • Yanlışlıkla e-sınav ücreti yatırdım, ücretimi nasıl geri alabilirim?

  e-sınav ücretlerinin iadesi için https://odeme.meb.gov.tr adresinden ücret iade talebi oluşturmanız gerekmektedir.

 • Yanlışlıkla sertifika/ustalık/kalfalık sınavlarına ücret yatırdım ücretimi nasıl geri alırım?

  Söz konusu sınavın ücret iadesi vatandaşların dilekçelerine binaen yapılmaktadır. Konu ile ilgili kimlik bilgilerinizi ve talebinizi belirttiğiniz dilekçenizi varsa dekontunuzu da ekleyerek 0 312 419 16 61 numaralı faksa ya da görüntüsünü mebdose@meb.gov.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

 • Yanlışlıkla sınav itiraz ücreti yatırdım ücretimi geri alabilir miyim?

  MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde sadece yanlış yatırılan ya da yatırılıp da başvurusu yapılmayan ödemelerin iadesi düzenlenmiştir. İtiraz ücretlerine ilişkin bir iade düzenlemesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla sınav yönergesine aykırı olarak bir iade yapılması mümkün değildir. 

 • Açık Öğretim Okulları kayıt yenileme ücretini ödedim engelli/tutuklu/şehit veya gazi yakını öğrenciyim, ücretimi geri alabilir miyim?

  Açık Öğretim Okulları kayıt yenileme Kılavuzu’nda “Kimlerden Kayıt Yenileme Sınav Ücreti Alınmaz?” başlığı altında belirtilen şartlardan en az birini taşıyan adaylardan kayıt yenileme ücreti alınmaz. Ancak bu öğrencilerin önceki dönemlere ait ödedikleri ücretler MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereği iade edilememektedir.

 • Yanlışlıkla Açık Öğretim Okulu kayıt yenileme ücreti yatırdım mezun oldum veya ücretimi yatırdım başvuru yapmadım ücretimi geri alabilir miyim?

  Açık Öğretim Okullarının kayıtlı öğrencisi iseniz kayıt ücretinizi yatırdığınız an aktif öğrenci durumuna geçirilirsiniz. İlgili bulunduğunuz halk eğitim merkezine müracaat ederek öğrencilik durumunuzu silik veya pasif duruma geçirirseniz ücretiniz bu döneme ait sınavların bitimini takiben iade edilir.

 • Ödenek takip modülü nedir?

  Ödenek takip modülü il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okulların ihtiyaçlarının bakanlığa bildirdikleri ekonomide şeffaflığı sağlamak üzere geliştirilmiş web tabanlı uygulamadır.

 • Kurumlar Ödenek Takip Modülünden hangi ihtiyaçları girebilir?

  Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar 03.07 makine teçhizat bakım onarım ve 06.01 donatım ödeneklerini, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise her tür ödenek taleplerini bu sistem üzerinden girebilirler.

 • Ödenek Takip Modülünde ihtiyaçlara ait ödenek nasıl talep edilir?

  Ödenek takip modülünden kurumun ihtiyacına göre ekonomik kod seçilmeli alt faaliyetler bildirilmeli istenen belgeler sisteme yüklenerek o ihtiyaca ait ödenek talebi kaydedilmelidir.

 • Yolluk bildiriminde talep edilen evraklar nelerdir?

  Yolluk bildirim formu, görev onayı, varsa konaklama faturası, rayiçten fazla ise ulaşım gideri belgesi

 • E-talep modülü nedir?

  Okul ve kurumların (İl-İlçe milli eğitim müdürlükleri hariç) ihtiyaçlarını Bakanlığa bildirdikleri web tabanlı uygulamadır.

 • E-talep modülünden neler talep edilebilir?

  Bu modül üzerinden okul ve kurumlar yalnızca donatım ihtiyaçlarına ait veri girişi yapabilmektedir.

 • E-talep modülü üzerinden hangi tarihlerde ihtiyaç girişi yapılmaktadır?

  Okul ve kurumlar ihtiyaçlarını e-talep modülüne ocak- şubat aylarında Bakanlıkça belirlenen tarihler arasında girebilmektedir.

 • E-talep modülü üzerinden ihtiyacımıza ait talepler girildikten sonra ne yapmalıyız?

  İlgili öğretim daireleri donatım taleplerini bütçe ve ödenek serbestisi durumuna göre değerlendirip karşılamaktadır.

 • Bakanlığımıza bağlı her tür ve kademedeki resmi okullar Derslik Donatın ve Laboratuvar malzemeleri ihtiyaçlarını nasıl talep etmektedirler?

  Söz konusu talepler öncelikle Genel Müdürlüğümüz Mali Hizmetler Daire Başkanlığına iletilir, Başkanlığın uygun görüşü ile tahsis işlemleri yapılır.

 • Tahsis yapılan Derslik ve Laboratuvar malzemeleri ne zaman ve nasıl teslim alınır?

  Tahsisi yapılan malzemelerin resmi yazısı ulaşan okul müdürlükleri, Bakanlığımıza bağlı Ders Aletleri Yapım Merkezi ile (daha önceden bildirilen irtibat numarası ile ) iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ne zaman ve nasıl teslim alınacağı kendilerine bildirilecektir.

 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri resmi ve kayıtlı taşıtların ödeneklerini (sigorta, muayene, bakım- onarım, yakıt) nasıl talep edeceklerdir?

  Kurumlar resmi ve kayıtlı taşıtları ile ilgili ödenek ihtiyaçlarını MEBBİS Ödenek takip modülünde bulunan ‘’Taşıt işlemleri’’ bölümüne girerek talep edeceklerdir.

 • Yönetmelik'teki geçici maddelere (Taşıtlarda aranacak; koltuk sensörü, emniyet kemeri, kamera ve beyaz cam özellikleri ile taşıma işinde çalışan şoförlerin alacağı mesleki yeterlilik belgesi) ilişkin erteleme yapılacakmı?

  12.09.2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi ve Geçici 2’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanması ileri tarihe ertelenmiştir.

 • Pandemi sürecince Okul servis araçlarının taşıma kapasiteleri nedir?

  Özel servis araçlarının taşıma faaliyetleri Okul Servis Araçları Yönetmeği hükümlerince; İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin “Çeşitli Hükümler” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasında; ” Bu Yönetmeliğin uygulamasında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve görevleri dışında kalan hususlarda tereddütleri gidermeye, usul ve esasları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili henüz yayımlanmış bir genelge bulunmamakla birlikte, illerdeki pandeminin yayılım hızına göre İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı tedbir kararları alınabilmektedir.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında taşıma hizmetini yürüten yüklenicilerin sözleşme hükümlerince yatırmış oldukları kesin teminat taraflarına iade edilecek mi?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelik kapsamında  öğrenci taşıma hizmeti sunan yükleniciler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme imzalanmakta ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki iş ve işlemler anılan Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu çerçevede, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 43’üncü maddesi uyarınca alınan kesin teminatın iadesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 13’üncü maddesinde yer verilen hükümlere göre yapılabilmektedir.

  Covid-19 salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin olarak 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen ihaleler sonucu imzalanan sözleşmelerin, sözleşmenin tarafı olan idareler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesine göre değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

  Bu bağlamda, Covid-19 salgını nedeniyle okullara ara verilmesi nedeniyle öğrenci taşıma ve yemek hizmeti alımı sözleşmelerinin, sözleşme süresi dolmadan mücbir sebeplere bağlı olarak yaptırımsız şekilde (kesin teminat iade edilerek) feshedilebilmesi, yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye yapılacak fesih başvurusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmesi durumunda mümkün olabilecektir. 

 • Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında çalışmakta olan yüklenicilerin, sözleşme süreleri uzatılacak mı?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelik kapsamında  öğrenci taşıma hizmeti sunan yükleniciler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme imzalanmakta ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki iş ve işlemler anılan Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir.

  Covid-19 salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin olarak 02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen ihaleler sonucu imzalanan sözleşmeler kapsamında, yükleniciler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Mücbir sebepler" başlıklı 10'uncu maddesi çerçevesinde süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda söz konusu başvuruların sözleşmenin tarafı olan idareler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

  Bu bağlamda, Covid-19 salgını sonucu okullara ara verilmesi nedeniyle, bahsi geçen Yönetmelik kapsamında imzalanan öğrenci taşıma hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında süre uzatımı verilebilmesi, yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye yapılacak "süre uzatımı" talepli başvuruların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmesi durumunda mümkün olabilecektir. 

 • Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında çalışan yüklenicilere, Covid-19 salgını nedeniyle taşıma hizmeti verilmeyen süreler için ücret ödemesi yapılacak mı?

  Bilindiği üzere taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma hizmeti sunan yükleniciler ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre sözleşme imzalanmakta ve yüklenicilere yapılan ödemeler ilgili sözleşme hükümlerine göre fiilen çalışan gün üzerinden yapılmaktadır. Bu bakımdan, çalışmayan günler için yürürlükteki mevzuat uyarınca ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  Ancak tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen (Koronavirüs) salgın nedeniyle içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü ekonomik koşulların etkilerinin hafifletilmesi ve giderilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “ Ekonomik İstikrar Kalkanı” programı açıklanmıştır.

  Bu çerçevede söz konusu ekonomik program kapsamında Bakanlığımız ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tabi olduğu mevzuatta bir değişiklik yapılması durumunda  bundan sonraki süreçte ilgili mevzuata göre hareket edilecektir.

 • Covid-19 salgını sebebiyle okulların kapalı olduğu süre zarfında veliler tarafından servis araçlarına ödeme yapılacak mı?

  Özel servis araçlarının taşıma uygulaması Okul Servis Araçları Yönetmeği hükümlerince yürütülmekte olup Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin (m) bendinde “Taşımacıyı tespit komisyonu: Her yıl ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek üye), öğrencisi servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki velinin (iki asıl, iki yedek üye) ve varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu, ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

  Söz konusu Yönetmeliğin “Okul servis araçlarının çalıştırılması” başlıklı 8. Maddesinin birinci fıkrasında “Okul servis araçlarının çalıştırılması taşımacıyı tespit komisyonunun kararı ile yapılır. Okul servis araçlarının çalıştırılması faaliyetinin bir eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde yapılması esastır. Ancak taşıma hizmetinin kalitesinin artırılması ve maliyet avantajı sağlanması amacıyla, faaliyet azami üç eğitim öğretim yılını aşmayacak şekilde yaptırılabilir.” hükmü ile ikinci fıkrasında “Taşımacıyı tespit komisyonunun kararları mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile yürürlüğe girer.”  ifadesi ve dördüncü fıkrasında “Veliler, istemeleri halinde çocuklarını bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması kaydıyla herhangi bir taşımacı ile anlaşarak da taşıtabilirler. Bu hakkın kullanılması halinde taşımacı; bu Yönetmelikte istenen belge ve bilgileri okul yönetimine bildirir. Okul yönetimi bu bilgi ve belgeleri incelenmek üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderir. Bu şekildeki taşımaya mülki idare amirliklerinin onayı ile izin verilebilir. İlgililerine/yararlananlara okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

  Bu kapsamda Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. Maddesinin altıncı fıkrası doğrultusunda hazırlanan Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca okul servis ücretlerinin ödenmesinde kamu kaynağı kullanılmamakta olup ilgili Usul ve Esasların “Sözleşmeler” başlıklı 10. Maddesinin birinci fıkrasında “Okul servis araçlarının çalıştırılması işleri (EK-2)’deki sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler taşımacıyı tespit komisyonu tarafından hazırlanır ve komisyon başkanı ile komisyonca işi yapmasına karar verilen istekli tarafından imzalanır. Sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.” hükmünce söz konusu ücretlerin ödenip ödenmemesi hususu ilgili okul idaresi ile ilgili okul taşımacıyı tespit komisyonunun sorumluluğundadır. 

 • Ara tatiller için ödeme yapılacak mı?

  30/05/2018 tarihli ve 10581842 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların” ekinde yer alan ek-2 okul servis araçları sözleşmesinin “Ücret” başlıklı 6’ncı maddesi (c ) fıkrasında; “Yarıyıl tatillerinde ücret talep edilmez.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, yüklenici tarafından hizmet sunulmaması halinde ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

 • Tahditli plaka zorunluluğu hakkında bilgi verirmisiniz.

  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde; ”Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi almakla, yükümlüdürler.“ hükmü yer almaktadır. Ancak, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 16 ‘ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde;  ”Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin taşınmasında, (c) bendinin ise öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ihale edilen tüm taşıma hizmetlerinde, taşımacıdan/yükleniciden istenmesi zorunlu değildir. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında hükme bağlanan yetki belgelerine ilişkin ise aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükmü uygulanır.” hükmü ile değişiklik yapılmıştır.

 • Okul Servis Araçlarındaki şoför yaş sınırı nedir?

  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;” 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak,” hükmü yer almaktadır.

 • Öğrenci taşıma uygulaması kapsamı dışındaki diğer öğrenciler için de öğle yemeği hizmeti verilecek mi?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin "Yemek hizmetleri" başlıklı 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; "(Değişik:RG-18/1/2020-31012) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilir. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de bu hizmetten yararlandırılır. Yemekler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilir.” hükmü yer almaktadır.

 • Rehber personel ücretlerini nasıl ödeniyor?

  İş sözleşmeleri; öğrenci taşıma işi uhdesinde kalan yüklenici firma ile kurum arasında yapıldığından ödemeler, Bakanlığımızca sözleşme yapılan firma hesabına gönderilmektedir.

 • Özel eğitim taşıma ile ilköğretim ve ortaöğretim yemek ödenekleri ne zaman banka hesaplarına aktarılır?

  Söz konusu ödenekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımız hesabına aktarıldığı tarihten itibaren ilgili banka hesaplarına zaman geçirmeksizin gönderilmektedir.

 • Toplu taşıma hizmeti bulunan yerleşim yerindeki öğrencileri de öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir mi?

  Bakanlığımız Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; “Öğrencisi taşınan yerleşim birimi: Öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınan büyükşehir statüsündeki illerde belde, köy veya köy altı yerleşim yerlerinden mahalle statüsü kazanan ve toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerini; büyükşehir statüsü dışındaki illerde ise belde, köy ve köy altı yerleşim yerleri ile daha önce köy statüsünde olup belediye sınırları içerisine alınan, toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerini, ifade eder.” hükmü gereğince toplu taşıma hizmeti bulunan yerleşim yerindeki öğrenciler öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınmamaktadır.

 • Okul servis araç yaşının 12 yaşından büyük olabilir mi?

  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde;” Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.” hükmü yer almaktadır. Ancak aynı Yönetmeliğin Geçiş hükmü başlıklı Geçici 3’üncü maddesinde; 2019 ve 2020 yılları itibarıyla on iki yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki şart 1/7/2021 tarihine kadar aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 • Okul Servis Araçlarındaki rehber personel yaş ve mezuniyet şartı nedir?

  Danıştay 8'inci Dairesi 2009/8738 esas sayılı ve 2011/2453 sayılı kararı ile 17/09/2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yer alan rehber personel yaşının 20 ve en az ilköğretim mezunu olmasına ilişkin hüküm iptal edildiğinden, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları başlıklı 9. maddesi 2. fıkrası (a) bendi "22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak," hükmü uygulanmaktadır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sıkça Sorulan Sorular

  Üst kısımda yer alan  kategorilerde sorular ve cevaplar düzenlenmiştir. Birimleri aramadan önce bu soru ve cevaplar sizlere zaman kazandıracaktır.

   


 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi https://aoihl.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

 • Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?

  Üniversite başvurularında Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin kodlarını kullanmalısınız. Yüz yüze eğitim aldığınız okul kodlarını yazar iseniz orta öğretim başarı puanlarınız değerlendirilemez. Buna lütfen dikkat ediniz.

 • Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?

  Mezun olmuş ve diplomasını almış öğrenciler herhangi bir orta öğretim kurumundan (liseden), mezun olamamış öğrenciler ise yüz yüze eğitim aldıkları okullardan üniversite sınavlarına kayıt başvuru yapabilirler.

 • Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

  Geçici Mezuniyet Belgesi ile üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

   

   

 • Diplomam, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinin İmam Hatip Bölümü'nden 2005 yılından önce mezun olmuş ve diplomasını süresi içerisinde alamayıp diplomaları okul müdürlüğüne geri iade edilen öğrenciler diplomalarını şahsen veya posta ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir.

   

  Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitimi Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.

 • Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimizin Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne veya yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Diploma kayıp belgesini öğrencinin adına bir başkası alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

 • Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, diplomanızı alabilmeniz için ilinizdeki koordinatör Halk Eğitimi Merkezine çıkma belgesi kayıp dilekçesi ile başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

 • Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

  Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinin neresi olduğunu Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin internet sayfasından görebilirsiniz.

  Daha önce Çıkma Belgesi alan öğrenciler diplomasını almaya giderken Çıkma Belgesinin aslını götürmeleri gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ilevarsa Çıkma Belgesinin aslını da götürmeleri gerekmektedir.

   

   

 • Mezun oldum. Mezuniyet yazısını nasıl alabilirim?

  Mezun olan öğrenciler mezuniyet yazısını kayıtlı oldukları yüz yüze kurumlarından ya da e-Devletten alabilirler.

 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

  Öğrencilerimiz kayıt olduklarındaki öğrenim durumlarına göre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görecekleri süreler değişiklik göstermektedir.   Öğrenciler yüz yüze eğitimin olduğu toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi ve yüz yüze eğitimi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

 • Mezuniyet şartlarım nelerdir? Hangi durumda mezun olabilirim?

  Ortaokul diploması ve ara sınıftan gelerek tasdikname ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için; zorunlu dersinin kalmaması, başarılması gereken en az 90 alan kredisi ile birlikte toplamda 212 krediyi alması, yüz yüze eğitimi ve gerekli dönem şartını tamamlaması durumunda mezun olabilir. Lise diploması ile gelenler ise 96 kredilik alan derslerinin tamamını alarak 90 kredisini başarması ve yüz yüze eğitimimi tamamlaması durumunda mezun olabilirler.

   

  İmam hatip liselerinin ara sınıflarından gelerek Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden mezun olabilmeleri için diğer şartları (kredi, dönem) taşısalar dahi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde en az bir dönem sınava katılmaları gerekmektedir. Zorunlu dersleri olmasa dahi en az bir seçmeli dersten sınava girmeleri gerekmektedir.

 • Yüz yüze eğitimimi bitirdim. Neden mezun olamıyorum?

  Yüz yüze eğitimi bitirmek tek başına mezun olmak için yeterli değildir. Toplam döneminizin en az 8 (sekiz) olması, zorunlu ortak derslerinizin kalmaması ve öğrenim gördüğünüz alanın, mezuniyet için gerekli en az kredi miktarını almanız gerekiyor. Ayrıca kayıt için getirdiğiniz belgelerin ve yüz yüze eğitim aldığınız okul/kurumun düzenlemesi gereken belgelerin sisteme eksiksiz taranması gerekiyor. Belirtilen şartlardan eksik olan varsa mezuniyet işlemleriniz tamamlanamaz.

 • Sınav soru veya sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

  Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.

  İtirazlar için öncelikle, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin;

  1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler,

  2- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez,

  3- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

  şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile sınav itiraz ücreti yatırılarak, örneği verilen dilekçe doldurulduktan sonra banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

   Banka dekontu, T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

  Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

   

  06500 Teknikokullar / ANKARA

 • Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

  Sınav sonuçlarınızı; https://aoihl.meb.gov.trinternet sitemizde sınav sonuçlarının açıklandığı duyurusu yapıldıktan sonra, sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Ayrıca öğrenci sayfanızda "Öğrenci Genel Bilgileri" altında yer alan "Dönem Dersleri" kısmından da önceden girdiğiniz bütün sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz. Ayrıca (MEBİM)  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattını arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

 • Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

  Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

   

   

 • Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

  Sınava girecek öğrencinin yanında; sınava giriş belgesi, öğrenci kimlik kartı ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birinin (15 yaşından büyükler için mutlaka fotoğraf bulunduğu nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, ehliyet veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport ) olması gerekir.

  Sınav günü yanınızda yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

   

  NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

 • Sınava gireceğim yeri nasıl seçebilirim?

  Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her dönem kayıt yenileme işlemini yapan öğrenci sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girerek iş takviminde belirtilen sürelerde ders seçme ve sınav yeri(merkezi) değişikliği yapabilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği yerde sınava girmeye devam eder.

 • "Türk Dili ve Edebiyatı 1" dersini başaramadım. Bu dersi başaramadan devamı olan "Türk Dili ve Edebiyatı 2" dersini seçebilir miyim?

  Dönemi gelen ders alttaki dersler ile birlikte seçilebilir.

 • Kayıt olduğum dönem (Matematik 3, Coğrafya 4, Yabancı Dil 5 vb.) bazı dersler zorunlu derslerimin arasında gözükmüyordu. Kayıt yenilediğimde bu dersler zorunlu derslerimin arasında çıkmaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir?

  Döneminden önce zorunlu dersler öğrencinin karşısına çıkmaz. Örneğin yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin dönemi 1 ise bu öğrencinin karşısına Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi çıkar, öğrenci kayıt yenileyip 2 döneme başlayınca bu defa Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi de karşısına çıkar. Bu böyle 8 dönem oluncaya kadar devam eder. 8 dönem olan öğrencinin bütün dersleri karşısına çıkmıştır.

   

   

 • Her dönem kültür derslerini (Fizik, Kimya, Matematik gibi...) seçmek zorunda mıyım?

  Evet, her dönem kayıt yeniledikten sonra sistemde ortak dersler kalmayıncaya kadar ve ortak veya seçmeli derslerden almanız gereken kredileri tamamlayıncaya kadar ders seçimi yapmak zorundasınız. Ders seçimi yapmaz iseniz sınavlara giremezsiniz.

   

   

 • Lise diploması ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptırdım. Zorunlu derslerim kısmında ''alan'' dersleri diye bir takım dersler var. Bunlardan sorumlu muyum?

  Lise diploması ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen alan derslerinden (Fıkıh, Siyer, Temel Dini Bilgiler vb.) sorumludurlar. Bu öğrenciler lise diplomalı olsalar bile bu dersleri sistemden seçip sınavlarına girmek zorundadırlar. 

 • Daha önce lise de okumuştum. Lise okurken başardığım dersler Açık Öğretim İmam Lisesinde geçerli olur mu?

  Daha önce okuduğunuz lisedeki başardığınız bütün kültür dersleri, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kredi olarak değerlendirilir. Eğer daha önce İmam Hatip Lisesinde eğitim alınmışsanız buradaki başardığınız meslek derslerinizin de kredisi eklenir ve bu derslerin okul tarafından muafiyeti yapılır.

   

   

 • Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden (Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı vb.) sorumlu mudur?

  Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Ancak uzaktan eğitim alan derslerinden sorumludurlar. Bu öğrenciler yüz yüze eğitimlerini tamamladıkları zaman mezun olurlar.

 • İmam Hatip alanına kayıtlı bir öğrenciyim. Zorunlu dersler kısmında alan dersi olan dersler var. Bunlar nedir?

  İmam Hatip alanına kayıtlı öğrenciler alan derslerinin bir kısmını uzaktan eğitim ile alırlar, bu öğrenciler bu dersler için yüz yüze eğitime gitmezler. Bu derslerden aldıkları krediler alan kredilerine eklenir.

 • Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?

  Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

 • Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?

  Ders seçimi yapmak için sisteme girildiğinde öğrencilik durumuna göre sistem farklı kredi miktarlarında ders seçme imkânı tanır. Sistemin izin verdiği maksimum kredi miktarı kadar ders seçimi yapabilirsiniz.

 • Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?

  Ortak derslerden Türk Dili ve Edebiyatı dersleri başarılması zorunlu derstir ve muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden üç kez sınavına girilen ve başarısız olunan dersten muaf olunur.

 • Ortak dersleri nasıl seçebilirim?

  Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi internet sayfasından "Sisteme Giriş/Öğrenci Girişi"  bölümünden Öğrenci Numarası ve Şifresi ile giriş yaparak kendi derslerini, sistemin izin verdiği maksimum kredi miktarında kendileri seçmelidir. Ders seçmeyen öğrenci sınava giremez. 

 • Sistemde ortak dersler var. Bu dersler nedir?

  Öğrencilerin uzaktan eğitim ile almaları gereken derslerdir. Bu dersler zorunlu dersler kısmında gösterilir.

 • Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

  Örneğin 2019-2020 I. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2019-2020 yılı I. Döneminde, yani aynı dönem için, kayıt yenileme yaptırmazlar. Ancak takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadırlar.

   

   

 • Daha önce bir liseden mezun oldum. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt olabilir miyim?

  Daha önce bir lise bitiren (bu örgün eğitimde bir lise, Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi de olabilir). Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptırabilirler.

   

   

 • Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

  Okulların aldığı kayıtlarda e okul tasdiknamesi olmayan öğrenciler sistemde "ön kayıt öğrencisi" olarak görülür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme merkez kullanıcılar tarafından aktarılır ve öğrenci aktif yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlar da yine merkez kullanıcıları tarafından sistemde aktif öğrenci yapılır. 

 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Açık Öğretim İmam Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Anadolu İmam Hatip Liselerine, kayıt dönemlerinde giderek, kayıt/kayıt yenileme işlemini yaptırabilirsiniz.

 • Yüz yüze eğitimi bitiren öğrenci "Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri Ücreti" öder mi?

  "Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri ücreti" yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden alınan bir ücrettir. Yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerden bu ücreti alınmaz. Ancak zorunlu ortak derslerden sınava girecek öğrenci kayıt yenileme ücretini yatırmak zorundadır.

 • Yüz yüze eğitim bir öğretim yılında kaç dönem verilir?

  Yüz yüze eğitim bir öğretim yılı 18'er haftadan 2 dönem olarak verilir.

 • Yazın, 3.Dönem Yüz yüze eğitim verilir mi?

  Eğitim öğretim yılı içerisinde, okulun fiziki şartların uygun olmayışı gibi çeşitli nedenlerle yapılamayan eğitim öğretim uygulamaları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yoğunlaştırılmış eğitim yoluyla da yapılabilmektedir. Bunların dışında, söz konusu zamanlarda bir üst dönemin eğitim öğretiminin 3. dönem olarak yoğunlaştırılmış eğitim yoluyla yapılması mümkün bulunmamaktadır.

   

   

 • I. Dönem yüz yüze eğitime gidemedim, II. Dönem devam edebilir miyim?

  Yüz yüze eğitimde alınan dersler yıl içerisinde birbirini tamamlayan derslerdir. Örneğin: örgün eğitimdeki 9. sınıf Arapça dersi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde Arapça 1 ve Arapça 2 dersi olarak okutulmaktadır. Öğrenci öncelikle Arapça 1 dersini sonraki dönemde ise Arapça 2 dersini almak zorundadır. Birinci dönem dersini almadan ikinci dönemin dersi alınamaz. Ancak; Birinci dönem dersini almış devamsızlık hariç başarısız olmuş öğrenciler 2. Dönemin dersini alabilirler. Birinci dönemde herhangi bir dersten devamsızlıktan başarısız olanlar aynı dersin ikinci dönemdeki devamını alamazlar.

 • Kayıt olduğumuz dönemde 8 kişi ile yüz yüze eğitime devam ediyorduk şimdi sayımız düştü. Önümüzdeki dönemlerde yüz yüze eğitime devam edebilir miyiz?

  Eğitime başlanırken 8 kişilik grubun oluşması beklenir. Sekiz kişi ile başlayan öğrenci sayısındaki ilerideki zamanlarda düşme eğitimin devamına engel teşkil etmez.

 • Yüz yüze eğitim ile alınacak dersler nasıl seçilir?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken dersler, öğrencinin dönemine uygun olarak, bu eğitimin alınacağı okul tarafından seçilir. Öğrenci her dönem verilen dersleri okula devam ederek alır.

 • Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

  Yüze yüze eğitim; bir ders için kayıtlı en az sekiz kişiden oluşan grup ile birlikte örgün eğitimin başladığı hafta/hafta sonu başlar.

 • Yüz yüze eğitim nedir?

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt olan öğrencilerin, öğretim programında yer alan yüz yüze alan ortak dersleri ile yüz yüze seçmeli alan derslerinin örgün eğitim veren imam hatip liselerinde devam ederek aldıkları eğitime denir.

 • Askerliğimi erteleyebilir miyim?

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı öğrenciler 7179 sayılı Asker Alma Kanununa göre askerliklerini erteleyebilirler. Askerlik erteleme belgesini (EK - C2) e-devlet üzerinden veya kayıtlı oldukları yüz yüze eğittim okul/kurumlarından alabilirler.

 • Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

  E-devlet üzerinden veya kayıtlı olduğunuz yüz yüze eğitim kurumuna başvurarak öğrenci belgesi alabilirsiniz.

 • Dosyası merkezde arşivlenen öğrencilerin belgeleri nasıl gönderilecektir?

  Öğrencilerin arşivde bulunan bütün belgeleri arşivde elektronik ortama aktarıldığından istenmediği sürece belge gönderilmesi yapılmayacaktır.

   

   

 • Yüz yüze eğitimini bitiren öğrencilerin belgeleri ve dosyaları Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde nasıl gönderilir?

  Öğrencilerin bütün belgeleri elektronik ortama aktarılacağından, özellikle istenmediği sürece herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

 • Hatalı yatırdığım ücretin iadesini alabilir miyim?

  Yeni kayıt veya kayıt yenileme ücreti yatırdığı halde bu ücret ile herhangi bir işlem yaptırmayanların bu döneme ait kayıt ücreti, öğrencilerin herhangi bir başvurusu alınmadan ilgili dönemin tüm işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına Ziraat Bankalarında iade işlemi yapılmaktadır. Öğrencilerin bu işlem için dilekçe vermelerine hesap numarası göndermelerine gerek yoktur. İşlem yaptırmadıkları sınav için o sınav sonuçları açıklandıktan sonra Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birine giderek T.C. kimlik numaralarını ibraz edip ücretlerinin iade edilip edilmediğini öğrenebilirler (Sınav itiraz ücreti diye yatırılan ücretlerin geri iadesi yapılmamaktadır). 

   

   

 • Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?

   Kayıtlı olduğunuz okul/kurumda, kayıt yenileme dönemlerinde kimlik bilgilerinizi güncelletmelisiniz.  

 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde devam mecburiyeti var mı?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken alan/dal derslerinde devam mecburiyeti vardır. Öğrenciler bu derslere okulun/kurumun belirlediği plan çerçevesinde hafta sonu veya akşamları devam etmek zorundadır.

 • Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz okul/kurum müdürlüğünden veya Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 444 0 632) telefon ile arayarak yeniden şifre almanız gerekiyor. 

 • Açık Öğretim Lisesine geçiş ve nakil yapabilecekler kimlerdir?

  -Sınıf tekrarına kalanlar

  -İkamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okul bulunmayanlar

  -Temel eğitimden mezun olup herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar

  -Deprem bölgesinde bulunan bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanlar

  -Yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazeretleri bulunanlar

  -Uzun bir süreyi gerektiren hafızlık eğitimi bulunanlar

  -Milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılanlar

 • Açık Öğretim Lisesi ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Açık Öğretim Lisesi https://aol.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

 • Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?

  Üniversite başvurularında Açık Öğretim Lisesinin kodlarını kullanmalısınız.

 • Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?

  Mezun olmuş ve diplomasını almış öğrenciler ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir orta öğretim kurumundan başvuru yapabilirler.

 • Geçici Mezuniyet Belgesi (Çıkma Belgesi) ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

  Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

 • Açık Öğretim lisesinde okuyorum. Üniversiteye başvurabilir miyim?

  Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir.

 • Diplomam, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım?

  Açık Öğretim Lisesinden 2005 yılından önce mezun olmuş ve diplomasını süresi içersinde alamayıp Açık Öğretim Lisesine iade edilen öğrencilere ait söz konusu diplomalar şahsen veya posta ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir.

  Şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

   

  Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitimi Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.

 • Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimizin Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne faksla, posta yoluyla veya Halk Eğitimi Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

 • Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?

  Açık Öğretim Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, bir dilekçe ile Açık Öğretim Lisesine veya kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğüne (şahsen veya noterden vekil tayin edilen kişinin) başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

 • Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

  Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

   

  Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

 • Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?

  Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitimi Merkezlerinden alabilirler.

 • Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

  Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

 • Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?

  Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.

 • Sınav soru/sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

  Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.

  İtirazlar için öncelikle, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin;

  1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler,

  2- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez,

  3- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

  şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile sınav itiraz ücreti yatırılarak, örneği verilen dilekçe doldurulduktan sonra banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

  Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

   

  06500 Teknikokullar / ANKARA

 • Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

  Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Ayrıca öğrenci sayfanızda "Öğrenci Genel Bilgileri" altında yer alan "Dönem Dersleri" kısmından da önceden girdiğiniz bütün sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz. Ayrıca (MEBİM)  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattını arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

 • Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

  Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

 • Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

  Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

   

  NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

 • Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim?

  Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her sınav öncesi öğrenci sınav giriş yerini değiştirebilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği sınav merkezinde sınava girmeye devam eder.

 • Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?

  Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

 • Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?

  Öğrencilerimiz her dönem sınavı için 35 kredilik ders seçebilirler. Sistem sizi uyarıncaya kadar ders seçiniz.

 • Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?

  Ortak derslerden Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu derstir. Bu derslerden muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden 3 kez sınava girip başarısız olsa dahi bu derslerden muaf olur.

 • Ortak dersleri nasıl seçebilirim?

  Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler sisteme girer ve kendi derslerini kendileri seçer. Dersleri seçilmeyen öğrenci sınava giremez.

 • Sistemde ortak dersler var. Bu dersler nedir?

  Açık Öğretim Lisesinde alınması gereken zorunlu derslerdir.

 • Askerliğimi erteleyebilir miyim?

  Açık Öğretim Lisesi öğrencileri Askerlik Kanunun ilgili maddesine göre askerliklerini erteleyebilmektedirler. 

 • Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

  Kayıtlı olduğunuz Halk Eğitimi Merkezine başvurarak öğrenci belgesi alabilirsiniz.

 • Kalfalık ve ustalık belgem var. Kültür derslerinden muaf olabilir miyim?

  Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir dersten muaf olamazlar.

 • Hatalı yatırdığım ücretin iadesini alabilir miyim?

  Millî Eğitim Bakanlığı hesabına yatırılan ücretler Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. Açık Öğretim Okulları öğrencilerimizin sehven yatırmış olduğu ücretler, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın MEB Döner Sermaye İşletmesi tarafından ilgililerin hesabına aktarılmaktadır. Açık Öğretim Okulları öğrencilerimiz hangi bankaya para yatırmış olurlarsa olsunlar, iadeler yalnızca T.C. Ziraat Bankasının merkezi ödeme sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. İade işlemi gerçekleştiğinde, Açık Öğretim Okulları öğrencilerimizin ücret yatırırken girmiş olduğu cep telefonu numarasına bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin ücret yatırırken geçerli ve güncel bir cep telefonu numarası bildirmesi zorunludur.

 • Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

  Örneğin 2017-2018 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler,  bu dönemi takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadır.

 • Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

  Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme okul tarafından aktarılır ve öğrenci Aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda sistemde aktif öğrenci yapılır.

 • Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Açık Öğretim Lisesine Halk Eğitimi Merkezlerinde kayıt yaptırabilirsiniz.

   

   

 • Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kayıt yenileme dönemlerinde kimlik bilgilerinizi güncelletebilirsiniz.

 • Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz okul/kurum müdürlüğünden veya Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 444 0 632) telefon ile arayarak yeniden şifre almanız gerekiyor. 

 • Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Açık Öğretim Ortaokulunun https://aio.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

 • Mezun oldum tamamlama belgemi nereden alabilirim?

  Açık Öğretim Ortaokulundan mezun olan öğrenciler tamamlama belgelerini dönem sınavlarından sonra, dosyasının bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ve e-Devlet sisteminden alabilirler.

 • Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

  Kayıt Yenileme için bankalara sınav katılım bedelini yatıran öğrencilerimizin kaydı, ücret yatırılan günün ertesinde(tatil günlerinde ücret yatıranların kayıt yenilemesi ilk iş gününde) Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce otomatik olarak yenilenerek AKTİF hale getirilecek, dersler de otomatik olarak sistem tarafından atanacaktır. Bu nedenle öğrencimizin kayıt ücretini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek yoktur. Sisteminde kayıtlı olduğu halde T.C Kimlik Numarası olmayan eski kayıtlı öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. 

 • Ders seçme işlemi nasıl yapılır?

  İlk kayıt olan ve kayıt yenileten öğrenci bir üst sınıftan en fazla dört ders seçebilecektir. Ders seçimi yapılmadığı takdirde Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılacaktır. 

 • Adres ve sınav merkezimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?

  En yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne giderek adres ve sınav merkezi bilginizi değiştirebilirsiniz. 

 • Kimlik bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmalıyım?

  En yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kimlik bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde kayıtlı T.C Kimlik Numarası olmayan öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. 

 • Açık Öğretim Ortaokulundan öğrenim belgesi(tasdikname) alarak ayrıldım. Tekrar kaldığım yerden eğitim öğretimime devam edebilir miyim?

  Açık Öğretim Ortaokulundan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, almış oldukları öğrenim belgelerinin asılları ile kayıt yenileme tarihlerinde, kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tasdiknamedeki öğrenci numarasından kayıt yenileme yaptırabilirler. 

 • Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgemin faydası var mıdır?

  3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitimi Merkezi (Çıraklık Eğitimi Merkezi) müdürlüklerince düzenlenmiş Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgesi olanlardan Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler, 6. sınıfının bütün derslerinden muaf sayılırlar. Varsa beşinci sınıf derslerini de alarak yedinci sınıftan itibaren Açık Öğretim Ortaokuluna devam ederler. 

 • Kimler ücret muafiyetinden yararlanabilir?

  a)Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası,

  b)Gazilerin kendisi ile eş, çocuk, anne veya babası,

  c)Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklâl Madalyası verilmiş olanlar,

  ç) 5385 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olanlar,

  d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

  e)Tutuklu veya Hükümlü olanlar

  f) Islah Evinde kalanlar,

  g) 6284 sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu Kapsamında olanlar,

  h)% 40 ve üzeri engelli olanlar,

   

  i) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar. 

 • Sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz?

  Dönem sınavına girilecek olan dersin bütün ünitelerinden sorumlu olunacaktır. 

 • Engelliyim, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

  %40 ve üzerinde engelli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren vatandaşlarımız Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden sınav bedeli ödemeden faydalanabilirler. Kayıt dönemlerinde okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz, engellerini beyan ederler ve özürlerini belgelerler. Müdürlüğümüz, sınav dönemlerinde bu öğrencilerimizin daha rahat ortamda sınava alınmaları için gerekli düzenlemeleri yapar. Örneğin; ortopedik engelli öğrencilerimizin giriş katında sınava alınmaları gibi. Ayrıca; kayıt döneminden sonra süreli veya geçici bir özrü oluşan öğrencilerimiz Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde uygun ortamda sınava alınmaları sağlanır. 

 • Tutuklu/hükümlüyüm, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

  Tutuklu veya hükümlüler, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden yaralanabilirler. T.C. Adalet Bakanlığınca tüm cezaevi ve tutukevlerinde bir öğretmen görevlendirilmiştir. Cezaevi öğretmenleri bu öğrenciler adına öğrencilik işlemlerinin takibini yaparlar. Bu öğretmenler vasıtası ile adaylar Açık Öğretim Ortaokulunda okuyabilirler. Bu öğrencilerimizin sınavları bulundukları cezaevinde gerçekleştirilir. 

 • Açık Öğretim Ortaokuluna kaçıncı sınıftan başlayabilirim?

  Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt işlemi için başvuran öğrencilerin daha önceki öğrenim seviyelerini gösteren ve okullarından/kurumlarından almış oldukları belgelerinin asıllarını sunmak şartıyla; Beş yıllık ilkokul mezunu olanlar 6. sınıftan, ilkokulların 4. sınıfında başarılı olup 5.sınıfa geçenler 5. sınıftan, Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi başarı belge tarihi 17.09.2012 tarihinden önce olanlar 6. sınıftan, 17.09.2012 tarihinden sonra olanlar 5.sınıftan, İlkokul mezunları ile İlköğretim Okulları ve Ortaokulların 5. Sınıfını başarı ile tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan, Dışarıdan Bitirme Belgesi olanlar başarısız oldukları dersin bulunduğu ilk sınıftan, Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan eğitimlerine devam ederler. 

 • Açık Öğretim Ortaokulu yeni kayıt, kayıt yenileme başvuruları ve sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

  Yeni kayıt, kayıt yenileme başvuru ve sınav tarihleri Açık Öğretim Ortaokulu Web Sayfasında bulunan iş takviminde yayınlanır. Kayıt tarihlerini kaçıranlar o dönemin sınavına kesinlikle alınmayacaktır. Ancak bir sonraki dönem sınavına kayıt yaptırdıkları takdirde kayıt yaptırdıkları dönemin sınavına alınırlar. 

 • Kayıt yenileme için ne yapılmalıdır?

   Kayıt yenilemek için kayıt tarihlerinde kılavuzda belirtilen bankalardan birine T.C. Kimlik Numarası ile sınav bedelinin yatırılması yeterlidir. Öğrencimizin bilgilerinde herhangi bir değişiklik varsa halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde kayıtlı T.C Kimlik Numarası olmayan öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. 

 • Kimler kayıt yenileme işlemi yapmalıdır?

  Öğrenciler mezun oluncaya kadar açıklanan kayıt tarihlerinde her dönem kayıt yenileme işlemi yapmalıdır. Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler dönem sınavlarına katılamazlar. 

 • İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi Nereden Alınır?

  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alınır. 

 • Açık Öğretim Ortaokuluna başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?

  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir.

 • Yeni kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

  1. Öğrenim belgesinin aslı

  2. Fotoğraf

  3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi

  4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

  5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

   

  6. Ad soyadı, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi 

 • Kimler başvurabilir?

  Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

  a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

  b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

  c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

  d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

  e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler.

   

  Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde ve Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz. 

 • M.E.B'den sertifika için kursa yazılmak istiyorum ancak online olarak bir işlem yapamıyorum acaba nereye başvurmam gerekli ve ne yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim.

  e-yaygin.meb.gov.tr adresinden online olarak e-Yaygın sistemine üye olmanız halinde yada aynı adresten e-Devlet Girişi üzerinden sisteme giriş yaparak yaygın eğitim kurumlarımızın kurslarına ön kayıt yapabilirsiniz. En yakın halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerine başvurarak da kurslara katılım sağlayabilirsiniz.

 • e-Yaygın üzerinden bir halk eğitimi kursuna başvuru yaptım ama "Başvuru Reddedildi" yazıyor. Başvurum neden kabul edilmedi?

  Sayın yetkili e-Yaygın üzerinden kurslara başvuru ön başvuru olup, asıl kayıt ve kurs hakkında  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınması gerekmektedir. 

 • Halk Eğitimi Merkezinde kurslara gittim. e-devlet sorgulama ekranında belgemi göremiyorum.

  Sayın yetkili e-Yaygın sistemi 2008 yılında yürürlüğe girmiş olup 2008 yılından önceki bilgiler elektronik olarak tutulmamaktadır. Aldığınız Belge 2008 yılından sonra ise kurs belgesini aldığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir. 

 • e-Yaygın sitesi üzerinden kursa ön kayıt yaptırmak istiyorum ne yapmalıyım?

  Sayın yetkili “kursiyer işlemleri”, “kursiyer işlemleri”, “kursa ön başvuru yap” sekmesinden kursa ön kayıt işlemi yapabilirsiniz. 

 • Halk Eğitimi Merkezinde kurs açılmasını talep etmek istiyoruz, nasıl talep edebiliriz.

  Sayın yetkili e-yaygın sisteminde “kursiyer işlemleri”, “kursiyer işlemleri”, “kurs açılması talebi” sekmesinden kurs talep işlemi yapabilirsiniz. 

 • Halk Eğitimi Merkezinde kurslara gittim. Kurs belgemi kayıp ettim. Belgemin tarafıma gönderilmesini istiyorum.

  Sayın yetkili 2008 yılından sonra verilen belgeleri e-devlet üzerinden sorgu ekranından “yaygın eğitim sertifika belgesi” diye sorgulama yapabilir, barkodlu belgenizi alabilirsiniz. Aldığınız Belge 2008 yılından önce ise, kurs belgesini aldığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir. 

 • e-Yaygın sistemi üzerinden bir kursa ön kayıt yaptırdım. Fakat onay bekleniyor yazıyor. Bu durumda ne yapmalıyım?

  Sayın yetkili e-Yaygın üzerinden kurslara başvuru ön başvuru olup, asıl kayıt ve kurs hakkında  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınması gerekmektedir.

   

 • Halk eğitim merkezlerince açılan kurslar ücretli midir?

  MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği gereği kurslarımız herkese açık ve ücretsizdir.

 • Halk eğitimi merkezlerince açılan kurslarda, bir kursiyer aynı kursa en fazla kaç defa katılabilir?

  MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 43. maddesi gereği kişiler başarı değerlendirmesi yapılmayan kurslara bir defa katılabilirler. Ancak başarı değerlendirmesi yapılan kurslarda başarısız olanlar aynı kursa en fazla bir defa daha katılabilirler.

 • Usta öğretici alımları nasıl yapılmaktadır?

  Usta Öğretici alımları 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 26. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 29.08.2019 tarihli ve 15604032 sayılı 2019/14 Genelgesi gereğince yapılmaktadır.

 • Usta öğretici başvuruları neye göre değerlendirilmektedir ve sıralamaları neye göre yapılmaktadır?

  Usta öğretici başvuruları her yıl Ağustos ayı içerisinde yapılır. Sıralama Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin Ek-2’si Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

  (Ek-2’de yer alan Ücreti Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24507&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5)

 • 65 yaşını dolduran kişilerin halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici olarak görev alabilir mi?

  5335 sayılı Kanun gereği, 65 yaşını  dolduranlar halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici olarak görev alamamaktadır.

 • Usta öğreticilere kıdem tazminatı ödemesi yapılabilir mi?

  Usta öğreticiler yasal olarak işçi statüsünde sayılmadığından herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

 • Usta öğreticiler haftada kaç saate kadar görev alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate, resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar görev verilmektedir.

 • Diğer okullardaki yöneticiler halk eğitim kurslarında kurs açabilir mi?

  Personel Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin yazısı gereği, diğer okullardaki yöneticiler sadece kendi okulunda açılan kurslarda eğitici olarak görev alabilmektedir.

 • Usta öğreticilerin ek dersleri ve sigortaları neye göre belirlenmektedir ?

  Usta öğreticilerin ek dersi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a göre belirlenmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesi gereği; Sigortaları bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucuna göre hesaplanmaktadır.

 • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler, halk eğitimi merkezlerinde görev alabilirler mi ?

  Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi halk eğitim kurslarında görev alabilirler.(Rehber öğretmenler de halk eğitim kurslarımızda görev alabilecek öğretmenler arasındadır.)

 • Öğretmenler aylık karşılığı ders görevi ile zorunlu ek derslerini doldurmadan o belediye sınırları içerisinde usta öğretici görevlendirilebilir mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği, belediye sınırları içerisinde aylık karşılığı ve zorunlu ek dersini doldurmayan öğretmen var ise o alanda usta öğretici görevlendirilemez.

 • Hayat boyu öğrenme kurumlarında kadrolu usta öğretici olmak, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olarak öğretmen olarak atanmada öncelik veya istisnai bir hak sağlar mı?

  Hayat boyu öğrenme kurumlarında kadrolu usta öğretici olmak, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olarak öğretmen olarak atanmada öncelik veya istisnai bir hak sağlamaz. Kadrolu usta öğreticilerin öğretmen olarak atanabilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girip öğretmenlik mülakatlarında başarılı olmaları gerekir.

 • Usta öğreticiler bir yıl içerisinde 11 aydan fazla görev alabilirler mi?

  MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’ne göre usta öğreticiler bir mali yılda 11 aydan fazla görev alamazlar.

 • Diğer kurumlarda görev alan resmi görevliler halk eğitim kurslarında görev alabilir mi?

  Diğer kurumlarda çalışan resmi görevliler, haftada 10 saate kadar halk eğitim kurslarında görev alabilirler.

 • Halk eğitimi merkezleri tarafından binalarında kurs açılan okullar ''tam gün tam yıl eğitim'' uygulaması kapsamında mıdır?

  Halk eğitimi merkezinin açtığı kurslarda sadece halk eğitimi merkezi ‘’tam gün tam yıl eğitim’’ uygulaması kapsamındadır. Diğer okullar kurs yeri olarak kullanılmaktadır.

 • 26.7.2022 tarihli ve 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fiilen okutulan her 5 saate 1 saat ek ders ücreti ödemesi emeklileri de kapsar mı?

  Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuya ilişkin yazısı gereği, emekliler bu ödemeden faydalanamamaktadır.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik açılan kurslarda öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı mı ödenmektedir?

  Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin yazısı gereği, halk eğitimi merkezlerinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik açılan kurslarda görev alan öğretmenlere ek ders ücreti %25 artırımlı ödenmemektedir.

 • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 30 saate kadar derse giren ücretli öğretmenlere, 10 saate kadar halk eğitimi merkezinde ders görevi verilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi gereği ücretli öğretmenlere, halk eğitimi merkezlerinde haftada 10 saate kadar ders görevi verilebilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 • Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında ders ücreti karşılığı görev yapan çalışanların rapor, kar tatili, gibi günlerde ücretlerinin kesilmemesi için bir çalışma var mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereğince usta öğreticilere fiilen derse girilmesi durumunda ek ders ücreti ödenmektedir.

 • Uyum sınıflarının e-Okul iş ve işlemleri nasıl yürütülür?

  Uyum sınıfları iş ve işlemleri e-okul sisteminde yer alan Yabancı Öğrenci Uyum İşlemleri Modülü Kılavuzuna göre yürütülür. 

 • PIKTES Türkçe Öğreticileri e-okul sistemine nasıl veri girişi yapacaklar?

  PIKTES kapsamındaki Türkçe Öğreticiler, ücretli öğretmen gibi il/ilçe müdürlüklerince MEBBİS Modülüne tanımlanacaktır. 

 • Uyum sınıflarında hangi öğretmenler görevlendirilir?

  Uyum sınıflarında öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki sıralamaya dikkat edilecektir.

  ·         26 PIKTES uygulama ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova) Proje kapsamında istihdam edilen Türkçe öğreticileri,

  ·         Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenlerinden (kadrolu veya sözleşmeli) norm fazlası olanlar, maaş karşılığını doldurmayanlar ve ek ders karşılığında görevlendirilebilenler,

   

  ·         Ücret karşılığında görevlendirilen öğretmenler. 

 • Uyum sınıflarında haftalık ders çizelgesi nasıldır?

  Uyum sınıflarında, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2019/15 sayılı Genelgesi’nin ekinde bulunan 24 saati Türkçe dersi olmak üzere toplam 30 saatlik haftalık ders çizelgeleri uygulanır. Her bir ders saati 40 dakikadır. 

 • Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

  https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login internet sitesinden kurum kodu ve şifreleriyle giren okullar TYS sonuçlarına ulaşabilirler. Ayrıca Uyum sınıfında bulunan öğrencilerin TYS sonuçları e-okul sisteminde “Yabancı Öğrenci Uyum İşlemleri Modülü”nde yer almaktadır.

 • Okuldaki komisyonlar aracılığıyla yazılı sınav nasıl yapılır?

  Okulların uygulayacağı yazılı sınav Bakanlık tarafından hazırlanarak https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login ve yobis.meb.gov.tr internet adreslerine yüklenecektir. Bakanlık tarafından sisteme yüklenen sınav, okullar tarafından indirilerek okula yeni gelen ve Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına katılamayan öğrencilere uygulanır. 

 • Uyum sınıfına katılacak öğrenciler nasıl belirlenir?

  Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından 60 puanın altında almış öğrenciler uyum sınıfına alınır.

   

  Okula yeni gelen ve Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına katılamayan öğrenciler için okulda ilgili okul müdürü/müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan en az 3 kişilik komisyonca yazılı ve sözlü olarak Türkçe Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavların ortalamasına göre uyum sınıfına alınırlar.

 • Uyum sınıflarının süresi ne kadardır?

  En az bir, en çok (birbirini takip eden) iki dönemdir. 

 • İlçede uyum sınıfına katılacak öğrenci sayısı 10'dan az ise ne yapılmalıdır?

  Bir ilçede bir kademede 10’dan az öğrenci bulunması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek bir okulda bu kademede uyum sınıfı açılır. 8. Sorunun cevabındaki usule göre uyum sınıfına gönderilmesi uygun görülen öğrencisi olup bu durumda olan okullar öğrenci bilgilerini ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı ile bildirmelidir. 

 • Sınıfların birleştirilmesi halinde de belirtilen sayıda öğrenci bulunamazsa ne yapılmalıdır?

  Bir okulda ilgi Genelgenin 4. Maddesinde belirtilen sayılarda öğrenci bulunmaması durumunda bu okuldaki öğrenci bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu öğrencileri aynı sınıf seviyesinde açılan yakın bir okula yönlendirir. 


 • Uyum sınıfları kaç öğrenciyle açılabilir? Uyum sınıfları; her sınıf seviyesinden en az 10, en çok 30 öğrenciye açılabilir. Sınıf seviyelerinde yeterli sayıda öğrencibulunamazsa ilkokul 3. ve 4.; ortaokul 5., 6., 7., ve 8.; ortaöğretim 9.,10.,11. ve 12. sınıflara kayıtlı öğrenciler birleştirilmiş sınıf halinde eğitim alabilirler. Mücbir sebeplerle 10 öğrencinin altında da uyum sınıfı açılabilir.

   

 • Uyum sınıfları hangi sınıf seviyelerinde açılabilir?

  3. sınıftan 12. sınıfa kadar (12. sınıf dâhil) açılabilir. 

 • Uyum sınıfları hangi eğitim kademelerinde açılabilir?

  Temel eğitim (ilkokul ve ortaokullar) ve ortaöğretim kademelerinde ayrı ayrı olmak üzere açılabilir. 

 • Uyum sınıflarının amacı nedir?

  Türkçe bilmeyen ya da Türkçe dil beceri düzeylerini geliştirmeye ihtiyacı olan yabancı uyruklu tüm öğrencilere yoğunlaştırılmış Türkçe eğitim imkanı sunmak, eğitim sonunda bu öğrencileri branş derslerini içeren akademik eğitime hazır hale getirmek. 

 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iş birliği protokollerinin dayanağı nedir?

  Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iş birliği protokolleri 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliği’n 57. maddesinin ikinci fıkrasında 15/10/2021 tarih ve 31629 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yapılan değişiklikle; gerçekleştirilecek faaliyetlerin birden fazla ili kapsaması durumunda protokoller “Bakanlık Makam Oluru” ile Genel Müdürümüzce imzalanmakta, bir ili kapsaması durumunda da “Valilik Oluru”  ile il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından imzalanmaktadır.

 • İş birliği protokolleri hangi kurum/kuruluşlarla yapılmaktadır?

  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliği protokolleri resmî kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel işletmelerle yapılmaktadır.

 • İş birliği protokolleri hangi amaçlarla gerçekleştirilmektedir?

  İş birliği protokolleri; yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, kurumların ihtiyaç duyduğu meslekî yeterliliğe sahip personelin yetiştirilmesi için genel, meslekî ve teknik kurslar düzenlenmesi, bu kursları başarıyla tamamlayanların belgelendirilmesi, kurs programlarının güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte yenilenmesi gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir.

 • İş birliği yapılacak olan kurum/kuruluşlar hangi kriterler temel alınarak değerlendirilmektedir?

  Genel Müdürlüğümüze resmî kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel işletmeler tarafından yapılan iş birliği başvuruları;

  -          İş birliğinin amacı,

  -          Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkısı,

  -          Ulaşılmak istenen hedef kitle,

  -          Kurumun kapasitesi,

  -          Daha önceki iş birlikleri,

  -          Şube sayısı,

  -          Mali yapısı,

  -          Yurt içi ve yurt dışından sağladığı fon ve

  -          Yürütmüş olduğu çalışmaları göz önünde bulundurarak değerlendirmektedir.

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinin https://maol.meb.gov.tr/   web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

 • Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?

  Üniversite başvurularında Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kodlarını kullanmalısınız. Yüz yüze eğitim aldığınız okul kodlarını yazar iseniz orta öğretim başarı puanlarınız değerlendirilemez. Buna lütfen dikkat ediniz.

 • Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?

  Mezun olmuş ve diplomasını almış öğrenciler herhangi bir orta öğretim kurumundan (liseden) mezun olamamış öğrenciler ise yüz yüze eğitim aldıkları okullardan başvuru yapabilirler.

   

   

 • Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

  Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

 • Diplomam, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olmuş ve diplomasını süresi içerisinde alamayıp Mesleki Açık Öğretim Lisesine iade edilen öğrencilere ait söz konusu diplomalar şahsen veya posta ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir. Şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

   

  Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitimi Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.

 • Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimizin Mesleki Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe ile yüz yüze eğitim aldığınız okul müdürlüğüne şahsen başvurmanız gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

 • Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, diplomanızı alabilmeniz için ilinizdeki koordinatör Halk Eğitimi Merkezine çıkma belgesi kayıp dilekçesi ile başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

 • Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

  Dönem sonunda mezun olan Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra ( konu ile ilgili duyuruları Mesleki Açık Öğretim Lisesi web sayfasından takip ediniz ) koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinin neresi olduğunu Mesleki Açık Öğretim Lisesi internet sayfasından görebilirsiniz.

   

  Daha önce Çıkma Belgesi alan öğrenciler diplomasını almaya giderken Çıkma Belgesinin aslını götürmeleri gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ile varsa Çıkma Belgesinin aslını da götürmeleri gerekmektedir.

 • Mezun oldum. Mezuniyet Yazısını nasıl alabilirim?

  Mezun olan öğrenciler mezuniyet yazısını e-devletten veya kayıtlı oldukları yüz yüze kurumlarından alabilirler.

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

  Öğrencilerimiz kayıt olduklarındaki öğrenim durumlarına göre Mesleki Açık Öğretim Lisesinde öğrenim görecekleri süreler değişiklik göstermektedir.   Öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde (bu dönemlerin 6 (altı) dönemi yüz yüze eğitim ile ilgili dönem) gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

 • Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?

  Meslek Lisesi ara sınıflarından gelerek Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, mezun olabilmeleri için diğer şartları (kredi, dönem) taşısalar dahi Meslekî Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem ortak veya seçmeli derslerden sınavlara katılmaları gerekmektedir. Zorunlu dersleri olmasa dahi en az bir seçmeli dersten sınava girmeleri gerekmektedir.

   

  Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler seçmiş olduğu “Alanın”, “ALAN ORTAK DERSLERİ” ile “DAL DERSLERİNİ”  yüz yüze eğitimle başarılı bir şekilde tamamlamaları halinde mezun olurlar. Lise mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler “ORTAK” derslerden sorumlu tutulmazlar. Mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklılıklar göstermektedir. 

 • Yüz yüze eğitimimi bitirdim. Neden mezun olamıyorum?

  Yüz yüze eğitimi bitirmek tek başına mezun olmak için yeterli değildir. Toplam döneminizin en az 8 (sekiz) olması, zorunlu ortak derslerinizin kalmaması ve öğrenim gördüğünüz alanın, mezuniyet için gerekli en az kredi miktarını toplamanız gerekiyor. Ayrıca kayıt için getirdiğiniz belgelerin ve yüz yüze eğitim aldığınız okul/kurumun düzenlemesi gereken belgelerin sisteme eksiksiz taranması gerekiyor. Belirtilen şartlardan eksik olan varsa mezuniyet işlemleriniz tamamlanamaz.

 • Sınav sorularına veya sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

  Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir. İtirazlar için öncelikle;

  1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

   2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

   3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

  Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile sınav itiraz ücreti yatırılarak, örneği verilen dilekçe doldurulduktan sonra banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

  Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

  Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

   

  06500 Teknikokullar / ANKARA 

 • Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

  Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

  Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

   

  Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Ayrıca öğrenci sayfanızda “Öğrenci Genel Bilgileri” altında yer alan “Dönem Dersleri” kısmından da önceden girdiğiniz bütün sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz.

 • Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

  Öğrenci kimlik kartı, sınava giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesini (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgelerinden herhangi birini) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

   

  NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

 • Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim?

  Her dönem kayıt yenileme işlemini yapan öğrenci sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girerek iş takviminde belirtilen sürelerde ders seçme ve sınav merkezi güncellemesini yapabilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği yerde sınava girmeye devam eder.

 • "Türk Dili ve Edebiyatı 1" dersini başaramadım. Bu dersi başaramadan devamı olan "Türk Dili ve Edebiyatı 2" dersini seçebilir miyim?

   Dönemi gelen ders alttaki dersler ile birlikte seçilebilir.

 • Kayıt olduğum dönem (Tarih 3, Kimya 4, Felsefe 5 vb.) bazı dersler zorunlu derslerimin arasında gözükmüyordu. Kayıt yenilediğimde bu dersler zorunlu derslerimin arasında çıkmaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir?

  Döneminden önce zorunlu dersler öğrencinin karşısına çıkmaz. Örneğin yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin dönemi 1 ise bu öğrencinin karşısına Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi çıkar, öğrenci kayıt yenileyip 2 döneme ulaşınca bu sefer Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi de karşısına çıkar. Bu böyle 8 dönem oluncaya kadar devam eder. 8. dönemi olan öğrencinin bütün dersleri karşısına çıkmıştır.

 • Her dönem kültür derslerini (Fizik, Kimya, Matematik gibi...) seçmek zorunda mıyım?

  Evet, her dönem kayıt yeniledikten sonra sistemde ortak dersler kalmayıncaya kadar ve ortak veya seçmeli derslerden almanız gereken kredileri tamamlayıncaya kadar ders seçimi yapmak zorundasınız. Ders seçimi yapmaz iseniz sınavlara giremezsiniz.

   

   

 • Daha önce bir lise de okumuş tasdikname alarak ayrılmıştım. Lise okurken başardığım dersler Mesleki Açık Öğretim Lisesinde geçerli olur mu?

  Daha önce okuduğunuz lisede başardığınız ve Mesleki Açık Öğretim Sisteminde karşılığı olan bütün kültür dersleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde kredi olarak değerlendirilir. Kayıt olduğunuz alan ile ilgili bir alanda daha önce eğitim gördüyseniz meslek derslerinizin de okul tarafından muafiyeti yapılır. Meslek derslerinizin de kredisi eklenir. 

 • Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden (Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı vb.) sorumlu mudur?

  Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Bu öğrenciler yüz yüze eğitimlerini tamamladıkları zaman mezun olurlar.

 • Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?

  Muaf olunan dersin, sınavına 3 kez girilip başarısız olunduğu için kredisi alınamaz. Muaf olunan dersin alınamayan kredisi, seçmeli dersler ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

 • Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?

  Ders seçimi yapmak için sisteme girildiğinde öğrencilik durumuna göre sistem farklı kredi miktarlarında ders seçme imkânı tanır. Sistemin izin verdiği maksimum kredi miktarı kadar ders seçimi yapabilirsiniz.

 • Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?

  Ortak derslerden Türk Dili ve Edebiyatı dersleri başarılması zorunlu derstir ve muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden 3 kez sınavına girilen ve başarısız olunan dersten muaf olunur.

 • Ortak dersleri nasıl seçebilirim?

  Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler Mesleki Açık Öğretim Lisesi web sayfasından “Sisteme Giriş” ve “Öğrenci Girişi” linklerinden Öğrenci Numarası ve Şifre’si ile giriş yaparak kendi derslerini, sistemin izin verdiği maksimum kredi miktarında kendileri seçmelidir. Ders seçmeyen öğrenci sınava giremez. 

 • Sistemde ortak dersler var. Bu dersler nedir?

  Öğrencilerin uzaktan eğitim ile almaları gereken derslerdir. Bu dersler zorunlu dersler kısmında gösterilir.

 • Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

  Örneğin 2018-2019 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2018-2019 yılı 1. Döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar. Takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadırlar. Daha somut ifade ile 2018 Ağustos-Eylül döneminde (2018-1) yeni kayıt yaptıran öğrenciler, aynı yıl içinde 2018 Ağustos-Eylül döneminde (2018-1) kayıt yenileme yaptırmazlar.

 • Daha önce bir liseden mezun oldum. Yeniden Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olabilir miyim?

  Daha önce bir lise bitiren (Bu örgün eğitimde bir Lise, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya Açık Öğretim lisesi de olabilir) Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilirler. 

 • Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

  Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme merkez kullanıcılar tarafından aktarılır ve öğrenci aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda yine merkez kullanıcılar tarafından sistemde aktif öğrenci yapılır. 

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer okul/kurumlara kayıt dönemlerinde giderek kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Yüz yüze eğitimi bitiren öğrenci "Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri ücretini" öder mi?

  "Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri ücreti" yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden alınan bir ücrettir. Yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerden bu ücreti alınmaz.

 • Yüz yüze eğitim bir öğretim yılında kaç dönem verilir?

  Yüz yüze eğitim bir öğretim yılında 18´ er haftadan 2 dönem olarak verilir.

 • I. Dönem yüz yüze eğitime gidemedim, II. Dönem devam edebilir miyim?

  Birinci dönemde herhangi bir dersten devamsızlıktan başarısız olanlar aynı dersin ikinci dönemdeki devamını alamazlar.

 • Kayıt olduğumuz dönemde 8 kişi ile yüz yüze eğitime devam ediyorduk şimdi sayımız düştü. Önümüzdeki dönemlerde yüz yüze eğitime devam edebilir miyiz?

  Yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal dersleri en az sekiz kişilik grup oluştuğunda verilir. Eğitime başlandıktan sonra öğrenci sayısındaki azalma eğitim-öğretimin devamına engel teşkil etmez. (Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği Madde-30)

 • Yüz yüze eğitim ile alınacak dersler nasıl seçilir?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken dersler bu eğitimin alınacağı okul/kurumlar tarafından seçilir. Öğrenci her dönem verilen dersleri okula devam ederek alır.

 • Yüz yüze eğitim kaç dönemde biter?

  Yüz yüze eğitim; ilköğretim/ortaokul mezunu veya tasdikname ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıranlar için 6 dönemde, lise diploması ile kayıt yaptıran lise diplomalılardan en az 8 (sekiz) kişilik grup oluşması halinde 4 dönemde, grup oluşmaması halinde diğer gruptaki öğrencilerle devam etmeleri durumunda ise 6 dönemde bitirebilirler. 

 • Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

  Yüze yüze eğitim; İlköğretim /ortaokul mezunu olarak kayıt yaptıranlar için 3. Dönemde, Tasdikname ile kayıt yaptıranlar için tasdiknamesinden getirdiği dönem dikkate alınarak 3. dönemde,  Lise diploması ile kayıt yaptıranlar ise grup oluştuğunda hemen başlar.

 • Yüz yüze eğitim nedir?

  Öğretim programlarında öngörülen derslerin teorik ve uygulamalı eğitimi; öğretmen gözetiminde yüz yüze eğitimin yapıldığı okul/kurumlarda veya işletmelerin derslik, atölye ve laboratuvar ortamlarında, işletmelerde ise usta öğretici/eğitici gözetiminde uygun ortamlarda bir öğretim yılında 2 dönem yapılan eğitime denir.

 • Askerliğimi erteleyebilir miyim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler 7179 sayılı Asker Alma Kanununa göre askerliklerini erteleyebilirler. Askerlik erteleme belgesini (EK - C2) e-devlet üzerinden veya kayıtlı oldukları yüz yüze eğittim okul/kurumlarından alabilirler.

   

   

 • Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

  E-devlet üzerinden veya kayıtlı olduğunuz yüz yüze eğitim kurumuna başvurarak öğrenci belgesi alabilirsiniz.

 • Dosyası merkezde arşivlenen öğrencilerin belgeleri nasıl gönderilecektir?

  Öğrencilerin arşivde bulunan bütün belgeleri arşivde elektronik ortama aktarıldığından istenmediği sürece belge gönderilmesi yapılmayacaktır.

 • Yüz yüze eğitimini bitiren öğrencilerin belgeleri ve dosyaları Mesleki Açık Öğretim Lisesine nasıl gönderilir?

  Öğrencilerin bütün belgeleri elektronik ortama aktarılacağından, özellikle istenmediği sürece herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

 • Kalfalık ve ustalık belgem var. Kültür derslerinden muaf olabilir miyim?

  İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olduktan sonra kalfalık belgesi alan ve bu belgelerini yüz yüze eğitim aldıkları kuruma ibraz eden öğrenciler 9. Sınıfın kültür derslerinden muaf olurlar. Öğrenciler bu derslerin kredilerini kazanmış sayılırlar.

 • Hatalı yatırdığım ücretin iadesini alabilir miyim?

  Yeni kayıt veya kayıt yenileme ücreti yatırdığı halde bu ücret ile herhangi bir işlem yaptırmayanların bu döneme ait kayıt ücreti, öğrencilerin herhangi bir başvurusu alınmadan ilgili dönemin tüm işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına Ziraat Bankalarında iade işlemi yapılmaktadır.

   

  Öğrencilerin bu işlem için dilekçe vermelerine hesap numarası göndermelerine gerek yoktur. İşlem yaptırmadıkları sınav için o sınav sonuçları açıklandıktan sonra Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birine giderek T.C. Kimlik Numaralarını ibraz edip ücretlerinin iade edilip edilmediğini öğrenebilirler. (Sınav itiraz ücreti diye yatırılan ücretlerin geri iadesi yapılmamaktadır).

 • Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz okul/kurumda, kayıt yenileme dönemlerinde kimlik bilgilerinizi güncelletmelisiniz.

   

   

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinde devam mecburiyeti var mı?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken alan/dal derslerinde devam mecburiyeti vardır. Öğrenciler bu derslere okulun/kurumun belirlediği plan çerçevesinde hafta sonu veya akşamları devam etmek zorundadır.

 • Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

  Kayıtlı olduğunuz okul/kurum müdürlüğünden veya Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 444 0 632) telefon ile arayarak yeniden şifre almanız gerekiyor.

 • Olgunlaşma enstitüsüne öğrenci/kursiyer olarak nasıl kayıt yaptırabilirim?

  11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 43’üncü Maddesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7’inci fıkralarına göre kayıt yaptırılır.

 • Usta öğretici alımları nasıl yapılmaktadır?

  Usta Öğretici alımları 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 29.08.2019 tarihli ve 15604032 sayılı 2019/14 Genelgesi doğrultusunda yapılmaktadır.

 • Yabancı uyruklu vatandaşlarda okuma yazma kurslarına katılabilirler mi?

  Okuma yazma bilmeyen ancak Türkçe bilen yabancı uyruklu vatandaşlar okuma yazma kurslarına katılabilirler.

 • Soru 15. Okuryazarlık Seferberliğinin bitiş tarihi nedir?

  Okuryazarlık Seferberliği 5 Şubat 2018 Tarihinde başlamıştır. Seferberlik ülkemizde okumaz yazmaz kalmayıncaya kadar devam edecektir.

 • Yetişkin okuma yazma kurslarında hangi öğretmenler görevlendirilir?

  Okuma Yazma Kurslarında öncelikli olarak sınıf öğretmenleri görevlendirilir. Ancak sınıf öğretmeninin bulunamadığı durumlar için Genel Müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu “Kurslarda Öğretici Görevlendirme” ve “Okuryazarlık Seferberliği Kapsamında Öğretici Görevlendirme” ile ilgili resmi yazılara 

 • Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarının süresi ne kadardır.

  Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursunun süresi 80 - 120 ders saati arasındadır. Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunun süresi ise 180 ders saatidir. Haftalık ders saati halk eğitim merkezi müdürlüklerince kurum olanakları, ders ücreti yönetmeliği ve kursiyerlerin istekleri göz önünde tutularak belirlenmektedir.

 • Okuma yazma öğrenmek isteyen engelli bireyler halk eğitimi merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılabilirler mi?

  Evet katılabilirler. Bireysel olarak ya da dernekleri aracılığıyla halk eğitim merkezlerine başvurabilirler. Ortopedik engelli, az gören engelli ve az duyan engelli bireyler halk eğitimi merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılabilirler. İşitme engelli, görme engelli ve zihinsel engelli yetişkinler için ise halk eğitim merkezlerinde RAM ile işbirliği içerisinde özel öğretim öğretmeni görevlendirildiği takdirde kurs açılabilir.

 • Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarında başarısız olunması halinde bu kurslara tekrar devam edilebilir mi?

  Kurslarda başarısız olunması halinde bu kurslara 2 kez daha kayıt yaptırılabilir.

 • Yetişkinler II. Kademe Eğitim Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar?

  Yetişkinler II. Kademe Eğitimi kurslarını başarı ile bitirenlere verilen belgeye “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi” denir. Bu belge ilkokul eğitimine denk sayılır. Ayrıca; bu belgeye sahip olanlar Açık Öğretim Orta Okuluna ve ehliyet alabilmek için sürücü kurslarına kayıt yaptırabilirler.

 • Okur Yazarlık Belgesi nedir, ne işe yarar?

  Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursuna başarı ile bitiren yetişkinlere verilen belgeye “Okur Yazarlık Belgesi” denir. Okur Yazarlık Belgesi sahip olanlar II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına katılmaya hak kazanırlar.

 • Yetişkin Okuma Yazma eğitimine yönelik olarak hazırlanan materyallere nasıl ulaşılabilir.

  Ders kitapları (okuma ve alıştırma kitapları) Kurslara kayıt olan yetişkinlere, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince ücretsiz olarak verilir. Ayrıca bu kitaplara http://www.hbo.gov.tr/OgrenmeFirsatlari/YetiskinOkumaYazma/Kaynaklar adresinden elektronik ortamda ulaşılabilir. Ayrıca YEĞİTEK EBA Stüdyolarında çekimi yapılan Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimine ilişkin ders videoları http://www.eba.gov.tr/videoizle/hbotv-yogunlastirilmis-temel-duzel-okuma-yazma İnternet adresinden yayımlanmaktadır.

 • II. Kademe Seviye Tespit sınavı ne demektir?

  Okur Yazarlık Belgesi ya da İlkokulu 3 veya 4. Sınıftan ayrılmış olduğunu gösteren öğrenim belgesi olan, zorunlu ilköğrenim çağı dışına çıkmış (14 yaşını bitirmiş olanlar) vatandaşlarımız başvurabilirler. Bu sınavı başarı ile geçen yetişkinlere II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi verilir. 

 • I. Kademe Seviye Tespit sınavı ne demektir?

  Herhangi bir şekilde okuma yazma öğrenenler, halk eğitimi merkezlerine başvurdukları takdirde oluşturulacak bir komisyon tarafından I. Kademe Seviye Tespit sınavına alınırlar. Başarılı olanlara Okur Yazarlık Belgesi düzenlenir. Okur Yazarlık Belgesine sahip olanlar II. Kademe Kurslara katılmaya hak kazanırlar.

 • Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt ücreti ödenir mi?

  Halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde açılan Yetişkinler Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt olmak için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmaz. 

 • Yetişkin okuma yazma eğitimi kurslarına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?

  Nüfus cüzdanı. Varsa ilkokuldan ayrılmış olduğu sınıfı gösteren öğrenim belgesi.

 • Yetişkin okuma yazma eğitimi kurslarına nasıl başvurabilirim?

  Adresinize en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Kurs açılması için katılımcı sayısı şartı yoktur (Bir kişinin başvurusu halinde dahi Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Kursu açılır).

 • Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursuna kimler katılabilir?

  Okur Yazarlık Belgesi olan, okuma yazma bilen ve ilkokulu 3 veya 4. sınıfta terk etmiş, ilkokul diploması olmayan zorunlu ilköğrenim çağı dışına çıkmış (14 yaşını bitirmiş olanlar)  yetişkinler katılabilir.

  http://www.hbo.gov.tr/OgrenmeFirsatlari/YetiskinOkumaYazma/Mevzuat  adresinden ulaşılabilir.

 • Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursuna kimler katılabilir?

  Zorunlu ilköğretim çağı dışında kalmış (14 yaşını bitirmiş olanlar) okuma-yazma bilmeyen yetişkinler katılabilir

   

 • Fatura harici ödenek taleplerimi nasıl yapabilirim?

   * Makine, Teçhizat ve donatım (06.1) taleplerini Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bulunan e-talep modülünden,

  *Büyük Onarım (06.7) ödeneklerini İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin talebi doğrultusunda İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığından,

  *Diğer talepler ise Mebbis Ödenek Takip Modülü Ödenek İşlemlerinden yapılabilmektedir. 

 • Genel Müdürlüğümüz tarafından okul ve kurumlara fatura ödemeleri hangi sıklıkla gönderilmektedir?

  Ödenek takip modülünden talep edilen faturalara ait ödenek talepleri her hafta okul ve kurumlarımıza gönderilmektedir.

 • Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb faturaların ücretleri hangi ödeme modülünden talep edilir?

  Mebbis Ödenek Takip Modülü Fatura İşlemlerinden fatura girişini kullanarak ödenek talep edilir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Bakanlığımızda kadrolu personel olarak diğer unvanlarda görev yapmakta iken hukuk fakültesi mezunu olup avukatlık ruhsatnamesine sahip biri avukatlık kadrolarına atanabilir mi?

  12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımızca yapılacak unvan değikliği sınavında başarılı olanlar avukatlık hizmetleri sınıfına atanabilmektedir.

 • Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere açılan tazminat davalarına ilişkin sulh başvurusu hangi birime yapılmalıdır?

  Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere mahsus açılan tazminat davalarında sulh başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.

 • Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere mahsus açılan tazminat davalarında sulh yoluna gidilebilir mi?

  Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere mahsus açılan tazminat davalarında, dava öncesinde veya dava neticesini beklemeksizin yeniden yapılandırma anlaşması veya tazminat ödemesi yapıldıktan sonra da sulh yoluna gidilebilir.

 • Millî Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra teşkilatı bünyesinde işçi statüsünde çalışanlar, adli yargı kapsamındaki alacak davalarına mahsus ödemeler için hangi birime başvurmalıdır?

  Alacak davalarına mahsus ödeme başvurusu, davaya taraf olan okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak ve şahsen yapılmalıdır.

 • Tazminat davaları sonucunda hükmedilen tazminat ne zaman ödenir?

  Tazminat, ilgili mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir.

 • Tazminat davaları sonucunda davacılar lehine hükmedilen tazminat hangi birimler tarafından ödenir?

  Tazminat, dava konusu işlemi tesis eden birimlere iletilen mahkeme kararına istinaden ilgili birimler tarafından veya ilgili birimlerin yönlendireceği valilikler tarafından ödenmektedir.

 • Vekâlet ücretinin iadesi talebine mahsus başvuru nasıl yapılmalıdır?

  Vekâlet ücretinin iadesi talebine mahsus başvuru, vekâlet ücretinin iade edileceği ilgilinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ile banka hesap numarası bilgilerini içeren dilekçeyle yapılmalıdır. Kararın bir örneğinin de eklendiği dilekçe, şahsen iletilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir.

 • Vekâlet ücretinin iadesi talebi hangi birime iletilmelidir?

  Vekâlet ücretinin iadesi için merkezde Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve illerde ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İl Millî Eğitim Müdürlüklerince takip edilen dosyalara ilişkin tüm bilgi ve belgelere erişim imkânı bulunmadığından İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin hukuk birimine başvurulmalıdır.

 • İlgili mahkeme tarafından verilen ret kararının, davanın ileri aşamalarında davacı veya davalı lehine değişmesi hâlinde ret kararına istinaden daha önce ödenen vekâlet ücreti iade edilir mi?

  İlgili mahkeme tarafından verilen ret kararı gereğince davacı veya davalı tarafından ödenen vekâlet ücreti; davanın, kanun yollarına başvurulmak suretiyle üst mahkemece kararının bozulması hâlinde davacı veya davalının başvurusu üzerine vekâlet ücreti iade edilir.

 • Vekâlet ücretini taksitlendirebilmek için nereye başvurulmalıdır?

  Vekâlet ücretini taksitlendirebilmek için Merkezde Genel Müdürlüğün ve illerde valiliklerin hukuk birimine başvurulmalıdır.

 • Vekâlet ücreti taksitlendirilebilir mi?

  Vekâlet ücreti 4 taksite kadar taksitlendirilebilir.

 • Vekâlet ücreti ve yargılama gideri nereye ve nasıl yatırılmalıdır?

  İdare lehine hükmedilen vekâlet ücreti, aşağıda belirtilen hesap numarasına (valilik birimince veya doğrudan avukatlar tarafından yapılan tebligatta belirtilen hesap numarasına) yatırılmalıdır. Vekâlet ücreti ödemesinde “Açıklama” kısmına, ödemenin yapıldığı mahkemenin adı, esas ve karar numarası belirtilmelidir. 

  Yargılama gideri ise “Açıklama” kısmına ödemenin yapıldığı mahkemenin adı, esas ve karar numarası belirtilerek illerde Defterdarlıklara ve ilçelerde Mal Müdürlüklerine, hazineye gelir kaydedilmek üzere ödenir.

  Vekâlet ücreti ve yargılama gideri ödemelerine ilişkin dekontlar merkezde Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerde ise valiliklerin hukuk birimlerine mutlak surette gönderilmelidir.

  ALICI BANKA

   T.C. Merkez Bankası

  ALICI IBAN

   TR02 0000 1001 0000 0350 1540 35

  ALICI ADI SOYADI

  MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü

  AÇIKLAMA

  (Mahkeme Adı, Esas ve Karar No Yazılmalıdır)

 • Mahkemelerce verilen iptal kararları hangi birimler tarafından uygulanmaktadır?

  İptal kararları, dava konusu işlemi tesis eden birimlerce uygulanmaktadır.

İç Denetim Birimi Başkanlığı


 • İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), iç denetim mesleğinin esas ve genel kabul görmüş meslek organizasyonudur. Bu enstitüye göre iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Özetle iç denetim: Bir kurum ya da organizasyonda yürütülen iş ve işlemlerin, yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesidir. Sunduğu güvence ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla kurumun amaçlarını gerçekleştirme fırsatlarını geliştirir, faaliyetleri geliştirme imkânlarını belirler ve riske maruz kalma düzeyini azaltmaya yönelik öneriler sunarak kuruma değer katar. İç denetim geleneksel teftiş ile karıştırılmamalıdır. Yönetici ve çalışanların hatalarını bulmaya değil, onları geliştirmeye ve onlara destek olmaya gayret eder. İç denetçiler kurumsal yönetim ilkeleri olan şeffaflık, sorumluluk, etik, hesap verebilirlik ve adaleti kurum genelinde yaymak, desteklemek ve tanıtmak misyonuna sahiptirler.


 • İç denetim raporlarını kaleme alan iç denetçilerin uymakla yükümlü oldukları toplam dokuz ilke vardır. İç denetim raporlarının yazım ilkeleri şunlardır: Doğruluk, tarafsızlık, açıklık, ölçülebilirlik, kısalık, yapıcılık, tamlık, zamanlılık ve kararlılıktır (çözüm). Doğruluk: Raporun gerçeklere dayanmasını ifade eder. Bu amaçla rapora ait bilgiler, çalışma kâğıtları ve denetim bulgularının yer aldığı denetim dosyasından elde edilir. Tarafsızlık: Gözlem, tespit, sonuç ve önerilerin gerçeğe dayalı, çarpıtmadan uzak ve önyargısız olarak ortaya konulmasını ifade eder. Açıklık: Raporun yeterli bilgiyi anlaşılır şekilde ortaya koymasını ve gereksiz teknik ifadelerden kaçınılmasını ifade eder. Ölçülebilirlik: Yapılan testlerin, örneklemelerin ve yorumların mümkün olduğunca karşılaştırılabilir ve rakamsal olarak ortaya konulabilir olmasını ifade eder. Kısalık (Öz): Uzun anlatımdan ziyade konunun anlaşılabilir kısalıkta ortaya konulmasını ifade eder. Yapıcılık: Raporda kullanılacak ifade biçimi ve yapılan vurguyla ilgili olup, kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade, sistemi değerlendiren ve iyileştirmeye yönelik ifadelerin seçilmesini kapsar. Tamlık: Raporun ayrıca bir açıklama ya da sözlü yorum gerektirmeyecek şekilde yazılmasını ifade eder. Zamanlılık: Raporun idareye değer katacak optimum bir zaman içerisinde düzenlenmesi ve sunulmasını ifade eder. Kararlılık (Çözüm): Raporun yapılan tespitler doğrultusunda, neyin nasıl düzeltilebileceğini gösteren önerileri içermesini ifade eder.


 • İç denetçi, nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirir, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapar ve önerilerde bulunur, harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapar, idarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planlarına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetler ve değerlendirir, malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapar ve bu konularda önerilerde bulunur, denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunur. İç denetçi, dürüst, gizliliğe özen gösteren, gereken mesleki bilgi ve deneyime sahip olan, denetim faaliyetlerinde ilgili mevzuata hâkim, öngörülen standart ve mevzuatı esas alan ve mesleki etik ilkelere bağlı kalarak kurum içerisinde denetim faaliyetini bağımsız ve objektif olarak yürüten denetim elemanıdır. İç denetçi kurumunda iki temel fonksiyonu yerine getirir: Güvence Hizmetleri (Denetim): İç denetçinin, bir kurum, faaliyet, fonksiyon, süreç, sistem veya bir başka unsur hakkında bağımsız görüş veya kanaat sunabilmek için, eldeki delilleri objektif bir şekilde değerlendirmesini içerir. Danışmanlık Hizmetleri: Tabiatı gereği tavsiye niteliğinde olup genellikle nitelik ve kapsamı da belirtilerek özel talep üzerine gerçekleştirilir. İç denetçi sayılan görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimlere gönderilir. İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır. İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir: İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak. Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak.


 • Bağımsızlık: İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken bağımsız olarak hareket ederler. Bağımsızlık, iç denetçilerin denetimlerini standartlara uygun yürütebilmeleri için bir zorunluluktur. Bağımsızlık, yansız ve önyargısız görüşler sunma imkânı sağlar. İç denetçiler çalışmalarını özgürce ve tarafsız biçimde yürütebildikleri takdirde bağımsızdırlar. Bağımsızlık, objektifliği veya objektiflik görüntüsünü bozabilecek şartların dışında olmaktır. Objektifliğe yönelik tehditlere karşı, hem kişisel olarak iç denetçi, hem de kurum seviyesinde mücadele edilmelidir. Tarafsızlık: İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır. İç denetçiler çalışmalarında, denetimin kalitesinden ödün vermeden, başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur. İç denetçiler, daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçmeden iç denetim yapamazlar. Tarafsızlık, iç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve dürüst bir şekilde inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri şekilde yapmalarını sağlayan yansız bir zihinsel tutumdur. Tarafsızlık, iç denetçilerin, denetim konularına ilişkin karar ve yargılarını, başkalarınınkilere bağlamamalarını gerektirir.


 • Meslek ahlâk kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili ilkeler ile iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan davranış kurallarından oluşur. Meslek ahlâk kuralları, mesleğin serbestliğini ve bağımsızlığını zedelemeden herhangi bir etkiye veya baskıya maruz kalmadan denetim faaliyetinin layıkıyla yerine getirilebilmesini sağlayan değerler, prensipler ve yükümlülükler bütünüdür. Bu kurallar doğal olarak meslekle bağdaşmayan hususları ve bazı kısıtlayıcı-yasaklayıcı unsurları içinde barındırmaktadır. İç denetçiler sorumluluklarını etkili biçimde yerine getirebilmek için yüksek seviyede davranış standartlarına tabi olmalıdırlar. Meslek ahlâk kuralları, iç denetim hizmeti veren iç denetim birimi ve iç denetçileri bağlar. Kamu iç denetçi sertifikasına sahip olan veya iç denetçi adayı olanların bu kuralları ihlali halinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu konuyu değerlendirir ve sonuçlandırır. İç denetçilerden aşağıdaki ilkelere uymaları beklenir: Dürüstlük: İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluşturur. İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken: Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmez. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık: İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini adil ve önyargısız bir şekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmez. İç denetçiler: Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır. Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur. Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılara karşı durur. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını özgür iradesiyle oluşturur. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir. Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul etmez. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar. Gizlilik: İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz. İç denetçiler: Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz. Yetkinlik (Ehil olma): İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar. İç denetçiler: Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir.


 • İç denetçiler, denetlenen birime denetim dışında danışmanlık veya başka hizmetler veriyorsa, bu hizmetlerin çıkar çatışmasına yol açmamasına özen gösterir. İç denetçiler: Bu tür hizmetlerin yönetimin özgün yetki ve sorumluluk alanına girmediğinden emin olmalı ve bu konular kesinlikle denetlenen birimin yönetimine bırakılmalıdır. Bağımsızlık ve tarafsızlıklarını etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir menfaati reddeder. Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız davranmasını tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan ilişkilerden kaçınır. Bu husus, idarenin çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri de içerir. Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmaz ve yolsuzluk riski içeren veya denetçilerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınır.


 • Kamuda iç denetçilerin hazırladıkları raporların nitelikli olması ve ciddiye alınması için zorunlu şartlar şunlardır: Kurumda iç denetim farkındalığının yüksek olması; iç denetçilerin yüksek motivasyonlu, adanmış ve çok çalışmayla sürekli yüksek performans göstermesi, yaratıcı, bilimsel, sorgulayıcı, etkili, dikkat çekici ve değişimin bayraktarlığını yapacak kalitede raporlar hazırlayabilmesi; yasal düzenlemelerin iç denetçilere mesleki güvence sağlamasının yanında mesleğe sadece nitelikli kişilerin girişini mümkün kılması.


 • İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini; varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere; idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla kullanılan bir yönetim aracıdır; sadece form, belge ve el kitabı şeklindeki çalışmalar değil, teşkilatı, personeli ve yönetim tarzını da içeren, süreklilik arz eden ve sistematik bir nitelik taşıyan uygulamalar bütünüdür; merkezi kontrollerden ziyade yönetim sorumluluğuna dayalı yöntemlerin benimsenmesinin sonucudur; iç kontrol kişiler tarafından uygulanır; iç kontrol bir süreçtir; iç kontrol idarenin bütün görevlilerini kapsar; iç kontrol mali alanla sınırlı olmayıp, mali ve mali olmayan kontroller bütünüdür; COSO (The Committee of Sponsoring Organization) tarafından geliştirilen iç kontrol modeli Avrupa Birliği'nce benimsenmiştir. Türkiye'nin Kamu İç Kontrol Standartları 26 Aralık 2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Kamu İç Kontrol Standartları; 5 bileşen, bu bileşenlerin altında 18 standart ve bu standartların altında toplam 79 genel şarttan oluşmaktadır.


 • Çağdaş kamu yönetimleri için iç kontrol önemlidir çünkü: Standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkililiğini ve verimliliğini artırır; alınan kararlarda kullanılan verinin doğruluğunu sağlar; kamuda saydamlığı ve hesap verebilirliği teşvik eder; yolsuzluğun önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetim için kanıt oluşturur.


 • İç kontrol, bilginin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlarken; iç denetim, bilginin doğruluğunu ve güvenirliğini test edip yönetime güvence verir. İç kontrol, plan, program ve mevzuata uygunluğu gerçekleştirirken; iç denetim, plan, program ve mevzuata uygunluğu kontrol eder. İç kontrol, etkililik ve verimlilik sağlarken; iç denetim, etkililik ve verimliliği teşvik ederek kuruma artı değer kazandırır. İç kontrol, başta yönetimce belirlenen hedeflere ve iç ve dış denetime hizmet ederken; iç denetim, risk esaslı denetim yapmak suretiyle bağımsız ve tarafsız analizlerle kuruma yardımcı olur. Özetle, iç kontrol iç denetimin başlangıcı, iç denetim de tüm kontrol sürecinin aynasıdır.


 • İç denetçilerin meslekî gelişimleri için Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü IIA'in (The Institute of Internal Auditors) verdiği ve uluslararası geçerliliği bulunan unvan sertifikaları bulunmaktadır. Bunlar: CIA (Uluslararası İç Denetçi Sertifikası - Certified Internal Auditor): İç denetçiler için başlıca sertifikasyondur ve IIA'in tüm iç denetçilerin hedeflemesini ve sahip olmasını önerdiği unvandır. CIA sertifika sınavı, birçok dilde yapılmaktadır. Küresel olarak bir iç denetçinin sahip olması gereken bilgi, yetenek ve yetkinlikler ölçülmeye çalışılır. Kurumsal yönetişim, risk, meslekî uygulama çerçevesi, muhasebe, finans, genel işletme ve yönetim sınav konularını oluşturur. 2019 yılı sonu itibariyle Dünya'da 163.000'den fazla profesyonel denetçi bu unvana sahiptir. CGAP (Certified Government Auditing Professional - Kamu Denetçisi Sertifikası): IIA tarafından kamu kuruluşlarında denetim görevi yapanlar için geliştirilmiş bir programdır. CGAP sınavı, INTOSAI kamu denetim standartlarını temel alan sorulardan oluşmaktadır. Özelikle kamu kurumlarında denetim yapanlara özgü bilgi ve becerileri sınanır. Fon muhasebesi, kamu yararına yapılan transfer harcamaları, yasal gözetim, standartlar, yönetişim, risk - kontrol çerçevesi, kamu denetim uygulamaları, kamu denetim becerileri - teknikleri, kamu denetim ortamı sınav konularını oluşturur. Sertifikanın geniş kapsamı, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde ve kamuya hesap verilebilirlikle iç denetçinin rolü vurgulanır. CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası - Certification in Risk Management Assurance): Organizasyonlardaki risk yönetimi ve yönetişim sürecinin yerindeliği ve verimliliği üzerine odaklanmaktadır. İç denetçinin ve risk yönetimiyle ilgili diğer bireylerin denetim komitelerine ve üst yönetime güvence sağlama ve danışmanlık konularında kendilerini kanıtlamaları için tasarlanmıştır. QIAL (İç Denetim Liderliğinde Yeterlik Sertifikası - Qualification in Internal Audit Leadership): Denetim fonksiyonuna, etkileme stratejisine ve organizasyonel performansa liderlik etme, görüş ve kavrayış sağlama, inovasyonu ve değişimi destekleme ve etik ve sosyal sorumluluğu özendirme gibi kilit alanlarda iç denetim yöneticilerinin veya denetim şirketi liderlerinin taşıması gereken liderlik yeteneklerine odaklanır. CCSA (Certification in Control Self Assessment - Kontrol Öz Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası): Amacı, gerçekleştirilmek istenen iş hedeflerine makul güvence sağlamak olan kontrol öz değerlendirme, İç kontrolün etkinliğinin incelendiği ve değerlendirildiği bir süreçtir. Başarılı kontrol öz değerlendirme uygulayıcıları için gerekli yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olur. Risk ve kontrol modelleri alanlarında gereken bilgilerin edinilmesini sağlar. CFSA (Finansal Hizmetler Denetçisi Sertifikası - Certified Financial Services Auditor): IIA'in özellikle finansal hizmet kuruluşlarında denetim görevi yapan profesyoneller için geliştirdiği bir programdır. Finansal hizmetler denetimi, finansal hizmet ürünleri denetimi, finansal hizmet süreçleri denetimi ve yasal çerçeve sınav konularını oluşturmaktadır.


 • Millî Eğitim Bakanlığının tüm faaliyetlerinin Türk Eğitim Sisteminin amaç ve politikalarına, kalkınma plânlarına, programlara, stratejik plânlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak plânlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesini, nesnel güvence sağlayarak kuruma değer katmayı amaçlamaktadır.


 • Millî Eğitim Bakanlığı iç denetçilerinin bugüne kadar ürettikleri denetim raporu sayısı 46'dır. Aşağıda bu raporların tamamı sunulmuştur. 1. 2008/1 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı denetim raporu 2. 2008/2 İlköğretim Genel Müdürlüğü denetim raporu 3. 2008/3 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü denetim raporu 4. 2008/4 Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı denetim raporu 5. 2008/5 İşletmeler Dairesi Başkanlığı denetim raporu 6. 2008/6 Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı denetim raporu 7. 2008/7 Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü denetim raporu 8. 2009/1 İnsan kaynakları yönetimi süreci iç denetim raporu 9. 2009/2 Strateji geliştirme süreci iç denetim raporu 10. 2009/3 Mevzuat ve hukuk işlemleri süreci iç denetim raporu 11. 2009/4 Öğretmene hizmet ve sosyal hizmetler süreci iç denetim raporu 12. 2009/5 Genel ortaöğretim okulları yönetim süreci iç denetim raporu 13. 2009/6 Burs ve yurt işlemleri süreci iç denetim raporu 14. 2010/1 Okul öncesi eğitim süreci iç denetim raporu 15. 2010/2 Personelin yurt dışı görevlere seçimi ve atanması süreci iç denetim raporu 16. 2010/3 Özel okullar süreci iç denetim raporu 17. 2010/4 Okulların güvenliği ve temizliği süreci iç denetim raporu 18. 2010/5 Cumhuriyet eğitim gezileri iç denetim raporu 19. 2010/6 Ücretsiz ders kitabı projesi süreci iç denetim raporu 20. 2010/7 Merkez teşkilat hizmet aracı temini ve kullanımı süreci iç denetim raporu 21. 2010/8 Açık öğretim lisesi işlemleri süreci iç denetim raporu 22. 2010/9 Özel dershaneler süreci iç denetim raporu 23. 2010/10 Eğitim araçlarının depolanması ve dağıtımı süreci iç denetim raporu 24. 2010/11 Okul kantinleri iç denetim raporu 25. 2010/12 Yaygın eğitim kurs işlemleri süreci iç denetim raporu 26. 2010/13 Bilim ve sanat merkezleri süreci (üstün yetenekli bireylerin eğitimi) 27. 2010/14 Bütçe uygulama süreci iç denetim raporu 28. 2010/15 İstatistik verilerin derlenmesi ve yayımlanması süreci iç denetim raporu 29. 2011/1 Eğitimi araştırma ve geliştirme süreci iç denetim raporu 30. 2011/2 Yatılı ilköğretim bölge okulları süreci iç denetim raporu 31. 2011/3 Bilişim hizmetleri süreci iç denetim raporu 32. 2011/4 Stratejik plan uygulama süreci iç denetim raporu 33. 2011/5 Mesleki ve teknik öğretim yönetimi süreci iç denetim raporu 34. 2011/6 Din öğretimi süreci iç denetim raporu 35. 2013/1 Yurtdışında öğrenim gören resmi burslu öğrenci işlemleri süreci inceleme raporu 36. 2013/2 Milli Eğitim Bakanlığında iç kontrol ve ön mali kontrol süreci sistem denetimi raporu 37. 2013/3 Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması süreci sistem denetimi raporu 38. 2013/4 Bakanlık yatırım programları süreci sistem denetimi raporu 39. 2013/5 Yönetici seçme ve atama süreci sistem denetimi raporu 40. 2014/1 Yurt dışı yönetici atama süreci sistem denetimi raporu 41. 2014/2 Yurt dışı öğretmen görevlendirme süreci sistem denetimi raporu 42. 2014/3 Menkul mal alım, bakım ve gayrimenkul onarım ödeme süreçleri sistem denetimi raporu 43. 2014/4 Ders ücreti karşılığı görevlendirme süreci sistem denetimi raporu 44. 2014/5 Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci sistem denetimi raporu 45. 2014/6 Sınav hizmetleri süreci sistem denetimi raporu 46. 2016/2 Ortaöğretimde ölçme değerlendirme uygulamalarının kazanımlarla uyum analizi


 • Millî Eğitim Bakanlığı iç denetçilerinin bugüne kadar ürettikleri danışmanlık raporu sayısı 65'tir. Aşağıda bu raporların tamamı sunulmuştur. 1. 2012/1 Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği 2. 2012/2 Öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi süreci 3. 2012/3 Fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi inceleme raporu 4. 2012/4 Ortaöğretimde geçiş uygulamaları (öğrenci seçimi, kayıt kabul, nakil ve okul çeşitliliğinin azaltılması) 5. 2012/5 Örgün eğitimde okulu terk -izlenmesi ve önlenmesi süreci 6. 2012/6 Ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi süreci 7. 2012/7 Milli Eğitim Bakanlığı döner sermaye faaliyetleri 8. 2012/8 Eğitim denetiminde yeniden yapılandırma 9. 2012/9 Okul merkezli yönetim 10. 2012/10 Sosyal etkinlikler yönetmeliğinin uygulama süreci 11. 2014/1 Yürütülen eğitim hizmetleri ve temel mevzuatın uluslararası iyi uygulama örnekleri çerçevesinde gözden geçirilmesi 12. 2015/1 Okullarda yabancı dil öğretimi süreci 13. 2015/2 İmar planlamalarında okul arsa ve arazilerinin yerlerinin belirlenmesi ve bu yerlerin tahsis, terkin ve kamulaştırılması süreci 14. 2015/3 FATİH projesi kapsamında dağıtılan tablet ve akıllı tahtaların beklentileri karşılama düzeyi 15. 2015/4 Ülkemizde bulunan mültecilere yönelik eğitim hizmetleri süreci 16. 2015/5 Rehberlik ve araştırma merkezi işlemleri 17. 2015/6 Bakanlığın toplam derslik ihtiyacının belirlenmesi 18. 2015/7 Öğrenci başına eğitim maliyetlerinin belirlenmesi süreci 19. 2015/8 Öğretmen niteliklerinin arttırılması süreci 20. 2016/1 Okul servis işlemleri 21. 2016/4 Okullarda zararlı alışkanlıkların önlenmesine yönelik çalışmalar 22. 2016/6 Bakanlık izleme ve değerlendirme daireleri faaliyetlerinin uyumlaştırılması ve koordinasyonu 23. 2016/7 Z- Kütüphane uygulamaları 24. 2016/8 Mesleki eğitime teşvik ve yönlendirme- mesleki eğitimde alan ve dal seçimi 25. 2016/9 Reel sektörün ara eleman ihtiyacı - Türkiye Yeterlikler Çerçevesi 26. 2016/10 Okul ve kurumlarda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 27. 2016/11 Eğitim personeline yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar 28. 2016/12 Terör kaynaklı sorunlar ve eğitime yansımaları 29. 2016/13 Öğrenci okul devamsızlıklarının analizi 30. 2016/14 Uluslararası program uygulayan ortaöğretim kurumları ve başarı durumları 31. 2016/15 Pedagojik açıdan alternatif sınıf dizaynları 32. 2017/1 Okullarda rehberlik hizmetlerinin etkinliği 33. 2017/2 Okul bazlı bütçe uygulamasına geçiş 34. 2017/3 Eğitimde, öğretmen ve yöneticilerin bireysel performans değerlendirmeleri 35. 2017/4 Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA) ve uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması (TIMSS) süreci 36. 2017/5 Okul arsalarının tahsisi ve temini süreci 37. 2017/6 Okullarda, iş sağlığı ve güvenliği 38. 2017/7 Okullardaki disiplin olaylarının incelenmesi ve analizi 39. 2017/8 Zorunlu eğitimden erken ayrılma 40. 2017/10 Milli eğitim istatistiklerinin geçerlilik, güvenirlilik ve uluslararası standartlara uygunluğunun değerlendirmesi 41. 2017/11 Eğitim öğretim desteğinin etki analizinin yapılması 42. 2017/12 Okul yöneticilerini yetiştirme süreci (Atanan yöneticilerin yöneticilik formasyonu yönünde yetiştirilmesi) 43. 2017/14 YBO'ların güvenliği süreci 44. 2017/15 İl müdürlüklerinde görev tanımları 45. 2017/17 Fen liseleri dağılımı ve ihtiyaç analizi 46. 2017/18 Suriyeli çocuklara yönelik eğitim öğretim hizmetlerinin değerlendirilmesi 47. 2018/1 Aday öğretmenlerin adaylık dönemi uygulamaları ve asaleten atanmaları süreci 48. 2018/2 Milli Eğitim Uzmanlığının yapısal ve işlevsel açıdan analizi 49. 2018/5 Alanı kaldırılan ya da ders yükü azalması sebebiyle atıl duruma düşen öğretmenlerin istihdam edilebilirliklerinin araştırılması 50. 2018/8 Özel öğrenci barınma hizmetleri 51. 2018/9 İlkokul ve ortaokullarda ücretsiz ders kitaplarının beklentileri karşılama düzeyi 52. 2018/10 Çıraklık eğitiminde yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar. 53. 2018/12 Destekleme ve yetiştirme kurslarının beklentileri karşılama düzeyi 54. 2018/13 Bakanlık merkez birimleri arasında yetki ve görev çatışmalarının incelenmesi 55. 2019/1 Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarımı ve geliştirme süreci 56. 2019/2 Okul Gelişim Modeli tasarımı süreci 57. 2019/3 Okul yöneticiliğinin profesyonel bir uzmanlık alanı haline getirilmesi hazırlık ve geliştirme süreci 58. 2019/5 Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında döner sermaye uygulamalarının iyileştirilmesi süreci 59. 2019/8 Örgün eğitimden açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesine geçişlerin değerlendirilmesi 60. 2019/9 Öğretmenlere yönelik lisansüstü mesleki gelişim programlarının hazırlık ve tasarım süreci 61. 2019/11 Yabancı dil öğretiminde yeni teknik ve uygulamaların tasarımı 62. 2019/12 Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının analizi 63. 2019/13 Teknokentlerde fen lisesi kurulması süreci 64. 2019/14 Ortaöğretim kurumlarında yazılı sınav sorularının hazırlanması ve sınavların uygulanması süreçlerinin değerlendirilmesi 65. 2019/15 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş yükü analizi Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının 2008-2019 yılları arasında denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda düzenlediği toplam rapor sayısı 111'dir.


 • KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, “iç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir” hükmüne yer verilmiştir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 8/7/2011 tarih ve 14 sayılı Kararıyla, Kamu İç Denetim Standartlarını belirlemiş bulunmaktadır. 5018 sayılı Kanun ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, iç denetim yöneticileri ve iç denetçilerin bu Standartlara uymaları zorunludur. Kamu İç Denetim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” esas alınmıştır. Standartlar, iç denetçilerin niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde uygulanması gereken süreçleri belirlemektedir. Standartlar; iç denetimin uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri tanımlamak, uygulamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak, iç denetimin kalitesinin değerlendirilmesi için gereken ölçütleri belirlemek, kurumsal işlem ve süreçlerin gelişimini desteklemek suretiyle iç denetimin katma değerinin artırılmasını amaçlar. İç denetimin kalitesinin idarenin içinde ve dışında kabul görebilmesi için Standartların iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması ve denetim faaliyetlerinin icrasında bu standartlara bağlı kalınması büyük önem taşımaktadır. Standartlarda öngörülmeyen durumlarda, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) belirlemiş olduğu Uygulama Önerilerine uyulması tavsiye edilmektedir. Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşur. Nitelik standartları iç denetim faaliyeti ve iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, çalışma standartları ise iç denetim faaliyetinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesine yöneliktir. Güvence/denetim (G) ve danışmanlık (D) faaliyetlerine uygulanabilecek gereklilikleri gösteren Nitelik ve Performans Standartları, bir idaredeki iç denetim faaliyetlerinin bütününe tatbik edilmek üzere hazırlanmıştır. Standartlarda geçen üst düzey yönetici ifadesinden, idarelerin teşkilat kanunlarında gösterilen birimlerin (ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim gibi) en üst yöneticisinin anlaşılması gerekmektedir.

  NİTELİK STANDARTLARI

  1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar) uygun olarak her kamu idaresi için üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, iç denetim yönergesini dönemsel olarak gözden geçirmek ve üst yöneticiye onay için sunmak zorundadır. 1000.G1 - İdareye sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. İdare dışındaki taraflara güvence hizmeti sağlanacaksa, bunun niteliği de yönergede açıklanmak zorundadır.

  1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. 1010 – İç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara İç Denetim Birim Yönergesinde Yer Verilmesi İç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara uyma zorunluluğuna, iç denetim yönergesinde yer verilmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, İç Denetim Tanımını, Meslek Ahlak Kurallarını ve Kamu İç Denetim Standartlarını üst yönetici ve üst yönetime açıklamalıdır. 

  1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık İç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız davranmak zorundadır.

  1110 - İdare İçi Bağımsızlık İç denetim yöneticisi, doğrudan üst yöneticiye raporlama yapmak zorundadır.

  1110.G1 - İç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlarının paylaşılması ve raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmak zorundadır.

  1111 – Üst Yöneticiyle Doğrudan İletişim İç denetim yöneticisi üst yönetici ile doğrudan iletişim ve etkileşimde olmak zorundadır. 1120 - Bireysel Tarafsızlık İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmak ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınmak zorundadır.

  1130 - Bağımsızlık veya Tarafsızlığın Bozulması Bağımsızlığın veya tarafsızlığın fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, durum ilgili taraflara açıklanmak zorundadır. Bu açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdır.

  1130.G1 - İç denetçiler, daha önce sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin denetim görevi yapmaktan kaçınmak zorundadır. Bir iç denetçinin son bir yıl içinde sorumlu olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim hizmeti vermesinin, tarafsızlığını bozacağı varsayılır.

  1130.D1 - İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere ilişkin danışmanlık hizmeti verebilir.

  1130.D2 - İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden önce danışmanlık hizmetini talep edene bu durumu açıklamak zorundadırlar.

  1200 – Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat Görevler yetkin kişilerce, azami mesleki özen ve dikkatle yerine getirilmek zorundadır.

  1210 – Yetkinlik İç denetçiler, kişisel sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer niteliklere sahip olmak zorundadır. İç denetim faaliyeti de kurumsal sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer niteliklere sahip olmak veya bunları edinmek zorundadır.

  1210.G1 - İç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve becerilerin veya diğer niteliklerin hepsine sahip değilse, iç denetim yöneticisi idare içindeki veya dışındaki uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere nitelikli tavsiye ve yardım temin etmek zorundadır.

  1210.G2 - İç denetçiler, suiistimal risklerini ve bu risklerin yönetilmesini değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır. Ancak iç denetçilerden esas görevi ve sorumluluğu suiistimalleri tespit etmek ve soruşturmak olan bir kişinin uzmanlığına sahip olması beklenmez.

  1210.G3 - İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi teknolojisi riskleri ve kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye ve teknoloji tabanlı denetim tekniklerine sahip olmak zorundadır. Ancak, bütün iç denetçilerin, asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip olmaları beklenmez.

  1210.D1 - İç denetim yöneticisi, iç denetçilerin görevin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi için gereken bilgiye, beceriye ve diğer niteliklere sahip olmadığı durumlarda, danışmanlık görevini reddetmek veya yeterli tavsiye ve yardımı temin etmek zorundadır.

  1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye sahip olmak ve azamî özen ve dikkati göstermek zorundadır. Azamî meslekî özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına gelmez.

  1220.G1 – İç denetçiler, aşağıdaki hususları göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır: • Görevin amaçlarına ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı. • Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nisbî karmaşıklığı, gerekliliği veya önemi. • Yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiği ve yeterliliği. • Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma ihtimali. • Güvence görevinin, potansiyel faydalarına karşı maliyeti.

  1220.G2 - İç denetçiler azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, teknoloji destekli denetim ve diğer veri analiz tekniklerini kullanmayı dikkate almak zorundadır.

  1220.G3 - İç denetçiler, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek önemli risklere karşı dikkatli olmak zorundadır. Ancak, güvence faaliyetleri, azamî meslekî özen ve dikkatle uygulansa bile, tek başına bütün önemli risklerin teşhis edilebilmesini garanti etmez.

  1220.D1 - İç denetçiler bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdaki hususları göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır: • Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dahil danışmanlık hizmetini talep edenlerin ihtiyaç ve beklentileri. • Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbî karmaşıklığı. • Danışmanlık görevinin, potansiyel faydalarına karşı maliyeti.

  1230 - Sürekli Mesleki Gelişim İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer niteliklerini sürekli meslekî gelişimle arttırmak ve güçlendirmek zorundadır.

  1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır.

  1310 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri Kalite güvence ve geliştirme programı, hem iç hem de dış değerlendirmeleri içermek zorundadır.

  1311 - İç Değerlendirmeler İç değerlendirmeler; • İç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini, • Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içinde iç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeleri kapsamak zorundadır.

  1312 - Dış Değerlendirmeler Dış değerlendirmelerin en az beş yılda bir, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından idare dışından nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibine yaptırılması zorunludur. İç denetim yöneticisi, üst yönetici ve Kurul ile aşağıdaki hususları tartışmak zorundadır: • Dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik ihtiyaç. • Menfaat çatışması ihtimali de dikkate alınarak dış gözden geçirme uzmanı veya ekibinin bağımsızlığı. 

  1320 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama İç denetim yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını üst yöneticiye ve Kurula iletmek zorundadır. Ayrıca, iç denetim yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakana sunmak zorundadır.

  1321 - "Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur" İbaresinin Kullanılması İç denetim yöneticisi raporlamalarında, iç ve dış kalite değerlendirmelerini kapsayacak Kalite Güvence ve Geliştirme Programı sonuçlarının desteklemesi şartıyla, iç denetim faaliyetlerinin Kamu İç Denetim Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir.

  1322 - Aykırılıkların Açıklanması İç Kalite Değerlendirmesi sonuçlarına göre; İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ya da Standartlara aykırılık, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini etkilediği belirlendiğinde, aykırılık ve etkileri iç denetim yöneticisi tarafından üst yöneticiye ve Kurula açıklanmak zorundadır.

  ÇALIŞMA STANDARTLARI

  2000 - İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır.

  2010 - Planlama İç denetim yöneticisi, idarenin hedeflerine uygun olarak, iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmak zorundadır.

  2010.G1 - İç denetim planı, en az yılda bir kez yapılan yazılı bir risk değerlendirmesine dayanmak zorundadır. Üst yönetici ile üst düzey yöneticiler bu sürece dahil edilerek görüşleri alınmak zorundadır.

  2010.G2 - İç denetim yöneticisi, üst düzey yöneticilerin görüş ve kanaatlerini almak, beklentilerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Ayrıca, iç denetim planının hazırlanmasında, idarenin Stratejik Planı ile Kamu İç Denetimi Strateji Belgesinin dikkate alınması zorunludur.

  2010.D1 - İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevinin risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek, talep edilen danışmanlık görevlerini kabul etmeyi düşünmelidir. Kabul edilen bu görevler, iç denetim planına dahil edilmek zorundadır. 2020 - Bildirim ve Onay İç denetim yöneticisi, önemli değişiklikler de dahil, iç denetim faaliyetinin plan ve programları ile kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yöneticiye bildirmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, kaynak sınırlandırmalarının etkilerini de üst yöneticiye bildirmek zorundadır.

  2030 - Kaynak Yönetimi İç denetim yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır.

  2040 - Politika ve Prosedürler İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla politika ve prosedürleri belirlemek zorundadır.

  2050 - Koordinasyon İç denetim yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını asgarîye indirmek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla, dış denetim ile gerekli bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri koordineli şekilde sürdürmelidir.

  2060 - Üst Yönetici ve Bakana Raporlamalar İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacı, görev, yetki ve sorumlulukları ve planın uygulama sonuçlarını üst yönetici ile bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakana dönemsel raporlar halinde sunmak zorundadır. Bu raporlar, suistimal risklerini, yönetişim sorunlarını ve üst düzey yöneticiler ve üst yöneticinin ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını içermek zorundadır.

  2100 - İşin Niteliği İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.

  2110 - Yönetişim İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yönetişim sürecini değerlendirmek ve iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır: • İdare içinde gerekli etik değerlerin geliştirilmesi. • Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin sağlanması. • Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin ilgili alanlarına iletilmesi. • Üst yönetici ve üst düzey yönetim ile iç ve dış denetçilerin faaliyetleri arasında işbirliğinin ve bunlar arasında gerekli bilgilerin paylaşımının sağlanması. 2110.A1 - İç denetim faaliyeti, idarenin etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkililiğini değerlendirmek zorundadır.

  2110.A2 - İç denetim faaliyeti, idarenin bilgi teknolojileri yönetişiminin, idarenin strateji ve amaçlarını destekleyip desteklemediğini değerlendirmek zorundadır.

  2120 - Risk Yönetimi İç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.

  2120.G1 - İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususları dikkate alarak, idarenin yönetişim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmek zorundadır: • Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu. • Programların ve faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, • Varlıkların korunması. • Mevzuat, politika ve prosedürlere ve sözleşmelere uyum.

  2120.G2 - İç denetim faaliyeti, suiistimalin gerçekleşme ihtimalini ve idarenin suiistimal riskini nasıl yönettiğini değerlendirmek zorundadır.

  2120.D1 - İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla ilişkili riskleri değerlendirmek ve diğer önemli risklere karşı dikkatli olmak zorundadır.

  2120.D2 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, idarenin risk yönetim süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.

  2120.D3 - İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin kurulmasında veya geliştirilmesinde yönetime danışmanlık hizmeti verirken, “riskleri fiilen yönetmek suretiyle yönetim sorumluluğu almaktan” kaçınmak zorundadırlar.

  2130 - Kontrol İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli gelişimini teşvik etmek suretiyle, idarenin etkili kontrollere sahip olmasına yardımcı olmak zorundadır.

  2130.G1 - İç denetim faaliyeti, idarenin yönetişim, faaliyet ve bilgi sistemlerine ilişkin risklere karşı mevcut kontrollerinin yeterliliğini ve etkililiğini aşağıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirmek zorundadır: • Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu. • Programların ve faaliyetlerin etkililik ve verimliliği. • Varlıkların korunması. • Mevzuata, politika ve prosedürlere ve sözleşmelere uyum.

  2130.D1 - İç denetçiler; danışmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol bilgilerini, idarenin kontrol süreçlerinin değerlendirilmesinde kullanmak zorundadır.

  2200 - Görev Planlaması İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır.

  2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler Bir görev planlanırken, iç denetçiler aşağıdaki hususları dikkate almak zorundadır: • Görev konusu faaliyetin hedefleri ve performansının, yönetim tarafından kontrol edilmesi sırasında yararlanılan araçlar. • Görev konusu faaliyetin yönetimine ilişkin önemli riskler ve bu risklerin potansiyel etkilerini kabul edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve araçları. • Kamu İç Kontrol Standartlarına kıyasla, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği. • Görev konusu faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli gelişme sağlama fırsatları.

  2201.G1 - İdare dışında yürütülecek bir denetim görevi planlanırken iç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları (denetim görevi kayıtlarına erişime ve sonuçların dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dahil) ve diğer karşılıklı beklentiler konusunda söz konusu taraflarla yazılı bir anlaşma yapmak zorundadır.

  2201.D1 - İç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek sorumluluklar ve beklentiler hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri ilgili yöneticiyle mutabakata varmak ve çok önemli görevlendirmelerde bu mutabakatı yazılı hâle getirmek zorundadır.

  2210 - Görev Amaçları Amaçlar, her bir denetim ve danışmanlık görevi için belirlenmek zorundadır.

  2210.G1 - İç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini yapmak zorundadır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmak zorundadır.

  2210.G2 - İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hatâların, suistimallerin, mevzuata aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne almak zorundadır.

  2210.G3 - Kontrollerin değerlendirilmesi için yeterli kriterlere ihtiyaç vardır. İç denetçiler, hedef ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için yönetimin oluşturduğu kriterlerin yeterlilik derecesini ortaya koymak zorundadır. Bu kriterler yeterliyse, iç denetçilerde kendi değerlendirmelerinde bunları kullanmak; kriterler yeterli değilse, iç denetçiler uygun değerlendirme kriterleri geliştirmek için yönetimle birlikte çalışmak zorundadırlar.

  2210.D1 - Danışmanlık görevi amaçlarının belirlenmesinde, ilgili yöneticiyle mutabık kalındığı ölçüde, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin de göz önünde bulundurulması zorunludur.

  2210.D2 - Danışmanlık görev amaçları, idarenin değerleri, stratejileri ve hedefleriyle uyumlu olmak zorundadır.

  2220 - Görev Kapsamı Görevin kapsamı, görevin amaçlarına ulaşılmasına yetecek seviyede olmak zorundadır.

  2220.G1 – Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların dikkate alınmasını (üçüncü tarafların sahip oldukları dahil) içermek zorundadır.

  2220.G2 – Bir güvence görevi esnasında önemli danışmanlık fırsatları çıkarsa, görevin amaçları, kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı bir anlaşma hazırlanmalı ve danışmanlık görevinin sonuçları, danışmanlık standartlarına uygun olarak raporlanmalıdır.

  2220.D1 – İç denetçiler danışmanlık görevlerini yürütürken, görevin kapsamının, üzerinde mutabık kalınan amaçlarla uyumlu olmasını sağlamak zorundadır. İç denetçiler, görev sırasında kapsamla ilgili çekinceleri olursa, göreve devam edilip edilmeyeceğini belirlemek üzere, bunları ilgili yöneticiyle değerlendirmek zorundadır.

  2220.D2 – Danışmanlık görevleri sırasında, iç denetçiler, görev amaçlarıyla uyumlu bir şekilde önemli kontroller ve kontrol zaafiyetleri konusunda dikkatli olmak zorundadırlar.

  2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi İç denetçiler, görevin niteliği, karmaşıklığı, süre kısıtı ve mevcut kaynakları dikkate alarak görevin amaçlarına ulaşmak için uygun ve yeterli kaynakları belirlemek zorundadır.

  2240 – Görev İş Programı İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak iş programları hazırlamak ve kayıtlı hâle getirmek zorundadırlar.

  2240.G1 – İş programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve kayıtlı hale getirme prosedürlerini içermek zorundadır. İş programı, saha çalışmasına başlanmadan önce onaylanmak zorunda olup, programda yapılan değişiklikler için de derhal onay alınmak zorundadır.

  2240.D1 – Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve içeriği, görevin niteliğine bağlı olarak değişebilir.

  2300 - Görevin Yürütülmesi İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve kayıtlı hale getirmek zorundadır.

  2310 - Bilgilerin Belirlenmesi İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri belirlemek zorundadır.

  2320 - Analiz ve Değerlendirme İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarını, uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmak zorundadır.

  2330 - Bilgilerin Kaydedilmesi İç denetçiler, vardıkları kanaatlere ve görev sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri kayıtlı hale getirmek zorundadır.

  2330.G1 – İç denetim yöneticisi, görev kayıtlarına erişimi kontrol etmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, gerektiğinde bu kayıtları kurum dışı taraflara vermeden önce üst yöneticinin onayını ve/veya hukuk müşavirliğinin görüşünü almak zorundadır.

  2330.G2 – İç denetim yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları, kayıtların hangi ortamda muhafaza edildiğine bakılmaksızın, belirlemek zorundadır. Bu esaslar, idarenin temel ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. 

  2330.D1 - İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevi kayıtlarının tutulması, saklanması ve idare içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikaları belirlemek zorundadır. Bu politikalar, idarenin düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır.

  2340 - Görevin Gözetimi Görevler; görevin amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve iç denetçilerin mesleki gelişimini sağlayacak bir tarzda gözetlenmek zorundadır.

  2400 - Sonuçların Raporlanması İç denetçiler, görev sonuçlarını raporlamak zorundadır.

  2410 - Raporlama Kriterleri Raporlar, varılan sonuçlar, uygulanabilir öneriler ve eylem planlarının yanı sıra görevin hedeflerini ve kapsamını da içermek zorundadır.

  2410.G1 – Görevin sonuçlarını gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüş ve kanaatlerini de içermek zorundadır. Bu görüş ve kanaatler, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin beklentilerini dikkate almak ve faydalı, ilgili, yeterli ve güvenilir bilgilerle desteklenmek zorundadır.

  2410.G2 – İç denetçilerin, denetlenen faaliyete ilişkin iyi uygulamalara ve başarılı performansa denetim raporlarında yer vermesi teşvik edilir.

  2410.G3 – Görev sonuçları idare dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, sonuçların dağıtımı ve kullanımı konusundaki kısıtlamaları da içermek zorundadır.

  2410.D1 – Danışmanlık görevi sonuçlarının raporlanmasının şekil ve içeriği, görevlendirmenin niteliğine ve ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir.

  2420 - Raporlamanın Kalitesi Raporların; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı ve tam olması ile zamanında sunulması zorunludur.

  2421 - Hata ve Eksiklikler Nihai raporlar önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, iç denetim yöneticisi, bu raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmek zorundadır.

  2430 - “Kamu İç Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması İç denetçiler, iç ve dış kalite değerlendirmelerini kapsayacak Kalite Güvence ve Geliştirme Programı sonuçlarının desteklemesi şartıyla, görevlerinin "Kamu İç Denetim Standartları´na Uygun Olarak" yapıldığına dair ibareye raporlarında yer verebilirler.

  2431 - Aykırılıkların Açıklanması İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına veya Standartlara aykırılık belli bir görevi etkilediğinde, görev sonuçları raporlanırken (iç denetim yöneticisi tarafından) aşağıdaki hususlar özel durum olarak açıklanmak zorundadır: • Tam olarak uyumun sağlanamadığı Meslek Ahlak Kuralı ve/veya Standart. • Aykırılığın sebepleri. • Aykırılığın göreve ve görev sonuçlarının raporlanmasına etkisi.

  2440 - Sonuçların Dağıtımı İç denetim yöneticisi, görev sonuçlarını ilgili taraflara dağıtmak zorundadır.

  2440.G1 – İç denetim yöneticisi, denetim önerilerini yerine getirecek yöneticilere nihai görev sonuçlarının raporlanmasından sorumludur.

  2440.G2 – İç denetim yöneticisi, aksi yasal olarak düzenlenmediği takdirde, görev sonuçlarını kurum dışındaki taraflara göndermeden önce aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadır: • İdare  açısından oluşabilecek muhtemel riskleri değerlendirmek. • Uygun bir şekilde üst yönetici ve/veya hukuk müşaviri ile istişare etmek. • Sonuçların kullanımını kısıtlayarak dağıtımı kontrol altına almak.

  2440.D1 – İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihai sonuçlarınınilgili yöneticilere raporlanmasından sorumludur.

  2440.D2 – Danışmanlık görevleri sırasında, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol sorunları tespit edilebilir. Bu sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst yöneticiye ve üst düzey yöneticilere bildirilmek zorundadır.

  2450 – Kapsamlı Görüş Kapsamlı bir görüş ortaya konulacaksa, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin beklentilerinin dikkate alınması ve faydalı, ilgili, yeterli ve güvenilir bilgilerle desteklenmesi zorunludur.

  2500 - İlerlemenin İzlenmesi İç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların uygulanma durumunun izlenmesi için bir sistem kurmak ve uygulamak zorundadır.

  2500.G1 – İç denetim yöneticisi, üst düzey yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uyguladığından veya üst düzey yöneticilerin gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul ettiğinden emin olmak ve gelişmeleri izlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmak zorundadır.

  2500.D1 – İç denetim yöneticisi, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin sonuçlarını izlemek zorundadır.

  2600 - Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi İç denetim yöneticisi, üst düzey yöneticinin idare için kabul edilemeyecek düzeyde bir artık riski üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat getirdiği takdirde, konuyu üst düzey yöneticiyle müzakere etmek zorundadır. Artık riskle ilgili olarak bir mutabakata varılamazsa, iç denetim yöneticisi, konuyu, çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor etmek zorundadır.


 • I. GİRİŞ

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 67 nci maddesinin (k) bendinde iç denetçilerin uyacakları etik kuralların İç Denetim Koordinasyon Kurulunca (Kurul) belirleneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde iç denetçilerin Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlü olduğu, bu standart ve kuralların da uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak belirleneceği ifade edilmiştir.

  Bu çerçevede, meslek ahlak kuralları, kamu iç denetim uygulamalarında meslek ahlak kültürünün geliştirilmesi amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) Meslek Ahlak Kuralları esas alınarak ve diğer uluslararası mesleki kuruluşların metinlerinden de yararlanılarak oluşturulmuştur.

  İç denetim; kamu idarelerinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, bir idarenin kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek idarenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

  Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili ‘İlkeler’ ile iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan ‘Davranış Kuralları’ndan oluşur.

  Bu meslek ahlak kuralları, iç denetçi tarafından mesleğe girişte okunup imzalanarak iç denetim birimi ile üst yöneticiye sunulur.

  II. İLKELER

  İç denetçilerden aşağıdaki ilkelere uymaları beklenir.

  1. Dürüstlük İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluşturur.

  2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini adil ve önyargısız bir şekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmez.

  3. Gizlilik İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.

  4. Yetkinlik (Ehil olma) İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar. 

  III. DAVRANIŞ KURALLARI

  1. Dürüstlük İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken:

  1.1. Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder.

  1.2. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar.

  1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmez.

  1.4. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur.

  1.5. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur.

  2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık İç denetçiler:

  2.1. Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır.

  2.2. Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur.

  2.3. Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılara karşı durur.

  2.4. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını özgür iradesiyle oluşturur.

  2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar (sonuçlar yalnızca elde edilen kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleştirilmelidir).

  2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir.

  2.7. Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul etmez.

  2.8. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar. 

  3. Gizlilik

  İç denetçiler:

  3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir.

  3.2. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz.

  4. Yetkinlik

  İç denetçiler:

   4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir.

  4.2. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir.

  4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir.

  IV. UYGULANABİLİRLİK VE YÜRÜTME

  Meslek ahlak kuralları, iç denetim hizmeti veren iç denetim birimi ve iç denetçileri bağlar. Kamu iç denetçi sertifikasına sahip olan veya iç denetçi adayı olanlar için bu kuralların ihlali, Kurulun yönetmelik ve idari düzenlemelerine göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Olumsuz bir davranışın meslek ahlak kurallarında açıkça yasaklanmamış olması, o davranışın kabul edilebilir veya doğru olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmaz.

  İç denetçiler, davranışlarını meslektaşlarıyla işbirliği ve iyi ilişkileri destekleyecek şekilde yönlendirmelidir. İç denetçiler:

  1. Diğer iç denetçilerle işbirliği sağlayarak denetim mesleğinin gelişmesine katkı sağlar.

  2. Diğer iç denetçilerle makul ve dengeli ilişkiler kurar. 

  V. ÇIKAR ÇATIŞMASI

  İç denetçiler denetlenen birime denetim dışında danışmanlık veya başka hizmetler veriyorsa, bu hizmetlerin çıkar çatışmasına yol açmamasına özen gösterir.

  İç denetçiler:

  1. Bu tür hizmetlerin yönetimin özgün yetki ve sorumluluk alanına girmediğinden emin olmalı ve bu konular kesinlikle denetlenen birimin yönetimine bırakılmalıdır.

  2. Bağımsızlık ve tarafsızlıklarını etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir menfaati reddeder.

  3. Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız davranmasını tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan ilişkilerden kaçınır. Bu husus, idarenin çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri de içerir.

  4. Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmaz ve yolsuzluk riski içeren veya denetçilerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınır.


 • Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.


 • 1940 yıllarda Amerika Birleşik Devletleri´nde ortaya çıkan, zamanla özel ve kamu sektöründe ciddi gelişme gösteren iç denetim 1990´lı yıllarda ülkemize özel sektör vasıtasıyla girmiştir. 2003 yılında Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile de kamu sektörü iç denetim kavramı ile tanışmıştır. Bakanlığımız iç denetim birimi 2006 yılında kurulmuş olup, ilk iç denetçiler 2007 yılında atanarak görevlerine başlamışlardır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun 2007- 2008 yılları arasında düzenlediği periyordik kamu iç denetçilik sertifika eğitimleri sonrasında Bakanlığımızda fiilen iç denetim faaliyetlerine başlanmıştır. 


 • Bakanlığımızda İç denetçi olarak atanabilmek için öncelikle 5 yıl denetim elemanlığı veya 8 yıl uzmanlık tecrübesi aranmaktadır. Bu kriterin yanında 50 YDS (KPDS) dil puanına sahip kişiler ÖSYM´nin yapmış olduğu iç denetçilik ön eleme sınavında başarılı olup, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunca verilecek 3 aylık sertifika eğitimine katılma hakkı elde etmektedirler. Eğitim sonrası yapılacak sertifika sınavında başarılı olanlara A1 düzeyi Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmektedir. Bakanlığımızda iç denetçilerinin ataması Sayın Bakanımız tarafından yapılmaktadır.


 • Kamu bürokrasisindeki İç Denetim Birimleri 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca üst yöneticiye (Bakanlıklarda Müsteşara) bağlı olarak 2005 yılından itibaren kurulmaya başlamışlardır. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı, Bakanlık Makamı'nın 29 Aralık 2006 tarihli ve B.08.0.MÜB.0.37.02.00/2221 sayılı Onayı ile kurulmuştur. İlk iç denetçiler 21 Şubat 2007'de görevlerine başlamışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girdiği Temmuz 2018'den itibaren Bakanlık hiyerarşisinde doğrudan Sayın Bakana bağlı olarak faaliyet göstermektedir.


 • İç denetim; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı dâhil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu iç denetim standartlarına uygun olarak denetlemekle yetkili ve sorumludur.


 • İç denetimde uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi olmak üzere beş çeşit denetim uygulaması mevcuttur: Uygunluk denetimi: Bakanlığın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.


 • Danışmanlık: Bakanlığın hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak üzere gerçekleştirilir. Danışmanlık faaliyetleri, bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, kontrol öz değerlendirme, süreç tasarımı ve proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir.


 • Riskler, kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek her türlü olay veya durumdur. Risk, etki ve olasılık cinsinden hesaplanır. Risk Yönetimi, kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirleme, değerlendirme, yönetme ve kontrol etme sürecidir. Risk odaklılık, denetim faaliyetinin odak noktasının geçmiş faaliyetlerden geleceğin yönetilmesine çevrilmesinin günümüzdeki ifadesidir. Riskler, oluşma sıklıklarına ve yaratacakları hasara göre ölçülürler ve uygun iç kontrol önlemleriyle minimize edilirler. Risk yönetimi, her türlü riskin tanımlanması, ölçülmesi ve giderilmesini kapsayan sistematik bir yönetim uygulamasıdır. Ayrıca, denetim kaynaklarının sınırsız olmadığı, denetlenecek birim faaliyetlerinin farklı risklerle karşı karşıya olduğu ve göreceli olarak farklı önem derecesine sahip olduğu varsayımlarına dayanır. Yıllık denetim planları risk odaklı olarak hazırlanır (Makro risk analizi). Burada, denetim önceliklerinin belirlenmesi ve denetim kaynaklarının en riskli faaliyetlerden başlatılması hedeflenir. Kurum için en yüksek riski oluşturan faaliyetler, coğrafi bölgeler, özel projeler, iş süreçleri; düşük riskli alanlara göre iç denetimin dikkatinin daha çok yoğunlaştığı alanlardır. Yüksek riskli alanlar, düşük riskli alanlara göre daha sık iç denetime tabi tutulur.


 • Risk esaslı denetimde göz önünde bulundurulan "etki" kriterleri beş adettir. Bunlar: Mali, yasal, itibar, performans ve sosyal etkidir. Mali Etki: Hata, süreçlerdeki karmaşıklık, işlemlerin yoğunluğu, varlıklara yetkisiz erişim, yolsuzluk gibi nedenlerle kurum finansal varlıklarında oluşabilecek potansiyel kayıplar. Yasal Etki: Tabi olunan mevzuata kasıtlı veya kasıtsız olarak uyulmamasından kaynaklanabilecek etki. İtibar Etkisi: Hata, ihmal, yolsuzluk, sahtekârlık meydana gelmesi, bilgi güvenliği ve gizliliğine uyulmaması durumlarında, Bakanlık imaj ve itibarı üzerinde oluşabilecek olumsuz etki. Performans Etkisi: Potansiyel risklerin gerçekleşmesi halinde faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği üzerinde oluşabilecek etki. Sosyal Etki: Toplumun ve ihtiyaç sahiplerinin hakları, menfaat ve memnuniyet düzeyleri üzerindeki oluşabilecek etki.


 • Risk esaslı denetimin olasılık (riske açıklık) kriterleri: İç kontroller, süreçlerin ve işin karmaşıklığı, bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve bütçe büyüklüğünden oluşmaktadır. İç Kontroller: Mevcut iç kontrollerin yetersizliğinden, iç kontrol sisteminin işlerliği ve etkililiği ile ilgili zayıflıklardan kaynaklanan riske açıklık. Süreçlerin ve İşin Karmaşıklığı: Kurumun süreçleri ve faaliyetlerinin karmaşık doğası nedeniyle işlemlerin istenildiği şekilde yürütülememesi, tamamlanamaması ya da hatalı olması nedeniyle oluşan riske açıklık. Bilgi Teknolojileri: Süreç uygulamaları ve iş akışlarında, yedeklemelerde, işlemlerin kayıt altına alınmasında ve yetkilendirmedeki otomasyon seviyesi. İnsan Kaynakları: İnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak uygunluğu ve yeterliliği. Bütçe Büyüklüğü: Bütçeyle verilmiş kaynakların büyüklüğünden kaynaklanan riske açıklık.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü

 • Bulunduğumuz bölgeye okul yapılmasını istiyoruz. Nasıl bilgi alabiliriz?

  Bakanlığımız hizmetleri yönüyle ihtiyaç duyulan eğitim kurumları; ilin ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüklerince planlanmakta ve Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır. Bütçe imkanları dahilinde Bakanlık Onayı alınan eğitim kurumları yatırım programı ile ilişkilendirildikten sonra İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yapım sürecine geçilmektedir.

 • Okul yaptırmak istiyorum. Nasıl yaptırabilirim?

  Okul yaptırmak isteyen hayırseverlerimiz Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde yer alan prosedürlere dair bilgilere https://iegm.meb.gov.tr/www/hayirsever-yatirimlari/kategori/161 internet adresinden ulaşabilirler.

 • Boş ve atıl durumda bulunan köy okulunu kullanabilir miyim?

  İmar planı dışında kalan köy veya mahalle gibi yerleşim yerlerindeki okulların, taşımalı eğitime geçilmesiyle birlikte eğitim öğretime kapalı olması, orta ve uzun vadede Bakanlığımız hizmetleri yönüyle kullanılmayacağının Maarif Müfettiş Raporuyla belirlenmesi halinde, Valilik ve ilgili Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve ihtiyaç olduğunda geri vermek şartıyla muhtarlık veya belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarına yapı kullanım hakkı verilebilmektedir.

  Kullanım Hakkı ile ilgili işlemler 2018/5 sayılı  ‘Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelgeye göre Valiliklerce yürütülmektedir. Bakanlığımızın herhangi bir mülk edinme yetkisi bulunmadığından taşınmazların satış veya kiralanmasına ilişkin işlemler maliki kamu idaresince değerlendirilmelidir.

 • Planda eğitim alanında kalan taşınmazı eğitim dışı bir amaçla kullanabilir miyim?

  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. maddesinde yer alan “Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.” hükmü ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi ve Bakanlığımızın 2018/5 sayılı Genelgesinin 12. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, eğitim alanında yer alan taşınmazlar eğitim dışı amaçlarda kullanılamaz.

 • Planda eğitim alanında kalan taşınmazı eğitim alanından çıkartabilir miyim?

  Eğitim alanında yer alan bir taşınmazın eğitim alanından çıkartılması plan değişikliği ile mümkün olmaktadır. Resmi kanallardan Bakanlığımıza iletilen plan değişikliği talepleri gerek İmar Kanunu’nun gerekse de Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince değerlendirilmekte olup Bakanlığımız bu konuda sadece görüş verici kurum hüviyetindedir. Plan değişiklikleri ilgili Belediyeler ve plan yapma yetkisine sahip kamu kurumlarınca yapılmaktadır.

 • Planda eğitim alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması hangi durumlarda, nasıl yapılır?

  Kamulaştırma iş ve işlemleri için, resmi başvuru ile Valilikler nezdinde işlem başlatılması gerekmektedir. Kamulaştırılması talep edilen taşınmaz; 3194 sayılı İmar Kanunu, 6203 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Bakanlığımızca hazırlanan 2017/8 sayılı Kamulaştırma Genelgesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre incelenmektedir. Taşınmaz, 03.12.2003 tarihinden önce imar uygulaması görmüş ise yatırım programı ve bütçe imkanları çerçevesinde kamulaştırılması yapılmaktadır. Ancak imar uygulamasının 03.12.2003 tarihinden sonra yapılmış olması veya 3194 sayılı Kanunun 18. maddesinin uygulamasının yapılmamış olması durumunda, bu alanın Düzenleme Ortaklık Payından karşılanarak Maliye Hazinesine bedelsiz geçmesi gerektiğinden, kamulaştırma sorumluluğu mücavir alan içerisinde Belediyelere, mücavir alan dışında Valiliklere (İl Özel İdaresine) aittir.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Amacı ve Öncelikleri Nelerdir?

  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

  Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, tarım, sağlık ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmasını, Önceki öğrenmelerin tanınması, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini amaçlar. Mesleki ve Teknik Eğitim; sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir.

  Mesleki ve Teknik Eğitimin Öncelikleri Öğrencileri Millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek, İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek, Mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek, Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak, Mesleki ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmektir.

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Türleri ve Programları Nelerdir?

  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  -Anadolu Meslek Programı (AMP)

  -Anadolu Teknik Programı (ATP)

  -Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı)

  Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezi Programı

  -(MEMP/Ustalık Programı) (Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri)

  Güzel Sanatlar Lisesi

  Spor Lisesi

 • Mesleki Rehberlik, Kariyer Planlama, Meslek Alanları Hakkında Bilgiler Yapılmakta mıdır?

  Bakanlığımızca hazırlanan «Mesleğim Hayatım» adı ile https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan mesleki rehberlik, kariyer planlama, meslek alanları, mesleğin özellikleri, iş olanaklarını, yerleşilebilecek yükseköğretim programları ile meslek alanları hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Meslek alanları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için http://www.alantercihleri.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfada meslek alanları hakkında bölüm öğrencisi, bölüm öğretmeni ve eğitim danışmanının görüşleri ile meslek alanlarının bulunduğu okul/kurumlara ait bilgiler de yer almaktadır.

 • Bursluluk ve Yatılılık İmkânları Nelerdir?

  Maddi imkânları yetersiz olan öğrencilerimiz isterlerse yatılılık imkanlarından ve İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) girerek sınav sonucuna göre burs imkanlarından faydalanabilirler. Genel Müdürlüğümüz ve çeşitli kurum/kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri kapsamında başarılı ve maddi imkanları yetersiz olan öğrencilere özel burs desteği de sağlanmaktadır.

 • Güzel Sanatlar ve Spor Eğitimin Amacı ve Öncelikleri Nelerdir?

  Güzel sanatlar liseleri; Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Görsel sanatlar ve müzik alanında öğrenim görmek isteyenlerin yetenek sınavı sonucuna göre, tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin de görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerine doğrudan kayıtları yapılabilmektedir.

  Spor liseleri; Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Spor alanında yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılmaktadır. Milli sporcu unvanı kazanmış olan öğrenciler ile takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilerin bu okullarda eğitim görmelerine imkan sağlanmaktadır.

 • Becerilerin Belirlenmesi, Mesleki Rehberlik, Alan Seçimi ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

  Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 9. sınıfta öğrenim gören alan tercihi yapacak öğrenciler ile mesleki eğitim merkezlerinde meslek eğitimine başlayacak çırak öğrencilere test bataryası kullanılarak ilgi, istidat ve kabiliyetlerini belirlemek ve kendileri için uygun meslek alanlarına veya okullara yönelmeleri ve yerleştirilmeleri için öneride bulunmak, mesleki rehberlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak bireylerin iş yaşamına hazırlanmasına destek olmak suretiyle eğitim-istihdam ilişkisinin kurulması ve bu sayede ülke kalkınması için gerekli olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile İŞKUR işbirliğinde ve Hacettepe Üniversitesi’nin desteğiyle "Mesleki Eğilim Çalışmaları" ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bilişim teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojileri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Grafik ve Fotoğraf, Büro Yönetimi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında normlar belirlenmiştir. Pilot olarak 2 ayrı okuldaki 9. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Adalet, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım, biyomedikal cihaz teknolojileri alanlarına yönelik norm belirleme çalışmaları devam etmektedir. Uçak Bakım Alanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Adalet Alanlarının muhtelif dallarında test bataryaları uygulanmıştır.

 • İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Nasıl Yapılmaktadır?

  Öğrencilerimiz mesleki eğitim uygulamalarını, işletmelerde mesleki eğitim ve stajla yapmaktadır. İşletmelerde Mesleki Eğitim; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerin ise 9. sınıftan itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi gördüğü bir uygulamadır. Staj ise Anadolu teknik programı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir. Kardeş okul uygulaması, uluslararası ikili anlaşma, protokol ya da bir proje kapsamında, sigorta dâhil, her türlü sorumluluk kendilerine ait ve giderleri kendileri ya da proje çerçevesinde karşılanmak üzere alanlarıyla ilgili beceri eğitimi, stajlarını yurtdışındaki işletmelerde de yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.ua.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz

 • Sigorta İşlemleri ile İşletmelerde Beceri Eğitimi, Staj Ücreti Nasıl Uygulanmaktadır?

  Öğrencilerimizin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmemesi amacıyla mesleki eğitim merkezi programları ile alan eğitimin başladığı program/okul/alanlarda 9. sınıftan itibaren, Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında ise 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır.

   

  Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla, işveren tarafından çırak öğrencilere ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerine asgari ücretin en az % 30’u tutarında ücret ödenmektedir. Örneğin, 2020 yılı asgari ücreti için öğrenciye ödenen en az ücret 631 TL olarak hesaplanmıştır. 

 • Örgün Meslekî ve Teknik Eğitim Programlarını Tamamlayanların Hakları ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?

  55 alanda ve bu alanlar altındaki 203 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Mezunlar alanında çalıştıklarında teknisyen unvanı ile istihdam olmaktadır. Mezunlara diploma ve işyeri açma belgesi, EUROPASS belgesi, Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge Usta öğreticilik programını tamamlayanlara ustaöğreticilik belgesi düzenlenmektedir

 • İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma ve KOSGEB Desteği Nasıl Olmaktadır?

  Türkiye İş Kurumu tarafından 15 yaş ve üstü bireylere sağlanan işbaşı eğitim programlarından öğrenim gördüğü meslek hakkında bilgi, beceri ve görgüsünü artırmak isteyen mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören öğrencilerimiz yaz tatillerinde faydalanabilmektedir. İşbaşı eğitim programına katılan öğrenciler için ücret verilmektedir. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları ile genel sağlık sigortası prim giderleri sağlanmaktadır. Ayrıca İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlarından destek alabilir ve İŞKUR tarafından yayınlanan İMD İŞKUR Meslek Seçimine Destek dergisinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için http://www.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi iş yerini açan mesleki eğitim mezunlarına KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir.

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?

  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlarından mezun olanlara; Mezun oldukları Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek Program türünün ilgili alan ve dalında diploma (MTAL) İşyeri açma belgesi Ustaöğreticilik belgesi EUROPASS belgesi Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge verilmektedir.

 • Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Belgeler Nelerdir?

  Alanda diploma Güzel Sanatlar Lisesi; Spor Lisesi, Spor Lisesi mezunlarına Antrenörlük belgesi (Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri başlıklı 23. maddesindeki «Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.» hükmüne göre Antrenörlük belgesi düzenlenir.)


 • ·      Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinde; 12 nci sınıflar hariç, tüm sınıf düzeylerinde (meslek, alan dersleri dahil) uzaktan eğitime geçilecektir.

  Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezlerinde; İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin       izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecektir.

  12 nci sınıfta yer alan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan öğrencilerle (Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı) ilgili olarak; alan zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecektir.

   12 nci sınıf öğrencilerinin yükseköğretime geçişe ilişkin talepleri de dikkate alınarak yüz yüze eğitime devam etmeleri uygun görülen derslere öncelik verilecektir.


 • 12.03.2021 tarihli ve 22301929 sayılı İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj Çalışması yazısı 2020 - 2021_EGITIM_VE_OGRETIM_YILI_ISLETMELERDE_BECERİ_EGİTİMİ_VE_STAJ_CALISMASI

  Genel Müdürlüğümüzün ilgi yazısı ile “İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj Çalışması”na ilişkin iş ve işlemler başlatılmış ancak ilgi yazının “5)Anadolu Meslek Programı 12 nci sınıf öğrencilerinin “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” dersinin içeriği ile staj programı içeriği birlikte değerlendirilerek yüz yüze eğitime devam edilen günlerde birleştirilmiş eğitim uygulanarak tam gün tam yıl uygulaması esaslarına göre tamamlanması sağlanacaktır.” ifadesindeki birleştirilmiş eğitim uygulanarak tam gün tam yıl uygulamasına ilişkin tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre haftada 24 saatlik başarılması zorunlu olan “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” dersinin eğitimi işletmede veya okulda yapılabilmektedir. Bu dersin yüz yüze ve uzaktan eğitim süresi staj programı içeriği de dikkate alınarak yeniden değerlendirilecektir. Stajın uzaktan eğitim yolu ile yapılması mümkün olmadığından süresi kadar yüz yüze yapılması sağlanacaktır.

  Daha önce açıklandığı üzere;

  B. İşletmede mesleki eğitim dersini okulda yapan Anadolu meslek programı öğrencileri;
  Bu ders uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde geçen toplam süre haftalık 24 ders saati olarak planlanır. Bu planlamalar dâhilinde; 10. ve 11. sınıf konu ve kazanımların yer aldığı yıllık plan/gelişim tablosu referans alınarak bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamına alınır. Planlamalar alan zümre öğretmenler komisyonu tarafından yapılır.

   

  Bu öğretim yılında özellikle Sağlık Hizmetleri alanı gibi işletmelere gönderilemeyen öğrencilerin 24 saatlik İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim dersini okulda görmeleri nedeniyle ders programları dışında ayrıca 40 iş günü stajlarını (Toplam 320 saat/Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir.) tamamlamaları ve sorumluluk sınavları döneminde “Staj Bitirme Sınavı”na da girmeleri gerekmektedir.

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler kapsamında stajın hafta içi yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde; Bakanlığımızca yayımlanan yazılar esas alınarak gerçekleştirilen haftalık ders programını takiben son ders saatinden sonra en az bir teneffüs süresi ara verilerek mesai/çalışma saati bitimi (saat 17.00) beklenmeden tam gün tam yıl eğitim kapsamında staj programı uygulanabilecektir.

  Yükseköğretime geçiş, mezuniyet işlemleri (Ders kesiminde mezuniyet şartı aranan durumlar, okul birinciliği vb.) kamu ve/veya özel kurumlarda istihdam şartları oluşanlar gibi özel durumları bulunan öğrencilere öncelik verilerek ikinci dönem sonundaki sorumluluk sınavları döneminden önce, diğer öğrenciler ise öğrenim süresi içerisinde (Sınıf tekrarı bulunanlar bir (1) öğretim yılı, sınıf tekrarı bulunmayanlar ise iki (2) öğretim yılı içerisinde) stajlarını tamamlayabileceklerdir.

   

   


 • İşletmelerde mesleki eğitim dersini okulda yapan Anadolu meslek programı öğrencileri ile Anadolu teknik programı öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği göre mezun olabilmeleri için 40 iş günü staj çalışması yapmaları gerekmektedir.Herhangi bir sebeple stajını tamamlayamayan öğrenciler için okul müdürlükleri tarafından Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzuna göre gerekli tedbirlerin alınması suretiyle okullarda tamamlamaları sağlanacaktır.


 • İşletmelerde mesleki eğitim dersini işletmelerde yapan öğrenciler ile stajını tamamlayan öğrencilerin beceri sınavı ile staj bitirme sınavları Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.


 • Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarih ve E-83203306-10.03-21569445 sayılı yazısında belirtildiği gibi tüm ortaöğretim okullarında 12 nci sınıflar yüz yüze eğitime 02 Mart 2021 tarihinden itibaren başlamıştır.

  Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine 02 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm illerimizde başlamıştır.

  Ancak Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarih ve E-83203306-10.03-21569445 sayılı yazıda mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9, 10 ve 11 inci sınıf düzeylerinde yüksek ve çok yüksek riskli illerde başlayıp başlamayacağı hususunda tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.

  Risk grubuna bakılmaksızın tüm illerimizdeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9, 10 ve 11 inci sınıflarındaki meslek derslerinin de yüz yüze eğitimine 02 Mart 2021 tarihinde başlanacaktır.

  Yüz yüze eğitim seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olarak planlanacaktır.

  Bu derslerde uygulanacak haftalık ders çizelgeleri ile çerçeve öğretim programları;

  a)      Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanmakta olan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacaktır. Söz konusu çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacaktır.

  b)      Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayımlanmıştır.

   

 • 12. Sınıf Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Stajına Ait Yazı

  24 Kasım 2020 tarihli işletmelerde Beceri Eğitimi ve  Staj Yazısı

 • 1.

  Herhangi nedenle işletmeye gidemeyen öğrenciler işletmelerde mesleki eğitim dersinin teorik/bilişsel kazanımlarını uzaktan eğitim yolu ile alacaklardır. Uzaktan eğitim yolu ile verilecek kazanımlar alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir. Bu kazanımlar; EBA platformunda yer alan canlı dersler, harici canlı dersler, uzaktan eğitim ders videoları, bireysel öğrenme materyalleri gibi uzaktan eğitim araçları işlenebilir.


 • 2

      Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarih ve 16964289 sayılı yazısının 11 inci maddesindeki “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel  Müdürlüğünün ilgi (ğ) ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ilgi (h) yazıları kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya dayalı dersler 04 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze yapılmayacaktır.” ifadesine göre Anadolu Meslek Programı ile Anadolu Teknik Programlarında kayıtlı öğrenciler de uzaktan eğitime devam edeceklerdir. Ancak 12. sınıfta İşletmelerde Beceri Eğitimi/Staj uygulamalarına devam edenlerin durumu Genel Müdürlüğümüzün 24.11.2020 tarih ve 17173289 sayılı yazısına göre yeniden değerlendirilecektir.

 • 3

      Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri; İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve E-89780865-153-19161 sayılı yazısının 4 üncü maddesi kapsamında işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz kaydı ile işletmelerde mesleki eğitimlerini 20.03.2020 tarihli ve 5765015 sayılı yazı, 02.04.2020 tarih ve 6097796 sayılı yazı ve 07.04.2020 tarih ve 6204493 sayılı yazı çerçevesinde yapabileceklerdir. Teorik derslerini ise uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştireceklerdir.

 • 4

       Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazısına göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacak ancak işletmelerde beceri eğitimi kapsamında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri bu eğitime dahil edilmeyecektir. Ancak talep eden öğrenci/velilerin durumu Genel Müdürlüğümüzün 24.11.2020 tarih ve 17173289 sayılı yazısına göre yeniden değerlendirilecektir.

 • 5

         Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve 13057688 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 222 nci maddesine göre 9, 10, 11 ve 12 nci sınıf öğrencilerinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta iş ve işlemleri 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılarak prim gün sayılarının yüz yüze eğitime devam ettikleri günler esas alınarak 30 gün üzerinden hesaplanacak ve SGK sistemine girilecek, 20 Kasım 2020- 04 Ocak 2021 tarihleri arasındaki sigorta primlerinin ise yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar 0 (sıfır) olarak bildirilecektir. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin sigorta işlemleri ise mevzuatına göre değerlendirilecektir. Genel Müdürlüğümüzün 24.11.2020 tarih ve 17173289 sayılı yazısına göre İşletmelerde Beceri Eğitimi/Staj uygulamalarına devam edenlerin durumu yeniden değerlendirilecektir.

 • 6

       Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin bu süredeki devam-devamsızlık takibi e-Okul ve e-Mesem sistemine yansıtılacak, 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında ise devamsızlıkla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Genel Müdürlüğümüzün 24.11.2020 tarih ve 17173289 sayılı yazısına göre İşletmelerde Beceri Eğitimi/Staj uygulamalarına devam edenlerin durumu yeniden değerlendirilecektir.

 • 7

     Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimine devam-devamsızlıkları e-Mesem sistemine girilecektir.

                    24.11.2020 tarih ve 17173289 sayılı yazı için tıklayınız

 • İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim, Staj Ve Sınavları İle İlgili Açıklamalar

  1.     İşletmelerde mesleki eğitim dersini okulda yapan Anadolu meslek programı öğrencileri ile Anadolu teknik programı öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre mezun olabilmeleri için 40 iş günü staj çalışması yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir sebeple stajını tamamlayamayan öğrenciler için okul müdürlükleri tarafından Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzuna göre gerekli tedbirlerin alınması suretiyle okullarda tamamlamaları sağlanacaktır.

  2.   İşletmelerde mesleki eğitim dersini işletmelerde yapan öğrenciler ile stajını tamamlayan öğrencilerin beceri sınavı ile staj bitirme sınavları Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

 • 10 ve 11. Sınıflarda Ortak dersler kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?

  Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler bloğunda yer alan; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor dersleri uzaktan eğitim yolu ile verilmeye devam edecektir.

 • 9. Sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?

  1. Meslek derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
  2. Meslek derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
  3. Okulda yüz yüze yapılacak olan ortak dersler okul yönetimlerince belirlenecektir.
  4. Derslikler ve atölyeler fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecektir. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu amaçla bir şube gruplara ayrılabilecektir.
  5. Okulda yapılan yüz yüze eğitim süresi meslek dersleri ve ortak dersler toplamı haftada 16 saat olacaktır.
   Sınıflar ikiye bölünerek
   Birinci grup: Pazartesi, Salı
   İkinci grup: Perşembe, Cuma okula gelecektir.
   Çarşamba günleri okulda temizlik ve dezenfeksiyon yapılacaktır. ders süreleri 30 dakika ve ders araları 10 dakika olacaktır.
  6. EBA TV deki tekrar derslerinin takibi konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.
  7. Yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak Bakanlığımızca gönderilen yazılara uygun olarak işlem yapılacaktır.

   

 • 12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZ YÜZE EĞİTİMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

  1. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarih ve 14431459 sayılı yazısının 4 üncü maddesine göre okulda yüz yüze yapılacak olan ortak dersler okul yönetimlerince belirlenecektir.
  2. Ortak derslerde dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecektir. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu amaçla bir şube gruplara ayrılabilecektir.
  3. Okulda yapılan yüz yüze eğitim süresi günde en fazla 8 ders saati, ders süreleri 30 dakika ve ders araları 10 dakika olacaktır.
  4. EBA TV deki tekrar derslerinin takibi konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.
  5. Yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak Bakanlığımızca gönderilen yazılara uygun olarak işlem yapılacaktır.

 • 12 .SINIF MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

  Mesleki eğitim merkezi programı 12 nci sınıf öğrencileri yukardaki açıklamalar doğrultusunda eğitim öğretime başlayacaktır.

 • A. İşletmede mesleki eğitim dersini işletmelerde yapan Anadolu meslek programı öğrencileri;

  1. Haftanın üç günü işletmelerde mesleki eğitim alacaklardır. Çalışma şartlarında değişiklik yapılan işletmelere giden öğrenciler işletme şartlarına uyacaklardır.
  2. İşletmede mesleki eğitim dersi haricindeki alan/dal derslerinin bilişsel kazanımları uzaktan, uygulamalı kazanımları ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılacaktır.
  3. Bu öğrenciler için yüz yüze yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile diğer alan/dal dersleri öğrencilerin işletmeye gitmediği 2 güne göre planlanacaktır.

 • 12. SINIF ANADOLU MESLEK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

  1. Alan/dal derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
  2. Alan ve dal derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
  3. Seçmeli derslerin tamamı uzaktan eğitim ile yapılacaktır. (Seçmeli ders olarak seçilen alan/dal dersleri dahil)
  4. Alan/dal derslerinde yüz yüze yapılan kazanımların fiziki mesafe dikkate alınarak grup sayıları öğretmen normunu etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.

 • B. İşletmede mesleki eğitim dersini okulda yapan Anadolu meslek programı öğrencileri;

  1. Bu ders uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde geçen toplam süre haftalık 24 ders saati olarak planlanır.
  2. Bu planlamalar dâhilinde; 10. ve 11. sınıf konu ve kazanımların yer aldığı yıllık plan/gelişim tablosu referans alınarak bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamına alınır. Planlamalar alan zümre öğretmenler komisyonu tarafından yapılır. Planlamalarda okulun fiziki mekân kapasitesi, öğrenci ve öğretmen sayısı dikkate alınır.
  3. Yüz yüze yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile İşletmelerde Mesleki Eğitim dersi haricindeki alan dal dersleri, işletmelerde mesleki eğitim dersi için belirlenen günler haricindeki diğer 2 güne göre planlanacaktır.
  4. Bir şubede işletmeye giden/gitmeyen ayrımı yapılmaksızın yüz yüze eğitim kapsamında yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile diğer alan/dal derslerinin eğitimi belirlenen ortak 2 günde yapılacaktır. İşletmede mesleki eğitim dersini işletmelerde yapan öğrenciler için planlanan günler, işletmede mesleki eğitim dersini okulda yapan öğrenciler için aynı günler olarak belirlenmelidir.
  5. Yoğunlaştırılmış eğitime tabi olan öğrenciler için de bu madde kapsamında planlama yapılacaktır.

 • 12. SINIF ANADOLU TEKNİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ;

  1. Alan/dal derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
  2. Alan ve dal derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
  3. Seçmeli derslerin tamamı uzaktan eğitim ile yapılacaktır. (Seçmeli ders olarak seçilen alan/dal dersleri dahil)
  4. Alan/dal derslerinde yüz yüze yapılan kazanımların fiziki mesafe dikkate alınarak grup sayıları öğretmen normunu etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.

 • Seçmeli dersler kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?

  Seçmeli dersler kapsamında seçilen tüm dersler (ortak dersler ve/veya alan, dal dersleri) uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında değerlendirilecektir.

 • 9. sınıfta yer alan Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışındaki meslek derslerinin uzaktan eğitim kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

  Fiziki mekân yetersizliği yaşanan okullarımızda; alan zümresi tarafından bilişsel kazanımların ağırlıklı olduğu meslek derslerinin uzaktan eğitim kapsamına alınmasına yönelik planlamalar yapılabilir. Bu planlamalar kapsamında; bir derse ait bilişsel kazanımlar uzak eğitim, psikomotor kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında verilebilir.

 • Ortak dersler kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?

  Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler bloğunda yer alan; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar / Müzik dersleri uzaktan eğitim yolu ile verilmeye devam edecektir.

 • Derslerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ne anlama geliyor?

  Bir dersin haftada yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılan toplam ders saati, haftalık ders çizelgesinde gösterilen ders saati süresi kadardır. Bununla birlikte ders kazanımları bir bütünlük arz etmelidir. Ölçme ve değerlendirme kapsamında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim kapsamında yer alan kazanımlar ayrı ayrı değil bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

 • İşletmelerde beceri eğitimini okulda yapan öğrenciler için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

  İşletmelerde mesleki eğitimin okullarda yapılması durumunda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde geçen toplam süre haftalık 24 ders saati olarak planlanır. Bu planlamalar dâhilinde; 10. ve 11. Sınıf konu ve kazanımların yer aldığı 12. Sınıf işletmelerde mesleki eğitim yıllık planı/gelişim tablosu referans alınarak bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamına alınır. Planlamalar zümre öğretmenler kurulu tarafından yapılır. Planlamalarda okulun fiziki mekân kapasitesi, öğrenci ve öğretmen sayısı dikkate alınır.

 • Ölçme ve değerlendirme nasıl yapılacak?

  Ölçme ve değerlendirme tüm derslerde, öğrencilerin tamamının katılımı ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda belirlenen esaslara uygun olarak yüz yüze yapılacaktır.

 • Çok Programlı Anadolu Liseleri kapsamında bulunan mesleki ve teknik Anadolu lisesi dışında yer alan diğer okul türleri yüz yüze eğitime başlayacak mı?

  Yalnızca, çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki Mesleki ve teknik Anadolu lisesi okul türünde yüz yüze eğitim yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • İOKBS başvuru tarihi ne zamandır?

  29 Mayıs 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasındadır.

 • İOKBS ne zaman yapılacaktır?

  3 Eylül 2023 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

 • İOKBS'nin soru sayısı ve süresi ne kadardır?

  2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.

 • Adaylar sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

 • İOKBS başvuru şartları nelerdir?

  Başvuru Şartları; - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak, - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak, - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000 (kırkaltıbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

 • İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir?

  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; (a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e, (b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, (c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, (ç) %30’u “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Öğrenciler”e, (d) %50’si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

 • İOKBS'ye başvuru yaparken gelir beyanı esasları nelerdir?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

  -EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2022 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

  -Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, -Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

 • Serbest meslek çalışanlarının gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?

  Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge,   Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.

 • İOKBS'de boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilir?

  4. soruda yer alan (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kontenjanların; dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %50’lik kontenjana ilave edilir.  

  (b) %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, %50’lik kontenjana ilave edilir.

 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenci statüsünde kimler başvurabilir?

  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 45’inci, 56’ncı, mülga 64’üncü maddeleri ve 65’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları.

 • Yıllık gelir beyannamesine hangi gelirler dâhil edilmelidir?

  Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

 • Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler sınava başvurabilir mi?

  Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

 • Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilirler mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.   Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/ANKARA adresine en geç 26 Haziran 2023 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.   Kılavuzda yer alan “EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

 • Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

  -Bir adet vesikalık fotoğraf.

  -Geçerli kimlik belgesi fotokopisi.

  -Onaylı denklik belgesi.

  -“EK 1– Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası.

  -"EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası.

 • KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrenciler sınavı kazanmaları durumunda bursluluktan nasıl faydalanır?

  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

 • Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

  Öğrencinin;

  -Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

  -Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

  -Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

  -Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılır.

 • İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır?

  Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. 29 Mayıs 2023-16 Haziran 2023 tarihleri arasında;

  Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

  Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  -Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

  -Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

 • İOKBS'ye başvuracak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizlik durumlarına uygun sınav tedbir hizmeti alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) müracaat etmesi zorunludur. - Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur. - RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir. - Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için öğrenci velisi tarafından “Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Engelli Kimlik Kartı veya Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı” belgelerinden birinin örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir. - Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla yetersizlik durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir. - Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilmeyecektir. - Öğrencilerin yetersizlik durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından saklanacak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. MEBBİS-RAM modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir. - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 23 Haziran 2023 tarihine kadar RAM’a yaptırmaları gerekmektedir. - RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

 • İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacaktır?

  -Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

  -Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

 • İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?

  Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

 • Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nerede yayımlandı?

  Kılavuz https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

 • Sınav ne zaman yapılacaktır?

  Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

 • Özel Eğitim Uygulama Okulları öğrencileri merkezî sınava katılacak mı?

  Özel eğitim uygulama okulları ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları öğrencileri merkezi sınava katılmayacaktır.

 • Resmi ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulların ve Geçici Eğitim Merkezi öğrencilerinin sınava katılabilme şartları nelerdir?

  2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak, geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencisi olmak. Sınav Başvuruları Bakanlık tarafından yapılacaktır. Başvurular ücretsizdir.

 • Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

  Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler hariç, diğer tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından yapılacaktır. Başvurular ücretsizdir.

 • Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde kayıtlı öğrenciler başvurularını nasıl yapacaklardır?

  Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebileceklerdir. Bu durumda olan öğrenciler başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabileceklerdir. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava girecekleri okullar Bakanlık tarafından belirlenecektir.  Başvurular, 03-13 Nisan 2023 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

 • Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

  Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

  Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfına devam ediyor olmak şartıyla Bakanlık tarafından yapılacaktır.

 • Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

  30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilip Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmaktır.

 • Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını nasıl yapacaklardır?

  03-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır. Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 13 Nisan 2023 tarihine kadar gönderilecektir.

  Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle (06560) /ANKARA adresine en geç 17 Nisan 2023 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir.

  Başvuru Belgeleri;

  - Bir adet vesikalık fotoğraf

  - Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

  - Onaylı denklik belgesi

  - EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

  Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

  Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

 • Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

  Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

 • Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

  Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.

 • Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

  Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

 • Nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçiler, hastalık, tayin gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrenciler sınava nasıl gireceklerdir?

  Bu durumdaki öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

 • Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini; (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

  Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

 • Merkezî Sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

  Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum sözel alan 75 dakika, ikinci oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.

 • Merkezî Sınavda oturumlarda hangi dersler yer almaktadır, soru dağılımı nasıl olacak?

  Merkezî Sınav, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

  Soru dağılımı ise;

  Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,

  İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

 • 2023 Yılı Merkezi Sınavda soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara nereden ulaşabilirim?

  Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 2023 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara http://ttkb.meb.gov.tr/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

 • Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavda kendilerine uygun hizmet alabilmeleri için ne yapmaları gerekmektedir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime ve geçici eğitim merkezine devam edenlerin bilgileri okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM’a gönderilecektir. Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için;

  Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

  Öğrencinin alacağı sınav tedbir hizmeti, velinin/vasinin görüşüne ve yetersizlik alanına uygun olarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilerek ilgili RAM’a bildirilecektir.

  Öğrencilere sınav tedbir hizmetinin sağlanabilmesi için RAM müdürlükleri tarafından bu öğrencilerin MEBBİS-RAM Modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olarak tanılanmış olması gerekmektedir.

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin EK-2 “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu” ile gönderilen bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlendiğine dair belge, RAM müdürlükleri tarafından okul müdürlüklerine gönderilecektir.

  Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Kılavuzdaki EK-2 “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu” düzenleyerek 15 Nisan 2022 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında yanlarında bulundurabilecekler midir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak hizmetler nelerdir?

  https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzun 7. Maddesinde ‘‘Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili İşlemler” sunulacak hizmetler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

 • Yabancı Dil dersinden kimler muaf olabilecektir?

  İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin Yabancı Dil dersi alt testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

 • Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecektir?

  Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM’a bildirilmesi gerekmektedir. RAM müdürlükleri, öğrenci için alınan sınav tedbir hizmeti kararını ve öğrencinin sınava alınacağı adres bilgisini il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

 • Süreğen hastalığı olan öğrenciler için sınav esnasında sunulacak tedbirler nelerdir?

  Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

  Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir.

  Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının giderilebilmesi için yedek gözetmen eşliğinde izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

 • Sınavda ek süre verilen ve muafiyeti olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

  Yabancı Dil dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

  Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süreleri 65 dakika, olacaktır.

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 60 dakika olacaktır.

 • Sınavda uyulacak kurallar nelerdir?

  Sınav kuralları https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun” Sınavın Uygulanması bölümünde açıklanmıştır.

 • Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?

  Merkezî Sınavın değerlendirilmesi https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun” Sınav Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır.

 • Sınav sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecektir?

  Merkezî Sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

 • Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?

  Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında https://odsgm.meb.gov.tr yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir.

  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

  Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

 • Sınava katılmak zorunlu mu?

  Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • İOKBS başvuru tarihi ne zamandır?

  13 Şubat 2024 - 1 Mart 2024 tarihleri arasındadır.

 • İOKBS ne zaman yapılacaktır?

  21 Nisan 2024 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

 • İOKBS'nin soru sayısı ve süresi ne kadardır?

  Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.

 • Adaylar sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

 • İOKBS başvuru şartları nelerdir?

  Başvuru Şartları;

  - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

  - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak

  - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

  - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2024 mali yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüz on bir bin altı yüz) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

 • İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir?

  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

  (a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

  (b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

  (c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

  (ç) %80’i (a), (b) ve (c)  bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

 • İOKBS'ye başvuru yaparken gelir beyanı esasları nelerdir?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

  -EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2023 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

  -Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

  -Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

 • Serbest meslek çalışanlarının gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?

  Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge,

  Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.

 • İOKBS'de boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilir?

  Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

  (b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenci statüsünde kimler başvurabilir?

  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 45’inci, 56’ncı, mülga 64’üncü maddeleri ve 65’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları.

 • Yıllık gelir beyannamesine hangi gelirler dâhil edilmelidir?

  Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

 • Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler sınava başvurabilir mi?

  Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

 • Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilirler mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

  Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler büyükelçilik ya da başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/ANKARA adresine en geç 14 Mart 2024 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

  Kılavuzda yer alan “EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ya da başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

 • Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

  - Bir adet vesikalık fotoğraf

  - Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

  - Onaylı denklik belgesi

  - “EK 1-Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

  - “EK 2-Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

 • KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrenciler sınavı kazanmaları durumunda bursluluktan nasıl faydalanır?

  2024-2025 Eğitim Öğretim Yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

 • Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

  Öğrencinin;

  - Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa

  - Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa

  - Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse

  - Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.

 • İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır?

  Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. 13 Şubat 2024-1 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

  Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  -Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

  -Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” ile eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

 • İOKBS'ye başvuracak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizlik durumlarına uygun sınav tedbir hizmeti alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) müracaat etmesi zorunludur.

  - Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

  - RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

  - Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için öğrenci velisi tarafından “Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Engelli Kimlik Kartı veya Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı” belgelerinden birinin örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

  - Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla yetersizlik durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir.

  - Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilmeyecektir.

  - Öğrencilerin yetersizlik durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından saklanacak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. MEBBİS-RAM Modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

  - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 7 Mart 2024 tarihine kadar RAM’a yaptırmaları gerekmektedir.

  - RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

 • İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacaktır?

  - Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

  - Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

 • İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?

  Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

 • Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nerede yayımlandı?

  Kılavuz https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

 • Sınav ne zaman yapılacaktır?

  Merkezî Sınav 02 Haziran 2024 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

 • Özel Eğitim Uygulama Okulları öğrencileri merkezî sınava katılacak mı?

  Özel eğitim uygulama okulları ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları öğrencileri merkezi sınava katılmayacaktır.

 • Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları öğrencilerinin sınava katılabilme şartları nelerdir?

  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmaktır.

 • Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

  Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

  Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

 • Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

  Hayır, sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

  Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmaktır.

 • Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

  05/04/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilip Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

 • Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını nasıl yapacaklardır?

  18-29 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır. Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri büyükelçilik veya başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 29 Mart 2024 tarihine kadar gönderilecektir.

  Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No.:8 Teknikokullar/Yenimahalle (06560) /ANKARA adresine en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir.

  Başvuru Belgeleri:

  - Bir adet vesikalık fotoğraf

  - Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

  - Onaylı denklik belgesi

  - EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

   

  Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

  Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

 • Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

  Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

 • Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

  Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.

 • Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

  Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

 • Nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçi, hastalık, tayin gibi mücbir sebeplerle başka illerde bulunan öğrenciler sınava nasıl gireceklerdir?

  Bu durumdaki öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 28 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak bölge sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

 • Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

  Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

 • Merkezî Sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

  Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

 • Merkezî Sınav'da oturumlarında hangi derslere ait sorular yer almaktadır? Soru dağılımı nasıl olacak?

  Merkezî Sınav’ın birinci oturumu olan sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerine ait sorular; ikinci oturumu olan sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri derslerine ait sorular yer alacaktır.

  Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

  Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru

  İkinci Oturum Sayısal Alan: matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru

 • Merkezî Sınav'da soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara nereden ulaşabilirim?

  Sınav, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 8’inci sınıfında uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 2024 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavda kendilerine uygun hizmet alabilmeleri için ne yapmaları gerekmektedir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenlerin bilgileri okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM’a gönderilecektir. Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için;

  Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

  Öğrencinin alacağı sınav tedbir hizmeti, velinin/vasinin görüşüne ve yetersizlik alanına uygun olarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilerek ilgili RAM’a bildirilecektir.

  Öğrencilere sınav tedbir hizmetinin sağlanabilmesi için RAM müdürlükleri tarafından bu öğrencilerin MEBBİS-RAM Modülü’nde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olarak tanılanmış olması gerekmektedir.

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin EK-2 “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu” ile gönderilen bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlendiğine dair belge, RAM müdürlükleri tarafından okul müdürlüklerine gönderilecektir.

  Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında yanlarında bulundurabilecekler midir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak hizmetler nelerdir?

  https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzun 8. maddesinin ‘‘Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili İşlemler” başlığı altında bu kapsamda yer alan öğrencilere sunulacak hizmetlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

 • Yabancı dil dersinden kimler muaf olabilecektir?

  İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil dersi alt testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

 • Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecektir?

  Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM’a bildirilmesi gerekmektedir. RAM müdürlükleri, öğrenci için alınan sınav tedbir hizmeti kararını ve öğrencinin sınava alınacağı adres bilgisini il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

 • Süreğen hastalığı olan öğrenciler için sınav esnasında sunulacak tedbirler nelerdir?

  Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

  Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir.

  Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının giderilebilmesi için yedek gözetmen eşliğinde izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

 • Sınavda ek süre verilen ve muafiyeti olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

  Yabancı dil dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

  Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

  Yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süreleri 65 dakika, olacaktır.

 • Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

  Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 60 dakika olacaktır.

 • Sınavda uyulacak kurallar nelerdir?

  Sınav kuralları https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nun “Sınavın Uygulanması” bölümünde açıklanmıştır.

 • Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?

  Merkezî Sınav’ın değerlendirilmesi https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nun “Sınavın Değerlendirilmesi” bölümünde açıklanmıştır.

 • Sınav sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecektir?

  Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

 • Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?

  Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 50 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir.

  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

  Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

 • Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Hangi sınıf ve derslerden ortak yazılı sınav yapılacak?

  Ortak yazılı sınavların;

  • Bakanlık tarafından ülke geneli,
  • İl, ilçe geneli,
  • Okul geneli

  olmak üzere 3 farklı uygulaması var.

         1) Bu kapsamda öncelikle Bakanlık hangi sınıf düzeyinde hangi derslerden ortak sınav yapılacağını kamuoyuna duyuracaktır.

            2023–2024 öğretim yılında:

  • 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları
  • 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacaktır. 

  2) Bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar da yapılabilir. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı millî eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacaktır.

  Yukarıda belirtilen iki madde dışında kalan ve birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları ortak yazılı sınav olarak yapılacaktır.

 • Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak?

  Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacaktır. Gerekli alt yapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecektir.

  Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır.

 • Ortak yazılı sınav uygulaması nasıl yapılacak?

  Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecektir. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ise okul veya Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince yapılacaktır.

 • Ortak yazılı sınavların okul öğretmenleri tarafından yapılması sınavın güvenirliğini olumsuz etkiler mi?

  Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olmasıdır. Nasıl ki okulda öğretmenlerimiz kendi yaptıkları sınavın güvenliğini sağlıyorsa bu sınavlar da kendi sınavları olduğundan aynı hassasiyeti göstereceklerdir.

 • Ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarlarını kim hazırlayacak?

  • Bakanlık (ülke geneli ortak yazılı sınavlar)
  • Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü (il geneli ortak yazılı sınavlar)
  • İlçe sınıf/alan zümreleri (ilçe geneli ortak yazılı sınavlar)
  • Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri (okul geneli ortak yazılı sınavlar)

 • Ortak yazılı sınav soruları hangi kaynaktan hazırlanacaktır?

  Ortak yazılı sınav soruları ders kitapları ve kazanımlara göre hazırlanacaktır.

 • Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekir mi?

  Hayır, ortak yazılı sınavların okullardaki ders öğretmenlerince yapılan sınavlardan farkı yoktur. Soruların kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacaktır. Bunun için özel bir hazırlığa gerek yoktur. Öğrencilerin derslere düzenli devam etmeleri, ders kitaplarında yer alan etkinlik ve sorulara dikkatli bakmaları sınav başarısı için yeterli olacaktır.

 • Ortak yazılı sınavlara özel okullar da katılacak mı?

  Evet, ortak yazılı sınavlara özel öğretim kurumları da katılacaktır. Ayrıca resmî ve özel okulların tamamı Yönetmelikte yer alan tüm maddelere uygun çalışmalar yapacaktır.

 • Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar notla değerlendirilecek mi?

  Evet, okulda yapılan tüm sınavlar gibi bu sınavlar da notla değerlendirilecektir. Sınavların ağırlığı diğer sınavlarla aynı olacaktır.

 • Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda öğrenci ya da okul sıralaması olacak mı?

  Hayır, hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacaktır. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak; okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacaktır.

 • Konu soru dağılım tablosu nedir?

  Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere duyurulmasına yönelik hazırlanan tablodur. 

 • Konu soru dağılım tablosu hazırlamak zorunlu mu?

  Evet, öğretim yılı başında sınavlarda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının ilgililer tarafından hazırlanması ve öğrencilere duyurulması gerekmektedir.

 • Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullarda başka sınavlar yapılabilecek mi?

  Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde başka sınav yapılmayacaktır. 

 • Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilecek mi?

  Hayır, ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecektir.

 • Sınavlar sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak mı?

  Evet, her sınav sonrasında sınav analizi yapılarak öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir.

 • Ortak yazılı sınavların değerlendirmesi nasıl yapılacak? Burada kopya ve diğer olumsuz uygulamaların önüne nasıl geçilecek?

  Sınavın uygulama aşaması ders öğretmeni tarafından yapılacak. Öğretmen yaptığı sınavlarda kopya çektirmediği gibi ortak yazılı sınavlarda da aynı şekilde sınavın güvenliğini kendisi sağlayacaktır. Yanlış cevap doğru cevabın puanını etkilemeyecek. Değerlendirme eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 

 • Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak?

  Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. 

 • Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavlarda tüm lise türlerine aynı soru mu sorulacak?

  Sorular kazanımın gerektirdiği özelliğe göre hazırlanacaktır. Burada amaç kazanımın doğru ölçülmesidir. Okul türlerinde aynı konu ve kazanımın olması durumunda aynı sorular sorulacaktır. Kazanımın değişmesi durumunda sadece ilgili kazanımlar için farklı soru sorulacaktır.

 • Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınav ikili eğitim yapılan okullarda aynı saatte mi yapılacak?

  Hayır, sınav öğrencinin kendi okul saatinde yapılacaktır. İkili eğitim yapılan okullar için aynı güçlük düzeyinde farklı sorular sorulacaktır.

 • Ülke, il ve ilçe geneli yapılan ortak yazılı sınavların zorluk derecesi nasıl olacaktır?

  Ortak yazılı sınavların öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olmasıdır. Bu bağlamda zorluk derecesi öğretmenler tarafından yapılan sınavlar gibi olacaktır.

 • Deprem bölgesi için farklı bir uygulama yapılacak mı?

  Evet, deprem bölgesinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların içeriği kazanımları işleme takvimlerine göre hazırlanacaktır.

 • Ortak yazılı sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak mı?

  Evet, mazereti nedeniyle bu sınavlara katılamayan öğrencilere mazeret sınavları yapılacaktır.

 • Ortak yazılı sınavların ayrıntıları için kılavuz hazırlanacak mı?

  Evet, ortak yazılı sınavlara ilişkin süreçlerin yer aldığı kılavuz yayımlanacaktır. Ülke geneli ortak yazılı sınav kılavuzu Bakanlık tarafından, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınav kılavuzu ise millî eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanacaktır.

 • Ülke genelinde sınav haftası uygulamasına mı geçildi?

  Evet, tüm öğretim kademelerinde yazılı sınavlar Yönetmelikte belirlenen tarihlerde yapılacaktır. 

 • Derslerden her dönem kaç sınav yapılacaktır?

  Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

 • Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları nasıl yapılacak?

  Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Her öğrenci için yeteri zaman ayrılarak ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılacaktır.

 • Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları nasıl puanlanacak?

  Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacaktır. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacaktır. Böylelikle;

  • Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın %50’si, dinleme sınavının %25'i ve konuşma sınavının %25'i alınarak hesaplanacaktır.
  • Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları; yazılı sınavın %70’i, dinleme sınavının %15'i ve konuşma sınavının %15'i alınarak hesaplanacaktır.

 • Kısa süreli sınavlar nedir?

  Öğretmenler tarafından öğrenciye anında geri bildirim vermek amacıyla ünite/tema ve/veya konu sonlarında ya da kritik kazanımları ölçmek için yapılan sınavlardır. Kısa süreli sınavlar notla değerlendirilmeyecektir. Kısa süreli sınavlarda farklı soru türleri kullanılabilir.

 • Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerin sınavları nasıl yapılacak?

  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacaktır. Bu öğrencilerin ortak yazılı sınavlara katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

 • İlkokullarda sınav yapılacak mı? Çoktan seçmeli soruların yer aldığı test sınavları yapılabilecek mi?

  İlkokullarda; kısa süreli, hazırbulunuşluk, deneme ve tarama sınavları da dâhil hiçbir ad altında sınav yapılamayacak. Süreç odaklı değerlendirmeye yönelik hazırlanan ölçme araçlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmayacak.

 • İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınavlar kaldırıldı mı?

  Evet, ilkokul 4. sınıflar dâhil ilkokullarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak.

 • İlkokullarda derse giren alan öğretmenleri nasıl ölçme değerlendirme yapacak?

  İlkokullarda derse giren alan öğretmenleri, sınıf öğretmenleri gibi biçimlendirici değerlendirmeye olanak verecek şekilde öğrenci gelişim dosyası oluşturarak ölçme ve değerlendirme yapacaktır.

 • İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla nasıl bir ölçme yapılacaktır.

  İlkokullarda yazılı sınav saati uygulaması olmadığı için Türkçe dinleme, konuşma ve yazma becerileri için ayrıca uygulama sınavı yapılmayacaktır. Türkçe yazma becerisinin geliştirilmesi için sınıf içi etkinlikler hazırlanacak, ölçme ve değerlendirme bu etkinliklere göre yapılacaktır. Benzer uygulamalar dinleme ve konuşma becerisinin geliştirilmesi için de yapılacaktır. Burada asıl amaç öğrencinin gelişimini takip ederek durum değerlendirilmesinin yapılmasıdır.

 • Anında geri bildirim nedir?

  Okullardaki ölçmenin en temel amacı öğrenciye geri bildirim vermektir. Tüm mevzuat çalışmasının amacı bunu sağlamaktır. Öğretmenin, öğrencideki gelişimin ortaya konulması ve varsa eksik/yanlış öğrenmelerin anında giderilmesi çerçevesinde öğrencilerin ölçme araçlarına veya öğrenme etkinliklerine verdikleri cevaba anında geri bildirimde bulunmasıdır.

 • Durum değerlendirilmesi nedir? Nasıl yapılır?

  Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı, öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ifade etmektir. Öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonunda geldiği gelişim seviyesinin ortaya konması sağlanır. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenir ve öğrenci/veliye geri bildirim verilir.

 • Açık uçlu soru tam olarak nedir?

  Öğrenciye cevap ile ilgili hiçbir seçeneğin sunulmadığı; öğrencinin, cevapları kendisinin oluşturduğu sorular olarak tanımlanabilir. 

 • Yeni nesil mantık muhakeme sorusu anlayışı değişecek mi?

  Hayır, tam tersine mantık muhakeme becerileri açık uçlu sorular ile daha kolay yoklanır hâle gelecektir.

 • Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu soru kullanılması öğrencilerin çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlara hazırlanmalarına engel olur mu?

  Tam aksine açık uçlu sorulara cevap verme öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini artıracak ve düşündüklerini bir bilgi etrafında toplayıp yazılı olarak dile getirme davranışını geliştirecektir. Bu becerisi gelişen öğrenciler test sınavlarında daha başarılı olacaktır.

  Çoktan seçmeli sorular ağırlıklı olarak öğrencinin hatırlama, kavrama ve uygulama düzeyini ölçmektedir. Sürekli test sorusu çözen öğrenciye farklı tarzda soru sorulduğunda öğrenci cevap vermekte zorlanabilmektedir. Açık uçlu soru ise daha çok üst düzey düşünme becerisini ölçmektedir. Bu tarz sorulara cevap verebilen öğrenciler farklı tarzda gelen her türlü soruya cevap verebilecektir. O yüzden sınavlara hazırlanan öğrencilere en büyük tavsiye anlama, düşünme ve yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmalarıdır.

 • Sınav sorularının çoktan seçmeli sorulardan açık uçlu sorulara geçiş süreci nasıl olacak?

  Okullarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğretmenler tarafından yapılacak sınavlar açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır. Ülke, il ve ilçe geneli ortak sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşabileceği gibi bu sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilebilecektir.

 • 5. sınıflarda ortak yazılı sınav yapılacak mı?

  5. sınıflarda ülke, il ve ilçe geneli ortak sınav yapılmayacaktır. Bunun dışında tüm hususlar bu sınıf için de geçerli olacaktır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

 • Akademik Destek Programlarına elektronik ortamda nasıl ulaşabiliriz?

  Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim materyalleri https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 • PTTBank sosyal kartların kaybolması, çalınması vb. gibi durumlarda ne yapılması gerekir?

  Kart değişimi ve kayıp/çalıntı durum bildirimlerinin PTT işyerlerine yapılması halinde PTT tarafından hak sahibine en kısa sürede PTT kartı temin edilecektir. PTT Çağrı Merkezi numarası 444 1 788 olup, güncel cep numarası olan öğrenciler kartın şifresini unutmaları halinde belirtilen numara üzerinden sms yoluyla şifre alabileceklerdir.

 • Pansiyonda kimler ücretli yemek yiyebilir?

  Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için kişi başına düşen günlük ücretin %55’ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler.

  Maarif müfettişleri ve Bakanlıkça görevlendirilenler ile diğer okullardan gelen öğretmen ve öğrenci grupları, günlük tabela ücretinin tamamını ödeyerek pansiyonda yemek yiyebilir.

 • Pansiyonda kimler ücretsiz yemek yiyebilir?

  Okul müdürü, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonda görevlendirilen memur ve hizmetliler ile görevli oldukları günlerde belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz yemek yerler.

 • Burs ücreti artışları nasıl ve hangi dönemlerde yapılmaktadır?

  Burs miktarı, her yıl Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu tespit edilir. (Ocak-Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa artış yapılmaktadır.)

 • Burs ve Pansiyon İşlemleri Hangi Kanun ve Yönetmelik Kapsamında Yürütülmektedir?

  Burs ve Pansiyon İşlemleri “2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun ile 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununa dayanılarak hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.

  İlgili Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Aşağıdaki Bağlantıya Tıklayınız.

  https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/28111848_yzc.pdf

   

 • 03.02 kodunun alt faaliyet kodları nelerdir?

  ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 03.02 ödenekleri

  37.147.409.18731-0013-01-03.02 Ekonomik Kodu, Su Alımları, Yakacak Alımları, Elektrik Alımları, Diğer Enerji Alımları,

  37.147.409.18684-0013-01-03.02 Ekonomik Kodu, Temizlik ve Hijyen Malzemesi alımları,

  37.147.409.24704-0013-01-03.02 Ekonomik Kodu, okullarda Spor malzemesi alımları,

  37.147.409.276-0013-01-03.02 Ekonomik Kodu ise, kırtasiye, yangın tüpü dolumu vb. tüketim malzeme alımları için kullanılacaktır.

 • İlama bağlı borçlar için yargılama sonucu ödenmesi gereken parasal yükümlülükler ile ilgili ödenek talep edilirken nelere dikkat edilmelidir?

  MEBBİS Ödenek talep modülünde bulunan “Herhangi Bir Hizmet Tertibi ile İlişkilendirilemeyen İlama Bağlı Borçlar” menüsünden giriş yapılmalıdır. İlgili kısımlar dava konusunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde açıklayıcı bir anlatımla doldurulmalı, kanıtlayıcı belgeler mutlaka taranarak bu menüye yüklenmelidir. Tamamı yüklenemiyorsa mutlaka resmi yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmelidir.

 • Geçici görev yolluğu talep edilirken hangi belgeler gereklidir?

  Yolluk bildirim formu, görevlendirmeye dair makam oluru, mesafe cetveli (rayiç bedel), konaklama belgesi

 • Doğalgaz Bağlantı Bedeli ve Güvence Bedeli ödenek talepleri karşılanmakta mıdır?

  Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 21/05/2021 tarihli ve 25387419 sayılı yazısı gereği Genel Müdürlüğümüzce Doğalgaz Güvence Bedeli ödeneği gönderilmemektedir.

  Doğalgaz bağlantı bedeli ödenek talepleri ilgili modülden belge yüklenerek Genel Müdürlüğümüze iletildiğinde değerlendirmeye alınmaktadır.

 • Personele yapılan ödeme iş ve işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için hangi tarih aralığında ödenek talebinde bulunulmalıdır?

  İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından her ayın 25 ile 30’ u aralığında ek ders, her ayın 01 ile 07 tarihleri aralığında ise maaş ödenek taleplerinin MEBBİS’e girişinin yapılması gerekmektedir.

 • 2024 Yılı Pansiyon Bütçesi öğrenci sayımıza göre oluşturuldu. Öğrenci sayımız arttı, buna göre ödenek isteyebilir miyiz?

  Pansiyon iaşe ödenek gönderimi her ayın birinci haftası e okuldan parasız yatılı öğrenci sayıları raporu alınarak yapılmaktadır. Bu nedenle ayrıca ödenek talebinde bulunulması gerekmemektedir.

 • "Okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezası nasıl uygulanır? Alt ve üst sınırlar nasıl belirlenir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 172 nci maddesine göre;

  (2) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler;

  a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Millî eğitim müdürlüklerince öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içerisinde tercih yapılması sağlanır. Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

  b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) (Değişik ibare:RG-15/11/2022-32014) Yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.

  c)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları okula dönemezler,

  ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.

 • Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?

  Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

  •  Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

  •  Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.   Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

  •  Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

 • Yurt dışından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri nasıl yapılır?

   

  Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükümlerine göre yapılmaktadır.

  Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri MADDE 27- (1) Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken çeşitli sebeplerle öğrenim görmek üzere yurtdışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az bir dönem öğrenim  gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri denklik belgesine göre önceki okullarına veya aynı türdeki diğer okullara yapılır. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Öğrencinin e-Okul sisteminde bulunmayan yurtdışında eğitim gördüğü sınıf/sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları ile denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine işlenir. Yurtdışında eğitim gördüğü sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları, öğrenci velisi tarafından okul yönetimine teslim edilir ve e-Okul sistemine 100’lük puan sistemine uygun olarak işlenir.

  (2) (Değişik:RG-8/9/2023-32303) Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından, denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak; a) Merkezi sınav puanı bulunmayan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara yerleştirme ve nakil işlemleri dengeli bir şekilde yapılır. b) Merkezi sınav puanı bulunan öğrencilerin yerleştirme ve nakil işlemleri ise kontenjan şartı aranmaksızın puanının yeterli olduğu okula yapılır.

  (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında nakil ve geçiş talebi bulunan öğrencilerin nakillerinde bu Yönetmeliğin devam-devamsızlıkla ilgili hükümlerine uyulur.

  (4) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Eğitimini yurtdışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik belgesine göre bazı ders ve/veya 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre staj veya uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu Yönetmelik kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklikleri millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlayıcı eğitim programı uygulanarak tamamlattırılır. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Bunlardan öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında (Değişik ibare:RG-2/9/2020-31232) meslek/alan/dal derslerinde işletmelerde mesleki eğitim ile ilgili hükümler, almaları gereken ortak derslerde ise sorumlulukla ilgili hükümler uygulanır.

  (5) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Yurt dışında aldıkları eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim merkezi programlarına denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun program ve sınıfa alınır.

 • Öğrencilerin sağlık nedenlerine dayalı olarak nakilleri nasıl yapılır?

   

  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu” başlıklı 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan;

  (7) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Komisyon; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dâhil olmak üzere; Sağlık Bakanlığınca belirlenen “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi  durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar. Hükümler çerçevesinde  sağlık nedenlerine dayalı nakiller yapılmaktadır.

   

   

 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izin müracaatları nasıl değerlendirilir?

  Sosyal etkinlik izin müracaatları, Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi (http://meb.ai/nzqpSs) hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

  Etkinliğin yapılmasının planlandığı tarihten en az 45 gün önce http://ayse.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ön başvuru yapmalı ve etkinlikle ilgili, Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi kapsamında istenen tüm dokümanları ilgili birime teslim etmelisiniz.

  Başvurunuzun değerlendirme süresi 30-45 gün arasında değişebileceğinden planlamanızı yaparken bu süreyi dikkate almalısınız.

  İl/ilçe seviyesinde yapılacak olan sosyal etkinlikler il/ilçe millî eğitim müdürünün uygun gördüğü il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü koordinesinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi hâlinde valilik/kaymakamlıkça onaylanır. Onaylanan izin başvurularının duyurusu, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılarak e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir.

  Ulusal veya uluslararası düzeydeki sosyal etkinlik izin başvurularının Bakanlıkça değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır;

  Tek bir Genel Müdürlüğü ilgilendiren izin başvuruları ilgili Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi hâlinde onaylanır. Onaylanan izin başvurularının duyurusu ilgili birim tarafından yapılır ve e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir.

   

  Birden çok Genel Müdürlüğü ilgilendiren başvurular ise Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

 • Dönem içerisinde nakil olan öğrencilerin seçmeli dersleri ile ilgili olarak: Öğrencinin nakil geldiği okulda seçtiği seçmeli dersin, nakil olduğu okulda seçilmemiş olması durumunda; nakil olunan okulda bu seçmeli ders açılmalı mı yoksa öğrenci bu okuldaki seçmeli derslerden birini mi seçecektir? İki farklı seçmeli dersin seçilmesi durumunda yılsonu notu nasıl hesaplanacaktır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği: Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

  MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (Değişik ibare:RG-2/9/2020-31232) (ortak/meslek/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;

  a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.

  b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

  c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.

 • Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfına kayıtlı bir öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakil yapmak istemesi durumunda öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakli mümkün müdür?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme başlıklı 38 inci maddesinde; “6) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Nakil şartlarının taşınması durumunda; hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan, içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür” hükmü yer almaktadır.

 • Bakanlığımızın ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik yardımcı kaynakların ve öğretim materyallerinin yer aldığı bir platform var mıdır?

  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonlarda görevli öğretmenler tarafından hazırlanan ve sürekli güncellenen “ogmmateryal.eba.gov.tr” web sitesinde yardımcı kaynaklar ve öğretim materyalleri yer almaktadır.

 • Öğrencilere ders kitapları dışında ek materyal sunuluyor mu?

  • Konu özetlerinin yer aldığı, konulara yönelik çoktan seçmeli test, açık uçlu soruların ve video çözümlerinin yer aldığı “Dersler Cepte” fasikülleri dijital ortamda öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmuştur.

  • Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak okul derslerini pekiştirmelerine, YKS’ye hazırlık sürecinde destek öğretim materyali sağlayan “Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri”, “OGM Materyal Soru Bankası”, “Dersler Cepte” ve “OGM Materyal 3 Adım Soru Bankası” mobil uygulamaları Başkanlığımızca hazırlanarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulmuştur.

 • Ortaöğretim seviyesinde okuyan öğrencilere yönelik fırsat eşitliği kapsamında yapılan çalışmalar nelerdir?

  *2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, İngilizce, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Almanca ve Fransızca ders kitaplarının etkileşimli hale getirilmesi çalışmaları Başkanlığımız komisyonlarında görevli öğretmenler tarafından güncellenerek  ‘’ogmmateryal.eba.gov.tr’’ adresinden yayınlanmaktadır.

  *TRT EBA Lise kanalında yayınlanacak içeriklerin belirlenmesi ile ilgili yayın akışları hazırlanarak TRT’ye iletilmektedir. Ayrıca OGMMATERYAL web sitesinde öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmaya devam etmektedir.

  *Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ders kitaplarına yönelik etkinliklerin, etkileşimli uygulamaların, proje tabanlı öğrenme örneklerinin, soru havuzunun, dinamik uygulamaların, 3B modelleme, bilgi yarışmaları, deneyler ve sözlük çalışmalarının yer aldığı OGMMATERYAL web sitesi oluşturulmuştur.  “ ogmmateryal.eba.gov.tr” adresinden etkileşimli kitaplar 3 boyutlu uygulamalar,  animasyon, grafik ve etkileşimli uygulamalarla zenginleştirilerek online ve offline olarak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

  *12.Sınıf ve mezun öğrencilere yönelik YKS sınavı için( TYT-AYT-YDT) 3 adım deneme sınavları, 3 adım soru bankası ve dört dörtlük konu pekiştirme testleri hazırlanarak öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur.

  *Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi kapsamında ortaokul ve lise düzeyinde 62 konu anlatımlı ders kitabı, yaklaşık 70 bin çoktan seçmeli soru, 2550 ders anlatım videosu ve 13 bin soru çözüm videosu yer almaktadır.

  *YKS öğrencilerine yönelik hazırlanan TYT Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, YDT İngilizce soruları Bakanlığımızın http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ ve ‘’ogmmateryal.eba.gov.tr’’  adresinde dijital olarak yayınlanmaktadır.

  *Temel derslerden tüm sınıflar için yardımcı kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan materyaller OGMMATERYAL adresinde dijital olarak yayınlanmaktadır.

  *TRT ile işbirliği yapılarak “TRT YKS’ye Doğru” programı kapsamında sınav derslerine yönelik TYT-AYT-YDT şeklinde 527 ders videosunun çekimi tamamlanmıştır. Çekimi tamamlanan videolar Kasım 2023’den itibaren yayımlanmaya başlamış olup Haziran 2024’e kadar yayıma devam edilecektir.

 • Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere yönelik fırsat eşitliğini sağlama ve okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasına yönelik yardımcı kaynak ve öğretim materyalleri hazırlanmakta mıdır?

  Bakanlığımız görev alanında ortaöğretim kademesinde öğrenim gören ve merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilere derslerini öğrenebilmesi, pekiştirmesi, merkezi sınavlara destek sağlaması amacıyla yardımcı kaynakların hazırlanması da yer almaktadır.

  Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim kademesinde yer alan okullarda öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerine yönelik dört dörtlük konu pekiştirme testleri, üç adım soru bankası ve üç adım deneme sınavlarından oluşan 22 adet yardımcı kaynak dijital ortamda hazırlanıp ayrıca basılı olarak öğrencilere dağıtılmıştır.

  Ayrıca OGM Materyal web sitesinde sunulan dijital eğitim materyalleri (konu anlatımı, konu özeti, soru bankası, modeller vb.) ile öğrencilere yönelik fırsat eşitliğini sağlama açısından verilen hizmetlerden biridir.

 • Ders kitaplarının etkileşimli tahtalara uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar nelerdir?

  2023-2024 eğitim öğretim yılı için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp TTKB onayından geçerek öğrencilere ücretsiz dağıtılan Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, İngilizce, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Felsefe ders kitaplarının etkileşimli hale getirilmesi çalışmaları Başkanlığımızda görevli öğretmenler tarafından güncellenerek ‘’ogmmateryal.eba.gov.tr’’ adresinden yayınlanmaktadır. Etkileşimli hale getirilen ders kitapları tablet, cep telefonu ve bilgisayarlara indirilerek çevrimiçi, çevrimdışı olarak kullanılabilmektedir. Söz konusu ders kitaplarının yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

 • Yardımcı kaynakların hazırlanmasında kimler nasıl görev almaktadır? Hazırlanan kaynaklar hangi kontrol aşamalarından geçmektedir?

  Yardımcı kaynakların hazırlanmasında; MEB’de kadrolu öğretmenler görev almaktadır. Görevlendirmeler istekli öğretmenler arasından seçilmektedir. Dijital ortamlarda hazırlanan kaynaklar alan, dil, grafik incelemelerinden ve TTKB’nin onayından sonra basıma hazır hale getirilmektedir.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

 • Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na nasıl başvuru yapabilirim?

  Söz konusu kursa katılım için gerekli şartlarını taşıyanlar, görevli bulundukları kurum üzerinden başvuru yapabilmektedir. Bireysel başvuru alınmamaktadır. Bilgilerinize sunulur.

 • Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na kimler başvurabilir?

  Söz konusu kurslara Talim ve Terbiye Kurulunun 14/09/2021 tarihli ve 35 sayılı Kararı gereği “okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi, sınıf öğretmenliği, rehberlik, psikoloji alanlarından herhangi birine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar” başvuru yapabilmektedir. Söz konusu alanlara kaynak teşkil edecek bölümlerin belirlenmesinde Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı esas alınmaktadır. Bilgilerinize sunulur.

 • Öğretmenlik Kariyer Basamakları başvurularında öğretmen ünvanı dışında çalışılan süreler dikkate alınıyor mu?

  03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümleri gereği uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularında “öğretmen ünvanı" ile çalışılan süreler dikkate alınmaktadır. Bilgilerinize sunulur

 • Millî Eğitim Bakanlığınca verilen belge/sertifikaların geçerliliği nedir?

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; "Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz." şeklinde  ifade edilmekte olup halen yürürlüğü devam etmektedir.

 • Özel öğretim kurumlarına yönetici atamaları için bir sınav yapılmakta mıdır? Yöneticiler nasıl seçilmektedir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında yapılacak yönetici seçme sınavları, resmi okul/kurumlara yönetici olarak atanacakların belirlenmesine yönelik olup özel okul/kurumları kapsamamakta; özel okul/kurumların yönetici görevlendirmeleri, özel öğretim kurumları mevzuatına göre gerçekleştirilmektedir. Özel okullarda yönetici olmaya ilişkin olarak Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilerin nitelikleri" başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; "Özel okullarda; resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak. " hükmü yer almakta olup buna göre pedagojik formasyona da sahip olunması gerekmektedir.

 • Özel okulların ara sınıflarındaki ücret artışları nasıl yapılmaktadır?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan özel okullarda uygulanacak yıllık eğitim-öğretim ücretinin tespiti ve artış oranları Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde açıklandığı şekliyle uygulanmaktadır. Özel okulların ara sınıflarındaki ücret artışları, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde belirlenecektir.

 • Özel öğretim kurumlarında hangi okul mezunları eğitim personeli/öğretmen olarak görevlendirilir?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan resmi/özel okul/kurumlara hangi branşta hangi lisans bölümü mezunlarının atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararında açıklanmıştır.

 • Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin ücretler nasıl belirlenmektedir?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan özel okullarda uygulanacak yıllık azami öğrenim ücreti artış oranları Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde belirlenmiş olup bu ücretlerin hangi aydan başlatılacağı, ücretin peşin mi yoksa taksitli mi ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamakta, bu hususlar okul ve veliler arasında yapılan sözleşmeyle kararlaştırılmaktadır. 

 • Özel öğretim kurumlarında kimler rehber öğretmen olarak görevlendirilebilir?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan resmi ve özel okul/kurumlara kimlerin rehberlik öğretmeni olarak atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı kararında açıklanmakta ve atamalar buna göre yapılmaktadır. Bunun dışında özel okul/kurumlara rehberlik öğretmeni bulmakta zorluk yaşandığı dönemlerde ve yerlerde Bakanlığımızca veya Bakanlığımızın verdiği yetkiyle Valiliklerce en son 2017 yılında açılan 240 saatlik kurslarda başarılı olanlar da görevlendirilmişlerdir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler hangi okullara kayıt yaptırabilir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okullara kayıtlarında resmi veya özel okul ayrımı bulunmamakta olup yeterli puanı almaları halinde sınavla öğrenci alan okullarda ve diğer okullarda öğrenim görme hakları bulunmaktadır.

 • Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek öğretmen ile uzman öğretici arasındaki fark nedir?

  Özel öğretim kurumlarında görev yapan uzman öğreticiler; görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu kişiler olup 2, 3 veya 4 yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan ancak pedagojik formasyonu bulunmayan kişilerdir. Görevlendirileceği alanda lisans mezunu olup pedagojik formasyonu bulunanlar ise öğretmen olarak atanabilmektedirler. 

 • Özel okullar kendi öğrencilerine kurs düzenleyebilir mi?

  Özel okullar, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Eğitim öğretim faaliyetleri" başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Ortaöğretim kurumlarında, destekleme ve yetiştirme kursları açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir." hükmü gereği destekleme ve yetiştirme kursları açabilmektedirler.

 • Özel öğretim kurumlarında görev yapan personel öğretmenevlerinden yararlanabilir mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Uygulama Yönergesinin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde "Eğitim çalışanı: Bakanlık kadrolarında görev yapanlar ile özel öğretim kurumlarındaki eğitim personelini ve bunların emeklilerini, ifade eder" şeklinde tanımlanmış olup kurum kimliği ile öğretmenevlerine özel öğretim kurumlarında çalışan personelin başvurması halinde bu kurumlardan yararlanmaları mümkündür.

 • Özel okullarda farklı bir çalışma takvimi uygulanabilir mi?

  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir." hükmü gereği velilerin isteği, okulun uygun görerek başvuruda bulunması ve Valilikçe de uygun görülmesi halinde ara tatil, yarıyıl tatili ya da yaz tatillerinde de kurumlar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

 • Özel öğretim kurumlarında çalışan personele yeşil pasaport verilebilir mi?

  Konuya ilişkin olarak 5682 sayılı Pasaport Kanununda: "Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. " hükmü yer almaktadır

 • Özel hizmet içi eğitim merkezleri kimlere eğitim verebilir ve kayıt esnasında hangi belgeler istenmektedir?

  Özel öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde "Hizmet içi eğitim merkezi: 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak resmî veya özel kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğitim veren özel öğretim kurumlarını," ifade eder şeklinde tanımlanmış olup aynı Yönetmeliğin 51. maddesinin  sekizinci fıkrasında ise "Hizmet içi eğitim merkezlerinde kayıt sırasında katılımcılardan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, öğrenim durumunu belirten kurum, kuruluş veya iş yerince hazırlanan liste istenir." hükümleri yer almaktadır. Mevzuat gereği resmî veya özel kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğitim vermekle görevli özel hizmet içi  eğitim merkezlerinin, kuruluş amacı ve kapsamı dışındaki kişilere eğitim vermemesini sağlamak için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kurumca anlaşma yapılan işyerinde çalıştığına dair belgeler istenmektedir 

 • Resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler özel öğretim kurumlarında görev alabilir mi?

  Resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler, ihtiyaç halinde asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izniyle sadece özel okullarda aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar (en fazla 8 saat) ücretli ders alabilmektedirler. Bunun dışında resmi okul/kurumlardan özel öğretim kurumlarına ek ders karşılığı görevlendirme yapılmamaktadır

 • Özel okulların haftalık ders çizelgeleri resmi okullarla aynı mıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren resmi ve özel okullarda uygulanan haftalık ders çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenmektedir. Bunun dışında uygulanan fazla ders/etüt vb. çalışmalar kurumun ve velinin isteğine bağlı olarak yürütülmektedir

 • Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli hangi kanuna tabi olarak görev yapmakta ve hangi hak ve sorumluluklara sahiptir?

  Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kurumlarla düzenledikleri sözleşmede belirtilen esaslara göre görevlendirilmektedirler. Ayrıca, Söz konusu personel, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen hak ve sorumluluklara sahiptir.

 • Özel kurumlar için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

  Genel Müdürlüğümüz tarafından özel kurumlar için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri Genel Müdürlüğümüz internet sayfası Duyurular bölümünden edinebilirsiniz.

 • Özel okulumuzda Bakanlıkça onaylanmış programların dışında farklı öğretim programları uygulayabilir miyiz?

  Program geliştirme ilkelerine uygun hazırlamak ve Bakanlık onayı almak koşuluyla farklı derslere ait öğretim programları uygulayabilirsiniz.

   

 • Yeni bir kurs programı hazırlamak ve onay almak için ne yapmalıyım?

  Genel Müdürlüğümüzün internet sayfası programlar bölümünde yayımlanan Özel Kurslar Çerçeve Programı’nı esas alarak eğitim vermek istediğiniz alana ilişkin taslak programınızı hazırlayabilir ve kurumunuzun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü üzerinden onay sürecini başlatabilirsiniz.

 • Özel yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurs programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Özel yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurs programlarına Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasındaki Programlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

 • Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürüten Özel Çeşitli Kurslar, Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Uzaktan Öğretim Kurslarının Covid-19 sürecinde bursluluk sınavları ne zamana kadar yapılabileceği konusunda bilgi talep edilmektedir?

  5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

 • Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürüten Özel Çeşitli Kurslar, Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Uzaktan Öğretim Kurslarının eğitim dönemi sonu sınavlarının Covid-19 sürecinde ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi talep edilmektedir.

  Özel Çeşitli Kurslar, Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Uzaktan Öğretim Kurslarının sertifika veya kurs bitirme belgesi sınavları İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/11/2020 tarihli ve E-89780865-53-20076 sayılı yazısı doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları dikkate alınarak yapılabilecektir.

 • Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürüten Özel Çeşitli Kurslar, Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Uzaktan Öğretim Kurslarının tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını sürecinde eğitimlerini verip veremeyeceği konusunda bilgi talep edilmektedir.

  Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını sebebiyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ilgi Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19/11/2020 tarihli ve E.16964289 sayılı yazısı ile ara verilmişti. Aynı Kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren İçişleri İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/11/2020 tarihli ve E-89780865-53-20076 sayılı yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabilecektir.

 • Bakanlığımıza bağlı olarak özel öğretim kurumu açmak isteyen kurucuların Özel Öğretim Kurumu Açmayla ilgili ne gibi şartların bulunduğu konusunda bilgi talep edilmektedir.

  Bakanlığımıza bağlı olarak özel öğretim kurumu açmak isteyen kurucular Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi web sayfası (https://ookgm.meb.gov.tr/) adresindeki Mevzuat linkinde yer alan 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa bağlı olarak Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde istenen belgelerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesindeki kurum binasına ilişkin hususları yerine getirmeleri getirmektedir.

 • Maddi durumu iyi olmayan başvuru sahipleri özel öğretim kurumundan ücretsiz eğitim alabilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi talep etmektedir.

  Maddi durumu iyi olmayan başvuru sahipleri özel öğretim kurumundan ücretsiz eğitim alabilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin altıncı bölümü “Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler” başlığındaki;

  “Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı MADDE 57 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) çocuklara öncelik verilir. (2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. (3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 58 inci maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir. (4) Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır. (5) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır. Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu

  MADDE 58 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda ücretsiz (Mülga ibare:RG3/7/2016-29761) (...) okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.

  (2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklardan, ayrıca Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge istenir.

  (3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur.

   (4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

  (5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Değerlendirme kurulu

  MADDE 59 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla değerlendirme kurulu oluşturulur.

  (2) Değerlendirme kurulu, kurum müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşur.

  (3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu”na (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.

  (4) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir. Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi

  MADDE 60 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) okullarda öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer 31 kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. (Mülga cümle:RG-5/7/2014-29051) (…)

  (2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar. Ücretsiz okuma süresi

  MADDE 61 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. (Ek cümleler:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları bünyesinde açılan özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde destek eğitimi gören engelli bireyin ücretsiz okuma süresi kurumdan ilişiği kesilene kadar devam eder. Engelli bireyin kuruma devam etmediği ay için kurumca belirlenecek başka bir engelli birey ücretsiz okuma hakkından faydalandırılır.” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

 • Ailelere SMS aracılığıyla "Kurumumuzdan indirim kazandınız, başvuru için kurumumuza gelmeniz gerekmektedir." denildiği, senet imzalattırıldığı, bu süreçte nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği konusunda bilgi talep edilmektedir.

  Ailelere SMS aracılığıyla “Kurumumuzdan indirim kazandınız, başvuru için kurumumuza gelmeniz gerekmektedir.” denilerek, senet imzalattırılması sonrası Özel öğretim kurumuna kayıt yaptıranların kaydından vazgeçmesi durumunda; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki;

   “ (3) (…) (Değişik ibare: RG-13/1/2017-29947) Kurumlara (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (...) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;

  a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

   b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

  c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

  (4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.” hükümleri yer almaktadır.

  Ayrıca; ilgili kişi söz konusu hususa ilişkin İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine, kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapacağı gibi; 28/11/2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüketicinin Korunması Hakkinda Kanun” da yer alan hükümlere göre hakkını arayabilmektedir.

 • Başvuru sahibi kayıt yaptırmak istediği kurumda, uygulanan programın Bakanlığımızın onayladığı programlardan olup olmadığı ya da devam etmek istediği programı söz konusu kurumun uygulama izninin olup olmadığı konusunda bilgi talep etmektedir.

  Başvuru sahibinin kayıt yaptırmak istediği kurumda, uygulanan programın Bakanlığımızın onayladığı programlardan olup olmadığı ya da devam etmek istediği programı söz konusu kurumun uygulama izninin olup olmadığı konusundaki tereddüdüne ilişkin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasındaki (https://ookgm.meb.gov.tr/) adresinde yer alan Programlar Linkinden öğrenebileceği gibi kurumun bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğünden de öğrenebilmektedir. 

   

 • Başvuru sahibi kayıt yaptırmak istediği kurumun Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürütüp yürütmediği konusundaki tereddüde ilişkin bilgi talep edilmektedir

  Başvuru sahibinin kayıt yaptırmak istediği kurumun Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürütüp yürütmediği konusundaki tereddüdüne ilişkin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasındaki (https://ookgm.meb.gov.tr/) adresindeki Özel Öğretim Kurumları linkinde yer alan Özel Öğretim Kurumları Listesinden öğrenebileceği gibi kurumun bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğünden de bilgi edinebilmektedir.

 • Özel öğretim kurumunda kayıtlı iken erken ayrılma, memnun kalmama ya da kaydın iptali durumunda kuruma ne kadar ücret ödenmesi gerekmektedir?

  Özel öğretim kurumunda kayıtlı iken erken ayrılma ya da kaydın iptali durumunda izlenecek yol; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki;

   “ (3) (…) (Değişik ibare: RG-13/1/2017-29947) Kurumlara (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (...) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;

  a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

   b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

  c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

  (4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.” hükümleriyle belirlenmiştir.

  Bu hüküm dışında ücret talep edildiği takdirde İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

 • Bakanlığımız tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerinden yararlanmakta olan engelli bireylerin kendilerine ve ailelere gönderilen bilgilendirme SMS'lerindeki ders saatlerinde ve/veya kurumlara yapılan ödemelerin tutarlarında yanlışlık olduğunun fark edilmesi halinde ne yapmalıyım?

  652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerine ilişkin eğitim hizmeti sunanların ya da yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermesi halinde, söz konusu tutarın iki katı ve yasal faiziyle sorumlulardan müteselsilen tahsil edileceği göz önüne alınarak; gönderilen SMS’lerdeki yanlışlıklara ilişkin engelli birey ve/veya aile tarafından oluşturulacak dilekçe ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve/veya CİMER üzerinden Bakanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

   

   

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hangi eğitim personelinin hangi destek eğitim programlarının modüllerinde görevlendirilebileceğine ilişkin düzenlemeler nelerdir?

  5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımız uhdesinde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen eğitim personeli için ilgili mevzuat Düzenlemeleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Talim Ve Terbiye Kurulunun 9 Nolu Kararı İle Talim Terbiye Kurulunun Destek Eğitimlerinde Görev Alacak Eğitim Personeli Mütalaasıdır.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hangi aralıklarla denetlenmektedir?

  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin her yıl il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince denetlenmeleri zorunlu olup, herhangi bir mevzuat dışı uygulama olması halinde denetimler dışında da ilgili mercilere başvurarak inceleme/soruşturma yapılması istenebilmektedir.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler nelerdir?

  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmakta olup, özel müteşebbisler tarafından işletilmektedir. Bu merkezlerde görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve uzman öğreticiler bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;

  a) Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu,

  b) Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, hükümlerine tâbidir.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen aylık 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimi yetersizdir. Bakanlığımız tarafından söz konusu eğitim saatlerinin arttırılmasına yönelik çalışma yapılmakta mıdır?

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında, engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerinden yararlanmaları halinde ayda 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitiminin tüm ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün söz konusu eğitimimin niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

 • Genel Müdürlüğünüz tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmakta olan eğitim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin çalışma yapılmakta mıdır?

  Genel Müdürlüğümüz tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimin niteliğinin arttırılması ve eğitim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar devam etmekte olup, zaman içerisinde güncellenen mevzuat hükümleri ile söz konusu kurumlardaki çalışma koşullarının ve eğitim niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Direksiyon Uygulama Sınavlarındaki değerlendirme kriterleri nelerdir?

  Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon uygulama sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Ek-3/Ek-4 Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarında yer alan kriterlere göre yapılmaktadır. 

 • 01/08/2008 tarihinden önce aldığım İş Makinesi Operatörlük belgem geçerli midir? Sisteme nasıl işletebilirim?

  Özel iş makineleri sürücü eğitimleri ve belgelendirme işlemleri;

  1- 1983-1997 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşları teknik birimlerince kendi elemanlarını yetiştirmek amacıyla eğitim ve sınav yaparak belge düzenlenmesi yoluyla, bünyesinde teknik birim bulunmayan kurumlar ise bu belgeyi vermeye yetkili diğer gerçek veya tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanmak suretiyle yürütülmüş,

  2- 1997-2008 yılları arasında Makine Mühendisleri Odası, Tarım İl Müdürlükleri, Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri ve Karayolları İl Müdürlükleri tarafından yürütülmüş,

  3- 2008’den itibaren de Karayolları Trafik Kanununun 42 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan; “İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanların belgeleri, Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.” hükmü gereğince bu sorumluluk tamamen Bakanlığımıza verilmiş olup mevcut sertifikalar ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinde sisteme işletilmektedir.

 • 25/02/2003 tarihinden önce ehliyet alanlara SRC belgeleri sınavsız verildi. Aynı haktan yararlanabilir miyiz?

  25/02/2003 tarihinden önce sürücü belgesine sahip olanlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sunulan hizmet aracılığıyla e-devlet sistemi üzerinden belirtilen harç miktarını yatırıp başvuru yaparak SRC2 ve SRC4 belgesi alabilmektedirler. Ancak 2003 yılı sonrasında sürücü belgesi olanların SRC belgelerini alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurslarından eğitim alarak yapılacak olan teorik ve uygulama sınavlarının her ikisinden de başarılı olmaları şartı aranmaktadır. 

 • Kurs ücretleri çok yüksek, yıl içerisinde sürekli değişiyor mu, kimler tarafından belirleniyor?

  Kurslarda verilen eğitimlerin ücreti ile sınav ücretleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin "Kursiyer ve sınav ücretleri" başlıklı 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti ve kursiyerin girebileceği sınav ile sınavda kullanılacak araçların yakıt giderleri (…) de dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafından eğitim maliyetlerine göre her yıl Kasım ayında bir sonraki yıl için belirlenen ders saati ücretlerinden az olamaz.Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlerinden biri, il milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu şube müdürlerinden biri, il ticaret odası başkanlığı temsilcisi ve sürücü kurslarına ait sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur. Komisyon tarafından tespit edilen ders saati ücretinden az olmamak üzere kurslar tarafından belirlenen ders saati ücreti Ocak ayı sonuna kadar Özel Öğretim Kurumları Modülüne girilir." hükmü doğrultusunda belirlenmektedir. Belirlenen ücret o takvim yılı için geçerli olup değiştirilemez.

 • "B" sınıfı sürücü belgem var. A1 (125 CC'ye kadar) motosiklet kullanmak istiyorum. Şartları nelerdir?

  Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin "Sürücü Belgelerine Dair Esaslar" başlıklı 85'inci maddesinin ikinci fıkrasındaki

  "B sınıfı sürücü belgesi ile;

  a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

  b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

  c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,

  koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar …” hüküm doğrultusunda özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kayıt olmaları, Özel MTSK Modülüne eğitim planlamalarının yapılarak kursun kayıtlı sınav araçlarıyla "A1" sınıfı sertifika için (6 saat) direksiyon eğitimlerini almaları ve yapılacak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları durumunda sertifika düzenlenmektedir.

 • Geçmiş yıllarda almış olduğum sürücü sertifikamı sürücü belgesine dönüştüremedim. Eski sertifikamı aktif hale nasıl getirebilirim?

  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin "Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi" başlıklı 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürenin son günü hafta sonu veya resmî tatil olması durumunda bu süre ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır. " hükmü yer almakta olup sertifikaların belirtilen süre içerisinde sürücü belgesine dönüştürülmesi gerekmektedir. 

 • Sürücü Kurslarında Eğitim Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

  22-Eğitim personelinin görevlendirilmesinde direksiyon eğitimi dersi için en az ortaöğretim, diğer dersler için en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

  a) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,

  b) Trafik ve çevre dersi ile trafik adabı dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,

  1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,

  2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.

  c) Araç tekniği dersi için;

  1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,

  2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.

  ç) Direksiyon eğitimi dersi için;

  1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,

  2) En az ortaöğretim mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)

 • Sürücü Kurslarında Çalışan İdareci, Öğretmen Ve Diğer Personelin Sosyal Güvenceleri Nasıl Sağlanmaktadır?

  Sürücü kurslarında çalışan personelin sosyal güvenceleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre güvence altına alınmıştır.

 • Direksiyon Uygulama Sınavlarında Kimler Görev Alabilir? Bu Sınavlarda Görev Alma Şartları Nedir?

  Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu; Bakanlıkça verilmiş 96 veya 120 saatlik motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi ile 12 saatlik motorlu taşıt sürücüleri kursu uygulama sınav sorumlusu hizmet içi eğitim tamamlama belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Görev alacaklar, Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı resmî kurumların, resmî okulların öğretmeni veya diğer personeli arasından seçilir. 

 • Direksiyon Uygulama Sınavlarında Değerlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

  Direksiyon uygulama sınavı değerlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Ek-3 ve Ek- 4’te belirtilen maddelere göre tablet üzerinden yapılmaktadır.

   

 • Direksiyon Uygulama Sınavları Tarihleri Nasıl Belirlenir, Sınav Süresi Kaç Dakikadır?

  Direksiyon uygulama sınav tarihleri sürücü kursunun bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenmektedir. Kursiyerler direksiyon uygulama sınavlarına giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte girmek zorundadırlar. Sınav süresi 35 dakikadır.

 • Başarısız Olunan Direksiyon Uygulama Sınavları İçin Ücret Ödenmesi Ne Şekilde Olur?

  Kursiyerlerin 1.direksiyon aşaması için dört hakkı bulunmaktadır. İlk dört hakkında başarısız olunması durumunda ikinci dört hak verilir. 1. direksiyon aşamasında başarısız olan kursiyerler her sınavın sonunda başarısız aday eğitimi almak zorunda olup 2 saatlik eğitim ücreti ile sınav ücretini yatırmak zorundadır. 2. direksiyon aşamasında ise yalnızca sınav ücreti ödenir.

 • MTSK e-Sınav ve Direksiyon Uygulama Sınav Haklarının Sayısı Kaçtır?

   

  Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemeleri ve en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç sınav dönemi daha sınavlara girebilirler.

 • MTSK e-Sınavlarında Başarılı Olmak İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

  e-Sınavda başarılı olabilmek için  en az 70 (yetmiş )puan almak gerekir. 

 • MTSK e-Sınavlarında Hangi Alanlarda, Kaç Soru Sorulmaktadır?

  Sertifika Türü

  İlk Yardım Dersi

  Trafik ve Çevre Dersi

  Araç Tekniği Dersi

  Trafik Adabı Dersi

  Toplam Soru Sayısı

  Sınav Süresi

  Bütün Sertifika    Sınıflarında

  12

  23

  9

  6

  50

  45 dakika

 • Sürücü Kursuna Kaydolduktan Sonra Devam Etmek İstemeyen Bir Kursiyer, Kaydını Sildirerek Ödediği Ücretini Geri İade Alabilir mi?

  Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

 • Sürücü Kurslarında Hangi Eğitimler Verilmektedir? Bu Eğitimlerin Süreleri En Az Ne Kadardır? Bu Eğitimlerden Hangilerinde Devam Zorunluluğu Vardır?

   

  Sürücü kurslarında teorik ve direksiyon eğitimleri verilmektedir. Teorik eğitimler; trafik ve çevre,  ilkyardım, araç tekniği ve trafik adabı derslerinden oluşmaktadır. Bu eğitimlerin süreleri şöyledir:

  Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6, trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

  Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;

  a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

  b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

  c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

  ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat

  d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

  e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

  f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,

  g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

  ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

  Bu eğitimlerin tamamı zorunludur.

   

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına Kayıtta Gerekli Eğitim Düzeyi Nedir?

  2918 sayılı Trafik Kanununa göre öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olanlar ile Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi olanlar sürücü belgesi alabilir.

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

   

   

  Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

  1) T.C. kimlik numarası,

  2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

  3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

  4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

  5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

  6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

  b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

  1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, veya geçici koruma kimlik belgesi

  3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

  4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

  5) Son altı ayda çekilmiş  iki adet biyometrik fotoğraf, 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,

  c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

  ç) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

  d) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri gereği sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir.

 • Aday Sürücülük Hangi Şartlarda Sonlanır?

  Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

  a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi,

  b) 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,

  c) 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

  ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,

  d) 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

  e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

  Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

   

 • Aday Sürücülük Nedir?

  01/01/2016 tarihinden itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

 • Adli Sicil Kaydının Olması Sürücü Belgesi Almaya Engel midir?

   

  Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması zorunludur.

 • Sağlık Raporu Hangi Mevzuata Göre Düzenlenir?

  26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartlara göre düzenlenir.

 • Sürücü Belgesi Alabilmek İçin Yaş ve Deneyim Şartları Nelerdir?

  Sürücü belgesi alacakların;

  a) Yaş bakımından;

  1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

  2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

  3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,

  4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

  5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24

  yaşını bitirmiş olmaları,

  b) Deneyim bakımından;

  1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı, (24 yaşını dolduranlarda deneyim şartı aranmaz)

  2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,

  3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,

  4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,

  5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,

  6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,

  7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı

  sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir

 • Sürücü Sertifikalarının Sürücü Belgesine Dönüştürme Süresi Ne Kadardır?

  En geç 2 (iki) yıl içerisinde sürücü belgesine dönüştürülmelidir. Bu süre içerisinde dönüştürülmeyen sertifikalar iptal olur.

 • Sürücü Belgesi Almak İçin Adayların Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına Kayıtlı Olması Zorunlu mudur?

  Sürücü belgesi almak isteyenler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği gereği motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kayıt olup gerekli eğitimlere katılarak yapılacak teorik ve direksiyon uygulama sınavlarında başarılı olmaları halinde sürücü sertifikasını almaya hak kazanırlar. Kazanılan sertifikalar il/ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerince sürücü belgesine dönüştürülmektedir.

 • Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ile İlgili Talepler Nereye ve Nasıl Yapılır?

  Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ile ilgili talepler öncelikle sürücü kursunun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılabilmekte olup çözüm bulunamadığı takdirde Bakanlığımıza da başvurulabilir.  

 • Özel MTSK Modülü Nedir?

  Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile kursiyer bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerinin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımıdır. 

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Açılırken Hangi Mevzuata Bakılır?

  Özel motorlu taşıt sürücü kursları Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümlerine göre açılmaktadır.  

 • Özel okullara ad verirken nelere dikkat edilir?

  Okullara, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullara yabancı ad verilebilir. Diğer okullara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.

  Okullar; tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını ve/veya kısaltmasını kullanır.

  Okulların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, reklam ve ilanlarında kolej ibaresi kullanılabilir. Kurumların adında “üniversite” kelimesi yer alamaz. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilir.

 • Pedagojik formasyon belgeleri nelerdir?

  1.      Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

  2.      En az 30 kredilik Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Belgesi,

  (Not: 1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde alınanlar bakımından 18 ve üstü kredilik belgeler, 1993–1994 öğretim yılı sonrasından 27.09.2021 tarihine kadar alınanlar bakımından 21 kredilik ve üstü belgeler kabul edilecektir.)

  3.      İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

  4.      İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

  5.      Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.

  Not: Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılır.

 • TESOL belgesi ile özel okullarda İngilizce usta öğreticisi olarak görev yapılabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "…yabancı dil alanında ise en az ortaöğretimden mezun olmak şartıyla 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda en az C düzeyinde ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Hazırlanan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre en az C düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendiren öğreticileri," hükmü yer almaktadır.

  İngilizce alanında usta öğretici olarak görevlendirilebilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Hazırlanan Yabancı Dil Sınavlarından (KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS) veya bu sınavın eşdeğeri kabul edilen sınavlardan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) en az C düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirmek gerekmektedir. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS’ye eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınması gereken puanlar:

  CPE: en az C seviyesi

  CAE: en az B seviyesi

  TOEFL iBT: en az 84 puan

  PTE Akademik: en az 71 puandır.

  TESOL, INTESOL, TEFL, CELTA, DELTA vb sertifikalar ise eşdeğerliği kabul edilen belgeler arasında bulunmadığından bu tür belgelerle özel okullarda İngilizce usta öğreticisi olarak görevlendirme yapılmamaktadır.

 • Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenleri özel liselerde derse girebilir mi?

  Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm kapsamında Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri alanlarına öğretmen atamasında, bu alanlara kaynaklık teşkil eden programlardan mezun olanlardan asıl görevli aylık ücretli (kadrolu) öğretmenin görevlendirilmesi esastır. Ancak Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların görevlendirilmesinin yapılabileceği değerlendirilmektedir.

  Bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türk Dili ve Edebiyatı alanına Türkçe, Tarih ve Coğrafya alanına Sosyal Bilgiler, Matematik alanına İlköğretim Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanına Fen Bilimleri öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanların herhangi bir okulda asıl görevli aylık ücretli olarak görevlendirilmiş olması durumunda ders saati ücretli öğretmen olarak, herhangi bir okulda asıl görevli aylık ücretli olarak görevlendirilmemiş ise uzman öğretici olarak, görevlendirilebilirler.

 • Resmi tatillerde özel okullar ders yapabilir mi?

  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatleri" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında "Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir." hükmü, aynı maddenin yedinci fıkrasında "Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz. Sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle Bakanlık veya valilikçe kurumların tatil edilmesi kararlarına, dengi özel öğretim kurumları da uymak zorundadır." hükmü doğrultusunda iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir.

 • Özel okullarda görev yapan eğitim personelinin özlük hakları nelerdir?

  Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personelinin çalışma şartları ve özlük hakları, yürütmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesinde olan 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmektedir. Söz konusu eğitim personeli, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında kurumlarıyla kendi aralarında ve rızaları ile en az bir yıllık süreyle yaptıkları, iş sözleşmesine göre istihdam edilmekte olup bu mevzuat ve sözleşmelerindeki haklara sahiptirler.

 • Sosyoloji bölümü mezunları özel okullarda rehber öğretmen olarak görevlendirilebilir mi?

  Özel okullara rehber öğretmen olarak görevlendirilebilmek için ya Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Karar ekinin 68 inci sırasında bulunan "Rehberlik" atamaya esas alanına atanabilecek bölümlerde mezun olmak ya da pedagojik formasyon sertifikası sahibi olmak ve gerekli mezuniyet ile bir özel öğretim kurumunda çalışıyor olma şartlarını sağlayarak Bakanlıkça özel öğretim kurumları personeli için düzenlenen 224 saatlik Rehberlik Kursu belgesine sahip olmak gerekmektedir.

  Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda özel öğretim kurumlarındaki rehber öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere dönem dönem Bakanlığımızca "Rehberlik Kursu" ve "Rehberlik Tamamlama Kursu" düzenlenmiştir. Daha önce 160 ve 90 saatlik “Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik Kursu” programlarına katılanlar için “Rehberlik Tamamlama Kursu” programı yapılmıştır. 160 saatlik kursa katılanlar için 60 saatlik, 90 saatlik kursa katılanlar için 140 saatlik tamamlama programları uygulanmış olup Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans yapanlar ile 210 saatlik rehberlik kursuna katılarak sertifika almış olanlar tamamlama kursundan muaf tutulmuşlardır.

 • Özel okullarla ile ilgili şikayetler nereye nasıl yapılır?

  Özel okullarla ilgili şikayetler ilçe/il milli eğitim müdürlükleri ile Özel Öğretim Kurumları   Genel Müdürlüğüne yapılır. Şikayetlerin dilekçe/e-posta ile yapılması, dilekçeyle ve e-posta şikayeti yapan şahsın adı ve soyadı ile adresinin bulunması gerekir.

 • Özel okul açma şartları ve açılış prosedürleri nelerdir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ve Yönetmelik ekinde yer alan “Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu (EK:1) in doldurularak, formda belirtilen bilgi ve belgelerle, kurum açılacak yerin bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi gereğince düzenlenecek rapor ve belgelere göre inceleme yapılarak uygun bulunanlara Bakanlıkça Kurum Açma İzni İle İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

 • Özel okullara yönelik teşvikler var mı? Varsa bu teşviklerden yararlanmak isteyenler başvurularını nereye ve nasıl yapmalıdır.?

  Özel Okullara yönelik teşvikler, 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) ile 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri kapsamında uygulanmaktadır. Teşvik Belgesi müracaatları, valilik uygun görüş yazısı ile Ekonomi Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

 • Ülkemizde bulunan özel okul türleri nelerdir?

  Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları (Anadolu lisesi, fen lisesi, akşam lisesi, laboratuvar lisesi, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu lisesi, hazırlık sınıfı bulunan fen lisesi, fen ve teknoloji lisesi meslek ve teknik Anadolu liseleri), azınlık okulları, yabancı okullar, milletlerarası okullar ile özel eğitim okulları gibi türler bulunmaktadır.

 • Yurt müdürlüğüne kimler vekâlet edebilir, vekâlet süresi ne kadardır?

  Çeşitli sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz müdür yardımcısı yoksa en az yükseköğrenim mezunu olan müdürlük şartlarını taşıyan yönetim memuru görevlendirilebilir. Vekâlet süresi 4 ayı geçemez.

 • Mevcut kurumlarda personel görevlendirme işlemlerinde cinsiyet şartı aranmalı mıdır?

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Kurum Açma İzni yeniden düzenlenecek olan mevcut kurumlarda (Seviye, tür. kontenjan değişikliği vb.) görevlendirilecek personelde cinsiyet şartı aranmaktadır.

 • Barınma kurumlarında personel görevlendirmelerinde hangi belgeler geçerlidir?

  Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen belgeler geçersiz olup, Milli Eğitim Bakanlığınca verilen belgeler kabul edilmektedir.

 • İrtifak Hakkı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talep yazısı yeterli midir?

  Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında irtifak  hakkına sahip olabilmek için 5. ve 6. Maddenin şartlarının sağlanması gerekmektedir.

 • Kimler rehber öğretmen olarak görevlendirilebilmektedir?

  Kimlerin rehber öğretmen olarak atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" başlıklı 9 sayılı kararıyla belirlenmiştir. Diğer yandan Bakanlığımız tarafından merkezi olarak ya da Valiliklere verilen yetkiye dayanarak il millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen 224 saatlik rehberlik kursuna katılarak Rehberlik Kursu Belgesi'ni almaya hak kazanmış kişiler de rehber öğretmen olarak görevlendirilmektedir.

 • Özel öğrenci barınma kurumlarında rehber öğretmen görevlendirmesi zorunlu mudur?

  Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında özel öğrenci barınma kurumlarında ortaöğretim seviyesindeki yurtlar için isteğe bağlı, ortaokul seviyesindeki yurtlarda ise rehber öğretmen görevlendirmesi zorunludur.

 • Millî Eğitim Bakanlığından kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan şahsıma ait binada öğrencilere konaklama / barındırma yaptırabilir miyim?

  “5661 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları Ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun”un 1 inci maddesinde yer alan "Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığının, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlıdır. İlgili Bakanlıklar bu yurt ve kurumları tespit edecekleri esaslara göre denetler." hükmü gereğince ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere sunulan özel öğrenci barınma hizmetleri Bakanlığımız gözetim ve denetim yetkisi altında yürütülmektedir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Yurt ve benzeri kurumlar, ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılır ve bu Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı alırlar. Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler valilikçe kapatılır." hükmü gereğince ise öğrenci barınma hizmetlerinin özel kişiler eliyle yürütülmesinin Bakanlığımızdan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almasına bağlı olduğu, aksi halin ise hem idari para cezası hem de kapatma yaptırımlarına tabi olduğu görülmektedir.
  Her ne ad altında olursa olsun, her nerede verilirse verilsin ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti Bakanlığımıza bağlı olmayan bir kurum / kişi / yer tarafından verilemez.
  Bakanlığımızın amacı; bizlere emanet olan öğrencilerin barındığı yerlerin can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaması, bu yerlerin güvenlik, temizlik, yemek, ısınma vb. hususlarda standart hizmet sunması için gerekli denetim ve rehberliği yapmaktır. Bu amaçla öğrencilerin sağlam, yangın güvenliği açısından risk oluşturmayan, temizlik, ısınma, güvenlik, ders çalışma ortamı vb. hususlar açısından yüksek kaliteli yerlerde barınmasını sağlamak için Bakanlığımıza bağlı olmayan yerlerde bu hizmetin verilmesi yasaklanmıştır. 

 • Barınma hizmeti aldığım özel öğrenci barınma kurumu yaz aylarında kurumdan çıkmamızı istiyor, böyle bir hakları var mı?

  Barınma hizmetinin hangi sürelerde verileceğiyle ilgili olarak “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. 12 Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemez. Kurumlar başka ad altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti talep edemez” hükmü uygulanmaktadır.

 • Barınma hizmeti alacağım özel öğrenci barınma kurumu benden depozito istiyor, böyle bir hakkı var mı?

  Özel öğrenci barınma kurumlarının öğrencilerden depozito almalarına ilişkin olarak; “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki “Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.” hükmü uygulanmaktadır.

 • Barınma hizmeti aldığım özel öğrenci barınma kurumu bir sonraki yıl için bizden çok fazla ücret talep ediyor, bu ücret nasıl belirleniyor?

  Barınma hizmeti alan öğrencilerin bir sonraki yıl ödeyecekleri ücretler; “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Kurumlarda bir önceki yıl barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki yılın ortalama (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir.” hükmü doğrultusunda belirlenmektedir. Bu hükme aykırı olarak ücret talep edildiği takdirde kurumun bağlı olduğu İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine dilekçeyle başvurmanız durumunda kurum hakkında inceleme başlatılacaktır.

 • Barınma hizmeti aldığım özel öğrenci barınma kurumunda bize taahhüt edilen pek çok hizmet verilmiyor (ısıtma, wifi, yemek vb.) bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

  Özel öğrenci barınma kurumlarının barınma hizmeti alan öğrencilere karşı sorumluluk ve taahhütleri “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile hüküm altına alınmış olup ayrıca kurum ile öğrenci / öğrenci velisi arasında imzalanan “Hizmet Sunum Taahhütnamesi”nde tüm kurum ve öğrencilerin tüm taahhütleri belirlenmektedir.
  Barınma hizmeti aldığınız özel öğrenci barınma kurumunun yukarıda belirtilen taahhütlerini yerine getirmediği takdirde kurumun bağlı olduğu İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine dilekçeyle başvurmanız durumunda kurum hakkında inceleme başlatılacaktır.

 • Barınma hizmeti aldığım yükseköğretim seviyesindeki özel öğrenci barınma kurumu öğrencilere yemek vermek zorunda mı?

  Özel öğrenci barınma kurumları, “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin “Yemek hizmeti” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “Ortaokul/imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin barındığı yurtlarda kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği; ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve pansiyonlarında hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonu ile tatil günlerinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği barınma ücretine dâhil olarak verilir.” hükmüne uygun olarak yemek hizmeti sunmak zorundadır.

 • Özel öğrenci barınma kurumlarının öğrencilere sunmaları gereken hizmetler nelerdir?

  Özel öğrenci barınma kurumlarının barınma hizmeti alan öğrencilere sunmaları gereken hizmetler ile kurumlarda bulunması gereken standartlar; “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile hüküm altına alınmıştır.

 • Barınma hizmeti aldığım özel öğrenci barınma kurumundan dönem ortasında / erken ayrılmak istiyorum, bu durumda kuruma ne kadar ödeme yapmam gerekiyor?

  Özel öğrenci barınma kurumunda kalan öğrencilerin kurumdan ayrılması durumunda izlenecek yol; “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hâllerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir." hükmüyle belirlenmiştir.

  Bu hüküm dışında tarafınızdan ücret talep edilmesi halinde İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 • Kursiyerim Adı/Soyadı gibi nüfus bilgileri değişti ne yapmalıyım?

  Kurum İşlemleri àKursiyer İşlemleri àKursiyer Bilgileri Güncelleme sekmesinden kursiyerin T.C. kimlik numarası girilerek Güncelle butonunu tıklayınız.

 • Kursiyerim Türk vatandaşı oldu T.C. kimlik numarası değişti ne yapmalıyım?

  T.C. kimlik numarası değiştirme yetkisi Bakanlıktadır. Bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğüne vereceğiniz dilekçenin ekinde kursiyerin ESKİ VE YENİ KİMLİK BELGELERİNİN bulunması gerekmektedir.

 • Kursiyerlerim sınava girmesi gerekiyor ne yapmalıyım?

  Sınava girecek kursiyerin

                                  I.       Kayıtlı olduğu Kurs programı KURS KURSİYER İŞLEMLERİ sekmesinde siyah renkte görünüyor mu? Yani kurs programının onay süreci tamamlanmış mı kontrol edilmelidir. (Onay süreci tamamlanmayan kurs programları bu sekmede kırmızı renkte görünmektedir. )

                                II.       Kayıtlı olduğu Kurs programı KURS KURSİYER İŞLEMLERİ sekmesinde yer alan kursiyer () alanında onay durumu ONAYLANDI ve Kayıt Durumu AKTİF ÖĞRENCİ olarak görünüyor mu? Kontrol edilmeli eğer onaylanmadı ise kursiyer onay işlemi yapılmalıdır.

                              III.       Kurum İşlemleri àKurs İşlemleri àKurs Kursiyer İşlemleri – Kursiyer () sekmesinden Excel liste alınarak bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçmelisiniz.

  Kurum İşlemleri àKurs İşlemleriàSınav Giriş Belgeleri sekmesinden Sınavın Dönemi bilgileri seçildikten sonra ekranın üst kısmında yer alan YAZDIR butonundan toplu olarak kursiyerlerin SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ yazdırmalısınız.

 • Onay süreci tamamlanan (müdür/ilçe mem şube müdürü/ilçe mem müdürü onayı tamamlanmış ve aktif Kurs programı) Kurs programını SEHVEN İPTAL ETTİM nasıl düzeltebilirim?

  Bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kurs İnceleme Soruşturma’ sekmesi kullanılarak kurs durumu değiştirilebilir.

 • Onay süreci tamamlanmayan (müdür/ilçe mem şube müdürü/ilçe mem müdürü onayı tamamlanmamış ve aktif Kurs programı olmayan) Kurs programını SEHVEN İPTAL ETTİM nasıl düzeltebilirim?

  Onay süreci tamamlanmayan kurs programı iptalini düzeltme yoktur. Onay süreci tamamlanmayan Kurs programını iptal ederken tekrar kontrol ediniz geri dönüşü bulunmamaktadır. Kurs programını yeniden planlamanız gerekmektedir.

 • Tamamlanan kurs programlarımı nerden görebilirim?

  Kurum İşlemleri àKurs İşlemleri àKurs Sonu İşlemleri sekmesinden görebilirsiniz.

 • Aktif kurs programlarımı nerden görebilirim?

  Kurum İşlemleri àKurs İşlemleri àKurs Kursiyer İşlemleri sekmesinden görebilirsiniz.

 • Belgeli açmam gereken Kurs programını belgesiz olarak açtım nasıl düzeltebilirim?

  a.      Kurs programının onay süreci tamamlanmadı ise kurum Müdür yetkiniz ile ‘Kurs Planlama’ sekmesinde yer alan ‘Düzelt’ butonunu kullanarak düzeltebilirsiniz.

  b.      Kurs programının onay süreci tamamlandı ise bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kurs İnceleme Soruşturma’ sekmesi kullanarak kurs durumu değiştirilebilir.

 • Kursiyerin ücret bilgisini yanlış girdim nasıl düzeltebilirim?

  Bağlı bulunduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kurs Bilgileri Güncelleme’ sekmesinden ücret bilgileri güncellenebilir.

 • Onaylanan kurs programında kursiyeri onaylamayı unutmuşum ne yapabilirim?

  a.      Onaylanan Kurs programında kursiyer 15 yaşından büyük ise bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğünde kursiyerin fotoğrafı yüklendikten sonra ‘Kurs Kursiyer Başvurular’ sekmesinden kursiyeri onaylayabilirsiniz.

  b.      Onaylanan Kurs programında kursiyer 15 yaşından küçük ise ‘Kurs Kursiyer Başvurular’ sekmesinden kursiyeri onaylayabilirsiniz.

   

 • Seviyeli bir Kurs programına kursiyeri kaydetmek istediğimde 'Yeterli Modül Seviyesine Sahip Değildir...' uyarısı almaktayım ne yapmalıyım?

  a.      Seviyeli Kurs programına kayıt yapılmak istenilen kursiyerin o Kurs programının her hangi bir seviyesine daha önce kaydı yok ise kurum tarafından ‘Seviye Tespit Sınavı’ yapılmalıdır. Kursiyerin Kurs programına seviyesine uygun kaydı için bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Kursiyer Muafiyeti işlenmelidir.

  b.      Seviyeli Kurs programına kaydı yapılmak istenen kursiyerin o Kurs programının her hangi bir seviyesine kaydı var ise en son kayıtlı olduğu Kurs programına bakılmalıdır. Seviyeli kurs programları BELGELİ düzenlenmeli,  Bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalı ve kursiyerin kayıtlı olduğu Kurs programı tamamlanan kursa dönüştürülmelidir.

 • Kursiyer Ekleme alanında kursiyerin verileri (Kimlik numarası ve doğum tarihi) girilip sorgulandığında 'Aranılan kriterlere uygun kayıt bulunamamıştır.' Uyarısı almaktayım. Kursiyeri kaydedemiyorum. Kursiyeri nasıl kaydedebilirim?

  Gizlilik kararı bulunan kursiyeri eklenmek istendiğinde bu uyarı çıkmaktadır. Gizlilik kararı bulunan kursiyeri ekleme yetkisi yalnızca Bakanlıktadır.

  Gizlilik kararı bulunan kursiyerin Kurs programına eklenmesi için yapılacak işlemler;

  ü  Kurum, bağlı olduğu Millî Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

  ü  Dilekçenin ekinde olması gerekenler; Eğer kursiyerin güncel gizlilik kararı varsa mahkeme kararı olmalıdır. Eğer güncel gizlilik kararı yoksa ve Millî Eğitim Bakanlığının kullandığı sistemlerden gizliliğinin kaldırılmasını istiyor ise gizliliğin kaldırılmasına ilişkin kursiyerin kendi yazdığı dilekçe olmalıdır.

  ü  Kursiyer kayıt ekranında istenen Kursiyer Mezuniyeti/ Kursiyer Ücret Durumu/ Kursiyer Çalışma Durumu gibi bilgiler.

 • Kursiyeri nereden kaydedebilirim?

  Kurum İşlemlerià Kurs İşlemleriàKurs Kursiyer Başvurular sekmeleri sırası ile takip edilerek ‘Kursiyer Ekle’ butonundan kursiyer kaydedilebilir.

 • Seviyeli kurs programlarında Eğitici/Kurs Başlama veya Bitiş Tarihi/Sınıf bilgilerinden herhangi biri veya hepsini yanlış seçtim nasıl düzeltebilirim?

  Söz konusu Kurs programını Kurum İşlemlerià Kurs İşlemleriàKurs Onay İşlemleri sekmesinden ‘İptal’ edip yeniden planlamanız gerekmektedir. Seviyeli Kurs Programlarında ‘Düzelt’ sekmesini kullanılamaz.

 • Planlanan Kurs programında Eğitici/Kurs Başlama veya Bitiş Tarihi/Sınıf bilgilerinden herhangi biri veya hepsini yanlış seçtim nasıl düzeltebilirim?

  Kurum İşlemlerià Kurs İşlemleriàKurs Planlama sekmeleri sırası ile takip edilerek gelen ekranda ‘Düzelt’ sekmesine tıklayıp gerekli düzeltme işlemi yapılabilir.

 • Kurs planlaması yapılırken 'Kurs Yetkilisi' alanı boş görünüyor ne yapabilirim?

  Mebbis Modülünde kurum müdürü tanımlı değildir. Kurumunuza Müdür ataması yapmanız gerekmektedir.

 • Kurs planlaması yapılırken 'Kurs Bilgileri' alanında 'Sınıf' bilgileri alanım boş görünüyor ne yapabilirim?

  Bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Kurum İşlemlerià Kurum İşlemleriàKurum bilgileri à Sınıf Bilgileri sekmeleri sırası ile takip edilerek kurumun müfettiş raporuna göre ve kurum türüne göre derslik oluşturulmalıdır.

  Örneğin; Kurum Türü ‘Muhtelif’ ise ‘Eğitim Türü’ àMuhtelif seçilmelidir. Kurum Türü ‘Özel Öğretim’ ise ‘Eğitim Türü’ àÖrgün Eğitim Öğrenci veya Mezun Öğrenci seçilmelidir.

 • Kurum tarafından 'Sınıf Bilgileri' girilmek istendiğinde KAYDET butonu görünmüyor sınıflarımı kaydedemiyorum, bu durumda dersliklerimi nasıl kaydede bilirim?

  Derslik KAYDET butonu sadece kurumun bağlı olduğu Millî Eğitim Müdürlüğünde görevlendirilen Şef ve Şube Müdürü gibi yetkililerce görünmektedir. Bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

 • Yeni açılan bir kurumum e-Özel Modülünde neler yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sırası ile ne yapmalıyım?

  Aşağıda anlatılan adımların nasıl yapılacağı e-Özel Modülünün Yardım butonunda yer alan Kullanım Kılavuzlarında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

                                I.   E-Özel Modülünde SINIF tanımlamanız bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmalıdır.

                              II.   KURUM KULLANICI YÖNETİCİ yetkisi bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanıcı adınız kurum kodu olacak şekilde verilmelidir.

                            III.   Kurum tarafından KURUM KULLANICI YÖNETİCİ yetkisi ile giriş yapılarak kurum müdürüne Kullanıcı Adı kurum müdürün T.C. kimlik numarası olacak şekilde Müdür yetkisi vermelidir.

                           IV.   Kurum tarafından yapılacak tüm işlemler Müdür yetkisi ile yapılmaktadır.

                             V.   Kurs programı planlanmalıdır.

                           VI.   Ders planı yapılmalıdır.

                          VII.   Kursiyer eklenmelidir.

                        VIII.   15 yaşından büyük kursiyerler için kursiyerin fotoğrafı e-Özel Modülüne eklenmelidir.

                            IX.   Kursiyerler onaylanmalıdır.

                              X.   Kurs programı onaylanmalıdır.

                            XI.   Kurs programının bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onay sürecinin tamamlanmasını talep edilmelidir.

                          XII.   Onay süreci tamamlanan Kurs programında eğitici veya ders planı değişecek ise ders planı değişikliği yapılmalıdır.

                        XIII.   Belgesiz düzenlenen kurs programları kursun bittiği tarihten itibaren 1 hafta içinde tamamlanan kurs programına dönüştürülmeli.

                        XIV.   Belgeli düzenlenen kurs programları ise Kurs programının bittiği tarihten itibaren bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından merkezi sınavı planlanmalı ve sınav sonrasında kurs programları tamamlanan Kurs programına dönüştürülmelidir.

 • Yeni açılan bir kurumum e-Özel Modülüne nasıl giriş yapabilirim?

  Öncelikle bağlı olduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından size verilen ‘Kurum Kullanıcı Yönetici’ yetkisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile ‘https://e-ozel.meb.gov.tr/Login.aspx’ adresinden e-Özel Modülüne giriş yapınız ve Yönetici Modülünden kurumda aktif olarak görev yapan kurum müdürüne Kullanıcı Adı kurum müdürün T.C. kimlik numarası olacak şekilde Müdür yetkisi veriniz. Kurum tarafından yapılacak olan kurs planlama, Ders planı yapma kursiyer ekleme, kursiyer onaylama, Kurs programını onaylama gibi tüm işlemler yetki verilen kurum müdürü tarafından yapılmalıdır.

 • Özel Öğretim Kursları, Özel Çeşitli Kurslar, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri, Uzaktan Öğretim Kursları hangi programları uygular?

  Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yer alan Bakanlığımızca onaylanmış, kurum türüne göre belirlenmiş programları uygular. Kurumların ayrıca uygulamak istediği programlar olması halinde Bakanlığımızca onaylanması gerekmektedir.

 • Özel Öğretim Kursları, Özel Çeşitli Kurslar, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri, Uzaktan Öğretim Kurslarının açılış işlemleri için nereye başvuru yapılır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5’inci Maddesinde anılan belgelerin hazırlanması ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde anılan standartların açılacak olan kurumun türüne göre fiziki şartlarının yerine getirilmesi halinde kurum bağlı olduğu Millî Eğitim Müdürlüğüne açılış işlemleri için başvuruda bulunur.

 • Özel Öğretim Kursları, Özel Çeşitli Kurslar, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri, Uzaktan Öğretim Kurslarının açılış işlemleri nasıl yapılır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5’inci Maddesinde anılan belgelerin hazırlanması ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde anılan standartların açılacak olan kurumun türüne göre fiziki şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Özel öğretim kursunda bir bilim gurubundan hizmet almaktayım, aynı kurumdan diğer bilim guruplarından da eğitim alabilir miyim?

  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendindeki “Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği (Mülga İbare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumlarını” hükmü doğrultusunda özel öğretim kursları sadece bir bilim grubunda eğitim verebilmektelerdir. Bir kurum Bakanlıkça onay aldığı bilim grubunun dışında herhangi bir bilim grubunda eğitim veremez.

 • Özel öğretim kursundan erken ayrılmam durumunda kuruma ne kadar ücret ödemem gerekmektedir?

  Özel öğretim kurslarında öğrenim gören öğrencilerin kurumdan ayrılması durumunda izlenecek yol; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki “Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.” hükmüyle belirlenmiştir.

  Bu hüküm dışında tarafınızdan ücret talep edildiği takdirde İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 • Kurumlarda yabancı dil alanında usta öğretici olarak görevlendirilecek eğitim personelinin görevlendirileceği alanda sahip olması gereken eğitim belgeleri nelerdir?

   

  Kurumlarda yabancı dil alanında usta öğretici olarak görevlendirileceklerin, 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda en az C düzeyinde ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Hazırlanan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre en az C düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

 • Kurum açma işlemlerinde hazırlanması istenen belgelere hangi belgeler eklenmiştir?

   

  Kurum açma başvurusunda istenen belgelere bina tapu senedi, binanın yapı kullanım izin belgesi, vesikalık fotoğraf, vergi levhasının fotokopisi ve organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki kişiler tarafından özel öğretim kurumu açılmak istenmesi durumunda ilgili organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığından alınacak uygunluk görüş yazısı da ilave edilmiştir.  

 • Bağımsız binası olmayan anaokullarının bahçe kullanım hakkına ilişkin hangi belgeler istenecektir?

   

  Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat maliklerinin tamamının oy birliği ile verecekleri muvafakat belgesi istenecektir.

 • Kurum açılış dosyasında bina sağlamlık raporuyla birlikte verilmesi gereken ekler nelerdir?

  Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile birlikte rapora esas teşkil eden ekler de açılış dosyasında bulunacaktır. Sadece okullar için açılış, nakil ve yerleşim planı değişiklerinde bina sağlamlık raporunun uygunluk görüşünün yer aldığı sonuç bölümü Bakanlığa gönderilecek; analiz değerlerinin belirtildiği diğer bölümler valiliklerde muhafaza edilecektir.

 • MEBCBS hangi kurumları kapsar, işlemleri nasıl yürütülecektir?

  MEBCBS sadece okulları kapsar. Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) kaydedilmesi için Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formata uygun olarak alınan bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi,  il milli eğitim müdürlüğünde görevli sistem yöneticisi tarafından MEBCBS'ye yüklenmesi için bağlı bulunulan milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

 • Eksik belgeyle kurum açma başvurusu yapılabilir mi?

  Millî eğitim müdürlüğüne kurum açma başvurusu yapılırken açılacak kurum türü ve seviyesine göre Yönetmelik eki (EK-1) Formda belirtilen tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim alınması gerekmektedir. Eksik belge bulunması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.

 • İdari para cezası almış olan kurucuların kurum açmak istemeleri halinde bu cezalarla ilgili neler yapmalıdır?

  İdari para cezası almış olan kişilerin kurum açmak üzere başvurmaları hâlinde, idari para cezasının ödendiğinin veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden sonra başvuruları işleme alınacaktır.

 • Kurum açma başvurusu ile ilgili olarak inceleme süreci nasıl gerçekleşecektir?

  Kurum açma başvurusundan itibaren beş iş günü içerisinde, kurumda inceleme yapmak üzere maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacılardan iki kişi görevlendirilir. Görevlendirilenler, görevlendirme yazısının/onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde inceleme raporunu düzenleyerek teslim edeceklerdir. (Başvurularda Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları ile Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu açılışlarında ilgili Yönetmeliklerinde belirtilen müracaat şartları da (kota) ayrıca dikkate alınır.)

 • Hangi kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları valiliklerce düzenlenecektir?

  Özel okullar ve sosyal etkinlik merkezleri dışındaki tüm özel öğretim kurumlarının başvuruları valiliklerce incelenerek uygun görülenlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir.

 • Okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik merkezlerinin açılış işlemlerinde izlenecek süreç nedir?

  Okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik merkezlerine ait açılış ile ilgili tüm belgeler tamamlandıktan sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilecektir.

 • Ruhsatı harca tabi kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerinde değişiklik olduğunda ruhsat harcının yatırıldığına dair belge istenecek midir?

   

  İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerinde değişiklik olması durumunda ruhsatı harca tabi kurumlardan ruhsat değişikliği nedeniyle harcın yatırıldığına dair belge istenecektir.

 • Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere Bakanlıkça onaylanan protokol kapsamında kurum açılış başvuru süresi ne kadardır?

  Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere Bakanlıkla yapılan protokolün imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılacaktır.

 • Özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında ve kurucu temsilcilerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Yönetmeliğin 18. maddesi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

 • Hangi kurslar, kurum adında yabancı ad kullanabilir?

   Yönetmeliğin 7. maddesi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

 • Kurum adlarında kısaltma kullanılabilir mi?

  Kurumlar, adlarını TDK kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmaları ile birlikte kullanabileceklerdir. Kurum adı ile birlikte kısaltmasının da kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilmesi gerekmektedir. Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum adının yanında kısaltmasını da kullanabilecektir.

 • Kurumlara verilen idari para cezalarının ardından cezayı gerektiren aynı fiilin tekrarında nasıl bir yol takip edilecektir?

   

  Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması halinde kuruma idari para cezası verilecektir. İdari para cezası verilen fiilin kurumca tekrar işlendiğinin tespiti hâlinde idari para cezası arttırılarak uygulanacaktır. Aynı fiilin üçüncü defa tekrarında ise kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.(Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için 652 sayılı KHK’nın 43 üncü maddesi dikkate alınacaktır.)

 • Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara veren kurumlarda görevine devam etmesi gereken personel var mıdır?

  Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara veren kurumlarda kurum müdürü görevine devam edecektir.

 • Özel okullarda okul binasının bulunduğu alan dışında kaç m2 bahçe alanı olmalıdır?

  Okul öncesi eğitim kurumları dışındaki özel okullarda okul binasının bulunduğu alan dışında açılan her okul için en az 500 m2 bahçe bulunacaktır.

 • Bir arada açılacak okullarda bahçe şartı nasıl uygulanacaktır?

  Aynı müstakil binada veya müstakil farklı binalarda açılan anaokulu dışındaki okulların her biri için en az 500 m2 bahçe şartı aranacaktır.

 • Kurumlarda taşıma ve iletme sistemlerinin özellikleri nasıl olmalıdır?

  Binanın zemin katı dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında açılacak kurumlarda taşıma ve iletme sistemlerinin TSE'nin belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engeliler için belirlediği kat sınırı (üç kat), merdiven yapısı (Belgesinde “Döner Merdivenlerde Kullanılan" ibaresinin yer aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazların düz/sahanlıklı merdivenlerde kullanılmasında herhangi bir sakınca yok iken “Döner Merdivende Kullanılmayan” ibaresinin yer aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazlar spiral/dönerli merdivende kullanılmaz.) ve azami yük taşıma şartı (tekerlekli sandalye taşımayan merdiven tırmanma cihazlarında azami taşıma kapasitesi 130 kg ve tekerlekli sandalye taşıyan merdiven tırmanma cihazlarının azami taşıma kapasitesi 160 kg olacak şekilde) aranacaktır.

 • Özel öğretim kurumlarında kurum binasının hangi bölümlerinde güvenlik kamerası bulunamaz?

  Okul ve diğer kurumların derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.

 • Okulların program ilavelerinde yeni yerleşim planı nasıl olmalıdır? Yeni programın eğitim öğretimi ne zaman başlar?

  Program ilavesinde okullara ilave edilecek anasınıfı için en az bir, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin her programı için en az dört derslik ve uygulama dersliklerine ilişkin yerleşim planı istenecektir. Anasınıfı programı ilavesi, yapıldığı tarihte;  mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise 1 Eylülden sonra verilen program ilavesi onayları ertesi yıldan itibaren uygulamaya konulacaktır.

 • Özel öğretim kurslarına program ilavesi yapılması durumunda inceleme raporunda ayrıca hangi hususlara yer verilecektir?

  Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına, mezunlara yönelik program ilavesi veya mezunlara yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program ilavesi durumunda; il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı tarafından yapılacak incelemede, program ilavesine ilişkin düzenlemenin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm gereği; özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda veya aynı bina içinde farklı bloklarda oluşturulduğu inceleme raporunda belirtilecektir.

 • Kurucu temsilcisinin kurumu devrinde kurumu devretme yetkisinin ne zaman alınmış olması gerekir?

  Kurum devri için yapılan başvurularda kurucu temsilcisinin kurumu devretme yetkisinin son bir ay içerisinde alınmış yönetim kurulu kararı olması şartı aranacaktır.

 • Kurum devir senedine yeni eklenen ifade nedir?

  Noter onaylı devir senedinde, Yönetmelikte belirtilen diğer hususlarla birlikte devir almadan önce kurumda yapılan inceleme/soruşturma/denetim sonucunda verilen idari para cezaları ile kapatma cezasının da kabul edileceği belirtilecektir.

 • Kurum devirlerinde bina tapu senedi istenecek mi?

   

  Kurum devrinde kira sözleşmesi ile birlikte bina tapu senedi de istenecektir. Ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kurumların devrinde, kurumun açılış başvurusundaki tapusu ile işlem yapılabilecektir.

   

 • Noterlikçe düzenlenen devir senedi ile kim tarafından ve ne kadar süre içerisinde milli eğitim müdürlüğüne başvurulmalıdır?

  Kurum devrinde, noterlikçe devir senedinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde kurumu devralan tarafından milli eğitim müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Bu süre bitiminden sonra yapılan başvurularda devir senedi yeniden düzenlenecektir.

 • Devir başvurusu yapılan kurumlardan idari para cezası bulunanlarla ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Devir başvurusu yapılan kurumlardan idari para cezası bulunanların idari para cezasını ödemiş veya bu cezaları ilgili kanunlarına göre tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da özel kanunlarına göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesi ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilmesi, şartları haiz olmadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi gerekmektedir.

 • Hangi kurumların devri yapılamayacaktır?

  İdari soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecektir.

 • Hangi durumlarda kurucudan devir senedi istenmeyecektir? Gerçekleştirilecek işlemler nelerdir?

  Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşme, bölünme veya tür değiştirmesinde devir senedi istenmeyecektir. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair Ticaret Sicil Gazetesi, kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ve kurumun yeni gerçek kişi kurucusu, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında ve kurucu temsilcilerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğunu belirten belge ile valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir. Ancak birleşilen yeni kurucu adına düzenlenen kira sözleşmesi de istenecektir.

 • Dönüşüm başvurusu yapan ve idari para cezası bulunan kurumların bu cezaları ile ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Dönüşüm başvurusu yapan ve idari para cezası bulunan kurumların bu cezaları ilgili kanunlarına göre tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da özel kanunlarına göre yapılandırmış olup taksitlendirdiğini belgelendirmesi ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilmesi; şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi gerekmektedir.

 • Hangi kurumların dönüşümü yapılamayacaktır?

  İdari soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar dönüştürülmeyecektir.

 • Binayı ani olarak terk etme gerekçelerine neler eklenmiştir?

  Binayı ani olarak terk etme gerekçeleri arasına kentsel dönüşüm eklenmiş ve tahliye kararına açıklık getirilerek mahkeme tahliye kararı şeklinde düzenlenme yapılmıştır.

 • Binayı ani olarak terk etme durumunda geçici nakil yapılacak binada hangi şartlar aranacak, hangi şartlar aranmayacaktır?

  Binayı ani olarak terk etme durumunda, geçici nakil yapılacak binada, kurumun uyguladığı öğretim programına ve kayıtlı öğrenci/kursiyer sayısına uygun, kurum türüne göre kurumlarda bulunması zorunlu olan müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Ayrıca, diğer nakil şartları (tavan yüksekliği, pencere alanı, koridor genişliği, kapı ve merdiven genişliği vb.) aranmayacaktır.

 • Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının ilçeler arasında nakli yapılabilir mi?

  Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının ilçeler arasında da nakli yapılamayacaktır.

 • Bina, blok ve kat ilavesi yapmak suretiyle yerleşim planı ve kontenjan değişikliklerinde binanın başka bölümlerinde de incelenme yapmak gerekir mi?

  Bina, blok ve kat ilavesi yapmak suretiyle yerleşim planı ve kontenjan değişikliklerinde değişen bölümlerle birlikte ortak kullanılan alanlara da bakılarak kontenjan tespit edilecektir.

 • Kuruculuk hakkının kaybedilmesi durumunda kurucunun kurum kapatma süreci nasıl olacaktır?

  Kuruculuk hakkının kaybedilmesi durumunda kuruculuk hakkını kaybeden gerçek kişi kurucuya kurumunu kapatması veya devretmesi için verilen süre üç aydan iki aya indirilmiştir. Verilen süre içinde devir veya kapatma işlemi gerçekleşmemişse okullarda öğretim yılı sonunda diğer kurumlarda ise uygulanan öğretim programının sonunda kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecektir.

 • Kurucu temsilcisinin kurucu temsilciliği hakkını kaybetmesi veya ölmesi durumunda kurucunun kurucu temsilcisini değiştirme süreci nasıl olacaktır?

  Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisinin kurucu temsilciliği hakkını kaybetmesi veya ölmesi durumunda tüzel kişi kuruculara kurucu temsilcisini değiştirmesi için verilen süre üç aydan iki aya indirilmiştir. Verilen süre içinde kurucu temsilcisi değiştirilmemiş ise okullarda öğretim yılı sonunda diğer kurumlarda ise uygulanan öğretim programının sonunda kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilecektir.

 • Kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organlarında bulunan kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakının tespiti halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organlarında bulunan kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakının tespiti halinde süre verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

 • Kurucu isteğiyle kapatılması istenen kurumlar devam eden soruşturması bulunması halinde kapatılabilir mi?

  Kurucu isteğiyle kapatılması istenen kurum hakkında soruşturma bulunması halinde soruşturma sonuçlanıncaya kadar kurum kapatılamayacaktır. Ancak soruşturmayı yürütenlerce ön raporda kurumun kapatılmasına veya devredilmesine engel durumun olmadığı belirtilmesi durumunda ilgili makamın da uygun görüşü ile kurum kapatılabilecektir.

 • Hangi durumda olan kurumlar kurucu isteğiyle kapatılabilecek ya da program iptali yapabilecektir?

  MEBBİS modülünde herhangi bir öğrenci, kursiyer veya personel kaydının bulunmaması ve kurum hakkında herhangi bir soruşturma bulunmaması durumunda program iptali yapılabilecek veya kurumlar kurucu isteğiyle kapatılabilecektir.

 • Kurumlarda görevli genel müdür ve genel müdür yardımcıları derse girebilir mi?

  Kurumlarda görevli genel müdür ve genel müdür yardımcıları için kurucuya ait bir kurumun personeli olarak çalışma izni düzenlenecek olup gerekli şartları sağlamaları durumunda kurumlarda ders görevi de verilebilecektir.

 • Hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde de Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranacak m?

  Hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde de Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranacaktır.

 • Kurucu veya kurucu temsilcine ders görevi verebilir mi?

  Gerekli şartları taşıyan kurucu veya kurucu temsilcileri kurumda eğitim personeli olarak da görevlendirilebilecektir.

 • Kurucu temsilcisi yetkisini devredebilir mi?

  Kurucu temsilcisi, kısıtlama bulunmaması durumunda sadece personel alımına ilişkin yetkisini yönetim kurulu kararına gerek bulunmadan kurucu temsilcisi olma şartlarını taşıyan üçüncü bir kişiye valilik izni ile devredebilecektir.

 • Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde nasıl bir işlem tesis edilecektir?

  Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde çalışma izni iptal edilecektir.

 • Okullarda öğretmenler dışında kimler bağımsız derse girebilir?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen usta öğreticilerin MTAL veya ÇPAL çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunları ile aynı alandan ön lisans mezunu uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebileceklerdir. Diğer okullarda görevlendirilecek uzman öğreticilerin ise bağımsız olarak derse girmeleri için en az lisans mezunu olma şartı aranacaktır.

 • Milletlerarası okullarda başka bir ülke programı nasıl kullanılabilir?

  Milletlerarası okullar için Bakanlıkça onaylanan ilgili ülke ders programları ve haftalık ders çizelgeleri, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda aynı ülkenin yetkili kurumundan denklik belgesi almış olan yeni açılacak milletlerarası okullar tarafından da kullanılabilecektir.

 • Bakanlıkça onaylanan programların geçerlilik süresi nedir? Geçerliliği bitmiş programlarla ilgili neler yapılacaktır?

  Bakanlıkça onaylanan programlar onay tarihinden itibaren 7 yıl geçerlidir hükmü yürürlükten kaldırılmış olup Genel Müdürlükçe her yıl yapılacak değerlendirme sonucuna göre kaldırılmasına karar verilen programlar Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanarak 6 ay sonra yürürlükten kaldırılacaktır.

 • Öğrenci kulüp ve toplum hizmeti faaliyetleri hangi kurumlarda yapılabilecektir?

  Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yürütülen öğrenci kulüp ve toplum hizmeti faaliyetleri, sadece okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sosyal etkinlik merkezlerinde yapılabilecektir.

 • Hizmet içi eğitim merkezlerine kursiyer kayıtlarında hangi belgeler istenecektir?

  Hizmet içi eğitim merkezlerine kursiyer kayıtlarında, kursiyerlerin çalıştıkları iş yerlerinden, kursa katılacakların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi ve öğrenim durumunun yer aldığı liste ile listede yer alanların SGK aylık prim ve hizmet belgesi istenecektir.

 • Mesleki eğitim merkezlerine öğrenci kayıtları hangi mevzuata göre yapılacaktır?

  Mesleki eğitim merkezlerine öğrenci kayıtları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

 • Özel okulların ara sınıflarına naklen kaydolacakların eğitim ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

  Özel okulların ara sınıflarına naklen kaydolacakların eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında, bir alt sınıfta ilan edilen eğitim ücretine, yıl sonu TÜFE oranına göre Bakanlıkça belirlenen en fazla artış oranıyla kısıtlı olarak kurum tarafından belirlenmektedir.

 • Özel okullara devam eden öğrencilerin eğitim ücreti nasıl hesaplanacaktır?

  Okula devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine; bir önceki yılın ortalama  (Yurt İçi ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak belirlenecektir.

 • Öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan özel okul öğrencilerinin bir sonraki yılın eğitim ücretleri nasıl hesaplanacaktır?

  Okula devam eden ve öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için; bir önceki yılın ortalama  (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak belirlenecektir.

  Yukarıdaki soruların örnek hesaplamaları:

  TUİK verileri Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı dikkate alınmaktadır.

 • Sosyal etkinlik merkezlerinde farklı adlar altında ücret alınabilir mi?

  Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

 • Kurumlar eğitim öğretim hizmeti dışında verilecek hizmetlerin ücretleri nasıl belirlenecektir?

  Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ve ilan edecektir. Bu fıkrada yer alan hizmetler zorunlu olmayıp talep eden velilerin öğrencileri faydalanacaktır.

 • Özel Okullar dışındaki kurumlarda ve eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ücret ilanı ne zaman yapılacaktır?

  Motorlu taşıt sürücü kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının öğrenim ücreti ocak ayı sonuna kadar, diğer kurumların öğrenim ücreti ile Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tebliğde belirlenen alanlar dışındaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilecektir.

 • Özel okullarda ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı ile ilgi nasıl bir yol takip edilecektir?

  Ücret ödenmemesi nedeniyle kaydı silinecek öğrencinin nakli için inceleme yapılması şartı kaldırılmış olup bu öğrencilerin nakli veli/vasisi tarafından başka bir özel okula veya öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla resmî kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmî okula veya açık öğretim lisesine alınacaktır.

 • Özel okula kayıt yaptırdıktan sonra sınavla öğrenci alan okulları kazananların ücret iadeleri nasıl yapılacaktır?

  Özel okullara kayıt yaptıran ancak öğretim yılı başlamadan sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenlere ücretleri kesinti yapılmadan iade edilecektir.

 • Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadelerine ilişkin süre ne kadardır?

  Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadelerine bir aylık süre sınırı getirilmiştir.

 • Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenci devamsızlığı hususunda nasıl bir işlem yürütülecektir?

  Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerini denetleme yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde, öğrenci devamına ilişkin biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi kayıtları incelenecektir. Usulsüzlük tespiti hâlinde Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılacaktır.

 • İdari para cezaları uygulanırken hangi tarihteki brüt asgari ücret esas alınacaktır?

  Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından fiilin işlendiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenecektir.

 • İdari para cezaları ve kurum kapatma cezaları kimler tarafından MEBBİS sistemine işlenecektir?

  İdari para cezaları ve kurum kapatma cezaları, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili makam tarafından MEBBİS sistemine işlenecektir. Sadece okullarda idari para cezaları Bakanlıkça verilir ancak Valiliklerce MEBBİS sistemine işlenecektir.

 • Eğitim ve öğretim desteği kime, hangi şartla verilecektir?

  Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, Kanun gereği ücretsiz okutulacak öğrenciler hariç, öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenci için öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi şartıyla eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

 • Eğitim ve öğretim desteği ne zaman ödenecektir?

  Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteği kasım, şubat ve haziran aylarının ikinci haftasının ilk iş günü okulda kayıtlı öğrenci listesine göre, % 35’i kasım, % 35’i şubat ve % 30’u da haziran aylarında öğrencinin kayıtlı olduğu okula ödenecektir.

 • Kurumlarda karekod kullanımı nasıl olacaktır?

  Kurumların reklam, ilan veya her türlü tanıtıcı faaliyetlerinde, kurumu tanıtıcı bilgilerin bulunduğu karekoda yer verilecektir. Karekod, kurumun girişinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulunacaktır.

 • Özel okullara ücretsiz okuma başvurusunda esas alınan puan hesabına eklenen öğrenciler hangileridir?

  Yönetmelik EK-7 ve EK-8'de yapılan düzenleme ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler dahilinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği Gençlik ve Spor Bakanlığınca belgelendirilen sporcular ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) aracılığıyla uluslararası bilim olimpiyatları, ulusal bilim olimpiyatları ve ulusal proje yarışmalarına katılarak derece elde eden öğrencilerin ücretsiz okuma başvuru değerlendirmelerinde ek puan imkanı sağlanmıştır.

 • Yönetmeliğin eklerinde değişiklik yapıldı mı?

  Yönetmeliğin ekleri Ek-1, Ek-2, Ek-2/A, Ek-3, Ek-3/A, Ek-3/B, Ek-4 ve Ek-10'da ilgili madde hükümleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmış ve Ek-3/C eklenmiştir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • BİLSEM'e gitme imkânı olmayan öğrencilere yönelik uygulamalarınız nelerdir?

  BİLSEM’lere ulaşım imkânı bulunmayan ya da Bakanlığın belirlediği sınıf seviyesi dışında tanılaması gerçekleşen özel yetenekli öğrenciler, okullarında hizmet veren destek eğitim odalarından yararlanmaktadır. Ayrıca BİLSEM öğrencisi olan özel yetenekli öğrenciler de eğitim gördükleri okulun destek eğitim odasından yararlanabilmektedirler.
  “Destek eğitim odası”, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır.

 • BİLSEM tanılama süreci ile ilgili öğrenciler tarafından hazırlık yapılmalı mı?

  BİLSEM tanılama süreci ile ilgili herhangi bir hazırlık söz konusu değildir. Tanılama sürecini destekleyici hazırlık kursu, dershane, yayın vb. bulunmamaktadır.

 • Grup tarama uygulaması taban puanlarının her yıl değişme nedenleri nelerdir?

  BİLSEM sayılarındaki artış, BİLSEM kontenjanlarının değişkenlik göstermesi, uygulamaya katılan öğrenci sayısının değişkenlik göstermesi ve puanların Türkiye ortalamasına göre belirlenmesi grup tarama uygulamasının taban puanlarının her yıl değişmesine neden olmaktadır.

 • Bireysel değerlendirme nedir?

  Grup tarama sınavı sonuçlarına göre Türkiye ortalamasının üzerinde puan alan genel zihinsel yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler uzmanlar tarafından bireysel değerlendirmeye alınmaktadır. Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler ise illerde kurulan yetenek komisyonları tarafından değerlendirilmektedir. Komisyonlar alanında uzman akademisyenler ile yetenek alanlarına göre belirlenen branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. Değerlendirmelerin ardından Bakanlıkça belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler BİLSEM öğrencisi olmaya hak kazanmaktadır. Bahsedilen üç yetenek alanı için gerçekleştirilen bireysel değerlendirme işlemleri bir mülakat uygulaması değildir.
  Genel zihinsel yetenek alnında yapılan bireysel değerlendirmelerde ülke uyarlaması yapılan yurt dışı kaynaklı zekâ ölçekleri uygulanmaktadır. Bu ölçekler ülke normlarına göre oluşturulmuş, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçeklerdir. Ayrıca bahsedilen ölçekler Genel Müdürlüğümüzce yetiştirilmiş uzman test uygulayıcıları tarafından tüm ülke genelinde aynı standart esaslara göre uygulanmaktadır.

 • Grup tarama uygulaması nedir?

  BİLSEM’lere sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler e-okul sistemi üzerinden gözlem formları doldurularak grup tarama uygulamasına alınırlar. Grup tarama uygulaması 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tablet bilgisayarlar üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler T.C kimlik numaralarına tanımlanan tarih ve saatte tablet bilgisayar üzerinden uygulamaya alınarak sınıf düzeylerine uygun soruları cevaplandırmaktadır. Grup tarama uygulaması zekâ ölçeği değildir. Bakanlıkça yetenek alanları doğrultusunda belirlenen baraj puanlarına göre yapılan bir eleme uygulamasıdır. Grup tarama uygulamasında yetenek alanlarına göre belirlenen puanların yetenek alanlarına göre yapılan bireysel değerlendirmelerdeki sonuca bir katkısı olmamaktadır.

 • BİLSEM'lere öğrenci seçimi nasıl yapılmaktadır?

  BİLSEM’lere öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. Öğrenci seçim süreci;
  • Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin gözlem formlarının yetenek alanlarına (genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik) göre doldurularak aday gösterilmesi,
  • Öğrencilerin tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına girmesi,
  • Öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

 • Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) nedir?

  Bilim ve sanat merkezleri; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.
  BİLSEM’lerin temel amacı özel yetenekli öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkânı sunmak ve var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla BİLSEM’lerde örgün eğitim sisteminden farklı olarak etkinlik temelli eğitim verilmekte, sınav yapılmamakta ve not sistemi bulunmamaktadır. Öğrenciler, örgün eğitime devam etmekte, okul dışı saatlerde BİLSEM’lere gelmektedirler. BİLSEM’lerde verilen eğitimin içeriğini; proje tabanlı eğitim, yaparak-yaşayarak öğrenme, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen disiplinler arası eğitim programları oluştumaktadır.
  Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda eğitim programlarına alınırlar:
  • Uyum: BİLSEM’e yeni kaydı yapılan öğrencilerin BİLSEM’e uyumunu sağlamak amacıyla öğrencilere kurumun, programların, öğretmen ve diğer öğrencilerin tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • Destek eğitim: Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve uyum programını tamamlayan öğrencilerin geliştirmesi gereken temel becerileri tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirmesini esas alan çalışmalar yapılmaktadır.
  • Bireysel yetenekleri fark ettirme: Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
  • Özel yetenekleri geliştirme: Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • Proje üretimi/yönetimi: Özel yetenekleri geliştirme programını tamamlayan öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde grupla veya bireysel olarak proje çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır.
  Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi”  verilir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okulöncesi eğitim dönemi hangi yaş aralıklarını kapsamaktadır?

  Kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibariyle 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı özel eğitim anaokuluna ya da özel eğitim anasınıfına yapılır.                                                                                                                                                                             

  -Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 66, 67, 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibariyle 68 ayını tamamlamış, 79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir tek Hekim Sağlık Raporu ile belgeleyen öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır.

 • Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Hizmeti hangi kurumlarda verilir?

  0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür.

 • Evde eğitim hizmetinden kimler yararlanır?

  Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitme ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim DFeğerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlanması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verilebilir.

 • Mahallen temin edilen binalarda özel eğitim okul/kurum açılış ve kapanışlarında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanacak standart evraklar nelerdir?

   -Okul/Kurum Açılışında Hazırlanacak Standart Evraklar
   -Valiliklerce Yapılacak Teklif Yazısı
   -Valilik Olur’u
   -İlköğretim Müfettişlerince Hazırlanacak İnceleme Raporu ve Bina Tespit Raporu
   -Bina Krokisi ve Binanın İçinden ve Dışından Üç Yönden Çekilmiş Fotoğrafların bulunduğu CD
   -Bina Tahsis Onayı/Geçici Kabul Tutanağı
   -İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı
   -İl ve İlçe Bazında Okulöncesi-İlköğretim-Ortaöğretim Toplam Öğrenci Sayısı
   -Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Yaş ve Engel Türüne Göre Sayısı
   -Devlet Kurumları Modülü Bilgi Formu 
   -Okul/Kurum Kapanışında Hazırlanacak Standart Evraklar
   -Valiliklerce Yapılacak Teklif Yazısı,
   -Valilik Olur’u
   -İlköğretim Müfettişlerince Hazırlanacak İnceleme Raporu ve Bina Tespit Raporu
   -İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı
      

 • Ortaöğretim programı uygulanan okullardan özel eğitim meslek okullarına, özel eğitim meslek okullarından ortaöğretim programı uygulanan okullara geçişler nasıl yapılmaktadır?

  Ortaöğretim programı uygulanan okullardan özel eğitim meslek okuluna her sınıf seviyesinden geçişi sağlanan öğrencilerin eğitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri sağlanır. Özel eğitim meslek okuluna kayıtlı olan ve yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin her sınıf seviyesinden ortaöğretim programı uygulanan okullara geçişlerinde eğitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri sağlanır.

 • Hangi yetersizlik türüne sahip öğrenciler istekleri doğrultusunda yabancı dilden muaf tutulur?

   İşitme, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

 • Hangi engel türünde hangi eğitim kademesinde özel eğitim sınıfı açılır?

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için sadece ilkokullar bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. İmam hatip ortaokulları hariç diğer ortaokullar ile ilkokullar bünyesinde hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için özel eğitim sınıfları açılır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları  açılabilir. Orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler ve orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler için açılan sınıflarda; ilköğretim kademesinde özel eğitim uygulama okulu haftalık ders çizelgesi, ortaöğretim kademesinde özel eğitim uygulama okulu (III.Kademe) haftalık ders çizelgesi uygulanır.Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda; hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için özel eğitim meslek okulu programı uygulayan; orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya orta veya ağır  düzeyde otizmi olan öğrenciler için özel eğitim uygulama (III.Kademe) programı uygulayan  sınıflar açılabilir.

 • Özel eğitim sınıflarının açılması için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Özel eğitim sınıfları il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır.Özel eğitim sınıfı açılışında esas alınan özel eğitim hizmetleri kurul kararında; özel eğitim sınıfının açılacağı kademede, sınıfta uygulanacak öğretim programı ile hangi yetersizlik türünde olan öğrencilere eğitim verileceğine ilişkin hususlara yer verilmesi gerekmektedir.Milli eğitim müdürlüklerince yerleşim biriminde eğitim hizmeti veren mevcut özel eğitim sınıflarının kademesi, sınıflara kayıtlı olan öğrencilerin yetersizlik türü, sınıfların kapasitesinin azami sayıya ulaşıp ulaşmadığı ile yerleşim yerinde bulunan özel eğitim okullarının öğrenci kapasiteleri de değerlendirilerek ihtiyaç olması halinde özel eğitim sınıfı açılması ile ilgili iş ve işlemler başlatılır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden “Şube İşlemleri/Şube Ekle” ekranından açılmak istenen sınıf ve şube seçilip kaydet butonu tıklanarak işlem tamamlanmaktadır.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarına kimler kayıt yaptırabilir?

  İlköğretim programını tamamlayan, genel veya mesleki ortaöğretim programlarınıa devam edemeyecek durumda olan ve 27 yaşından gün almamış özel eğitim ihtiyacı olan bireyler  Özel Eğitim Meslek Okullarına kayıt yaptırabilir.

 • Destek eğitim odasından kimler nasıl yararlanır?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin destek eğitim odasında eğitim alması zorunludur. Destek eğitim odası ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda yürütülmektedir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında öğrenim gören öğrencilerin alan/dal bilgilerinin okul yönetimi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenmesi ile ilgili işlem basamakları nelerdir?

  e-Okul Ortaöğretim “Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Özel Eğitim Alan Belirleme”  ekranından öğrencilerin şubeleri ve öğrenim gördükleri alan/dal bilgileri seçilip kaydet butonu tıklanarak işlem tamamlanmaktadır.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında bulunan alan/dallar ne kadar süre ile şube oluşmamışsa bu alan/dal kapatılır?

  Okulda var olan alan/dalda 2 yıl şube oluşmaması durumunda valilik teklifi olup olmadığına bakılmaksızın söz konusu alan/dallar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kapatılabilecektir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında Bakanlık tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  İl milli eğitim müdürlüklerinden alan/dal açma/kapatma talep yazılarını ve eklerini inceler, değerlendirir, uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından “Makam
  Olur’u” verilir ve alan/dal açılır /kapatılır. İlgili Bakanlık “Makam Olur’u” yazısı, İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilir.
  • Bakanlık tarafından “Makam Olur’u” alınan alan/dalların bilgisi e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenir. İşlem basamakları “Bakanlık MEM İşlemleri/Özel Eğitim
  Meslek Alanı Tanımlama” ekranından açılmak veya kapatılmak istenen alan/dalla ilişkin Makam Olur’u sayısı ve tarihi yazılıp kaydet butonu tıklanarak işlem
  tamamlanmaktadır.
  • Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik veya hatalı durum tespit edilirse alan/dal açma/kapatma talebi gerekçeli olarak reddedilerek il milli eğitim müdürlüklerine bildirilir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

   

  - İl milli eğitim müdürlüğü özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi ilçe milli eğitim müdürlüklerinde  gelen alan/dal açma/kapatma talep ve evraklarını inceleyerek herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder.       

                                                          

   - Herhangi bir olumsuzluk /eksiklik bulunması durumunda evrakı düzenlenmesi için ilçe milli eğitim müdürlüklerine iade eder.

   

   - Alan/dal açma/kapatma ile ilgili evraklarda herhangi bir olumsuzluk eksiklik bulunmaması durumunda il milli eğitim müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim şubesine gönderir.          

   

   -İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim şubesi alan/dal açma kapatma kararını il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna sunar ve il istihdam ve mesleki eğitim kurulundan gelen kararı özel eğitim ve rehberlik şubesine gönderir.     

   

  -İl Milli Eğitim Müdürlüğü alan/dal açılması/kapatılması talebi ile ilgili uygunluk yazısı ile birlikte alan/dal açma/kapatma ile ilgili bütün bilgi ve belgeleri “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” gönderir.                 

   

  -Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında açılabilecek ilişkin alan/dallar yer almaktadır.

   

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?


  -İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi “Okul alan/dal ihtiyaç durum raporunu”  İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi “Okul alan/dal ihtiyaç durum raporunu” değerlendirerek bilgilerin, belgelerin ve evrakların uygunluğunu kontrol eder.
  - İlçe milli eğitim müdürlükleri okuldan gelen alan/dal açma/kapatma talep yazı, eklerini ve uygunluk belirten raporunu İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı ile gönderir.
  - İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi, okul tarafından gönderilen alan/dal açma talebinde herhangi bir eksiklik varsa tamamlanması ve düzeltilmesi için bir rapor düzenleyerek bu raporu okula resmi yazı ile iade eder.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında okul müdürlüğünce yapılması gereken işlemler nelerdir?

   Okul müdürlükleri bünyesinde okutulan/okutulacak alan/dalların açılması/kapatılması amacıyla okul müdürlüğünce ; 
   a) Alan/dal açılışında A4 kağıdına çizilmiş okulun vaziyet planı ile açılması planlanan alan/dal için belirlenen mekanın plan/krokileri
   b) Alan/dal açma / kapatma talebi konusunda gerekçe, sektör beklentileri ve ihtiyaç durumunu ifade eden raporu
   c) Ek-1 alan/dal açma/kapatma formu doldurularak ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

 • İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı hangi durumlarda alınır?

  Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin uygun eğitim kurumuna yerleştirilmesi sürecinde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı alınması gerekmektedir. Bu kapsamda;

  . Resmî bir okul veya kuruma ilk kez yapılacak yerleştirmede,
  . Kademeler arası geçişlerde bir üst kademeye yapılacak yerleştirmede,
  . Bulunduğu kademe içinde yeni düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda yapılan yönlendirmeye uygun eğitim ortamına yerleştirme de il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı alınması gerekmektedir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin taşındığı araçlarda görevli rehber personele, taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda verilebilecek görevler nelerdir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin “Rehber Personelin Görevleri” başlıklı 15 inci maddesinde görevleri açıklanmış ve 1 inci fıkranın (ç) bendinde de "Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak" hükmü yer almakta olup sorumluluğunda olan öğrencilerin özellikle temizlik ve beslenme gibi öz bakım becerilerini yapmalarına yardımcı olmaları gerekmektedir.  Bu kapsamda okul müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, rehber personelin öğrencilerin öz bakım ihtiyaçlarının giderilmesi ve öğle arasında öğrencilerin beslenmesine yardımcı olmaları gerekmektedir.

 • Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün mü?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin  " Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; "Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün değildir.

 • Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci ile hafif düzeyde otizmi olan bir öğrencinin aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün mü?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin  "İlköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde; "Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci ile hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan bir öğrencinin aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün değildir.

 • Özel Eğitim Uygulama Okulunda (III. Kademe) farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler uygulama sınıflarında aynı grupta eğitim alabilirler mi?

  Haftalık ders çizelgesi ve öğretmenlerin ek ders çizelgelerinin dağılımı açısından farklı sınıf seviyelerinden öğrencilerin aynı sınıfta eğitim almalarının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

 • Özel eğitim okullarında görevli özel eğitim öğretmenleri kadrosunun bulunduğu kademeden farklı bir kademede görevlendirilebilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlıklı 20 nci maddesinde  “(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.” ve  “(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.” hükümleri yer almakta olup söz konusu maddeler ile öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirmelerinin hangi şartlarda yapılacağı belirlenmiştir. Geçici Görevlendirmeler konulu 2017/22 sayılı Genelge ile geçici görevlendirmelere ilişkin dikkat edilecek hususlar açıklanmıştır. Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, bir öğretmenin başka bir okulda geçici görevlendirilebilmesi için aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrosunun bulunduğu okulda dolduramaması şartı bulunmaktadır.
  Diğer taraftan 5442 sayılı Kanunun “İl memurlarının tayin usulü” başlıklı 8 inci maddesi hükmü gereği öğretmenlerin, gerekli hallerde kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirmelerinin Valilik makamı tarafından yapılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 • Okul öncesi alan öğretmenleri destek eğitim odasında görev alabilirler mi?

  Müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak norm fazlası okul öncesi alan öğretmenleri aylık ve ek ders ücreti karşılığında destek eğitim odalarında haftada 30 saate kadar görev alabilirler. 

 • Evde eğitim, hastanede eğitim ve destek eğitim odalarına öğretmen görevlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

  Evde eğitim ve hastanede eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirilmesinin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden öncelikle istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda ise kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden resen görevlendirme yapılması gerekmektedir. Destek eğitim odasına ise öğretmen ihtiyacının öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden karşılanması, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması halinde okulda ders ücreti karşılığında görev alanlara görevlendirme yapılarak öğrencilerin eğitim hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerekmektedir.

 • RAM da görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında verilebilecekleri ders saati sayısı nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6 ncı maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir. Aynı Kararın 9 uncu maddesinin (a/1) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, rehberlik ve araştırma merkezinde 15 saat aylık ve 15 saat ek ders ücreti karşılığı ders görevini yerine getiren özel eğitim öğretmenleri evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir. Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler.

 • Okulda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir mi? Görevlendirildikleri takdirde azami ek ders saati nedir?

  Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı okutacakları ders saati sayısı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı ile belirlenmiştir. Okulda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları, söz konusu Karar’ın ekinde yer alan çizelgeye göre verebilecekleri ders saati sayısı kadar evde eğitim hizmetleri kapsamında görev alabilirler.

 • "Evde Eğitim Hizmeti" kapsamında haftalık ders saatlerinde değişiklik yapılabilir mi?

  Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi 2 nci fıkrasının (a) bendinde “Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır." hükmü ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendinde "İlköğretim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken merkezi sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler; ortaöğretim programlarını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise öğrencinin seçtiği ders yoğunluğu dikkate alınarak planlama yapılır." hükmü yer almaktadır.Bu çerçevede, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlamayı yapması gerekmektedir.

 • Özel eğitim sınıflarında Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılabilir mi?

  Bilindiği üzere, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin iş ve işlemler “Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu” çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Kılavuzun 7.4. maddesinde " Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda; 5 ile 6 ncı, 7 ile 8 inci, 9 ile 10 uncu sınıflar ve 11 ile 12 nci sınıflar birleştirilebilir."denilmektedir.Diğer taraftan, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak eğitim hizmetleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Anılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. Açılan özel eğitim sınıfının özelliğine göre bu sınıflarda ilköğretim programı ya da özel eğitim programları uygulanmaktadır. Bu çerçevede, ilköğretim programı ya da mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarında Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu çerçevesinde kurs açılabildiği için aynı programın uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için de Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu hükümleri doğrultusunda kurs açılabilmektedir.

 • Özel eğitim sınıflarında ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde değişiklik yapılabilir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 27 ve 28 inci maddelerinde özel eğitim sınıflarında sunulacak eğitim hizmetlerine ilişkin esaslar yer almaktadır. Bu kapsamda söz konusu Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler gereği özel eğitim sınıflarının ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından bünyesinde açıldığı okulda uygulanan programa uymaları gerekmektedir.

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde özel eğitim sınıfı açılabilir mi?

  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde ‘Özel eğitim meslek okulu programı’ uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. Bu kapsamda açılan özel eğitim sınıflarında özel eğitim meslek okulu meslek programları uygulanmakta olup meslek alanları ve dallarına yönelik eğitim atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile mesleki eğitim merkezleri de mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları arasına alınmıştır.  Ancak bu kurumlarda kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programları uygulanması, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrencilerin haftada bir veya iki gün okulda teorik, üç veya dört gün işletmede pratik eğitim almaları, kurumda haftanın her günü farklı öğrencilerin bulunması, öğrenci iş ve işlemlerinin e-Okul sistemi üzerinden değil e-Mesem sistemi üzerinden yapılması ve e-Mesem sisteminin e-Okulla entegre bir sistem olmaması gibi eğitim ve öğretim sürecine ilişkin hususlar değerlendirildiğinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için mesleki eğitim merkezlerinde özel eğitim sınıfının açılması uygun olmayacaktır.

 • Evde eğitim hizmetlerinin sunulmasında ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi yapılabilir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde; "Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmesinde öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda veya o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında veya rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır."  hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, evde eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirilmesinin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden öncelikle istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda ise kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden resen görevlendirme yapılması gerekmektedir.

 • Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerine ve hastane bünyesinde açılan sınıflarda görevli öğretmenlere nöbet ücreti ödenir mi? Ödenirse bu ücret %25 artırımlı olarak ödenir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinde yer alan hüküm gereği özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarında kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek nöbet görevini yerine getirmektedirler. Bu öğretmenlere ayrıca nöbet görevi verilmez. Bu şekilde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine haftada 3 saat nöbet ücreti %25 artırımlı olarak ödenir. Sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri hastane sınıfları da özel eğitim sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Hastane sınıfında üzerine sınıf sorumluluğu verilen kadrolu öğretmenler özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gözetimine devam ederek nöbet görevini yerine getirirler. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hastane sınıflarında üzerine sınıf sorumluluğu verilen kadrolu öğretmenlere de haftada 3 saati geçmemek üzere nöbet ücreti %25 artırımlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

 • Araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik izinlerinde katılımcılardan ücret talep edebilir miyim?

  Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, katılımcılardan ücret talep edilen herhangi bir araştırma, yarışma ve sosyal etkinliğe izin verilmeyecektir.

 • Araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik izinlerinde öncelikle neye dikkat etmeliyim?

  Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, araştırma, veri toplama araçları, yarışma ve sosyal etkinlik başvuruları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan hakları alanındaki uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Hakkındaki Kanun ile yürülükteki tüm düzenlemeler ve politika belgelerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

 • Genel müdürlüğe bağlı bir okulda araştırma ve veri toplamak istiyorum ne yapmalıyım?

  Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, sadece bir ilde gerçekleştirilecek araştırma, yarışma ve sosyal etkinlikler için ilgili il milli eğitim müdürğüne; birden fazla ilde gerçekleştirecekler için uygulamanın yapılacağı kurumların bağlı olduğu genel müdürlüğe, Bakanlığın birden çok birimini ilgilendiren başvurular ile uluslararası başvurular için ise YEĞİTEK'e  ayse.meb.gov.tr adresi üzerinden müracat edilecektir.

 • Hibe çağrılarına nereden başvurabilirim?

  Hibe çağrısı yapan kurum/kuruluşların internet sayfalarından örn çalışma bakanlığı, ulusal ajans, avrupa komisyonu, kalkınma ajansları vb.(www.ikg.gov.tr,www.ua.gov.tr,www.ytb.gov.tr, www.ankaraka.org.tr,www.istka.org.tr,www.stgm.org.tr,www.sodes.gov.tr,www.tubitak.gov.tr,
  http://www.gsb.gov.tr/) başvurabilirsiniz.

 • Proje yazma ve yürütme eğitimlerini nereden ve nasıl alabilirim?

  Mahalli ve merkezi olarak Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl açılan hizmetiçi eğitim programlarından mebbis üzerinden başvurarak proje eğitimi alabilirsiniz.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

 • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. konaklama ücreti tarafıma ödenir mi?

  Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanacak olup, konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez.

  Yatacak yer temini için ödenen ücretlerde her yıl yayınlanan Bütçe Kanununun eki “H “cetveline göre gündeliğin %60 artırımlı tutarı ödenir. Örneğin gündelik tutarı 400 TL ise %60 artırımlı tutarı 640 TL ödenir.

  Almaya hak kazandığınız günlük konaklama tutarınız; görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %60 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır."

 • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. 'de gündelik ne kadardır?

  Gündelik ücretiniz, her yıl yayınlanan Bütçe Kanununun eki “H” cetvelinde yer alan ve karşılığı kadro derecenize göre gösterilen tutardır.

  Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

 • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. de yol ücreti ödeniyor mu?

  Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat (Alışılmış, genelin tercih ettiği) olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

  Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. 

 • Başvuru yapmış olduğumuz faaliyete kabul edilip edilmediğimizi nasıl öğreniriz?

  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm süreç MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülünden takipedilebilmektedir. Faaliyet onay süreci tamamlanan faaliyetlerde SMS ve e-posta ilgi bilgilendirme yapılmaktadır. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak olanlara ait duyuru il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince okullarınıza yapılmaktadır.

 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılamadığımızda ne yapmalıyız?

  Kursiyer olarak alındığınız faaliyetlere katılım zorunludur. Ancak yasal mazeretiniz olması durumunda mazeretinizi belgeleri ile birlikte okul/kurumunuz aracılığıyla Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

 • Merkezi faaliyetlere başvuru yaparken eğitim merkezleri neden görünmüyor?

  Başvurular faaliyetin konusuna göre yapılmaktadır. Eğitim merkezi, başvuruların tamamlanmasından sonra onay sürecinde görülmekte ve istenirse faaliyet başvurusundan vazgeçilebilmektedir.

 • Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımcı seçim kriterleri nelerdir?

  Her faaliyetin seçim kriterleri düzenlenen faaliyetin özellikleri, hedef kitlesi, faaliyetin düzenlenme amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak çoğu faaliyetlerde kursiyer seçiminde; kıdem, daha önce katıldığı merkezi hizmet içi eğitim faaliyet sayısı ve bulunduğu yıl içerisinde başka bir merkezi faaliyete hiç katılmayanlar arasından iller için belirlenen kontenjana göre ilgili Genel Müdürlük ve branşa göre katılımcılar seçilmektedir.

 • Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Nasıl Katılabilirim?

  MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülünden planlanan eğitimlere başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden yayında olan eğitimleri istediğiniz zaman diliminde tamamlayarak MEBBİS Modülünden bir hafta sonra sertifikanızı alabilirsiniz.

 • Öğretmenlik Uygulamasının yapıldığı yer neresi olmalıdır?

  Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi Madde 8. (1) Öğretmenlik Uygulaması , ilgili yükseköğretim  kurumunun bulunduğu İl genelinde yer alan resmi eğitim ve özel eğitimkurumlarıe özel öğretim kurumlarında yapılır.

 • İl genelinde öğretmenlik uygulamasının yapılacağı öğretmenlik alanında görev alacak yeterli sayıda öğretmen bulunmaması halinde ne yapılabilir?

  Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergenin İstisnai durumlar Madde 3. Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile sınırlı olmak ve Bakanlığın uygun görmesi durumunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artırılabilir.

 • Öğretmenlik uygulamasının dönemi ve süresi ne kadardır?

  Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda bir yılda iki dönemden az olmamak üzere yapılır.

  Güz ve bahar dönemleri her bir dönem 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 8 (altı) ders saati uygulanacak şekilde ve haftada 96 saat olarak öğretmenlik uygulaması  haftada 6 ders saati her bir dönemde 72 (yetmiş iki) saat olmak üzere toplam 144 (yüz kırk dört) ders saatinden oluşur.

 • Öğretmenlik uygulamasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla öğretmen ve akadesiyen başına kaç tane öğrenci verilebilir?

  7 -Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi Kapsamında;

  MADDE 9 – a) İl millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü tarafından, uygulama eğitim kurumu olarak seçilebilecek kurumların müdürleri ile iş birliği yapılarak uygulama eğitim kurumları ve her bir eğitim kurumunun tür ve derecesine göre uygulama öğrencisi kontenjanı; her bir uygulama öğretmeni başına en fazla 6 (altı), her bir uygulama öğretim elemanı başına en fazla 12 (on iki) öğrenci olacak şekilde öğretmenlik alanları itibarıyla düzenlenir.

 • İl genelinde öğretmenlik uygulamasının yapılacağı öğretmenlik alanında görev alacak yeterli sayıda öğretmen bulunmaması halinde ne yapılabilir?

  Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergenin istisnai durumlar madde 3. öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile sınırlıolmak ve Bakanlığın uygun görmesi durumunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artırılabilir.

 • Öğretim sırasında hangi öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecek?

  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecektir.

 • Öğretmenlik Uygulamaları dersi nasıl ve ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

  Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan öğrenciler ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolüne istinaden, Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kararı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ve “Eki Çizelge”de belirtilen alanlarda gerçekleştirilmektedir.  Öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü ve Fakülte Uygulama Koordinatörünün iş birliğinde ilde görev yapan ve Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen sayısı/branşı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Bursunu almanın şartları nelerdir?

  3580 sayılı “Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yasa” kapsamında çıkarılan Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe göre öğretmenlik mesleğini cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla burs verilmektedir. Bakanlığımız bursu, 06/03/2004 tarih ve 25394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5102 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelik çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

  Buna göre;

  Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan ve verilen kontenjana giren öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.

  Bakanlığımızca burs verilecek öğrencilerde ayrıca;

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. 22 yaşını geçmemiş olmak,

  3. Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda Mahkeme Kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak,

  4. ÖSYS tercih bildirim formunda öğretmen yetiştiren fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını (branşlarını) ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa ilk beş tercihinde yerleşerek (burs verilmesi planlanan branşların olduğu öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin listesi ÖSYM tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten sonra açılan bölümlere yerleşenler, kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrenciler, açık öğretim kapsamında bulunanlar, Türkiye dışındaki devlet üniversitelerine yerleşen öğrenciler, Ek yerleştirmeyle yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ve özel üniversitelere yerleşen öğrenciler hariç) kesin kaydını yaptırmış olmak,

  5. Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak,

  6.ÖSYM’ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmiş olmak.

 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) hangi alanlarda yapılmaktadır?

  T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)' nin ÖSYM tarafından uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere Sınav Protokolü düzenlenmiştir.

  2022 yılından itibaren Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak alanlar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği olarak belirlenmiştir. 

  Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılmaktadır

 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personelin Bilimsel Toplantılara katılımı nasıl gerçekleştirilmektedir?

  Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatına bağlı resmî eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini arttırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri için yurt içindeki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımları ilgi “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

 • Emekli olan öğretmenler Hizmet Şeref Belgesini nereden alabilirler?

  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği MADDE 16 – (1)(b)(c) de İl kutlama kurulları;” Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için Hizmet Şeref Belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini, Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgelerinin adreslerine gönderilmesini” sağlar denilmektedir. İlgi yönetmelikle sadece içinde bulunulan yıl içerisinde emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilmektedir.

 • Öğretmen memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi hangi yolla bildirebiliriz?

  Öğretmene teşekkür mesajları 444 0 632 nolu MEBİM iletişim merkezine telefonları aranarak oluşturulabilmektedir.

 • Emekli öğretmen kartımı nereden çıkartabilirim?

  Emekli kimlik kartları kişinin emekli olduğu Millî Eğitim Müdürlüklerince 1 adet fotoğrafla beraber şahsen başvurulması halinde düzenlenerek verilmektedir.

 • 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla veliler ve okul aile birlikleri tarafından öğretmenlere bir hediye yarışı başlıyor. Velileri külfete sokacak meblağlar isteniyor. Bu sebeple Bakanlık eliyle Öğretmenler Günü hediyesiyle ilgili bir çerçeve çizilip yayınlamasının öğretmenler açısından güzel olacağını düşünüyorum.

  MESLEKİ ETİK İLKELER” başlığı ve “Hediye Alma 12.Madde alt başlığında, “Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez” denilmektedir. 

  Sayın velilerimizin, Öğretmenler Gününde öğretmenlerimize hediye alma zorunluluğu yoktur. Ancak velilerimize ve öğrencilerimize, öğretmenlere hediye alma konusunda zorlama vb. davranışların olması durumunda, bahse konu hediyenin nerede ne miktarda alındığının net yazılı müracaatla bildirilmesi durumunda gerekli yasal işlemler okul/kurumlarca yapılmaktadır.

 • 24 Kasım Öğretmenler Günü için İl temsilcisi öğretmen seçilmek ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine kabul görmek için ne yapılması gerekir?

  Her yıl Bakanlığımız koordinesinde Ankara da gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Tören ve Etkinliklerine 81 ilimizden katılacak olan öğretmenlerimiz “Öğretmenler Günü Genelgesi” çerçevesinde görev yaptıkları illerince Genelge eki seçim esasları çerçevesince belirlenmekte olup, 81 ilden seçilen öğretmenlerimiz onay verilmesi halinde Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmektedir. Bunun dışında Bakanlığımızın herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

 • Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılacak mı?

  Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  Öğretmenlik Meslek Kanununa yönelik mevzuat çalışmaları, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı da öğretmenlerimizin ve ilgili diğer paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak sürdürülmektedir.

 • 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kimi hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesince verilen 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararında iptal edilen hükümler nelerdir?

  Söz konusu davaya ilişkin Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

  Gerekçeli kararda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun;

  1- Aday öğretmenlik sürecini düzenleyen 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda …”  ibaresi,

  2-  5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan, “Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların,”  hükmü,

  3- 5’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; “Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”  hükmü,

  4- Öğretmenlik kariyer basamaklarını düzenleyen 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; “Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,”  hükmü,

  5- 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “.. ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar…”  ibaresi,

  6- 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan; “Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”  hükmü

  iptal edilmiştir.

 • Anayasa Mahkemesine açılan 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kimi hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin verilen gerekçeli karar yayımlandı mı?

  Söz konusu davaya ilişkin Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

 • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenlerin tabi tutulacağı uyum eğitimi nedir?

  Adaylık Uyum Eğitimi yüz yüze 30 saatlik eğitimi kapsamaktadır. Aday öğretmenler, görevlerine başladıkları ilk iki hafta içerisinde görev yaptıkları eğitim kurumunu tanıtan bir uyum eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim kurumunca düzenlenecek uyum eğitiminin süresi 5 saattir. Bu eğitimde, öğretmenin görev alacağı eğitim kurumunun özellikleri, kuralları, işleyişi ve öğretmenin görev ve sorumluluklarına yer verilmeli, eğitim kurumunun bina ve bölümleri tanıtılmalıdır. Uyum eğitiminde, eğitim kurumunun bulunduğu mahallin temel özellikleri, sosyo-kültürel çevre, veli ve öğrenci profilinin temel özellikleri de aktarılmalıdır.

  Aday öğretmenlere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince de yüz yüze uyum eğitimi düzenlenir. Bu eğitimin süresi 25 saat olup mahallî hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenir. Eğitimde aday öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, aday öğretmenin görev yapacağı il/ilçenin temel özelliklerine yer verilir.

 • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenler zorunlu ve seçmeli olarak kaç saat eğitim almalı?

  Adaylık eğitimi, aday öğretmenin uzaktan eğitim yöntemiyle alacağı 210 saatlik eğitimi ifade eder. Bu eğitimlerin 180 saati tüm aday öğretmenler için zorunlu olan konulardan, 30 saatlik kısmı ise sunulan konu havuzundan öğretmenin tercihine göre verilecek seçmeli konulardan oluşmaktadır.

 • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacaktır?

  12.05.2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıklarına yönelik iş ve işlemler, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin aday öğretmenlere ilişkin hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.

  Söz konusu aday öğretmenlerin adaylıkları; il millî eğitim müdürünce belirlenen eğitim müfettişi/ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı/il veya ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, danışman öğretmen ve eğitim kurumu müdüründen oluşan Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu Programı tamamlamış olmaları hâlinde kaldırılacaktır.

 • 12.05.2022 tarihinden önce atanan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacak?

  12.05.2022 tarihinden önce aday öğretmen olarak atananların adaylıkları; 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama görevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları hâlinde kaldırılır.

 • Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvurularında hangi süreler dahil edilir?

  03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde;

  "(1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır.

  Bu sürelere;

  a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

  b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

  c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

  ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

  d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

  e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

  f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

  g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

  ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,

  dâhil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

 • Kariyer basamakları sınavından kimler muaf tutulmaktadır?

  Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • 2005-2006 yıllarında yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı puanı hala geçerli midir?

  Mülga Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin "Sınavın değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve geçerlik süresi" başlıklı 17'nci maddesi gereğince 2005-2006 yıllarında yapılan sınav puanının geçerlik süresi dolmuştur.

 • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar nelerdir?

  Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

  a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

  b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

   ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

  d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

  şartları aranacaktır.

  Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde ise;

  a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

   b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

   ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

   d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

  şartları aranacaktır.

Personel Genel Müdürlüğü

 • Kamuda görev yapan öğretmenlerin ücret karşılığı özel ders verip veremeyecekleri?

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir.

 • Kamuda görev yapan öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında ücretli olarak derse girip giremeyecekleri?

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8'inci maddesinde; ihtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebileceği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

 • Kamu çalışanları memur/öğretmen olarak görev yapan memur/öğretmenlerin şirket ortağı olabilirler mi?

  Konu hakkında Devlet Personel Başkanlığının 12/02/2014 tarihli ve 506 sayılı görüş yazısında; limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

 • Öğretmenlerin kılık ve kıyafetleri ile ilgili olarak bir düzenleme yapılacak mı?

  Devlet memurlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilmiştir.

 • Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında, okul çağında çocuğu bulunan çalışanlara yönelik bir düzenleme var mıdır?

  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 13/03/2020 tarih ve 66836956-010.07.01-E.12362 sayılı Yazıları gereği; "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması" gerekmektedir.

 • Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarında çalışan engelli personel izinli sayılmakta mıdır?

  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 13/03/2020 tarih ve 66836956-010.07.01-E.12362 sayılı Yazıları gereği;

  'Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları'

  gerekmektedir.

 • Yapmakta olduğum bir akademik çalışmada kullanılmak üzere branşında kaç öğretmen atandığına ilişkin bilgi verilmesini istiyorum.

  Yapmış olduğunuz akademik çalışmaya ilişkin veri talebini içeren dilekçenizin Fakülte/Enstitünüz tarafından resmi yazı ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi halinde bilgi talebiniz değerlendirmeye alınabilecektir. Buna yönelik uygulamalar http://ayse.meb.gov.tr linkinde yer almaktadır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları ulusal ve uluslararası araştırma uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin talepleri Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Araştırma Uygulama İzinleri ile ilgili genelgesi 21.01.2020 tarihli ve 1563890 sayılı Genelgesinde (2020/2) http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2034.pdf açıklamalar yer almaktadır.

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan il bazlı sözleşmeli öğretmen sayısını öğrenmek istiyorum.

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının İstatistikler Başlıklı http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 Linkte yer almaktadır. (sayfa-54)

 • Branşlarında kaç tane açık kontenjan öğretmen sayısı ne kadardır?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler uygun görülen zamanlarda kamu oyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşımlar dışında talebinize ilişkin verilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik kapsamında uygun bulunmamaktadır.

 • Branşlarında kaç tane açık kontenjan öğretmen sayısı ne kadardır?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler uygun görülen zamanlarda kamu oyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşımlar dışında talebinize ilişkin verilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik kapsamında uygun bulunmamaktadır.

 • Öğretmenlere zorunlu çalışma affı gündemde midir?

  Halen yürürlükte bulunan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 06/05/2010 tarihinden sonra Bakanlığımız öğretmen kadrolarında göreve başlayan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdür. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda Bakanlığımızca kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.

 • Sözleşmeli öğretmen atamasında (Türkçe, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, bilişim teknolojileri, v.s...) alanlara fazla kontenjan talep ediyorum.

  Bakanlığımıza atama izni verilen öğretmen kadrolarının alanlar itibariyle dağılımında, ülke genelinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları ve illerin alanlar bazında ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle planlama yapılmaktadır. Bu planlamada ülke genelinde dengeli öğretmen dağılımı esas alınmakta, herhangi bir alanın öncelikli hale getirilmesi söz konusu olamamaktadır.

 • Daha önce Bakanlık kadrolarında görev yapan ve istifa ederek ayrılan öğretmenlere yönelik yeniden atama ya da kurumlar arası yeniden atama yapılacak mıdır?

  Bakanlığımızca Eylül 2016 itibariyle sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmiştir. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen atamaları, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca yapılan duyurular doğrultusunda gerçekleştirilmekte, başvurular elektronik başvuru sayfası aracılığıyla alınmaktadır. Ancak şu an için yeniden atama ve kurumlar arası yeniden öğretmen ataması kapsamında herhangi bir planlama ya da takvim bulunmamakla birlikte bu yönde bir atama olması halinde Bakanlığımız resmî internet adresinden (http://personel.meb.gov.tr) yayımlanacak duyuruda gerekli açıklamalara yer verilecektir. Bu çerçevede yapılacak duyuruları takip ediniz.

 • KPSS sıralamasına göre kontenjanda olmama rağmen sözleşmeli öğretmen sözlü sınavına neden çağrılmadım?

  Bakanlığımızca KPSS' ye ilişkin herhangi bir sıralama yayımlanmamaktadır. Sözleşmeli öğretmen atama işleminde, her alan için kontenjan sayısının 3 katı aday KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenerek sözlü sınava katılacak adaylar belirlenmekte, alanlar bazında minimum puanlar Bakanlığımız resmî internet adresinde (http://personel.meb.gov.tr) yayımlanmaktadır. KPSS sonucuna göre alanında 3 katı aday arasına giremeyen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamamaktadır.

 • Zorunlu çalışma ek hizmet puanı kimlere verilir?

  17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden..." hükmünden de anlaşılacağı üzere, zorunlu çalışma kapsamındaki eğitim kurumlarından birine 06/05/2010 tarihinden sonra zorunlu çalışma yükümlüğünü yapmak üzere atanıp halen aynı kurumda görevine devam etmekte olan öğretmenler zorunlu çalışma ek hizmet puanından yararlanabilmektedir.

 • Ders ücreti karşılığında belirli bir süre çalışanların sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılmakta mıdır?

  Hayır yapılmamaktadır. Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 15 inci madde (mülga) gereğince Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere verilen 5000 kontenjana öğretmen atama işlemleri yasa maddesinde belirtilen 6 aylık süre içerisinde tamamlanmış olup bugün itibariyle bu doğrultuda bir atama işleminin gerçekleştirilmesine olanak bulunmamaktadır. Bakanlığımız eğitim kurumlarına sözleşmeli öğretmen atama işlemleri 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ve Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Öğretmen olarak atanabilmek için adayların KPSS den, atanacakları alan için Bakanlığımızca belirlenecek taban puan ve üzerinde puan almaları ve atama dönemlerinde yapılacak duyurular doğrultusunda usulüne uygun başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • Ders ücreti karşılığında görevlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Bakanlığımız eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında Valilikler/Kaymakamlıklarca yapılmaktadır.

 • Sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev yaptıkları süre sözleşme süresinden sayılacak mıdır?

  Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak görev yapmak üzere görevden ayrıldıklarında sözleşmeleri feshedilmektedir. Bu çerçevede 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev yaptıkları süreler sözleşme süresinden sayılamamaktadır.

 • Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilir mi?

  Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilmektedir. Askerliğini "asker öğretmen" olarak yapmak isteyenlerin, kurumlarından öğretmen olduklarına dair Ek-A belgesi alarak askerlik şubelerine vermeleri gerekmektedir. Asker öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri Millî Savunma Bakanlığınca yapılmaktadır.

 • Güvenlik soruşturmaları yapılacak mıdır?

  Güvenlik soruşturmalarına ilişkin ilgili kanun maddesi, Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu kapsamda bu tarihten sonra yapılan atamalarda güvenlik soruşturması yapılmamaktadır. Ancak yasa koyucu ilgili makamlarca herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda Bakanlığımızca ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 • Sözleşmeli öğretmenin evlenme halinde ne kadar izin verilir?

  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre sözleşmeli öğretmenin evlenmesi halinde yedi gün izin kullanabilir.

 • Sözleşmeli öğretmenler annesinin hastalığından dolayı refakat izin kullanabilir mi?

  Sözleşmeli öğretmenin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin son fıkrasına göre en fazla 3 ay refakat izin kullanabilir.

 • Kadrolu öğretmen olarak görev yapanların, memuriyet öncesi özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak çalıştığı süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilir mi?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-C/5 maddesine göre özel okullarda "öğretmenlik" veya "yöneticilik" yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kadrolu öğretmen olarak atananların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebilmektedir. Söz konusu madde de "uzman öğretici" unvanına yer verilmediğinden, özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak görev yapanların bu hizmet sürelerinin memuriyete esas kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

 • Memur kardeşinin hastalandığından dolayı refakat izni kullanabilir mi?

  Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar refakat izni kullanabilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

 • Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresi doğum sonrasına aktarılabilir mi?

  13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 6) Öğretmenlere Verilecek Analık İzni" başlıklı 10 uncu maddesinin (b) şıkkında; Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi fiilen çalışmadığı 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılması mümkün değildir.

 • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin sigorta prim gün sayıları nasıl belirlenir?

  Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki yazısı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak görev yapanların prim ödeme gün sayılarının 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu; uzman ve usta öğretici statüsü dışında görev yapanların prim ödeme gün sayılarının ise, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir. (Bakınız. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.07.2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19. 115706-45/10283 sayılı yazısı.)

 • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacını kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı durumlarda, uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saate kadar, belirtilen nitelikleri taşımayanlardan olmak üzere iki farklı şekilde görevlendirme yapılmakta ve bunlar, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlanmaktadır.(Bakınız. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Saatlerine İlişkin Karar ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik)

Strateji Geliştirme Başkanlığı 


 • Sorular ve Cevaplarla Strateji Geliştirme Başkanlığı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

  Strateji Geliştirme Başkanlığına ait diğer soru, görüş ve önerileriniz için tıklayınız.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

 • Beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden okul öncesi eğitim kurumlarında yararlanılabilir mi? Bir şubede kaç stajyer bulunabilir?

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanıldığı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bu doğrultuda mevzu bahis Yönetmeliğin 45’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bir şubede en fazla bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla okul öncesi eğitim kurumlarında 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanılır. Beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının o il/ilçe merkezindeki okul öncesi şube sayısından fazla olması durumunda; her şubeye birer öğrenci verilmiş olması kaydı ile bir şubeye birden fazla da öğrenci verilebilir. Bu öğrencilerin okul/sınıflara yoğunlaşmayı engelleyecek şekilde dengeli olarak dağıtımı sağlanır. Beceri eğitimi yapılacak okul öncesi eğitim kurumlarının planlaması il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılır.” hükmü gereği öncelikle bir il/ilçe merkezinde her bir şubede en az bir stajyer öğrenci bulundurulur.

  Stajyer öğrenci sayısının bir il/ilçe merkezinde okul öncesi şube sayısından fazla olması durumunda bir şubeye ikinci bir stajyer öğrenci verilebilir.

 • Çocuk kulüplerinde ne tür etkinlikler yapılır?

  Çocuk kulüplerinde yapılacak etkinlikler,Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kulüp etkinlikleri, Türk millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri ile eğitim/öğretim programlarına uygun olarak yürütülür.” ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen “(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü etkinliklerinde; çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır. Ancak, ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalara yer verilebilir.” hükmü doğrultusunda belirlenir.

 • Çocuk kulüplerinin çalışma saatleri nasıldır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kulübün çalışma esasları” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüp etkinlik saati günlük 2 çalışma saatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30’da sona erdirilmesi zorunludur. Yarıyıl ve yaz tatilinde günlük 10 etkinlik saatine kadar kulüp faaliyeti yapılabilir.” hükmü gereği eğitim saatleri dışındaki zamanlarda açılan çocuk kulüplerinde yürütülen etkinlikler en geç 18.30’da sonlandırılmalıdır.

 • Çocuk kulüplerinde kimler görev alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kulüp koordinatör öğretmeni, öğretmen ve usta öğretici görevlendirilmesi ve görevleri” başlıklı 12’inci maddesindeki “(1) Çocuk kulübünde görevlendirilecek usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi hâlinde koordinatör öğretmen, yönetim kurulunca tespit edilir. İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma, sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır ve dosyasında bulundurulur. (2) Alan dışından görevlendirilen usta öğreticilere, rehberlik ve gözetim faaliyetlerini yürütmek üzere üç gruba kadar 1 (bir) koordinatör öğretmen görevlendirilir. Grup sayısının üçü geçmesi halinde ikinci koordinatör öğretmen görevlendirilir. İstekli olmaması durumunda okul dışından da alan mezunu öğretmenler koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir. (3) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürürler. Bu süre 15 günü geçemez.” hükümler gereği çocuk kulüplerinde usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi halinde koordinatör öğretmen görevlendirilebilir. Öğretmenlerin ve usta öğreticilerin çocuk kulüplerinde görev alması isteğe bağlıdır.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında açılan çocuk kulüplerine kayıt ne zaman başlar ve bu kulüplere kimlerin kaydı yapılabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kayıt zamanı” başlıklı 8’inci maddesine göre çocuk kulüpleri kayıtları ilgili eğitim öğretim yılı kayıtları ile başlar ve eğitim öğretim yılı süresince devam eder.

  Aynı Yönergenin 9’uncu maddesine göre çocuk kulübüne kayıtlarda sırasıyla “çocuk kulübünün kurulduğu okula kayıtlı olan çocuklara, çocuk kulübü kurulmayan okullardaki çocuklara ve herhangi bir okula kaydı olmayan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara” öncelik verilir. Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır.Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk kulübü açılabilir mi?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk kulüpleri gerekli şartların sağlanması durumunda açılabilir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (Ek-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda aynı Yönergenin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “Okul yönetimi, bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için okulda kurulacak kulüplere kayıtlar başlamadan önce; kurumun türünü, imkân ve şartlarını, öğrencilerin sınıf seviyesini, çevrenin sosyo- ekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerini dikkate alarak karar verir.” hükmü doğrultusunda okul yönetimince gerekli iş ve işlemler yürütülür.

  Okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarında açılacak çocuk kulübü Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 5’inci maddesinin yedinci fıkrası gereği isteğe bağlı ve ücretlidir; ayrıca veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya zorlanamaz.

 • Taşıma yoluyla eğitim yapılan okullar bünyesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ders saati bittiği halde okul çıkış saatine kadar okulda bekletilebilirler mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde veetkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar." hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders bitiminden sonra yerine getirirler.

  Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez.

 • Okul öncesi öğretmenleri teneffüslerde koridorda, katlarda ve bahçede nöbet tutarlar mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar." hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders bitiminden sonra yerine getirirler. İlgili okulun teneffüs saatlerinde okul öncesi öğretmeni kendi sınıfında çocukların başında olduğu için teneffüs nöbetini de fiili olarak tutmuş sayılmaktadır.

  Yönetmelik hükmü gereği bu öğretmenlere, dersler başlamadan önce veya ders saatlerinden sonra okul öncesi öğrencilerinin olmadığı katlarda, koridorlarda veya bahçelerde nöbet tutturulması, okulun teneffüs saatlerinde nöbet görevi adı altında sınıflarından dışarıda görev verilmesi mümkün değildir.

  Okul öncesi öğretmenlerinin nöbet görevi; diğer öğretmenlerin nöbetlerinde olduğu gibi derslerin başlamasından 30 dakika önce başlar, anaokulu, ana sınıfı veya uygulama sınıfının son dersinin bitiminden 30 dakika sonra da sona erer. İlgili okulun öğretmenler kurulunda alınan karara göre bu süreler 15 dakikadan az olmamak üzere kısaltılabilir. Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik saati süreleri nasıldır? Okul öncesi eğitim kurumlarında teneffüs yapılabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin (a) bendinde yer verilen “okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır.ifadesi gereği okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimin aralıksızolacak şekilde ve her bir etkinlik saatinin 50 dakika olacak şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu maddeden okul öncesi eğitim kurumlarında teneffüs uygulaması bulunmadığı ve etkinlik saatlerinin güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerdiği anlaşılmaktadır.

   Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de okul öncesi eğitimde yaş grubunun küçük olmasından dolayı etkinlik saatleri; beslenme, dinlenme, serbest etkinlik gibi faaliyetleri de  kapsayacak şekilde bütüncül  bir şekilde uygulanmaktadır. Her mesleğin kendine has özelliği ve zorunlulukları olduğu gibi etkinliklerin kesintisiz ve bütüncül olarak yürütülmesi de okul öncesi eğitimin bir özelliği ve gereğidir. Henüz öz bakım becerileri gelişmemiş çocuklara öğretmen gözetim ve denetimi olmaksızın teneffüs yaptırılması pedagojik açıdan uygun değildir.

 • Okul öncesi eğitim kurumları kayıtlar nasıl yaptırılır? Okul öncesi eğitim kurumlarında nakil nasıl yapılır?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların kayıtları Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasındaki “(Değişik:RG-25/6/2015-29397)  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendindeki “Çocuğun aday kaydı e-Okul sistemi üzerinden alınır. Kesin kaydı yapılan çocukların velilerine Acil Durumlarda Başvuru Formu EK-1doldurtularak Sözleşme EK-2 imzalanır.” hükmü gereği yapılır.

  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında öğrenci nakli Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12’nci maddesindeki “(1) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini, öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-Okul sisteminde gerçekleştirir. (2) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz. (3) İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.Yine aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendindeki "Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınır...." ifadesi gereği çocukların öncelikle kayıt alanındaki okula kayıt edilmesi gerekmekle birlikte fizikî mekanı müsait olan kayıt alanı dışındaki okul öncesi eğitim kurumlarına nakil  yaptırılması da  mümkündür.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında bir şubede kaç çocuk bulunabilir?

  Ancak okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecektir.

 • Okul öncesi eğitimde çocukların yerleştirileceği kurumlar neye göre belirlenir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir." hükmü gereği okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına devam edecek olan çocukların kayıt edileceği okullar belirlenip e-Okul sistemine işlenir. 

  Okul öncesi eğitim isteğe bağlı bir kademe olmasına rağmen bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak olan her çocuk,yerleşim yeri adresinin yakınındaki bir okul öncesi eğitim kurumunun aday kayıt sistemine düşmektedir.  Çocuğun hangi okulun aday kayıt sisteminde olduğu en yakın okul öncesi eğitim kurumundan ya da yerleşim yeri adresinin bulunduğuil/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden öğrenilebilir.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunlu mudur?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı6. maddesinin (a) bendinde yer verilen “okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılmamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.”ifadesi gereği ve üst politika belgelerindeBakanlığımızın her eğitim kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de tüm okullarda normal eğitime geçmek hedefi doğrultusunda okul öncesi eğitimde normal eğitim yapılması esastır.

  Ancak okul öncesi çağ nüfusunun fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde normal eğitim yapıldığında okula gelemeyecek 5 yaş çocuklar varsa normal eğitim yapılması mümkün değildir. Yine okulun kayıt alanındaki 5 yaşında olan bütün çocuklar kayıt edilmiş olmasına rağmen 4 veya 3 yaş çocukların kayıt talebi varsa bu çocukların da eğitimi için ikili eğitim yapılabilir.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt veya aidat ücreti alınır mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67’nci maddesinin birinci fıkrasına göre “Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir."

 • Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendindeki “Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra  fiziki imkânların yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilir.”, (b) bendindeki “Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.” ve (c) bendindeki “İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.” hükümleri gereği okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanındaki 57-68 aylık çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun fiziki imkânları yeterliyse yine büyük yaşlardan başlanarak 36 aya kadar olan çocukların da kaydı yapılabilir.

  Örneğin 2023-2024 eğitim öğretim yılında anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına öncelikli olarak 2018 doğumlu çocuklar kaydedilir. 2018 doğumlu çocukların kaydı tamamlandıktan sonra fiziki mekânları uygun olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2020 arasında doğan çocuklar, ana sınıflarına ise 2019 doğumlu çocuklar kaydedilir. Bir okulun kayıt alanında, bir sonraki yıl ilkokula başlayacak kayıtsız çocuklar varken daha küçük çocuklar için sınıf açılması mevzuata aykırı bir işlem olacaktır.

 • İlkokula kayıt erteleme için rapor alınabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ;

  “İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

  Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.”

  hükümleri kapsamında ilkokula kayıt işlemleri yapılmakta olup söz konusu maddenin (b) bendinde yapılan 10/7/2019 tarihli değişiklikle sağlık raporu istenmesi uygulaması kaldırılmıştır.

 • 100 Temel Eser Uygulaması devam ediyor mu?

  Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulanmaya başlanan 100 Temel Eser uygulaması Bakanlığımızca yapılan detaylı araştırma ve çalışmalar da dikkate alınarak  2018/17 No’lu Genelge ile  uygulamadan kaldırılmış olup öğrencilerimizin öğretmenlerimizin rehberliğinde Anayasa’ya, yasalara ve milli eğitimin temel amaçlarına ters düşmeyecek, millî ve insanî değerlere saygılı bütün eserlerden yararlandırılması sağlanmıştır.

 • Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim uygulamasına yönelik öğretim programı ile materyallere nasıl ulaşabilirim ?

  Yabancı Dil Ağırlıklı öğretim programına tegm.meb.gov.tr adresinden “yayınlarımız” bölümünden ulaşılabilmektedir. Söz konusu öğretim programına uygun ve alternatifli olarak hazırlanan destek materyallerine ise EBA ile birlikte tegm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 • Ortaokul öğrencilerimizi akademik olarak desteklemek için hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor?

  Öğrencilerimizi yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde akademik olarak desteklemek ve derslerin işlenişindeki verimliliği artırabilmek amacıyla  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Buna göre ortaokul öğrencilerimize yönelik ;

  Ortaokulda her bir sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde çalışma sayfaları şeklinde 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlanmış,  EBA ile birlikte http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.   

  Ortaokul Türkçe, Matematik, Müzik ve İngilizce vb. derslere yönelik pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli, simülasyon, animasyon, video, ses, infografik, infovideo, eğitsel oyun, etkileşimli uygulama, 3 boyutlu uygulamalar gibi gerçek yaşamla bağlantılı olarak hazırlanan içerikler EBA’da ve http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

  Yabancı dil eğitiminde yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik, öğretmen ve öğrencilerimizin gereksinimlerine cevap verecek nitelikte kademelere göre farklılaşan içerikler oluşturulması amacıyla 4 temel beceriye (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) odaklanan  İngilizce dersi etkinlik kılavuzları ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf için ayrı ayrı hazırlanmıştır.Ayrıca, 34 tema çerçevesinde görselli kelime kartları hazırlanmıştır.

 • İlkokul öğrencilerimizi akademik olarak desteklemek için hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor ?

  Özellikle kırsal bölgelerde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz için Türkçe (1-2-3-4. sınıflar ve ilk okuma yazma), Matematik (1-2-3-4. sınıflar),  Fen Bilimleri (3-4. sınıf),  Hayat Bilgisi (1-2-3. sınıf), Sosyal Bilgiler (4. sınıf)  alanında 17 adet çalışma kitabı öğretmenlerin ödevli saatlerde de kullanabileceği ve öğrencilerin bireysel veya grupla gerçekleştirebileceği etkinlikler esas alınarak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hazır bulunuşluklarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Materyaller 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk kez bastırılmış ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullardaki öğrencilerimize dağıtımı tamamlanmıştır. Bununla birlikte tüm ilkokul öğrencilerimizin de kullanımı için EBA ile birlikte http://tegmmateryal.eba.gov.tr  internet adresinde yayınlanmıştır.

  İlkokulda her bir sınıf seviyesinde ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine yönelik olmak üzere hazırlanan 14  çeşit çalışma kitabı ilk kez basımı yapılarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında  tüm öğrencilerimize ücretsiz verilmiştir. Materyaller ayrıca  EBA’da yayınlanmıştır.

  İlkokul Türkçe, Matematik, Müzik ve İngilizce vb. derslere yönelik pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli dijital içerik çalışmaları da devam etmekle birlikte simülasyon, animasyon, video, ses, infografik, infovideo, eğitsel oyun, etkileşimli uygulama, 3 boyutlu uygulamalar gibi gerçek yaşamla bağlantılı olarak hazırlanan içeriklerden Kurulca onaylananlar EBA’da yayınlanmıştır.

  Yabancı dil eğitiminde yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik, öğretmen ve öğrencilerimizin gereksinimlerine cevap verecek nitelikte kademelere göre farklılaşan içerikler oluşturulması amacıyla 4 temel beceriye (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) odaklanan   İngilizce dersi etkinlik kılavuzları ilkokul 2., 3. ve 4. sınıf seviyeleri için ayrı ayrı  hazırlanmıştır. Ayrıca, 34 tema çerçevesinde görselli kelime kartları hazırlanmıştır.

 • Adrese dayalı okul kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.

  Komisyon, okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler ve e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin ilgili bölümüne işler. 

  İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile okullarımızın kayıt bölgeleri oluşturulmaktadır.

  Oluşturulan kayıt bölgeleri neticesinde Bakanlığımızca Temmuz ayının ilk iş gününden itibaren e-Kayıt sonuçları ilan edilir. Velilerimiz e-Devlet Kapısı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetleri altında yer alan “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” ekranından öğrencilerinin hangi okul öncesi, ilkokul ve ortaokula kaydının yapılacağı bilgisine erişim sağlayabilmektedir.

 • Okula yeni kayıt için hangi bilgi/ belge talep edilir?

  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

 • Kayıt, Aidat, Katkı ve Bağış Ücretleri Hakkında

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 inci maddesinde "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." denilmektedir.

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz." hükmü yer almaktadır. 

  Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesinde; "Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

  Okul yönetimi ile ilgili şikâyetlerinizi okulunuzun bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirebilirsiniz.

 • Okula başlama yaşı nasıl belirlenmektedir?

  Anayasamızın 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 3.maddesinde(Değişik:27/6/2019-7180/2 md.) ’’ Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. ’denilmektedir.

  İlköğretim Kurumlarına kayıtlar Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre yapılan iş ve işlemler aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

  b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

  c) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

  ç) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

  d) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir."

  İlkokula kayıt:

  "a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

  b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler."

 • İlkokul ve ortaokullarda ders ve teneffüs süreleri ne kadardır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde;

  “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.

  Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.” hükümleri doğrultusunda ders ve teneffüs süreleri düzenlemektedir.

 • Seçmeli derslerin seçimi nasıl yapılmaktadır? Öğrenciler istedikleri seçmeli dersleri seçebilirler mi?

  22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki “İlköğretim  Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin 2. maddesinde;  "Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir." ifadesine yer verilmiştir. Bununla birlikte bir sonraki eğitim öğretim yılı için seçmeli derslerin seçiminde uyulacak usul ve esaslarla ilgili Bakanlığımızca her yıl Aralık-Ocak ayı içerisinde   il/ilçe millî eğitim müdürlüklerimize detaylı açıklama gönderilmektedir.

 • İlkokullarda sınıf tekrarı yapılabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında;

  “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.” hükmü kapsamında ilkokulda sınıf tekrarı yapılmaktadır.

  İlkokulda öğrencisine sınıf tekrarı yaptırmak isteyen velilerimizin yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda en geç öğrenim görmekte olduğu ders yılı sonuna kadar okul müdürlüğüne yazılı dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Geçmiş eğitim öğretim dönemine ait sınıfı tekrarı talepleri dikkate alınmayacaktır.

 • Nöbetçi öğretmenin öğle arasında nöbeti devam eder mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında;

  “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir.” hükmü doğrultusunda dönüşümlü olarak nöbet görevi devam eder.

 • Yurt dışında öğrenim gören öğrencinin Türkiye'deki okula kayıt denklik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Öncelikle öğrencilerin yurt dışında almış oldukları eğitimin ülkemizde hangi sınıf seviyesine tekabül ettiğinin tespitinin yapılması adına denklik işlemler yapılarak sınıf seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Denklik işlemlerine ilişkin olarak Bakanlığımız https://edenklik.meb.gov.tr/ internet sayfası üzerinden gerekli bütün bilgilere ulaşılabilmektedir.

 • İlkokul mezun belgesini nereden alabilirim?

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “74 üncü maddesine göre;

  (1) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulunu 2012 yılından önce bitiren ve zamanında okuldan diplomasını alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen başvurur. Başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğü talebi gerçekleştirmek üzere ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, onaylı Diploma Kayıt Örneği EK-14 verilir. Durum, o döneme ait diploma defterine veya öğrenci kütük defterine işlenir. Aldığı belgeyi kaybedene, aynı yöntemle yeniden belge verilir.

  (2) Savaş, sel, deprem, yangın ve benzeri nedenlerle okul kayıtlarının yok olması hâlinde, belgesini kaybedene öğrenim durumunu kanıtlaması şartıyla Kayıtları Yok Olanlara Verilecek Belge Örneği EK-15 düzenlenir.

  (3) e-Okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi veya diplomasını kaybedene bu madde hükümleri çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden onaylı belge verilir.” hükmü doğrultusunda iş ve işlemleri yapılmaktadır.

 • Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim uygulaması kapsamında ders saatleri nasıl ayarlanmaktadır?

  Velilerin talepleri doğrultusunda, okulun imkân ve şartları da dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Kararı Eki “İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi” nin Açıklamalar bölümünün 7. maddesi doğrultusunda isteyen okulların 5'inci sınıflarının tamamında veya belirlenen şubelerinde haftada 18 saate kadar yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır. 5. sınıf yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılacak sınıflarda haftalık ders çizelgesi aşağıdaki ders saatleri değiştirilmeden uygulanmakta ve yabancı dil saati buna göre belirlenmektedir.

  Matematik -5 Ders Saati

  Türkçe- 6 Ders Saati

  Seçmeli Dersler-4 Ders Saati

  Fen Bilimleri- 4 Ders Saati

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi- 2 Ders Saati

  Sosyal Bilgiler -3 Ders Saati

  * Okullar 5. sınıflar için kendi belirlemiş oldukları yabancı dil ders saatini ve ders programını e-okul sisteminde tanımlanmış olan ekrana işleyebilmektedir. 

  “e-Okul Kurum İşlemleri - Ders İşlemleri - Yabancı Dil Program Seçimi”

 • Okullarda ders kitapları dışında yardımcı kaynak kullanılabilir mi?

  Okullarımızda ders kitapları dışında yardımcı kaynak kitap alınması ve kullanımı konusunda öğrencilerimizin zorunlu tutulmaması gerektiği il millî eğitim müdürlüklerine gönderilen resmi yazılarda belirtilmiştir. Okullarımıza gönderilen açıklamalarda  Bakanlığımızca hazırlanan ve kitap, haber, görsel, video, ses, dergi, doküman, yarışma, uygulama vb modüllerin bulunduğu, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikleri sürekli geliştirilmeye devam eden ve öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunulan EBA (http://www.eba.gov.tr)’ya yönlendirilmeleri önerilmiştir.

 • Okullarda ahlak/adabı muaşeret eğitimi veriliyor mu?

  İlkokul ve ortaokullarda uygulanan öğretim programlarında;  anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, öğrenmeyi öğrenme, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik, dijital yetkinlik, kültürel farkındalık ve ifade, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ile girişimcilik ve inisiyatif alma olmak üzere 8 anahtar yetkinlik esas alınmıştır. Öğretim programlarında doğruluk, dürüstlük, millet sevgisi, merhamet, paylaşmak, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımlaşma, bağışlama, cömertlik, çalışkanlık, bağışlama, dostluk, emaneti koruma, görgülü olma, güvenirlik, iyi niyet, kadirşinaslık,  vefa vb. değerlere yer verilmiş olup bu konular ders kitaplarında da anlatım, etkinlik ve görsellerle desteklenmiştir. 

 • Taşıma yoluyla eğitim yapılan okullar bünyesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ders saati bittiği halde okul çıkış saatine kadar okulda bekletilebilirler mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar."  hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders başlamadan sonra yerine getirirler.

  Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez.

 • Eğitim öğretim çağındaki iki kardeş aynı okula devam edebilir mi?

  Yeni okul açılması veya kayıt alanının değiştirilmesi sebebiyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılır.

 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetleri nasıl olmalıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci, ikinci fıkralarında;

  "4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir. 

  Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına dair usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir." hükümleri kapsamında kılık kıyafet düzenlenmesi yapılmaktadır.

  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e)  bentlerinde;

  Öğrenciler;

  a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz. 

  b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,

  c) Yırtık ve delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

  ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez.

 • İlköğretim burs ücretleri ne zaman yatmaktadır?

  İlköğretim burs ücretleri her ayın 20'sinden sonra hesaplara aktarılmaktadır.

 • Sosyal Etkinlik Türleri Nelerdir?

  Okul Etkinlikleri, Merkezî Etkinlikler ve Okul Dışı Bireysel Etkinliklerdir. Ayrıntılı bilgi “Sosyal Etkinlik Modülü” sekmesinde yer almaktadır.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez veya Taşra Teşkilatlarınca Merkezi Etkinlikler Modüle Nasıl Tanımlanır?

  Merkezî Etkinlik tanımlaması, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında birim amirinin uygun gördüğü kurum temsilcisi tarafından etkinliğin DYS üzerinden yapılan duyurusuyla eş zamanlı olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde sırasıyla “Bakanlık/MEM İşlemleri”, “Sosyal Etkinlikler” ve “Sosyal Etkinlik Tanımlama” sekmelerini seçerek açılan ekranda bulunan ilgili alanları eksiksiz doldurulması ve kaydedilmesi suretiyle tanımlanır.

 • Okul Dışı Bireysel Etkinlikler nedir?

  Öğrencilerin, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışında velisinin bilgisi dâhilinde katıldıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen veya izin verilen sosyal etkinliklerdir.

  Öğrencilerin Okul Dışı Bireysel Etkinlik kapsamında katıldıkları etkinlikler, “Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu” (Ek-1) ile belgelendirilir ve ilgili kurum/kuruluş tarafından onaylanır. Daha açık bir ifadeyle öğrenciler, okul dışında Bakanlığımızca 15 inci maddede liste verilen kurum kuruluşlar aracılığı ile merkezî veya taşra mülkî amir tarafından izinli/onaylı etkinliklere katılım sağladığı/ürün ortaya koyduğu/performans gösterdiği takdirde Okul dışı Bireysel Etkinlik gerçekleştirmiş olur.

  Öğrenciler okul dışı bireysel etkinlik olarak herhangi bir yarışmaya katılmış ve yarışmada derece almış ise aldığı dereceyi gösteren belge, Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu yerine kullanılır. Anlaşılacağı üzere derece alındığı takdirde Sosyal Etkinlik Bilgilendirme formuna ihtiyaç duyulmamaktadır.

  Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu veli tarafından eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilir.

 • Öğrencilerin Gerçekleştirdiği Etkinliklerin Hangi Etkinlik Alanı veya Kategorisine Dâhil Olduğuna Karar Veremedim. Ne Yapmalıyım?

  Sosyal Etkinlik Modülü için hazırlanan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Kılavuzu’nu inceleyin. Yine de karar veremediğiniz takdirde kılavuzda belirtilen iletişim yollarını kullanarak, sorunuza çözüm bulabilirsiniz.

 • Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) Nedir?

  Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) öğrencilerin okul dışında bireysel olarak gerçekleştirdiği etkinlikleri belgelendirebilmeleri için gereklidir. Öğrencinin Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında yürüttüğü bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda ve toplum hizmeti çalışmalarında katılım sağladığına, performans gösterdiğine veya ürün ortaya koyduğuna ilişkin kurum ve kuruluşlardan aldığı belgedir. Çeşitli yarışmalarda derece alındığı takdirde Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) kullanılmayacak olup öğrencinin derece aldığını gösterir belgenin veli tarafından okul müdürlüğüne iletilerek Modüle elektronik ortamda sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından yüklenmesi gerekmektedir.

 • Sosyal Etkinlik Modülü 'ne Nasıl Ulaşırım?

  Sosyal Etkinlik Modülü, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde, temel eğitim kurumları için “İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri”, ortaöğretim kurumları için ise “Ortaöğretim Kurum İşlemleri”, “Sosyal Etkinlikler” sekmeleri altında yer almaktadır. Söz konusu bölümde “Sosyal Etkinlikler” sekmesini göremiyorsanız okul müdürlüğü ile iletişime geçerek e-Okul Yönetici Modülü ekranından gerekli yetkilendirmenin yapılmasını sağlayanız.

 • Öğrenci nakil giderse Sosyal Etkinlik Modülü'nde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

  Öğrencilerin sosyal etkinlik girişlerinin öğrenim gördüğü okulunda yapılması esastır. Bu doğrultuda nakil giden öğrencilerin okuldan ayrılmadan önce sosyal etkinlik girişlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sosyal etkinliği tamamlanmış ancak etkinlik bilgileri modüle işlenmeden nakil gitmiş öğrencilerin sosyal etkinlik girişleri velinin talebi üzerine etkinliği gerçekleştirdiği okulda sosyal etkinlik kurulunun uygun görmesi ve okul müdürünün onayı ile sosyal etkinlik kurulu başkanı(okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcısı) tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir. Nakil gidilen okul, öğrencinin önceki okulunda gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri modüle işleyemez. Merkezî Etkinliklerde öğrenci hem nakil geldiği hem de nakil gittiği okullarda aynı etkinliği gerçekleştirebilir. Bu durumlarda, öğrencinin nakil geldiği okuldaki gerçekleştirdiği etkinliğin temsil ve etkinlik düzeyi daha yüksek ise önceki okulundaki aynı etkinliğe ait bilgilerin sildirilmesi ve nakil geldiği okulda yeniden girilmesi gerekmektedir. Bunun için nakil gidilen okul, öğrencinin önceki okuluna bu durumu belirten talep yazısı yazmalıdır.

  Sosyal Etkinlik Girişi Ekranında yer alan “Sosyal Etkinlik Nakil Olan Öğrenci Bilgi Girişi” bölümünde nakil olan öğrenciye ait etkinlik girişi yapılabilir.

 • Yanlış Girilen bir Sosyal Etkinlik Bilgisi Tekrar Güncellenebilir ya da Silinebilir mi?

  Modüle hatalı bir etkinlik girişi yaptığınızda, sosyal etkinlik kurulu başkanı (Okul müdürü ya da görevlendirilen müdür yardımcısı) tarafından “Sosyal Etkinlik Tamamlama” sekmesinden etkinlik onaylanmadan önce, girdiğiniz etkinlik ile ilgili güncelleme ya da silme yapabilirsiniz. Sosyal etkinlik kurulu başkanı tarafından etkinlik onaylandıktan sonrasında etkinliğin silinmesi veya güncellenmesi istendiğinde tekrar sosyal etkinlik kurulu başkanı tarafından gerekçesi ile birlikte etkinlik reddedilir. Red işleminden sonra silme veya güncelleme işlemleri yapılabilir.

 • Öğrencilerin Geçmiş Eğitim ve Öğretim Yıllarında Gerçekleştirdiği Etkinlikler Modüle İşlenecek mi?

  Sosyal etkinlik girişleri, ilgili eğitim-öğretim yılını kapsayacak olup, geçmişe dönük yapılmayacaktır.

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ek hizmet puanı verilmekte midir?

  19 Haziran 2020 tarih ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2 inci maddenin 5 inci fıkrasında “Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında görev alan öğretmenlere de ek hizmet puanı verilmektedir.

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında okul yöneticileri ders görevi alabilirler mi?

  İlkokullarda Yetiştirme Programına dair iş ve işlemler İlköğretim Kanunu, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Yönergede yer alan 14. maddenin 6. bendinde de ifade edildiği üzere, İYEP’in uygulanmasında “öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler” görev alabilmektedirler.

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ek ders ücreti ödenmekte midir?

  Bakanlığımıza bağlı her tür ve kademedeki yönetici ve öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve yöneticilerine Bakanlar Kurulunun 1/12/2006 tarih ve 11350 sayılı kararı uyarınca ek ders ödemesi yapılmaktadır. İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında görev alan öğretmenlere de söz konusu kararda yer alan 8. maddenin 7. bendine istinaden ek ders ücreti ödenebilmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

 • Terör Örgütleriyle üyelik, mensubiyet veya iltisak nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar, bu hususlarla ilgili bilgi ve belge edinme talebinde bulunabilir mi?

  667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 7145 ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35-A maddesi gereğince; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılanların bilgi edinme hakkı kapsamındaki bilgi ve belge talepleri, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun  “Olağanüstü Hal KHK’ları Kapsamındaki Tedbir ve İşlemlerle İlgili Bilgi Edinme Başvuruları Hakkındaki 04/08/2016 tarih ve 2016/1 sayılı İlke Kararı” gereğince Başkanlığımızca verilememektedir.

 • Terör Örgütleriyle üyelik, mensubiyet veya iltisak nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kararlarına karşı yargı yoluna başvurabilir mi?

  7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun” hükümlerine göre kurulan “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kararlarına karşı; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. Maddesi ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslarına ilişkin tebliğin 16. Maddesi gereğince, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen mahkemelerde, ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

 • Kimler Bilgi Edinme Hakkından Yararlanır?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçek kişiler tüzel kişiler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bununla birlikte Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

 • Bilgi Edinme Kapsamındaki Bilgi ve Belgelerin Kapsamı Nedir?

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirtilen istisnalar dışındaki bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki Bilgi ve Belgelere Başvuru Usulü Nasıldır?

  Başvurular bizzat, posta veya faks yoluyla yapılabileceği gibi, elektronik ortamda da yapılabilir. Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

 • Bilgi Edinme Başvurusu Dilekçesinde Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

  Gerçek kişi başvuruları;

    Başvuranın adı ve soyadı

    İmzası (elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

    Oturma yeri veya iş adresi

    İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-1) (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)

  T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

  Tüzel kişi başvuruları;

   Tüzel kişinin unvanı

   Adresi

   Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin imzası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranmaz)

   Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)

   Yetki belgesi

  İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-2) (elektronik posta, posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgelerin Niteliği Nedir?

  Bilgi edinme hakkı kapsamında istenen bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşlarda bulunan veya görevleri kapsamında birimlerinde bulunması gereken bilgi ve belgelerdir.

 • Bilgi Edinme Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgeler Başka Bir Kurumda İse Bu Kapsamdaki Başvurular Kurum ve Kuruluşlarca Nasıl Değerlendirilir?

   

  Bilgi edinme hakkı kapsamında istenen bilgi veya belgeler, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvurucunun dilekçesi bilgi ve belgelerin bulunduğu kurum ve kuruluşa gönderilir.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgelerde Gizli Bilgiler Olması Halinde Bu Bilgi ve Belgeler Nasıl Verilir?

  İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belgeler, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur.

 • Bilgi edinme kapsamındaki bilgi ve belgeler elektronik ortamda verilebilir mi?

  Bilgi edinme kapsamında istenen bilgi ve belgelerin onaylı bir sureti verilmesi gerektiğinden, başvuru sahibine elektronik ortamda bilgi ve belge verilememektedir. Ancak; elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilir. Bununla birlikte, bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvurulara, kurum ve kuruluşlar cevaplarını yazılı veya elektronik ortamda verebilir.  

  Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde ise, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

  a) Söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesi,

  b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgeleri dinleyebilmesi,

  c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgeleri izleyebilmesi,

  Sağlanır.

 • Erişim Sağlanan Bilgi ve Belgeler İçin Başvuru Sahibinden Ücret Alınır Mı?

   

  Kurum ve Kuruluşlar erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmaz.

 • Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istenen bilgi ve belgelere erişim süresi ne kadardır?

  Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istenen bilgi veya belgeye erişim süresi  onbeş iş günüdür. Ancak istenen bilgi ve belgeler bir başka kurumla ilişkili olması halinde bu süre otuz iş günüdür.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Kurum ve Kuruluşlardan İstenen Bilgi ve Belgeler Kurum ve Kuruluşlarca Verilememesi Halinde İtiraz Edile bilinir mi?

  Bilgi edinme istekleri reddedilen başvurucular, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir.

   

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Kapsamı Dışında Olan Bilgi ve Belgeler nelerdir?

   Kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışındaki yargı denetimi dışında olan bilgi ve belgeler,

   Devlet sırrına ilişkin gizlilik dereceli bilgi veya belgeler,

   Açıklanması veya önceden açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler,

   Kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışındaki sivil ve askeri istihbarat birimlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

   İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

   Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

   Kişinin rıza ve izni haricinde özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler,

   Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler,

   Gizli kalması gereken ticari ve mali bilgi ve belgeler,

   Fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

   Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler,

   Kurum ve kuruluşlar tarafından verilmesi uygun olmadığı yönünde karar verilen, görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler,

   Tavsiye ve mütalaa talepleri,

  Ayrıca;

   Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak bilgi edinme başvurularına, kurum ve kuruluşlarca olumsuz cevap verilebilir.   


  Bununla birlikte; kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında değildir.

 • Bilgi Edine Hakkı Kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığından hangi bilgi ve belgeler talep edilebilir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından hazırlanan denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları bilgi edinme hakkı kapsamından olup, bu türdeki bilgi ve belgeler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından istenebilir.

  Ancak yukarıda sayılan bilgi ve belgelerin ekleriyle birlikte veya yerelde yapılan denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarının bilgi edinme hakkı kapsamında istenmesi halinde, bu yöndeki başvurular doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılabilir.

 • Elektronik Başvuru Formu için tıklayınız.

  Elektronik Başvuru Formu için tıklayınız.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

   

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

   

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 • Gerçek Kişiler İçin EK-1 Formu

  Gerçek Kişiler İçin EK-1 Formu

 • Tüzel Kişiler İçin EK-2 Formu

  Tüzel Kişiler İçin EK-2 Formu

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

 • Denklik başvurusuna nereden müracaat etmeliyim?

  https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden denklik başvurusunda bulunabilirsiniz.

 • Denklikle ilgili diğer soru ve cevaplarıma nereden ulaşabilirim?

  https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden Sık Sorulan Sorular modülünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca farklı sorularınız için ttkb_denklik@meb.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirsiniz.

 • Ders kitabını kimler hazırlar?

  Ders kitapları hem kamu (Millî Eğitim Bakanlığı) hem de özel sektör tarafından hazırlanır. Hazırlık sürecinde yazar/yazarlar ile editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı ile rehberlik uzmanı unvanlı/nitelikli kişiler görev alır.

 • Ders kitabı hazırlama ve başvuru sürecinde faydalı olabilecek dokümanlara nereden ulaşabilirim?

  Taslak ders kitabı başvurusu ile ilgili dokümanlara  “kitapinceleme.meb.gov.tr” adresindeki “Dokümanlar” bölümünden ulaşılabilir.

 • Ders kitabı hangi nitelikler dikkate alınarak hazırlanır?

  Ders kitabı ve eğitim araçları Kurulca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerinin niteliklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanır. Kriter başlıkları;

  a.     Anayasa ve kanunlara uygunluğu,

  b.     İçeriğin bilimsel olarak yeterliği,

  c.     Eğitim ve öğretim programının kapsamını ve kazanımlarını karşılama yeterliği,

  ç.     Dil ve anlatım yönünden yeterliği,

  d.     Görsel tasarımın ve içerik tasarımının öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğudur.

 • Ders kitaplarıyla ilişkilendirilmiş elektronik içerikler nelerdir?

  Eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanımları desteklemeye yönelik metin, sunu, görüntü (resim, poster, vb.), hareketli görüntü (video, canlandırma, vb.), ses kaydı, etkileşimli video, etkileşimli içerik, benzetim (simülasyon), eğitsel oyun, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, oyunlaştırılmış eğitim, infografik (harita, grafik, kavram haritaları, şema vb.) gibi çoklu ortam unsurları içeren ders kitabına entegre edilmiş her türlü elektronik eğitim materyalleridir.

 • Ders Kitapları Elektronik Eğitim İçerikleri Tablosu nedir?

  Dersin türüne, ders içerisinde işlenen konunun ve yer alan kazanımların özelliğine ve mahiyetine göre yaş/sınıf seviyesine uygun olarak, etkili bir öğretim sağlayacak nitelik ve nicelikte e-içerik türlerinin ve açıklamalarının yer aldığı bir tablodur.

 • Ders Kitapları Elektronik Eğitim İçerikleri Tablosuna nasıl erişebilirim?

  “Ders Kitapları Elektronik Eğitim İçerikleri Tablosu”na “https://ttkb.meb.gov.tr/www/ders-kitaplarinin-incelenmesi/kategori/10” adresinden erişebilirsiniz.

 • Ders kitaplarıyla ilişkilendirilmiş elektronik içeriklerin teknik standartları nelerdir?

  Taslak ders kitabına ait video, görsel, ses ve etkileşimli içeriklerle ilgili teknik standartlara EBA platformu üzerinden İçerik Ekleme Standartları dokümanından da ulaşabilirsiniz.

 • Ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi nasıldır?

  Ders kitabı olarak kabul edilmesi için hazırlanan taslak kitapların “kitapinceleme.meb.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurusu yapılır. Başvurusu yapılan taslak ders kitapları yayınevi ve kitabın hazırlık sürecinde görev alan personelin yeterlilikleri ile Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar açısından incelenir.

  İnceleme sonucunda ön yeterlilikler açısından uygun görülen taslak ders kitapları, panelistler tarafından incelenmek ve değerlendirilmek üzere elektronik ortamda yansız atama yoluyla görevlendirilen panelistlere gönderilir. Her bir taslak ders kitabı için görevlendirilen alan eğitimcisi/uzmanı, tasarım inceleme uzmanı, dil inceleme uzmanı ile çoklu ortam tasarım inceleme uzmanından oluşan panelist grubu elektronik ortamda kitapları inceleyerek bireysel raporlarını hazırlarlar. Panelistler, panel toplantısında TTKB tarafından görevlendirilen bir moderatör eşliğinde bireysel raporlarını değerlendirerek ortak panel raporunu oluştururlar. Müzakerelerin tamamlanması ve panel üyelerinin müzakerenin yeterli olduğuna ilişkin görüş birliğine varmasından sonra her bir panelist anayasa ve kanunlara uygunluk, bilimsel olarak yeterlik, eğitim ve öğretim programının kapsamını ve kazanımlarını karşılama yeterliği, dil ve anlatım yönünden yeterliği, görsel tasarımın ve içerik tasarımının öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu kriterlerinin her biri için ayrı ayrı “gizli puanlama, açık tasnif” yöntemiyle puanlama yapar.

  Kurulca kabul edilen taslak ders kitabının panel sonuç puanı her bir kriter için 75’ten az olamaz. Kurul değerlendirmesi doğrultusunda yayınevi ve hizmet birimleri, tespit edilen düzeltmeleri gerçekleştirerek kitapları basıma hazır hâle getirirler. Kurul tarafından onaylanan ders kitaplarının listesi Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale sonuçları doğrultusunda onay almış ders kitaplarının basım ve dağıtım işlemleri tamamlanır.

 • Ders kitabı incelemek için nasıl panelist olunur?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler ve akademisyen kitap inceleme sistemine “kitapinceleme.meb.gov.tr” internet adresinden başvuru yapabilirler. Aday başvuruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağlayan adaylar panelist eğitimlerine alınır. Eğitimini tamamlayan kişiler panelist olmaya hak kazanır.

 • Yayımlanan ders kitaplarına yönelik hata, görüş ve isteklerimi bildireceğim bir yer var mıdır?

  Ders kitaplarına ilişkin hata, görüşlerinizi kitap inceleme sistemi  (kitapinceleme.meb.gov.tr)  anasayfasında “Kurumsal”  bölümündeki “Hata – Görüş Bildirim Formu”nda yer alan Hata Bildirim Formunu doldurarak bildirebilirsiniz.

 • Yayımlanan bir ders kitabında hata tespit edildiğinde ne yapılıyor?

  Ders kitapları hakkında çeşitli yollardan ulaştırılan hata tespitleri ile öneriler, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 23. maddesi doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek uygun görülmesi halinde düzeltmeler gerçekleşir. Düzeltilmiş içerikler öncelikle Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün EBA’da (Eğitim Bilişim Ağı) yayımlanmaktadır. Bununla birlikte gerçekleştirilen düzeltmeler bir sonraki basımda düzeltilmiş hâliyle yayımlanır.

 • Ders kitabı veya eğitim aracı olmayan materyallere (hikâye-roman vb.) ilişkin tavsiye ve uygunluk onayı yapılıyor mu?

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda yalnızca ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçlarına yönelik inceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında herhangi bir birim anayasal özgürlükler kapsamında yayın sansürleme yetkisine sahip değildir. Herhangi bir yayının kullanımı öğretmenler ile öğrenci velilerinin sorumluluğundadır. Herhangi bir özel yayının içeriğinin şikâyete konu olması durumunda "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu" çerçevesinde iş ve işlemler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir. Bu tür yayınlar Kültür ve Turizm Bakanlığının 176 numaralı şikâyet hattı aranarak bildirilebilir. Ayrıca anayasal bir hak olarak söz konusu yayıncı kurum/kuruluş ya da kişi hakkında suç duyurusunda bulunulabilir.

 • Özel yayınevlerinin hazırladığı yayınların okullarda dağıtımı ve tavsiyesi için Başkanlığınızdan onay alınabilir mi?

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelenen ve onaylanan ders kitapları ve eğitim araçları haricinde özel yayınevleri tarafından piyasaya sürülen kitaplar hususunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte herhangi bir eserin yazımı, basımı ve satışına yönelik olumsuz durumlarda "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu" çerçevesinde ilgili birimlere suç duyurusunda bulunulabilir. Ayrıca konuyla ilgili Millî Eğitim Müdürlüklerine veya mülki amirliklere şikâyet konusu kişi ve kurumlar hakkında mevzuata aykırı davranmaktan dolayı idari işlem yapılması talebiyle yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

 • Bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri satanlar, dağıtımını yapanlar, ticari amaçla satın alanlar ile ilgili bir yaptırımınız var mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı telif haklarına sahip olduğu eserlerle ilgili sorumluluğunu takip etmekte olup yayımlanan diğer tüm kitapların bandrol ile ilgili iş ve işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 • Akademik çalışmalarımda geçmiş yıllara ait kitaplarınıza ulaşmam mümkün mü?

  Geçmiş yıllara ait ders kitaplarına ulaşabilmek için Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Kitapları ve Yayımlar Dairesi Başkanlığına bağlı Ferit Ragıp TUNCOR Arşiv ve Dokümantasyon Kütüphanesi ile irtibata geçilebilir veya web üzerinden erişim sağlanabilir.

 • Geçmiş yıllara ait öğretim programları nasıl ulaşabilirim?

  Geçmiş yıllara ait öğretim programları ulaşabilmek için Başkanlığımıza resmi yazı/dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Bu başvuruda talep edilen öğretim programları yayınlandığı Tebliğler Dergisi künyesi(tarih, sayı vd bilgiler), neden istendiği, müracaat eden kişinin açık iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 • Bir dersin ders saati sayısının artırılması veya azaltılması ne şekilde belirlenmektedir?

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir. 

 • Haftalık ders çizelgelerine yeni bir ders eklenmesi ya da çizelgelerde var olan bir dersin çizelgeden çıkartılması ne şekilde belirlenmektedir?

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir.

 • İlköğretim/Ortaöğretim haftalık ders çizelgelerine nasıl ulaşabilirim?

  Yürürlükte olan haftalık ders çizelgeleri Başkanlığımızın https://ttkb.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayımlanmakta olup tüm paydaşların erişimine açıktır. 

 • Mesleki ortaöğretimde yer alan alan/dallara ait haftalık ders çizelgesi, çerçeve öğretim programı ve mesleki derslere ait öğretim materyallerine nasıl ulaşabilirim?

  Güncel ve hâlen uygulamada olan mesleki ortaöğretim kapsamındaki haftalık ders çizelgeleri, çerçeve öğretim programları ve meslek derslerine ait bireysel öğretim materyallerine “http://megep.meb.gov.tr/” adresinden ulaşılabilmektedir.Detaylı bilgi için Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilebilir.

 • Geçmiş yıllara ait öğretim programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Geçmiş yıllara ait öğretim programlarına ulaşabilmek için Başkanlığımıza resmi yazı/dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Bu başvuruda talep edilen öğretim programlarının yayınlandığı Tebliğler Dergisi künyesi(tarih, sayı vd bilgiler), neden istendiği, müracaat eden kişinin açık iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 • Mesleki ortaöğretimde yer alan alan/dallara ait haftalık ders çizelgesi, çerçeve öğretim programı ve mesleki derslere ait öğretim materyallerine nasıl ulaşabilirim?

  Güncel ve hâlen uygulamada olan mesleki ortaöğretim kapsamındaki haftalık ders çizelgeleri, çerçeve öğretim programları ve meslek derslerine ait bireysel öğretim materyallerine “http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx”,  “http://megep.meb.gov.tr/” ve “http://meslek.eba.gov.tr/” adreslerinden ulaşılabilmektedir.

  Detaylı bilgi için Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilebilir.

 • Bir dersin seçmeli ya da zorunlu olması nasıl belirlenmektedir?

  Okullarımızda uygulanan haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları; bireyin, toplumun ve konu alanının ihtiyaçları doğrultusunda, katılımcı bir anlayışla çağdaş ve bilimsel esaslara göre geliştirilmektedir.

  Eğitim ve öğretim alanında dünyadaki güncel gelişmeler izlenmekte, ülkemize özgü temel değerlerle ve niteliklerle bütünleştirilmektedir.

  Bu çerçevede haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen, uzman, okul yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta; ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir

 • Derslere ait öğretim programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Yürürlükte olan öğretim programları Başkanlığımızın http://mufredat.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayımlanmakta olup tüm paydaşların erişimine açıktır. 

 • Bitirmiş olduğum yükseköğretim programı itibariyle hangi atama alanına başvurabilirim ve hangi dersleri okutabilirim?

  Bitirmiş olduğunuz yükseköğretim programının hangi atama alanına kaynak olduğuna ve bu atama alanının okutabileceği derslere Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları’ndan (http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari-atama-ve-ders-okutma-esaslari/icerik/201) ulaşabilirsiniz

 • Öğretmenlik başvurularında pedagojik formasyon belgesi olarak hangi eğitim geçerlidir?

  Öğretmen yetiştiren fakülteler dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olanların öğretmenlik başvurularında Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve lisans eğitimi sırasında alınan pedagojik formasyon eğitimini kapsayan dersleri başarıyla tamamladıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgiye http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari-atama-ve-ders-okutma-esaslari/icerik/201 bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

 • Bir alandan almış olduğun pedagojik formasyon belgesini daha önce/sonra mezun olduğum yükseköğretim alanları için de kullanabilir miyim?

  Bir alandan alınmış olan pedagojik formasyon belgesi daha önce/sonra mezun olunan atama alanları için de geçerlidir. 

 • Öğretmenlik atama alanlarına kaynak olan programlara ilişkin değişiklik yapılması talebini nasıl iletebilirim?

  Öğretmenlik atama alanlarına kaynak olan programlara ilişkin düzenleme talepleri ilgili birime dilekçe vermek suretiyle gerçekleştirilmeli ve başvuru sırasında dilekçe/yazı ekinde diploma veya geçici mezuniyet belgesi, transkript ve mezun olunan üniversiteden temin edilmiş resmî onaylı ders içerikleri yer almalıdır.

 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olarak herhangi bir proje teklif çağrısı yayınlıyor musunuz ve hibe desteği veriyor musunuz?

  Hayır. TTKB Erasmus, IPA ,TÜBİTAK gibi projeler kapsamında üst kurul olarak koordinatör göreviyle proje yürütücüsü konumundadır. Herhangi bir çağrı ve hibe desteği verme söz konusu değildir. Konu ile ilgili Ulusal Ajans ile irtibata geçebilirsiniz.

 • Kütüphaneden kimler yararlanabilir?

  Barındırdığı eserler sebebiyle daha çok bir araştırma kütüphanesi niteliğinde olan kütüphanemiz, başta Başkanlığımız ve Bakanlığımızda görev yapan personelimiz olmak üzere tüm kamunun istifadesine açıktır. Kütüphanemiz Haziran ve Eylül aylarında yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından sıkça ziyaret edilmektedir.

 • Kütüphaneden yararlanırken nelere dikkat etmeliyim?

  Bakanlık personeli harici kütüphane kaynaklarından yalnızca kütüphane içinde ya da okuma salonlarında istifade edilmektedir. Kütüphane içinde su hariç yiyecek ve içecek tüketilemez. Okuyucular kendi eşyalarından sorumlu olup, okuma salonlarında ve kütüphane içerisinde unutulan, kaybolan veya çalınan eşyalardan kütüphane yönetimi sorumlu tutulamaz. Kütüphane içerisinde, okuma salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulamaz. Kütüphane içerisinde ve okuma salonlarında cep telefonları sessiz konuma alınmalı ve telefon görüşmeleri dışarıda yapılmalıdır. Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve benzeri araçlarla çekim yapılamaz. Bilgi kaynakları izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılamaz. Eserlerin izinsiz çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda bu eylemde bulunan okuyucu kütüphane personelince yapılan uyarıyı dikkate almakla yükümlüdür. Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm bilgi kaynakları telif hakları yasası kapsamında olup bu kaynakların kopyalanması telif hakkı yasaları gereği aksine bir hüküm olmadıkça suç sayılmaktadır. Bu nedenle kütüphaneden istifade eden okuyucu/araştırmacı telif hakkı yasalarını ve kütüphane işleyiş ve çalışma usullerine yönelik hazırlanan ve 26.09.2023 tarihli ve E-76207236-20-85269802 sayılı Başkanlık Makam Onay’ıyla güvence altına alınan kriterleri kabul etmekle yükümlüdür.

 • Kütüphaneden ödünç kitap alabilir miyim?

  Kütüphanemizde sadece Kütüphane otomasyon sistemimize üye olarak kitap ödünç alma/iade etme kurallarını kabul ettiğini beyan eden ve Ankara’da ikamet eden Millî Eğitim Bakanlığı personeline kitap ödünç verilmektedir.

 • Kütüphaneden ödünç alınabilen kitap sayısı ve süresi nedir?

  Bakanlık personeli, kütüphane sistemimize kayıt olarak 5 adet eseri 21 gün süreyle ödünç alabilir.

 • Kütüphaneden ödünç alınan kitabın süresi uzatılabilir mi?

  Ödünç alınan eserlerin teslim süresi bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir 21 gün daha uzatılabilir.

 • Kütüphanede okuma salonu bulunmakta mıdır?

  Kütüphanemizin içinde ve dışında birer adet okuma salonumuz bulunmaktadır.

 • Kütüphanede bulunan eserleri internet üzerinden görebilir miyim?

  İnternet erişimi olan her yerden Başkanlığımızın web sitesini (https://ttkb.meb.gov.tr/) ziyaret ederek “Kütüphanemiz” sekmesi bağlantısından Kaynak Tarama Rehberine (http://kutuphanem.meb.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-search.pl) ulaşabilirsiniz. Açılan sayfadan Tüm Kütüphaneler sekmesini “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı” olarak seçtikten sonra çeşitli arama filtreleri uygulayarak kaynak/eser taraması yapabilirsiniz. Bu sayede kütüphanemize gelmeden önce eserlerimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşarak raftaki konuma kadar görebilirsiniz.

 • Kütüphanede toplam eser sayısı kaçtır?

  Kütüphanemizde toplam 55.863 eserimiz mevcuttur.

 • Kütüphanede geçmiş yıllarda okutulan ders kitapları bulunmakta mıdır?

  Kütüphanemizde ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde geçmiş yıllarda okutulan toplam 3.151 adet ders kitabı bulunmaktadır.

 • Kütüphanede yurt dışında okutulan ders kitapları bulunmakta mıdır?

  Kütüphanemizde 46 ülkeye ait yurt dışında okutulan 2.736 adet ders kitabı 56 bölmelik bir alanda bütünleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

 • Kütüphanede nadir eserler bulunmakta mıdır?

  Çoğunluğu Osmanlıca olmak üzere 522 adet Arapça ve Farsça nadir eser tasnif edilmiştir.

 • Kütüphane hangi gün ve saatlerde hizmet vermektedir?

  Kütüphanemiz, hafta içi 09:00-12:30 ile 13:30-18.00 saatleri arasında hizmet vermekte olup cumartesi, pazar ve resmî tatil günlerinde kapalıdır.

 • Kütüphaneye nasıl ulaşım sağlayabilirim?

  Kütüphanemize metro vasıtasıyla ulaşım sağlamak için OSB-Törekent yönüne giden metroya binildikten sonra Macunköy metro durağında inilmelidir. Durağın önünden hareket eden 214 ya da 216 numaralı ring otobüslerine binilmeli ve Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi durağında inilmelidir. Kütüphanemiz B Blok 6. katta hizmet vermektedir. 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 • Öğretmen, Öğrenci, Veli ve Okul Yöneticileri için EBA hakkında ayrıntılı soru-cevaplara nasıl ulaşabilirim?

  EBA ile ilgili ayrıntılı soru ve cevaplara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • eTwinning ile ilgili ayrıntılı soru-cevaplara nasıl ulaşabilirim?

  eTwinning ile ilgili ayrıntılı soru ve cevaplara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • FATİH Projesi ile ilgili ayrıntılı soru-cevaplara nasıl ulaşabilirim?

  FATİH Projesi ile ilgili ayrıntılı soru ve cevaplara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı het tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi" hazırlanmıştır.  

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017/25 sayılı Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Genelgesi 2020/2 sayılı MEB Sosyal Etkinlik İzinleri  Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sebeple Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri başvuruları Ortaöğrenim Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. 

  http://ogm.meb.gov.tr

  http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/05161754_MEB_Sosyal_Ekinlik_Yzinleri_Yonergesi.pdf

  Araştırma izinleri ise Strateji Geliştirme başkanlığınca verilmektedir.

  http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2034.pdf

 • BTR öğretmenlerine nöbet, sınıf veya kulüp öğretmenliği görevi verilebilir mi?

  MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün, 30.12.2015 tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 sayılı Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi konulu yazısının 10.maddesi’nde;

  “Görevlendirilen öğretmenlere FATİH Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dâhil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.“ denilmektedir.

 • EBA içerik moderasyon kriterleri nelerdir.

  Moderasyon  kriterlerinin kullanıcı sözleşmesi taraflarca incelenip onaylandıktan sonra yayımlanmaktadır.

 • Genel Müdürlüğünüzce Eğitim projelerine destek sağlamakta mıdır?

  Genel Müdürlüğümüz kişisel projelere destek sağlayamamaktadır. Görev, sorumluluk ve çalışma alanı dâhilinde araştırma ve proje çalışmaları yürütmektedir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda yürütülmüş olan araştırmaların rapor/özetlerine "https://yegitek.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=1709" adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Özel okulda öğretmen olarak görev yapmaktayım. EBA'ya giriş yapmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

  Özel okuldaki öğretmenler ve ücretli öğretmenler okullarından e-okul hesabı aldıktan sonra EBA Giriş ekranlarından ÖĞRETMEN-MEBBİS yolunu izleyerek EBA’ya giriş yapabilirler. MEBBİS giriş ekranında “Kullanıcı Adınızı Giriniz” yazan kutucuğa T.C. kimlik numarası yazılmalıdır. Problem yaşamaya devam ederseniz destek@eba.gov.tr’ye e-posta gönderdiğinizde durum hızla incelenecek ve dönüş sağlanacaktır.

 • Veli olmama rağmen EBA'ya e-devlet bilgilerimle giriş yapamıyorum. Durumun incelenip tarafıma bilgi verilmesini istiyorum.

  Yalnızca öğrencinin e-okul’da kayıtlı velisi EBA’ya giriş yaparak tek kullanımlık şifre oluşturabilmektedir. E-okulda kayıtlı velinin değiştirilmesi işlemi öğrencinin okulunda yapılmaktadır. Bazı durumlarda bir öğrencinin e-okul’da veli kaydı bulunmayabilir. Bu durumda o öğrenci için EBA’ya veli girişi yapılamaz. Öğrencinin velisi öğrencinin okuluna giderek kendisini velisi olarak kaydettirmelidir. Bu işlemden sonra veli girişi yaparak tek kullanımlık şifre oluşturabilir.

 • TRT - EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

  3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

 • Hangi kanallar olacak?

  TRT - EBA İlkokul, TRT - EBA  Ortaokul ve TRT EBA  Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

 • TRT - EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

  Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

   

 • TRT - EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

  Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

  Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

 • Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

  Millî Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.

 • Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri nelerdir?

  HD Alış bilgileri: